Специфіка науково-дослідницької діяльностіМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Специфіка науково-дослідницької діяльностіТема 1. Наука як сфера людської діяльності

Індивідуальне заняття № 1

(2 години)

Тема: Наука як сфера людської діяльності

План

1. Загальне поняття про науку. Ознаки науки.

2. Процес пізнання та його складові.

3. Основні поняття науки.

4. Науково-дослідницька діяльність студентів: структура, зміст і форми.

Завдання:

1. Підготувати усні зв’язні відповіді на питання плану заняття.

2. Виконати самостійну роботу з теми заняття.

* Див.рекомендовану літературу у загальному списку джерел.

Самостійна робота

(6 годин)

Тема: Наука як сфера людської діяльності

Завдання:

Підготувати розгорнуте повідомлення на одну із запропонованих тем на вибір:

1. Наука як одна з форм людської свідомості.

2. Наукознавство як окрема спеціальна дисципліна.

3. Класифікації наук.

4. Зародження й розвиток науки.

5. Наукова комунікація.

6. Наукова школа.

7. Науково-дослідницька робота студентів поза навчальним процесом.

8. Науково-дослідницька робота студентів у межах навчального процесу.

9. Художньо-творча діяльність студнтів.

10. Наукові гуртки та секції як найпоширеніші форми організації науково-дослідницької діяльності студентів.

Підготовка повідомлення передбачає самостійну роботу з бібліографічними джерелами (находженням та опрацюванням).

Лабораторна робота № 1

(2 години)

Тема: Науково-дослідницька діяльність студентів

Завдання:

Підібрати вправи та завдання з вузівських підручників мовно-літературного характеру, що містять елементи проблемного пошуку (3-5 зразків). Виконати два завдання на вибір.

 

Тема 2. Психологія і технологія наукової творчості. Методологія наукового дослідження

Індивідуальне заняття № 2

(2 години)

Тема: Психологія і технологія наукової творчості. Методологія наукового дослідження

План

1. Організація творчої діяльності. Загальні принципи наукової праці.

2. Основні якості, що відповідають статусу науковця.

3. Психологія наукової творчості. Поняття про розумову діяльність.

4. Робочий день науковця. Організація робочого місця науковця.

5. Методологія дослідження. Загальнонаукова та конкретнонаукова методологія.

6. Методи і техніка дослідження.

Завдання:

1. Підготувати усні зв’язні відповіді на питання плану заняття.

2. Виконати самостійну роботу з теми заняття.

* Див.рекомендовану літературу у загальному списку джерел.

Самостійна робота

(8 годин)

Тема: Психологія, технологія і методологія наукової творчості

Завдання:

Підготувати розгорнуте повідомлення на одну із запропонованих тем на вибір:

1. Оргтехніка, технічні засоби наукової діяльності.

2. Ділове спілкування та його види.

3. Ділове листування.

4. Ділова розмова по телефону.

5. Філософська методологія.

6. Методи наукового пізнання.

7. Методи теоретичних досліджень.

8. Розвиток науки методології.

Лабораторна робота № 2

(2 години)

Тема: Методологія

Завдання:

1.Навести приклади можливого застосування зазначених методів на заняттях (уроках) з української мови чи літератури (по 1 прикладу на кожний):

-графічних методів;

-експериментально-ігрових;

-контент-аналізу;

-будь-якого методу наукового пізнання (на вибр);

-будь-якого методу, що застосовується на емпірічному і теоретичному рівнях дослідження.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2

Написання й оформлення різних видів наукових робіт

Тема 1. Підготовка публікацій, рефератів та доповідей

Індивідуальне заняття № 3

(2 години)

Тема: Підготовка публікацій, доповідей, реферату

План

1. Наукова стаття як один із основних видів публікацій. Структурні елементи статті.

2. Наукова доповідь. Тези доповіді. Типові помилки при підготовці публікацій і доповідей.

3. Реферат та його види.

4. Структура реферату.

5. Особливості викладу матеріалу в рефераті.

Завдання:

1. Підготувати усні зв’язні відповіді на питання плану заняття.

2. Підібрати одну наукову статтю (українських мовознавців чи літературознавців) і виконати її аналіз (наявність всіх необхідних структурних елементів;дотримання жанрових особливостей).

* Див.рекомендовану літературу у загальному списку джерел.

3. Виконати самостійну роботу з теми заняття.

Лабораторна робота № 3

(2 години)

Тема: Тези доповіді

Завдання:

Підібрати одну статтю мовно-літературного характеру на вибір, до якої самостійно скласти тези доповіді (наявність ксерокопії статті у зошиті є обов’язковим).

 

Самостійна робота

(8 годин)

Тема: Підготовка реферату

Завдання:

Написати й підготувати до захисту реферат на вільну тему мовно-літературної проблематики з урахуванням усіх вимог до цього жанру наукової діяльності.

