Які зміни у загальному аналізі крові притаманні вірусним інфекційним хворобам?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Які зміни у загальному аналізі крові притаманні вірусним інфекційним хворобам?A. Лімфоцитоз, підвищення ШОЕ

B. Лейкопенія, анеозинофілія, тромбоцитопенія, підвищення ШОЕ

C. Лейкоцитоз, зсув лейкоцитарної формули вліво, анемія

D. Анеозинофілія, лімфопенія, підвищення ШОЕ

Е. Лейкопенія, зниження ШОЕ, еозинофілія

Які методи специфічні для лабораторної діагностики інфекційних хвороб?

A. Шкірна алергійна проба, вірусологічний

B. Визначення циркулюючих імунних комплексів, шкірна алергійна проба

C. Шкірна алергійна проба, бактеріологічний, вірусологічний

D. Бактеріоскопічний, вірусоскопічний

Е. Шкірна алергійна проба, бактеріоскопічний, вірусоскопічний

3. Маніфестний перебіг інфекційних хвороб це:

A. Наявність загальноінфекційних симптомів, специфічних імунологічних змін, реплікації збудника, відсутність патогномонічних симптомів

B. Наявність загальноінфекційних та патогномонічних симптомів, специфічних імунологічних змін, реплікації збудника

C. Наявність загальноінфекційних та патогномонічних симптомів, відсутність специфічних імунологічних змін та реплікації збудника

D. Наявність специфічних імунологічних змін, відсутність загальноінфекційних та патогномонічних симптомів і реплікації збудника

E. Нічого з переліченого не характерно

У якому переліку представлені лише засоби етіотропної терапії?

A. Гамаглобуліни, кріопреципітат, імуномодулятори

B. Альбумін, вакцини, індуктори інтерферону

C. Фторхінолони, інгібітори протеолізу

D. Інтерферони, антикоагулянти, сорбенти

E. Антибіотики, сироватки

5. Загострення це:

A. Повторне погіршення клініко-лабораторних даних через 1 міс після видужання

B. Повторне погіршення клініко-лабораторних даних через 6 міс після видужання

C. Повторне погіршення клініко-лабораторних даних через 3 міс після видужання

D. Повторне погіршення клініко-лабораторних даних у період згасання клінічних проявів

E. Нічого з переліченого не характерно

6. Коінфекція це:

A. Субклінічний перебіг інфекційної хвороби

B. Послідовне інфікування кількома збудниками

C. Перебіг гострої інфекційної хвороби на фоні хронічного інфекційного процесу

D. Інфікування коковою флорою

E. Одночасне інфікування кількома збудниками

7. Суперінфекція це:

A. Послідовне інфікування кількома збудниками

B. Одночасне інфікування кількома збудниками

C. Перебіг гострої інфекційної хвороби на фоні хронічної соматичної хвороби

D. Інфікування суперфлорою

E. Субклінічний перебіг інфекційної хвороби

8. Шлях передачі трансмісивних інфекційних хвороб реалізується через:

A. Гризунів та диких тварин

B. Кровососних комах-переносників

C. Статеві контакти

D. Диких та свійських тварин

E. Гризунів та свійських тварин

 

9. Засоби специфічної профілактики інфекційних хвороб це:

A. Вакцини, поточна дезінфекція, ізоляція

B. Сироватки, вакцини, заключна дезінфекція

C. Ізоляція, обсервація, вакцини

D. Вакцини, сироватки, анатоксини

E. Карантин, анатоксини, сироватки

10. В інфекційну лікарню поступає пацієнт з діагнозом із групи трансмісивних інфекцій. Який протиепідемічний захід слід планувати?

A. Дератизація

B. Дезінфекція

C. Дезінсекція

D. Автоклавування

E. Стерилізація

11. Термін "інфекційний процес" означає:

A. Усе перелічене

B. Проникнення мікроорганізмів в макроорганізм і наступна їх взаємодія

C. Збудник інфекційної хвороби

D. Інфекційна хвороба

E. Сукупність захисних реакцій організму у відповідь на вплив патогенних мікроорганізмів

12. Патогенність – це:

A. Здатність мікроорганізмів спричиняти хворобу

B. Здатність мікроорганізмів до проникнення в тканини і органи

C. Здатність мікроорганізмів розмножуватися і жити за рахунок макроорганізму

D. Здатність мікроорганізмів нагромаджувати і виділяти токсини

E. Здатність мікроорганізмів уникати імунологічного захисту макроорганізму

13. Вірулентність – це:

