Національно-визвольні змагання в Україні 1917-1920 рр. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Національно-визвольні змагання в Україні 1917-1920 рр.1. Після лютневої буржуазно-демократичної революції в Російській імперії, в Україні склався парадокс влади, який отримав назву … .

2. М.В. Грушевський був істориком і політиком. Після лютневої буржуазно-демократично революції він зайняв посаду голови… .

3. Генеральний Секретаріат Україні – це… .

4. Перший український уряд, утворений Центральною Радою, називається…

5. Перший уряд автономної України – Генеральний Секретаріат – за партійною приналежністю був переважно… .

6. Протистояння між Центральною Радою і Тимчасовим урядом Росії влітку 1917 р. звершилися… .

7. Відповідно до умов Берестейського сепаратного мирного договору (лютий 1918 р.) Херсонську та частину Катеринославської губернії окупували іноземні війська, а саме… .

8. 27 січня 1918р. у Бресті був укладений договір між УНР та… .

9. Згідно з договором, укладеним між більшовицькою Росією та Німеччиною і Австро-Угорщиною у Брест-Литовську 3 вересня 1918 р., Радянська Росія… .

10.На зміну УНР 29 квітня 1918 р. Було проголошено Українську державу на чолі з… .

11.Вкажіть період існування Гетьманату П. Скоропадського.

12.У якій галузі діяльність уряду гетьмана П. Скоропадського у 1918 р. мала найбільший успіх?

13.Центром селянських виступів на чолі з Нестором Махно стала… .


14.Першим Президентом Української Академії Наук став… .

15.Назвіть, хто з очільників державної влади в Україні прийняв закон про українське громадянство?

16.Уряд Радянської України мав назву… .

17.Хто очолив перший український радянський уряд – Народний Секретаріат?

18.Першим в історії України, її президентом було обрано… .

19.Радянський уряд ввів в Україні політику «воєнного комунізму» у наступному році… .

20.Продрозкладка на селі була введена більшовицькою владою в роки… .

21.Лідери Директорії вступили в боротьбу за політичну владу в Україні під гаслами… .

22.Повстання проти П. Скоропадського в ніч на 14 листопада 1918 року було організовано… .

23.Акт злуки УНР і ЗУНР проголошено у Києві у наступному часі… .

24.Події, які увійшли в історію українського державотворення як «листопадовий зрив»… .

25.Вищий законодавчий орган влади Західноукраїнської республіки… .

26.В основу аграрної реформи в Західноукраїнській Народній республіці був покладений наступний принцип власності на землю… .

27.Поляків в їх боротьбі проти ЗУНР підтримували… .

28.На союз з добровольчою армією А. Денікіна, який мав на меті повернення до «єдиної і неподільної Росії», пішла армія…. .

29.Національно-визвольні змагання в Україні 1917-1920 рр. закінчилися… .


30.«Холодноярська повстанська республіка» - це… .

31.«Отаманщина» - це визначення увійшло в українську історію на позначення такого явища…. .

32.По закінченню громадянської і Першої світової війн усі етнічні українські землі… .

33.Паризька мирна конференція 1919 р. та Ризький мирний договір 1921 р. ухвалили, що західні землі України…. .

34.Криворізький регіон, у тому числі й м. Кривий Ріг, у 1918 р. тимчасово входили до складу такого територіального утворення (квазіреспубліки) як… .

Державотворення в Україні у 1920-30-х роках

1. Похід армії УНР у листопаді 1921 р. очолював… .

2. «Автономізація», як план утворення СРСР, був ініційований… .

3. Більшовицька УНР була утворена у… .

4. Більшовицька УНР була проголошена у… .

5. Народний Секретаріат – це назва уряду… .

6. У 1919-1934 рр. столицею УСРР був… .

7. Першим керівником уряду УСРР став… .

8. Утворення СРСР відбулося… .

9. І з’їзд Рад, що проголосив утворення СРСР відбувся… .

10.Багатопартійність в УСРР існувала до… .

11.В роки радянської влади УРСР мала… .

12.Кампанія коренізації-українізації розпочалася у… .

13.Товариство «Геть неписьменність» в УСРР очолював… .

14.В історію українського державотворення 1918 – 1939 рр. увійшли постаті які офіційно мали титул президентів і серед них такі… .

15.В 1922 році Радянська Україна добровільна увійшла до складу нової держави…

16.УРСР у складі Радянського Союзу мала… .

17.Північна Буковина та Придунайські землі у 20-30-ті роки XX ст.. незаконно входили до складу… .

18.Політика «пацифікації» яку провадив польський уряд на західноукраїнських землях в 20-30 ті роки XX ст. була спрямована на… .

19.В міжвоєнний період польська адміністрація західноукраїнські землі офіційно називала… .

