Який напрям мають гвинтові нарізки на кінцях ведучої (робочої) труби?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Який напрям мають гвинтові нарізки на кінцях ведучої (робочої) труби?згори ліва, знизу права

Що являє собою коефіцієнт конструктивної щільності талевого каната?

відношення сумарної площі перерізу всіх дротин, з яких сукано канат, до площі кола, описаного довкола перерізу каната

Яким чином змінюється швидкість руху талевого каната при його переході через шків талевого блока (з наведених варіантів виберіть правильний найповніший та найточніший)?

зменшується або збільшується на величину, рівну подвійній швидкості переміщення талевого блока (гакоблока)

В який спосіб регулюється частота обертання стовбура силового вертлюга в системі верхнього привода, оснащеного гідрооб’ємним двигуном з одношвидкісною трансмісією?

зміною подачі робочої рідини від гідроприводного агрегату

7. Параметричний ряд діаметрів електробурів за ДСТУ 3258-95 містить наступні члени:

127, 164, 190, 215, 240, 290 мм

Яке мінімальне значення швидкості підйому гака без навантаження регламентоване ГОСТ 16293-89 «Установки буровые комплектные для эксплуатационного и глубокого разведочного бурения» для бурових установок 1-9 класів?

1,5 м/с

 

Ким вперше у світі було реалізовано буріння свердловини турбобуром в 1923 році?

М.А. Капелюшніков

В яких ситуаціях на стіл ротора діє реактивний момент?

при бурінні вибійними двигунами

Який показник роботи долота залежить поряд з іншим і від тривалості спуско-підйомних операцій, виконуваних для заміни долота, і нарощування бурильної колони?

рейсова швидкість

12. Напруження згину в розташованому вище нейтрального перерізу поперечному перерізі труби при обертанні бурильної колони у вертикальній свердловині залежать від наступних чинників:

E, I, Q, W;

де ЕІ – жорсткість труби, R – радіус свердловини; L – довжина півхвилі; n – частота обертання; Q – навантаження на трубу; W – момент опору перерізу труби; d - діаметр труби.

13. Зовнішніми ознаками справного стану бурового ротора є названі нижче:

Відсутність пошкоджень, паралельність стола

14. Між зовнішнім діаметром електробура та максимальною глибиною свердловини, в якій електробур застосовується, існує наступна кореляційна залежність:

Чим глибше – тим менший діаметр

Як зміниться числове значення коефіцієнта неповноти (недосконалості) тахограми в разі заміни двигуна привода бурової лебідки двигуном з більшим обертовим моментом і такою ж частотою обертання (кінематика привода залишається незмінною) (виберіть найточніший варіант відповіді)?

Можливо збільшиться

Буровими лебідками якого класу за ОСТ 26-02-2025-76 оснащуються бурові установки п’ятого класу за ГОСТ 16293-89?

ЛБ-660

Яке умовне позначення за ГОСТ 20692-75 має тришарошкове бурове долото діаметром 215,9 мм для буріння абразивних порід середньої твердості, з бічною промивкою, з герметизованою, мастилозаповненою опорою з одним підшипником ковзання, решта підшипників кочення?

ІІІ-215,9 СЗ-ГНУ-1

Яким чином з’єднуються між собою обважнені бурильні труби одного типорозміру за ТУ 14-3-385-79?

замковими різями (труба вгвинчується в трубу)

Який результат в готовому талевому канаті дає преформування дротів, з яких його зсукано?

За способом сукання канати тросової конструкції поділяються на прості і такі, що не розкручуються (преформовані). Сталки простих канатів в готовому вигляді мають прямолінійну форму, вони виготовляються з прямих дротин. При такій технології виготовлення в дротинах зберігаються напруження, що виникли внаслідок їх пружної деформації в процесі сукання сталок і каната. Преформовані канати, які не розкручуються, сукаються з попередньо деформованих сталок, яким надано форми, що вони її мають в готовому канаті. Сталки таких канатів зсукані з дротин, попередньо деформованих відповідним чином. Ускладнена технологія виготовлення та вища вартість преформованих канатів компенсується покращеними експлуатаційними властивостями, більшою роботоздатністю.