A. Здатність мікроорганізмів до проникнення в тканини і органи

B. Здатність мікроорганізмів розмножуватися і жити за рахунок макроорганізму

C. Здатність мікроорганізмів нагромаджувати і виділяти токсини

D. Ступінь патогенності

E. Здатність мікроорганізмів уникати імунологічного захисту макроорганізму

14. Інвазивність – це:

A. Здатність мікроорганізмів до проникнення в тканини і органи

B. Здатність мікроорганізмів спричиняти хворобу

C. Здатність мікроорганізмів розмножуватися і жити за рахунок макроорганізму

D. Здатність мікроорганізмів нагромаджувати і виділяти токсини

E. Здатність мікроорганізмів уникати імунологічного захисту макроорганізму

15. У реконвалесцента на бруцельоз сформувався нестерильний імунітет. Після виписки зі стаціонару пацієнт отримує рекомендації і прогноз на майбутнє. Яка ваша правильна відповідь на запитання чи можливе повторне захворювання на бруцельоз?

A. Це можливо за умови інфікування іншим серотипом збудника

B. Це можливо за умови неповної елімінації збудника з організму

C. Це можливо не раніше, ніж через 12 міс

D. Це неможливо

E. Це можливо за умови недотримання стерильності медичних маніпуляцій

Яка буває дезінфекція?

A. Поточна і заключна

B. Усі перелічені

C. Хімічна

D. Фізична

E. Комбінована

17. У виховательки дитсадочка, щепленої згідно календаря щеплень дифтерійним анатоксином, після планового посіву матеріалу мазка з ротоглотки, виділений збудник дифтерії. Яка ваша відповідь на скаргу цієї пацієнтки щодо неефективності щеплення і вимоги компенсації їй вимушеного відсторонення від роботи.

A. Щеплення анатоксином не забезпечує антитоксичного імунітету

B. На сьогодні щеплення від дифтерії недостатньо ефективне

C. Для захисту від бактеріоносійства слід було проводити щорічну ревакцинацію

D. Щеплення виявилось неефективним унаслідок порушення "холодового ланцюга" зберігання вакцини

E. Щеплення анатоксином не забезпечує антибактеріального імунітету і не захищає від бактеріоносійства

18. Епізоотія – це:

A. Поширення інфекційної хвороби серед значної популяції тварин

B. Епізодичне виникнення інфекційної хвороби серед людей у межах континенту

C. Поширення інфекційної хвороби серед значної популяції людей

D. Поширення інфекційної хвороби серед людей більш ніж на одному континенті

E. Це спосіб поширення інфекційних хвороб на обмеженій території

19. Пандемія – це:

A. Виникнення інфекційної хвороби в організованих дитячих колективах

B. Поширення інфекційної хвороби серед людей у межах континенту

C. Поширення інфекційної хвороби у популяції тварин

D. Поширення інфекційної хвороби серед людей більш ніж на одному континенті

E. Це спосіб поширення інфекційних хвороб за якого певна нозологія тривалий час реєструється серед населення обмеженої території

20. Ендемія – це:

A. Спосіб поширення інфекційних хвороб за якого певна нозологія тривалий час реєструється серед населення обмеженої території

B. Поширення інфекційної хвороби серед людей більш ніж на одному континенті

C. Поширення інфекційної хвороби серед людей у межах континенту

D. Поширення інфекційної хвороби у популяції тварин

E. Виникнення інфекційної хвороби в організованих дитячих колективах

У хворого взято зразки крові для виявлення антитіл шляхом дослідження сироватки у реакції зв’язування комплементу (РЗК). З лабораторії отримано результат дослідження в якому зазначено, що відбувся гемоліз. Яке ваше трактування отриманого результату?

A. Реакція негативна

B. Реакція позитивна

C. Гемоліз зумовлений неправильним транспортуванням і забором крові

D. Реакція сумнівна

E. Низький титр антитіл у результаті пізньої постановки реакції

Який імунітет формується після щеплення дифтерійним анатоксином?

A. Набутий природний пасивний імунітет

B. Набутий природний активний імунітет

C. Набутий штучний пасивний імунітет

D. Набутий штучний активний імунітет

Е. Видовий штучний активний імунітетПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.210.12.229 (0.011 с.)