20.Найбільш впливовою українською силою на західноукраїнських землях у складі Польщі в 20-30-ті роки XX ст. була… .

21.Політика «українізації» (коренізації) була спрямована на… .

22.Кампанія польської влади з метою «втихомирення» українського населення в 20-30-ті роки XX ст. отримала назву… .

23.Українізацію було згорнуто тому що… .

24.Монархічну групу в еміграції представляв Союз українських хліборобів-державників, який очолював… .

25.В 20-30-ті роки XX ст. до складу УРСР входили такі автономні республіки…

26.В 20-ті роки XX ст. був такий собі «парад суверенітетів», що призвело до того, що на українських теренах тимчасово існували такі квазідержавні (псевдодержавні) одиниці… .

Україна напередодні та в роки Другої Світової війни (1939 - 1945 рр.)

1. Початком державотворчого процесу на Закарпатті стало проголошення чехословацьким урядом… .

2. Президентом Карпатської України було обрано… .

3. Державотворчим актом українців Закарпаття в кінці 30-х років XX ст. стало…

4. Карпатська Україна здобула самостійність… .

5. Відповідно до таємного протоколу (додатку до «пакту Молотова–Рібентропа) межа сфер інтересів Німеччини і СРСР проходила приблизно по лінії рік… .

6. 30 липня 1941р. радянське керівництво підписало угоду с польським емігрантським урядом Сікорського про те, що СРСР… .

7. Друга Світова війна почалася… .

8. Правове оформлення, входження західноукраїнських земель до складу УРСР відбулося… .

9. В процесі возз’єднання українських земель у 1939 – 1940 рр. в УРСР відбулися такі територіально – адміністративні зміни… .

10. Який із зазначених термінів характеризував політику радянського уряду на західноукраїнських землях у 1939 – 1941 рр… .

11. 28-30 червня 1940 р. до складу УРСР увійшли такі землі… .

12. Спробу відновити самостійну Українську державу 30 червня 1941 р. здійснили… .

13. Акт про відновлення Української держави від 30 червня 1941 р. було проголошено… .

14. Українське Державне Правління в червні 1941 р. очолив… .

15. Захистом столиці України у 1941 р. керував… .

16. Український політичний і воєнний діяч, ув’язнений нацистами восени 1941 р., перебував у концтаборі «Засенхауз», звільнений у 1944 р…. .

17. Територіально – адміністративно Україну окупанти поділили на такі зони…

18. Масове винищення населення, переважно єврейської національності, в Києві відбулося… .

19. В роки окупації (1941 – 1944 рр.) на теренах України виникли і паралельно діяли… .

20. Карпатський рейд здійснено загонами… .

21. Український штаб партизанського руху очолював… .

22. Одним із фундаторів Української Повстанської Армії (УПА) був… .

23. В роки окупації 1941 – 1944 рр. УРСР як складова СРСР….14

24. Українську Головну Визвольну Раду (УГВР) було утворено… .

25. Останніми командуючими УПА у повоєнні роки були… .

26. Другим Сталінградом в історії України називають… .

27. Найбільшу кількість нагород звання героїв Радянського Союзу солдати і офіцери Червоної Армії отримали за… .

28. Після війни територія Закерзоння залишилась у складі… .

29. За роки Другої світової війни Україна втратила… .

30. Остаточний процес завершення збирання етнічних українських земель відбувся в процесі входження до складу радянської України… .

31. З огляду на внесок УРСР в розгром нацистської Німеччини та втрати які понесла Україна в роки війни члени антигітлерівської коаліції… .

Державотворення в УРСР (1945-1985 рр.): декларації і реалії

1. Датою звільнення України від фашистів є … .

2. Передача Кримської області до складу УРСР відбулася … .

3. Повноправним членом ООН УРСР стала … .

4. Доба «відлиги» в СРСР пов’язана з ім’ям … .

5. Політику десталінізації в СРСР проводив … .

6. До групи українських дисидентів 60-70-х рр.. XX ст..входили … .

7. В роки існування Української Радянської Соціалістичної республіки (УРСР) влада повноправно і реально належала … .

8. Найбільш знані постаті, яких в УРСР називали дисидентами, створили в 1976 р. таємну опозиційну організацію політичного спрямування яка називалася … .

9. Найбільш відома праця І. Дзюби яка розвінчала радянську національну політику називалась … .

10. За усі роки Радянської влади 1918 – 1991 рр. у складі УРСР … .

11. Конституційно влада в СРСР, а отже і в УРСР належала … .

12. Конституція СРСР, а відтак і Конституція УРСР проголошувала, що політичним ядром Радянського суспільства, а отже «керівною і направляючою силою» в країні була … .
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 253; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.217.106 (0.02 с.)