Натурними порівняльними випробуваннями встановлено, що витривалість преформованих канатів на 25-30% перевищує такий показник канатів простого сукання, тому в талевих системах бурових установок застосовують преформовані канати. Відмінність між канатами, описаними вище, практично встановлюється за поведінкою дротин і сталок, які на вільному кінці недеформованого каната спонтанно випрямляються і потребують зусиль для повернення в положення, яке вони мають в канаті.

Який конструктивний елемент бурової установки в кінцевому рахунку сприймає реактивний момент, створюваний силовим вертлюгом при роботі системи верхнього привода?

напрямні, вздовж яких переміщується силовий вертлюг

21. Коефіцієнт корисної дії вибійного гвинтового двигуна в процесі застосування за призначенням змінюється наступним чином (оберіть найточнішу відповідь серед наведених нижче):

Зменшується

Яке максимальне значення швидкості підйому гака при розходжуванні колони регламентоване ГОСТ 16293-89 «Установки буровые комплектные для эксплуатационного и глубокого разведочного бурения. Основные параметры»?

0,1 м/с

23. Збільшення корисної висоти бурової вишки (збільшення довжини свічки) за інших рівних умов спричинить наступну зміну числового значення коефіцієнта неповноти (недосконалості) тахограми (виберіть найточніший варіант відповіді):

Можливо значення зменшиться

24. Конструктивними компонентами електробура для буріння свердловин є (виберіть найповнішу та найточнішу відповідь):

електродвигуна , шпинделя та системи гідрозахисту

Функції яких компонентів бурової установки виконує система верхнього привода (виберіть найповнішу серед правильних відповідей)?

вертлюга, ротора та трубного ключа

26. Який експлуатаційний параметр шарошкового долота регламентується ГОСТ 20692-75 “Долота шарошечные. Типы и основные размеры. Технические условия”?

допустиме осьове навантаження на долото

В який спосіб регулюється частота обертання стовбура силового вертлюга у системі верхнього привода, оснащеного електродвигуном постійного струму (виберіть найточнішу та найповнішу відповідь)?

зміною напруги на вході приводного двигуна та перемиканням передач між валом двигуна і стовбуром силового вертлюга в разі, якщо їх більше, ніж одна

28. В процесі механічного буріння серед вибійних двигунів найжорсткіші вимоги до якості промивальної рідини ставить:

З яких умов вибираються обважнені бурильні труби (ОБТ) в складі КНБК?

Діаметр бурильних труб вибирається залежно від діаметра попередньої обсадної колони і способу буріння

30. Бурові лебідки сучасних моделей оснащуються:

Відділом головного конструктора Уралмашзаводу опрацьовано рекомендації, стосовні максимальної швидкості спуску бурильної колони у неускладнену свердловину, як функції довжини свічки. Яке значення максимальної швидкості рекомендоване при довжині свічок, рівній 27 м?

3,1 м⁄с

Яке умовне позначення за ГОСТ 20692-75 має виготовлене за імпортною технологією тришарошкове бурове долото діаметром 215,9 мм для буріння абразивних порід середньої твердості, з бічною промивкою, з герметизованою мастилозаповненою опорою з одним підшипником ковзання, решта підшипників кочення?

ІІІ-215,9 СЗ-ГНУ-Р16

Яким чином вимірюється натяг внутрішньої замкової різі муфти калібром-пробкою?

як відстань між вимірювальною площиною калібру і торцем муфти

В який спосіб регулюється частота обертання стовбура силового вертлюга, оснащеного електродвигуном змінного струму, у системі верхнього привода (виберіть найповнішу та найточнішу правильну відповідь)?

зміною частоти струму в колі живлення приводного двигуна та перемиканням передач між валом двигуна і стовбуром силового вертлюга в разі, якщо їх більше, ніж одна

35. Визначальним параметром для вибору електробура, що підлягає застосуванню в заданому інтервалі глибин буріння є:

діаметр стовбура свердловини

36. Модуль пружності каната, розглядуваного як однорідний виріб, зі збільшенням кроку сукання дротин в сталки та сталок в канат змінюється наступним чином:

зростаєПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.235.155 (0.005 с.)