ТОП 10:

Б1 arthropoda; г4merostomata8.(5 БАЛІВ) Визначити місцезнаходження роду Duvalia класифікації типу Mollusca

А2 cephalopoda; в3 endocochlia;

Б1 mollusca; г4 duvalia

9. (5 БАЛІВ) ГОЛКОШКІРІ ПОЄДНУЮТЬ:

а) морських;

б) прісноводних;

в) наземних тварин

 

10. (5 БАЛІВ) ПІДТИП ACRANIA ВІДНОСИТЬСЯ ДО ТИПУ:

а) conodonta (конодонти); б) hemichordata ( напівхордові); в) chordata (хордові)

11.(5 БАЛІВ) ХАРАКТЕРНИМИ ПРЕДСТАВНИКАМИ ПІДКЛАСУ HEXACORALLA Є РІД MONTLIVAULTIA, РІД __________, РІД ACROPORA.

(tubipora, amplexus,cyclolites )

12.(5 БАЛІВ) ЗВЕРХУ ДО НИЗУ БІОЛОГІЧНА ЗОНАЛЬНІСТЬ МОРІВ І ОКЕАНІВ ПОДІЛЯЄТЬСЯ:

а літораль;

б сублітораль;

в супралітораль;

г епібатіаль;

д батіаль;

е абісаль

1) а,б,в,г,д,е; 2) б,а,г,д,е,в; 3)в,а,б,г,д,е

13. (5 БАЛІВ) СЕРВІЯ – ЦЕ ДЕКІЛЬКА __________, ЯКІ ПЕРЕХОДЯТЬ ОДНА В ДРУГУ І УТВОРЮЮТЬ ЄДИНЕ ГЕОГРАФІЧНЕ ЯВИЩЕ(ПЛЯЖ МОРЯ ,МОРСЬКИЙ ПРОЛИВ).

( пластів, комплексів, фацій)

14.(5 БАЛІВ) СОЛОНІСТЬ ВОДИ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ КІЛЬКІСТЮ ГРАМІВ СОЛІ В ОДНОМУ ЛІТРІ ВОДИ І ВИМІРЮЄТЬСЯ У __________ .

(літрах, процентах, промилях)

 

15.(5 БАЛІВ) ПЛАТФОРМА СКЛАДАЄТЬСЯ З

а) одного; б) двох; в) трьох поверхів

16.(5 БАЛІВ) ДО ФАЦІЙ БАСЕЙНІВ НЕНОРМАЛЬНОЇ СОЛОНОСТІ ВІДНОСЯТЬСЯ:

а) берегові фації; б) морські фації; в) фації дельт

 

17.(5 БАЛІВ) У ЯКИЙ ЧАС З’ЯВЛЯЮТЬСЯ ПЕРШІ ПРЕДСТАВНИКИ НАДКЛАСУ PISCES:

а кембрій; б силур; в девон г ордовік;

18.(5 БАЛІВ) ДО ФАЦІЙ БАСЕЙНІВ НЕНОРМАЛЬНОЇ СОЛОНОСТІ НЕ ВІДНОСЯТЬСЯ:

а) фації дельт; б) прибережні фації; в) фації лагун, заплав і внутрішньоконтинентальних басейнів

 

19.(5 БАЛІВ) У РОЗВИТКУ ГЕОСИНКЛІНАЛІ ВІДСУТНЯ :

а) власне геосинклінальна; б) орогенна; в) платформова стадія розвитку

 

20.(5 БАЛІВ) ОРГАНІЗМИ, ЯКІ ІСНУЮТЬ В УМОВАХ зміни солоності ВОДИ НАЗИВАЮТЬСЯ ________________ .

а) евригалинними; б)стеногалинними; в)стенотермними

 

1.(5 БАЛІВ) ОРИКТОЦЕНОЗ – ЦЕ

а) сукупність органічних рештків, які існують у породах;

б) сукупність мінералів, які складають породу;

в) співтовариство поховання організмів.

2. (5 БАЛІВ) ІСТОРИЧНА Геологія як наука вивчає

а) історію розвитку Землі, особливості геологічних процесів, які проходили і проходять в надрах Землі і її геосфер, історію розвитку життя на Землі;

б) зовнішній вигляд рельєфу земної поверхні в межах суші, дна океанів і морів, його походження, вік історію розвитку;

в) речовинний склад космічних тіл – планет, їх супутників, метеоритів, космічного пилу тощо;

г) екологічні катастрофічні явища, пов’язані із землетрусами, геологічною діяльністю підземних вод, техногенними навантаженнями тощо;

д) фізичні властивості геологічних тіл і фізичних полів Землі.

