Цілі і завдання технічної експлуатації холодильної установкиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Цілі і завдання технічної експлуатації холодильної установкиМета експлуатації - підтримку необхідного температурного режиму в охолоджуваних об'єктах і технологічному обладнанні.

Основним завданням технічної експлуатації холодильної установки є забезпечення заданого режиму за рахунок економічної та надійної її роботи, безпечної для людей і нешкідливою для навколишнього середовища.

При експлуатації обладнання для теплової обробки молока необхідно ретельно стежити за герметичністю зеднаних трубопроводів і особливо ущільнених гумових прокладок в пластинчатих апаратах. Герметичність перевіряеться перед роботою апарату пропусканням через нього холодної води.

Паропроводи,призначені для підведення пари до нагрівачів, пастерізаційно-охолоджувальних установок,повинні мати теплову ізоляцію.Апаратні установки,що призначені для високотемпературної пастеризації та стерилізації,повинні мати захищені кожуха. Всі електродвигуни,пускова апаратура і щити управління повинні бути заземлені.

Забороняється експлуатувати обладнання при несправних приладах автоматики,торкатися до рухомих частин включеного в мережу агрегату на залеж від того перебуває він в роботі або в стані автоматичної зупинки.

Обслуговуючий персонал повинен своєчасно виявляти і усувати неполадки, що виникають в ході експлуатації холодильної установки.

 

 

5. Розрахунки

Вихідні дані для розрахунку:

Продуктивність ................................. G1 = 2,77 кг / с ( 10 000 кг / ч)

Початкова температура молока ....................................... t1 = 4 ° С

Температура пастеризації ............................................. t3 = 75 ° С

Кінцева температура молока .......................................... T6 . = 4 ° С

Коефіцієнт рекуперації тепла ...................................... ɛ = 0,76

Початкова температура гарячої води .............................. t'г = 79 ° С

Кратність гарячої води ................................................. nг = 4

Початкова температура холодної води .............................. t'в = 8 ° С

Кратність холодної води ............................................... nв = 3

Початкова температура крижаної води ................................ t'л = +1 ° С

Кратність крижаної води ................................................ н л = 4

Температура молока після секції водяного охолодження ........ t5 = 10 ° С

Загальне допустиме гідравлічний опір ........... Ap = 500 кПа ( 5 кгс/см2)

Середня питома теплоємність молока ...................... см = 3880 Дж / (кг ° С)

Щільність молока .................................................. рт. = 1033 кг/м3

Питома теплоємність холодної та гарячої води ......... = 4186Дж / (кг ° С)

 

 

Для пластини даного типу дійсні рівняння тепловіддачі і втрат енергії :

Nu = 0,1 Rе0, 7 РГ0, 43 ( Рг / Ргст ) 0,25

і

Еu = 760 Rе - 0 , 25 ; ξ = 11,2 Re- 0 , 25

 

рішення

1 Визначення початкових і кінцевих температур, обчислення температурних напорів і параметрів S. :

 

а . Секція рекуперації тепла:

Температура сирого молока в кінці секції рекуперації тепла ( при вході в секцію пастеризації ) :

t2 = t1 + ( t3 - t1 ) ɛ = 4 + (75 - 4 ) 0,76 = 57,96 ° С ≈ 58 ° С

 

Температура пастеризованого молока після секції рекуперації ( при вході в секцію охолодження водою) :

 

t4 = t1 + ( t3 - t2) = 4 + (75 - 58 ) = 21 ° С

 

Середній температурний напір у секції рекуперації при характерною для неї постійній різниці температур:

 

T3 - t2 = 75 - 58 = 17 ° С

 

б. Секція пастеризації :

Температура гарячої води при виході із секції пастеризації молока з умов балансу тепла:

t’’г = t’г ( t3 – t2) = 79 – ( 75 – 58 ) = 75,06°С

 

Середній температурний напір при:

Δtб = т '' г - t2 = 75,06 - 58 = 17,06 ° С

Δtм = t'г - t3 = 79 - 75 = 4 ° С

 

визначимо за формулою:

 

в . Секція охолодження водой :

Температура холодної води, що виходить з водяної секції:

t’’в = t’в + ( t4 – t5) = 8 + ( 21 – 10 ) = 11,4°С

Середній температурний напір при:

 

Δtб = t4 - т '' в = 21 - 11,4 = 9,6 ° С

Δtм = T5 - t'в = 10 - 8 = 2 ° С

 

знайдемо з рівняння :

 

Г. Секція охолодження крижаною водою :

Температура крижаної води на виході з апарату :

t’’л = t’л + ( t5 – t6) = 1 + ( 10 – 4 ) = 2,4°С

Середній температурний напір для секції охолодження крижаною водою при:

Δtб = t5 – t’’л = 10 – 2,4 = 7,6°С

ΔtМ = t6 – t’л = 4 – 1 = 3°С

 

визначимо за формулою:

Рабоча поверхня секції равна:

 

 

Число пластин в секції:

 

Число пакетів в секції на стороні молока :

 

 

Приймаємо Xп = 3 пакета.

Якщо число пакетів в результаті розрахунку виявляється дробовим, то слід вирішити питання або про збільшення числа пакетів до найближчого більшого числа, або про зменшення числа каналів у пакетах даної секції. При зменшенні числа каналів швидкість потоку збільшиться, що слід врахувати при визначенні потрібного напору. На теплопередачі зменшення числа каналів позначиться незначно в бік збільшення і його можна не враховувати.

У нашому випадку збережемо компоновку пакетів і округлимо отримане значення до Хв = 3 пакета

Невеликий запас робочої поверхні, отриманий внаслідок округлення числа пакетів до найближчого більшого числа, компенсує зниження середнього температурного напору при змішаному потоці.

 

РЕФЕРАТ

Курсова робота на тему: Пластинчастий агрегат для охолодження молока

Розробник –студ.гр. ХТ-111 Павленко Н.В.: ЧНТУ, 2013 р.

_____сторінок, _____рисунків, _____посилань, _____додатки.

Об’єкт розробки: установка пластинчата пастеризаціоно-охолоджувальна

Мета роботи: вивчення особливостей технології отримання доброякісного молока.

Запропоновано конструкцію пластинчату пастеризаціоно-охолоджувальну для молока.

 

Виконано розрахунки, що підтверджують працездатність конструкції : продуктивність, якісні показники, ефективності роботи лінії

 

 

ЗМІСТ

 

 

Вступ

1. Характеристика питного молока

1.1. Актуальність

2. Вимоги до сировини у виробництві питного пастеризованого молока

2.1 Пристрій і принцип дії лінії.

3. Класифікація охолоджувальних пристроїв

4. пастеризаційно-охолоджувальна установка

4.1 Опис.

4.2 процеси, які відбуваються в установці.

5. Розрахунки

6. Експлуатація та ремонт холодильного обладнання

6.1 Основні положення ремонту холодильного обладнання

6.2. Цілі і завдання технічної експлуатації холодильної установки

7.Техніка безпеки

8.Висновок

додатки

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.210.184.142 (0.007 с.)