Як проводиться статистична обробка результатів випробувань?Статистичну обробку достовірних даних починають із перевірки на виключення можливих грубих помилок. Виключити необхідно максимальне або мінімальне значення Xi, для яких виконується умова

 

 

де - середнє значення; v - статистичний критерій, прийнятий залежно від числа визначень; Sdis - зміщена оцінка середнього квадратичного відхилення:

n - число визначень.

Після цього визначають нормативне (середнє арифметичне) значення, Xn а також середнє квадратичне відхилення

Наведена статистична обробка застосовується тільки при визначенні питомої ваги ґрунтів, межі міцності на одноосьовий стиск скельних ґрунтів і модуля деформації ґрунтів. Інші фізичні характеристики обчислюються як нормативні значення.

Міцністні характеристики ґрунтів - кут внутрішнього тертя й питоме зчеплення с- визначають виходячи із залежності Кулона з використанням методу найменших квадратів. Для обробки використаються результати всіх визначень, зроблених для розглянутого шару ґрунту.

 

 

НАВАНТАЖЕННЯ

 

Яким чином підрозділяються навантаження?

Навантаження підрозділяються на розрахункові й нормативні. Нормативні навантаження визначаються по їхньому номінальному значенню як середні або з умов заданої забезпеченості. Всі розрахунки здійснюються з використанням розрахункових значень навантажень. Розрахункові значення навантажень визначаються як нормативні значення, помножені на коефіцієнт надійності по навантаженню g f. Цей коефіцієнт змінює нормативне значення навантаження в несприятливу сторону.

Які навантаження й впливи варто враховувати при розрахунку основ?

При проектуванні основ будинків і споруджень необхідно враховувати наступні навантаження:

а) вага конструкцій будинків і споруджень;

б) вага устаткування;

в) вага й тиск ґрунтів;

д) навантаження на перекриття або підлоги, що влаштовують по ґрунту в складських приміщеннях, зерносховищах, бібліотеках і т.п.;

е) навантаження на перекриття в приміщеннях житлових і суспільних будинків;

ж) вага людей, ремонтних матеріалів;

з) навантаження, що виникають при виготовленні, перевезенні й зведенні будівельних конструкцій, при монтажі й перестановці устаткування, а також навантаження від ваги тимчасово складованих на будівництві конструкцій і матеріалів;

к) снігові навантаження;

л) вітрові навантаження.

 

Залежно від тривалості дії перераховані навантаження підрозділяються на постійні й тимчасові. У деяких випадках, одночасно з постійними й тимчасовими навантаженнями враховуються особливі навантаження, до яких відносяться:

а) сейсмічні й підривні впливи;

б) навантаження, викликувані різкими порушеннями технологічного процесу, тимчасовою несправністю устаткування;

в) впливу нерівномірних деформацій основ, що супроводжуються зміною структури ґрунту (наприклад, деформації просадних і ґрунтів, що набухають, при замочуванні або вічно замерзлих ґрунтів при відтаванні).

 

 

Як підраховуються нормативні й розрахункові навантаження і який зміст має коефіцієнт надійності по навантаженню g f?

Нормативні навантаження підраховуються у відповідності зі СНиП [3] як середні значення без обліку їхнього перерозподілу надфундаментними конструкціями. Можливі відхилення від цих значень ураховуються множенням нормативних значень на коефіцієнт надійності по навантаженню g f. Коефіцієнт надійності при розрахунку по деформаціях приймається g f = 1. Коефіцієнт надійності по навантаженню при розрахунках на міцність і стійкість звичайно більше одиниці, однак у тих випадках, коли зменшення навантаження буде зменшувати також стійкість спорудження, наприклад при підрахунку вертикальних утримуючих сил при зрушенні, він повинен бути менш одиниці. Для бетонних плит збірного домобудівництва g f приймається 1,2; для ґрунтів у природному заляганні 1,1; для насипних ґрунтів 1,15. Для навантажень, що втримують від перекидання й зрушення, рекомендується приймати g f = 0,9.

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su не принадлежат авторские права, размещенных материалов. Все права принадлежать их авторам. Обратная связь - 54.198.58.62