 

3.(5 БАЛІВ) ДО СКАМ’ЯНІЛОСТЕЙ не ВІДНОСЯТЬСЯ:

а) тверді частини тіла організмів;

б) сліди життєдіяльності організмів;

в) відбитки твердих частин тіла організмів.

г) м’які частини тіла організмів;

4.(5 БАЛІВ) КЛІТИНА НАЙПРОСТІШИХ ОРГАНІЗМІВ СКЛАДАЄТЬСЯ З ядра,______________ та оболонки.

а) мезоглеї;

б) протоплазми;

в) цитоплазми.

5. (5 БАЛІВ) ТОВЩА ВОДИ, ЯКА ЗНАХОДИТЬСЯ НАД КОНТИНЕНТАЛЬНИМ СХИЛОМ НАЗИВАЄТЬСЯ _____________________ зона.

а) абісальна; б) неритова; в) батіальна

6.(5 БАЛІВ) в геохронологічній шкалі виділяють наступні часові підрозділи:

Геохронологічні підрозділи Назва підрозділу
1.Вік 2.Епоха 3.Період 4.Ера 5.Еон А. Фанерозойський Б. Мезозойська В. Крейдовий Г. Пізня Д. Сеноманський

1) 4А3В2Г1Д5Б; 2) 3Д2Г5А4Б1В; 3) 5А4Б3В2Г1Д

7.(5 БАЛІВ) Визначити місцезнаходження підкласу Cirripedia у класифікації типу Arthropoda

а4cirripedia; в1 arthropoda;

Б2 branchiata; г3crustocea

8.(5 БАЛІВ) Визначити місцезнаходження надзагону Nautiloidea у класифікації типу Mollusca

А2 cephalopoda; в3ectocochlia;

Б1 mollusca; г4 nautiloidea

9. (5 БАЛІВ) ГРАПТОЛІТИ Є:

а) вимерлі організми;?

б) організми ,що існують віддавна і до сьогодні;

в) сучасні організми

 

10. (5 БАЛІВ) ГЕОЛОГІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ОРГАНІЗМІВ, ЩО НАСЕЛЯЛИ ЗЕМЛЮ У МИНУЛІ ЧАСИ ПЕРШОЧЕРГОВО ПОЛЯГАЄ У:

а) стратифікації відкладів;б) породоутворюючої їх ролі;в) мінералогічного їх складу

11.(5 БАЛІВ) ХАРАКТЕРНИМИ ПРЕДСТАВНИКАМИ ПІДКЛАСУ OCTOCORALLA Є РІД

TUBIPORA, РІД __________.

(amplexus,cyclolites, heliopora )

 

12. (5 БАЛІВ) ТЕКТОНІЧНІ ЕПОХИ СКЛАДЧАСТОСТІ ВІДБУЛИСЬ У НАСТУПНІЙ ПОСЛІДОВНОСТІ:

а кіммерійська;

б альпійська;

в каледонська;

г байкальська;

д герцинська

1) а,б,в,г,д; 2) б,г,д,в,а; 3) г,в,д,а,б

13. (5 БАЛІВ) НІМІЯ – ЦЕ КОМПЛЕКС __________ (НАПРИКЛАД ШЕЛЬФ ПІВНОЧІ ЄВРАЗІЇ)

( фацій, пластів, сервій)

14. (5 БАЛІВ) ПО ВІДНОШЕННЮ ДО СОЛОНОСТІ ВОДНИХ БАСЕЙНІВ ОРГАНІЗМИ ПОДІЛЯЮТЬСЯ НА __________ І СТЕНОГАЛИННІ.

( евригалинні, евритермні, стенотермні)

15.(5 БАЛІВ) ДЛЯ ДОКЕМБРІЮ НЕ Є ХАРАКТЕРНИМ ПРОМИСЛОВІ КОНЦЕНТРАЦІЇ

а) заліза; б) золота; в) урану; г) олова

16. (5 БАЛІВ) ПРЕДМЕТОМ ВИВЧЕННЯ ІСТОРИЧНОЇ ГЕОЛОГІЇ Є:

а) тектонічна будова Землі; б) літологічний склад порід; в) геологічна історія розвитку Землі

 

17.(5 БАЛІВ) ПРЕДМЕТОМ ПАЛІНОЛОГІЇ НЕ Є:

а) водорості; б) спори; в) пилок.

