Незалежної України. Еволюція українського державотворення в 1917- 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

 

 

 

 

Незалежної України. Еволюція українського державотворення в 1917-Рр.

Українці в період демократичної 1917р. революції в Російській

Імперії.

Лютнева революція в Україні. Розгортання національно-визвольного

руху. Створення і діяльність української Центральної Ради. Всеукраїнський

Національний Конгрес. Селянські, військові та робітничі рухи. Прийняття

Центральною Радою І та ІІ універсалів.

Українська народна республіка. Жовтневі події в Україні. Проголошення

УНР (листопад 1917-квітень 1918рр.). Політика Центральної Ради М.

Грушевський, В. Винниченко, С. Єфремов. Війни Радянської Росії проти

УНР. Встановлення Радянської влади в Україні. Проголошення незалежності

України. Брестська угода. Перебування німецько-австрійських військ в

Україні. Ліквідація УНР.

Українська держава на чолі з Павлом Скоропадським (квітень-грудень

1918р.) Державний переворот 29 квітня 1918 року. Методи і стратегія

державного будівництва, внутрішня та зовнішня політика Павла

Скоропадського. Боротьба проти гетьманського режиму.

Боротьба за владу в Україні в 1919 році. Директорія. Встановлення

УНР, її державна система. Політика Директорії. Акт соборності України.

Друга війна РСФРР проти УНР. УСРР і політика воєнного комунізму.

Боротьба проти армії генерала Денікіна.

Заключний етап громадянської війни в Україні (кінець 1919-1921рр.)

Встановлення Радянської влади в Україні. Зміни в політиці

більшовиків. Становище УНР. Україна в радянсько-польській війні. Розгром

військ Врангеля. Останні спроби збройної боротьби проти більшовицької

влади, їх поразка.

Західноукраїнські землі в 1917-1918рр. Розвал Австро-Угорської імперії.

Становище східної Галичини. Західноукраїнська Народна Республіка. ЗУНР

після Акту Злуки з УНР. Буковина, Закарпаття. Окупація Західноукраїнських

земель Польщею, ліквідація державотворчих здобутків українців.

Основні наслідки боротьби українського народу за національно-

державне відродження в період 1917-1920рр.

Державотворчі процеси в Україні в радянський період, їх історичне

Місце.

Процес формування та становлення радянської держави в Україні 1917-

1920рр. Прийняття ІІІ Всеукраїнським з’їздом Рад першої Конституції УСРР.

Національно-державне будівництво в 20-ті роки. Утворення союзу РСР та

входження до нього України. Союзний договір від 30 грудня 1922р., його

політична оцінка. Х. Раковський, Г. Петровський, М. Скрипник. Конституція

СРСР від 31 січня 1924р., права і реальний стан національних республік.

Утворення в жовтні 1924р. в складі УСРР Молдавської автономії.

Реформування адміністративно-територіального устрою УСРР в другій

половині 20-х – першій половині 30-х років. Перенесення столиці з Харкова

до Києва в січні 1934р. Прийняття нової Конституції УРСР в 1937р. Вступ

Червоної армії на Західноукраїнські землі у вересні 1939р. Їх возз’єднання з

Радянською Україною.

Велика Вітчизняна війна. Вимушені зміни в державній системі СРСР.

УРСР на першому етапі війни. Проголошення ОУН С. Бандери 30 червня

1941р. самостійної України. Німецько-фашистський окупаційний режим в

Україні. Визволення України Червоною армією. Роль УРСР в остаточному

розгромі фашистської Німеччини та її союзників. Українська РСР – один із

засновників ООН (26 червня 1945р.).

Подальше об’єднання історично українських земель в складі УРСР.

Радянсько-чехословацький договір про входження Закарпаття в УРСР.

Перехід в лютому 1954р. Кримської області із складу РСФСР до України.

Перебудова державних, партійних органів республіки у зв’язку з переходом

до умов мирного часу. Діяльність М. Хрущова. Зміни в державницькому

житті СРСР, УРСР після смерті Й. Сталіна. Демократизація взаємин між

союзними і республіканськими органами влади. Реформації систем

управління 1957-1964рр.

Причини та суть кризових явищ в радянському суспільстві 70-80-х рр.

Конституція УРСР 1978р. Діяльність В.В. Щербицького. “Перебудова” в

аспектах організації загальносоюзного та республіканського управління.