Лабораторна робота № 4

(2 години)

Тема: Техніка написання тексту реферату

Завдання:

Описати етапи процесу написання свого реферату та шляхи їх реалізації. Відзначити труднощі, з якими довелося зіткнутися під час роботи над рефератом.

Тема 2. Курсова, дипломна і магістерська робота як кваліфікаційне дослідження

Індивідуальне заняття № 4

(2 години)

Тема: Курсова та дипломна робота (бакалавра, магістра) та етапи роботи над ними

План

1. Курсова робота як самостійне навчально-наукове дослідження студента.

2. Дипломна робота бакалавра як навчально-наукове дослідження студента вищого рівня.

3. Магістерська робота як кваліфікаційне дослідження.

3. Етапи виконання курсової, бакалаврської та магістерської роботи.

4. Мова і стиль наукової роботи.

5. Вимоги до оформлення наукових проектів.

Завдання:

1. Підготувати усні зв’язні відповіді на питання плану заняття.

2. Виконати самостійну роботу з теми заняття.

* Див.рекомендовану літературу у загальному списку джерел.

Самостійна робота

(6 години)

Тема: Оформлення курсової роботи

Завдання:

1. Вивчити вимоги до оформлення курсової роботи (з конспектом матеріалу) за планом:

1. Загальні вимоги й технічні параметри.

2. Оформлення титульної сторінки.

3. Оформлення плану роботи.

4. Оформлення текстового матеріалу.

5. Оформлення списку використаних джерел.

* Див.рекомендовану літературу у загальному списку джерел.

Лабораторна робота № 5

(2 години)

Тема: Структура курсової, бакалаврської і магістерської роботи

Завдання:

Навести письмові приклади оформлення різних типів наукових джерел до мовно-літературної теми на вибір:

- монографії;

- посібника з двома і більше авторами;

- словника чи довідника;

- складової частини книги;

- журналу;

- збірки наукових праць.

* Див.рекомендовану літературу у загальному списку джерел.

Лабораторна робота № 6

(2 години)

Тема: Робота над курсовим проектом

Завдання:

1. Підібрати 1 тему можливого курсового проекту з української мови чи з української літератури (на кафедрах ВНЗ).

2. Сформулювати складові вступу, скласти план можливої курсової роботи.

 

 

ЗФН

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

Специфіка науково-дослідницької діяльності

Тема 1. Наука як сфера людської діяльності

Самостійна робота № 1

Тема: Наука як сфера людської діяльності

План

1. Загальне поняття про науку. Ознаки науки.

2. Процес пізнання та його складові.

3. Основні поняття науки.

4. Науково-дослідницька діяльність студентів: структура, зміст і форми.

Завдання:

1. Опрацювати матеріал, підготувавши письмові відповіді на питання плану заняття.

* Див.рекомендовану літературу у загальному списку джерел.

2. Підготувати розгорнуте повідомлення на одну із запропонованих тем на вибір:

Наука як одна з форм людської свідомості.

Наукознавство як окрема спеціальна дисципліна.

Класифікації наук.

Зародження й розвиток науки.

Наукова комунікація.

Наукова школа.

Науково-дослідницька робота студентів поза навчальним процесом.

Науково-дослідницька робота студентів у межах навчального процесу.

Художньо-творча діяльність студнтів.

Наукові гуртки та секції як найпоширеніші форми організації науково-дослідницької діяльності студентів.

Підготовка повідомлення передбачає самостійну роботу з бібліографічними джерелами (находженням та опрацюванням).

3. Підібрати вправи та завдання з вузівських підручників мовно-літературного характеру, що містять елементи проблемного пошуку (3-5 зразків). Виконати два завдання на вибір.

Самостійна робота № 2

Тема 2. Психологія і технологія наукової творчості. Методологія наукового дослідження

План

1. Організація творчої діяльності. Загальні принципи наукової праці.

2. Основні якості, що відповідають статусу науковця.

3. Психологія наукової творчості. Поняття про розумову діяльність.

4. Робочий день науковця. Організація робочого місця науковця.

5. Методологія дослідження. Загальнонаукова та конкретнонаукова методологія.

6. Методи і техніка дослідження.

Завдання:

1. Підготувати письмові відповіді на питання плану заняття.

2. Підготувати розгорнуте повідомлення на одну із запропонованих тем на вибір:

Оргтехніка, технічні засоби наукової діяльності.

Ділове спілкування та його види.

Ділове листування.

Ділова розмова по телефону.

Філософська методологія.

Методи наукового пізнання.

Методи теоретичних досліджень.

Розвиток науки методології.

3. Навести приклади можливого застосування зазначених методів на заняттях (уроках) з української мови чи літератури (по 1 прикладу на кожний):

-графічних методів;

-експериментально-ігрових;

-контент-аналізу;

-будь-якого методу наукового пізнання (на вибр);

-будь-якого методу, що застосовується на емпірічному і теоретичному рівнях дослідження.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.210.184.142 (0.012 с.)