 

18. (5 БАЛІВ) ДО КОНТИНЕНТАЛЬНИХ ФАЦІЙ НЕ ВІДНОСЯТЬСЯ:

а) фації водних потоків; б) озерні; в) фації дельт; г) болотні

19. (5 БАЛІВ) У ДОКЕМБРІЇ НЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ УТВОРЕННЯ РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН:

а) залізної руди; б) золота; в) урану; г) комплексних руд; д) вугілля

20. (5 БАЛІВ) ЯКЩО МИ ГОВОРИМО ПРО ЕОН, ЕРУ, ПЕРІОД, ТО МИ МАЄМО НА УВАЗІ:

а)час утворення гірських порід; б)склад гірських порід; г) накопичення гірських порід.

 

1. (5 БАЛІВ) ТАНАТОЦЕНОЗ-ЦЕ:

а)скупчення залишків організмів, які загинули від однієї причини;

б)співтовариство поховання.

в) сукупність органічних рештків, які існують у породах.

 

2. (5 БАЛІВ) “ДОКУМЕНТАМИ” ІСТОРИЧНОЇ ГЕОЛОГІЇ, В ЯКИХ “ЗАПИСАНІ” ПОДІЇ МИНУЛОГО Є ГІРСЬКІ ПОРОДІ ІЗ ЗАЛИШКАМИ ОРГАНІЗМІВ

а) магматичного походження

б) осадового походження

в) метаморфічного походження

3. (5 БАЛІВ) ПАЛЕОНТОЛОГІЯ – ЦЕ НАУКА, ЯКА ВИВЧАЄ:

а) умови утворення осадових порід в минулі геологічні епохи;

б) умови утворення скам’янілостей;

в) органічний світ минулих геологічних епох

4.(5 БАЛІВ) ОРГАНІЗМИ.ЯКІ ІСНУЮТЬ У ВОДНЕВОМУ СЕРЕДОВИЩІ З ПОСТІЙНОЮ СОЛОНІСТЮ НАЗИВАЮТЬСЯ ___________________________ .

а) евригалинними

б)стеногалинними

в)стенотермними

5.(5 БАЛІВ) ТОВЩА ВОДИ, ЯКА ЗНАХОДИТЬСЯ НАД ЛОЖЕМ ОКЕАНУ НАЗИВАЄТЬСЯ _______________ ОБЛАСТЬ.

а) батіальна;

б) неритова;.

в) абісальна

 

6. (5 БАЛІВ) в геохронологічній шкалі виділяють наступні часові підрозділи:

Геохронологічні підрозділи Назва підрозділу
1. Вік 2.Епоха 3.Період 4.Ера 5.Еон А. Фанерозойський Б. Мезозойська В. Крейдовий Г. Пізня Д. Сеноманський

1) 4А3В2Г1Д5Б;2) 3Д2Г5А4Б1В; 3) 5А4Б3В2Г1Д

7.(5 БАЛІВ) Визначити місцезнаходження роду Planorbis у класифікації типу Mollusca

А3 pulmonata; в2 gastropoda

Б1 mollusca; г4planorbis

8.(5 БАЛІВ) Основні таксономічні одиниці природньої класифікації К.Ліннея

а4 загін; д1тип;

б2 клас; е7 вид;

В3 підклас; ж5 родина

г6рід;

9. (5 БАЛІВ) СУЧАСНІ ГОЛОВОНОГІ МОЛЮСКИ ПІДКЛАСУ ВНУТРІШНЬОЧЕРЕПАШКОВИХ ЦЕ:

а) каракатиці; б) медузи; в) акули; г) амфібії

10.(5 БАЛІВ) ТИП PROTOZOA ВІДНОСИТЬСЯ ДО:

а) одноклітинних;

б) багатоклітинних нижчих організмів;

в) багатоклітинних вищих організмів

11.(5 БАЛІВ) РІД LONSDALEIA Є ХАРАКТЕРНИМ ПРЕДСТАВНИКОМ ПІДКЛАСУ__________ КЛАСУ ANTHOZOA.

(tabulata, heliolitoidea, tetracoralla)

12.(5 БАЛІВ) ПАЛЕОЗОЙСЬКА ЕРА ВКЛЮЧАЄ ПЕРІОДИ:

а девон;

б карбон;

в кембрій;

г ордовік;

д перм;

е силур

1) а,б,в,г,д,е; 2) е,а,б,в,д,г; 3) в,г,е,а,б,д

 

13.(5 БАЛІВ) ШЕЛЬФ – ЦЕ ВІДНОСНО МІЛКОВОДНА, ПРИЛЯГАЮЧА ДО СУШІ ЧАСТИНА __________ моря.