Вибори до Рад УРСР в березні 1990р. Спроби демократичного оновлення на

ХХVІІІ з’їзді КП України. Прийняття Декларації про державний суверенітет

України.

Еволюція, закономірність, ефективність розвитку державності України

В умовах її суверенітету (кінець ХХ - початок ХХІ).

Основні проблеми національно-державного відродження суверенної

України на початку 90-х років хист. Події серпня-вересня 1991р.. Прийняття

Верховною Радою 24 серпня 1991р. Акту проголошення незалежності

України. Референдум 1 грудня 1991р. та вибори президента України.

Розбудова основ та структур української держави. Об’єктивні умови і

суб’єктивні фактори історично значимого оновлення. Відновлення статусу

Кримської АРСР 21.02.1991р.

Подальші кроки в державному будівництві України. Завершення

формування трьох гілок влади в державі. Адміністративно-управлінська

реформа. Прийняття 28 червня 1996р. Конституції України. Завершення в

жовтні 1996р. формування Конституційного суду.

Затвердження ВР України Гімну, Прапора і малого Герба держави в

січні-лютому 1992р. прийняття закону “Про місцеве самоврядування в

Україні” (21.05.1997р.).

Проведення позачергових та чергових виборів до ВР України та

президента (1994, 1998, 1999, 2002рр.). Удосконалення системи та методів

діяльності законодавчих, виконавчих та судової систем влади на рубежі ХХ-

ХХІ століть.

Реформування збройних сил України. Міжнародне співробітництво

Міністерства ЗСУ. Підписання в липні 1997р. “Хартії” про партнерство між

Україною і НАТО.

Основи зовнішньополітичної діяльності української держави. Україна

один з фундаторів СНД. Участь в міжнародних, міждержавних організаціях і

структурах. Прийняття України у вересні 1995р. до ПАРЄ. Зовнішня і

внутрішня політика держави у співвідношенні та взаємодії.

Активізація процесу політичного реформування української держави на

початку ХХІ століття. Намагання конституційного оновлення України на

засадах парламентсько-президентської республіки.__


 

II

Об’єктивні умови і суб’єктивні фактори в процесах гуманітарного,

Політичного життя народу в радянський період.

Політичне та духовне життя українського народу у 1920-1930-х роках,

становлення радянської форми управління, формування однопартійної

політичної системи, політичні новації у зв’язку з утворенням СРСР,

культурне будівництво, Л.Курбас, М.Хвильовий, політика українізації, О.

Шумський, М.Скрипник, державна політика щодо релігії. Утворення

тоталітарного режиму, політичні процеси в кінці 20-х-30-ті роки, масові

репресії.

Культурне і політичне життя в роки Другої світової війни, театр, кіно,

О.Довженко. Дві течії руху опору в Україні, як метод національного,

етнокультурного виживання.

Політико-ідеологічні і культурні процеси в Україні в перші післявоєнні

десятиріччя (1945-1964рр.), ідеологічний наступ тоталітарного режиму в

кінці 40-х – на початку 50-х років, “Ждановщина”, ліквідація УГКЦ,

А.Шептицький, Й.Сліпий. Лібералізація політичного і культурного життя в

період “хрущовської відлиги”, шестидесятники.

Політичний і духовний розвиток українського суспільства в період

загострення кризових явищ радянської системи (1965-1985рр.). Посилення

тоталітарних тенденцій управління та надмірна ідеологізація суспільної

свідомості. П.Шелест, В.Щербицький. Три основні течії дисидентства:

правозахисна, релігійна, національно орієнтована, репресії проти

інакомислячих. Стан української культури. Видатні досягнення в галузі

театру, кіно, спорту. Народна творчість.

Демократизація суспільного життя в період “перебудови” (1985-

1991рр.): спроби політичних реформ, зростання політичної активності і

національної свідомості суспільства. Виникнення неформальних організацій,

НРУ, утворення інших політичних партій. Національно-культурне та

релігійне відродження. Декларація про державний суверенітет України, як

основа подальшого гуманітарного поступу і духовного розвитку

українського народу.

Україна на шляху суверенного розвитку: суспільно-політичні

Трансформації.

Формування політичних партій. “Партія влади” та опозиція, їх вплив на

Громадсько-політичне життя в Україні. Соціальна політика в контексті нових

Реалій. Культура, освіта та наука в умовах функціонування суверенноїПоделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 221; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.200.171.156 (0.016 с.)