( берега, глибинної частини, дна)

 

14. (5 БАЛІВ) ПО ВІДНОШЕННЮ ДО ТЕМПЕРАТУРИ ВОДНИХ БАСЕЙНІВ ОРГАНІЗМИ ПОДІЛЯЮТЬСЯ НА ЕВРИТЕРМНІ І __________.

( евригалинні, евритермні, стенотермні)

 

15. (5 БАЛІВ) СУПЕРПЛАТФОРМА ГОНДВАНА РОЗПАЛАСЬ У:

а палеозої; б кайнозої; в мезозої;

 

16. (5 БАЛІВ) АВТОРОМ СУЧАСНОЇ СИСТЕМАТИКИ РОСЛИН Є:

а) Ч. Дарвін;

б) К. Лінней;

в) А. Тахтаджан

 

17. (5 БАЛІВ) ПРЕДМЕТОМ АЛЬГОЛОГІЇ НЕ Є:

а) стебла рослин; б) водорості

18.(5 БАЛІВ) У РОЗВИТКУ ГЕОСИНКЛІНАЛІ ВІДСУТНЯ :

а) власне геосинклінальна; б) орогенна; в) платформова стадія розвитку

 

19. (5 БАЛІВ) У ДОКЕМБРІЇ НЕ ВІДБУВАЄТЬСЯ УТВОРЕННЯ РОДОВИЩ КОРИСНИХ КОПАЛИН:

а) залізної руди; б) золота; в) урану; г) комплексних руд; д) вугілля

 

20. (5 БАЛІВ) ЯКЩО МИ ГОВОРИМО ПРО ЕРОТЕМУ, СИСТЕМУ, ВІДДІЛ, ТО МАЄМО НА УВАЗІ:

а) утворення гірських порід; б) склад гірських порід; в) час, в який накопичились певні відклади.

 

1. (5 БАЛІВ) ТАФОЦЕНОЗ – це:

а)скупчення залишків організмів, які загинули від однієї причини;

б)співтовариство поховання;

в) сукупність органічних рештків, які існують у породах.

2.(5 БАЛІВ) ПЕРВИННОЮ ЗАДАЧЕЮ ІСТОРИЧНОЇ ГЕОЛОГІЇ є

а) вивчення шарів гірських порід та встановлення хронологічної послідовності їх утворення

б) відтворення фізико-географічних умов земної поверхні у минулі геологічні епохи

в) відновлення історії тектонічних рухів земної кори, виникнення та розвиток тектонічних структур

г) аналіз становлення і розвитку життя на Землі

3.(5 БАЛІВ) ЯКА ТАКСОНОМІЧНА ОДИНИЦЯ ПРИРОДНЬОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ОРГАНІЗМІВ ПОЗНАЧАЄТЬСЯ В БІНАРНІЙ НОМЕНКЛАТУРІ:

а) тип;

б) вид;

в) клас.

 

4.(5 БАЛІВ) ОРГАНІЗМИ, ЯКІ МОЖУТЬ ПЕРЕНОСИТИ КОЛИВАННЯ СОЛОНОСТІ У ВОДНЕВОМУ СЕРЕДОВИЩІ НАЗИВАЮТЬСЯ ________________ .

а) евригалинними;

б)стеногалинними;

в)стенотермними

5.(5 БАЛІВ) ПАСИВНО ПЛАВАЮЧІ У ВОДІ ОРГАНІЗМИ НАЗИВАЮТЬСЯ ______________ .

а) нектон;

б) бентос;

в )планкт.он

 

6.(5 БАЛІВ) в геохронологічній шкалі виділяють наступні часові підрозділи:

Геохронологічні підрозділи Назва підрозділу
1.Вік 2.Епоха 3.Період 4.Ера 5.Еон А. Фанерозойський Б. Мезозойська В. Крейдовий Г. Пізня Д. Сеноманський

1) 4А3В2Г1Д5Б;2) 3Д2Г5А4Б1В; 3) 5А4Б3В2Г1Д

7.(5 БАЛІВ) Визначити місцезнаходження надзагону Protobranchia у класифікації типу Mollusca
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su не принадлежат авторские права, размещенных материалов. Все права принадлежать их авторам. Обратная связь - 54.225.20.73