Національно-визвольні змагання в Україні 1917-1920 рр. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Національно-визвольні змагання в Україні 1917-1920 рр.1. Після лютневої буржуазно-демократичної революції в Російській імперії, в Україні склався парадокс влади, який отримав назву ….

2. М.В. Грушевський був істориком і політиком. Після лютневої буржуазно-демократично революції він зайняв посаду голови….

3. Генеральний Секретаріат Україні – це….

4. Перший український уряд, утворений Центральною Радою, називається…

5. Перший уряд автономної України – Генеральний Секретаріат – за партійною приналежністю був переважно….

6. Протистояння між Центральною Радою і Тимчасовим урядом Росії влітку 1917 р. звершилися….

7. Відповідно до умов Берестейського сепаратного мирного договору (лютий 1918 р.) Херсонську та частину Катеринославської губернії окупували іноземні війська, а саме….

8. 27 січня 1918р. у Бресті був укладений договір між УНР та….

9. Згідно з договором, укладеним між більшовицькою Росією та Німеччиною і Австро-Угорщиною у Брест-Литовську 3 вересня 1918 р., Радянська Росія….

10.На зміну УНР 29 квітня 1918 р. Було проголошено Українську державу на чолі з….

11.Вкажіть період існування Гетьманату П. Скоропадського.

12.У якій галузі діяльність уряду гетьмана П. Скоропадського у 1918 р. мала найбільший успіх?

13.Центром селянських виступів на чолі з Нестором Махно стала….

14.Першим Президентом Української Академії Наук став….

15.Назвіть, хто з очільників державної влади в Україні прийняв закон про українське громадянство?

16.Уряд Радянської України мав назву….

17.Хто очолив перший український радянський уряд – Народний Секретаріат?

18.Першим в історії України, її президентом було обрано….

19.Радянський уряд ввів в Україні політику «воєнного комунізму» у наступному році….

20.Продрозкладка на селі була введена більшовицькою владою в роки….

21.Лідери Директорії вступили в боротьбу за політичну владу в Україні під гаслами….

22.Повстання проти П. Скоропадського в ніч на 14 листопада 1918 року було організовано….

23.Акт злуки УНР і ЗУНР проголошено у Києві у наступному часі….

24.Події, які увійшли в історію українського державотворення як «листопадовий зрив»….

25.Вищий законодавчий орган влади Західноукраїнської республіки….

26.В основу аграрної реформи в Західноукраїнській Народній республіці був покладений наступний принцип власності на землю….

27.Поляків в їх боротьбі проти ЗУНР підтримували….

28.На союз з добровольчою армією А. Денікіна, який мав на меті повернення до «єдиної і неподільної Росії», пішла армія…..

29.Національно-визвольні змагання в Україні 1917-1920 рр. закінчилися….

30.«Холодноярська повстанська республіка» - це….

31.«Отаманщина» - це визначення увійшло в українську історію на позначення такого явища…..

32.По закінченню громадянської і Першої світової війн усі етнічні українські землі….

33.Паризька мирна конференція 1919 р. та Ризький мирний договір 1921 р. ухвалили, що західні землі України…..

34.Криворізький регіон, у тому числі й м. Кривий Ріг, у 1918 р. тимчасово входили до складу такого територіального утворення (квазіреспубліки) як….

Державотворення в Україні у 1920-30-х роках

1. Похід армії УНР у листопаді 1921 р. очолював….

2. «Автономізація», як план утворення СРСР, був ініційований….

3. Більшовицька УНР була утворена у….

4. Більшовицька УНР була проголошена у….

5. Народний Секретаріат – це назва уряду….

6. У 1919-1934 рр. столицею УСРР був….

7. Першим керівником уряду УСРР став….

8. Утворення СРСР відбулося….

9. І з’їзд Рад, що проголосив утворення СРСР відбувся….

10.Багатопартійність в УСРР існувала до….

11.В роки радянської влади УРСР мала….

12.Кампанія коренізації-українізації розпочалася у….

13.Товариство «Геть неписьменність» в УСРР очолював….

14.В історію українського державотворення 1918 – 1939 рр. увійшли постаті які офіційно мали титул президентів і серед них такі….

15.В 1922 році Радянська Україна добровільна увійшла до складу нової держави…

16.УРСР у складі Радянського Союзу мала….

17.Північна Буковина та Придунайські землі у 20-30-ті роки XX ст.. незаконно входили до складу….

18.Політика «пацифікації» яку провадив польський уряд на західноукраїнських землях в 20-30 ті роки XX ст. була спрямована на….

19.В міжвоєнний період польська адміністрація західноукраїнські землі офіційно називала….

20.Найбільш впливовою українською силою на західноукраїнських землях у складі Польщі в 20-30-ті роки XX ст. була….

21.Політика «українізації» (коренізації) була спрямована на….

22.Кампанія польської влади з метою «втихомирення» українського населення в 20-30-ті роки XX ст. отримала назву….

23.Українізацію було згорнуто тому що….

24.Монархічну групу в еміграції представляв Союз українських хліборобів-державників, який очолював….

25.В 20-30-ті роки XX ст. до складу УРСР входили такі автономні республіки…

26.В 20-ті роки XX ст. був такий собі «парад суверенітетів», що призвело до того, що на українських теренах тимчасово існували такі квазідержавні (псевдодержавні) одиниці….

Україна напередодні та в роки Другої Світової війни (1939 - 1945 рр.)

1. Початком державотворчого процесу на Закарпатті стало проголошення чехословацьким урядом….

2. Президентом Карпатської України було обрано….

3. Державотворчим актом українців Закарпаття в кінці 30-х років XX ст. стало…

4. Карпатська Україна здобула самостійність….

5. Відповідно до таємного протоколу (додатку до «пакту Молотова–Рібентропа) межа сфер інтересів Німеччини і СРСР проходила приблизно по лінії рік….

6. 30 липня 1941р. радянське керівництво підписало угоду с польським емігрантським урядом Сікорського про те, що СРСР….

7. Друга Світова війна почалася….

8. Правове оформлення, входження західноукраїнських земель до складу УРСР відбулося….

9. В процесі возз’єднання українських земель у 1939 – 1940 рр. в УРСР відбулися такі територіально – адміністративні зміни….

10. Який із зазначених термінів характеризував політику радянського уряду на західноукраїнських землях у 1939 – 1941 рр….

11. 28-30 червня 1940 р. до складу УРСР увійшли такі землі….

12. Спробу відновити самостійну Українську державу 30 червня 1941 р. здійснили….

13. Акт про відновлення Української держави від 30 червня 1941 р. було проголошено….

14. Українське Державне Правління в червні 1941 р. очолив….

15. Захистом столиці України у 1941 р. керував….

16. Український політичний і воєнний діяч, ув’язнений нацистами восени 1941 р., перебував у концтаборі «Засенхауз», звільнений у 1944 р…..

17. Територіально – адміністративно Україну окупанти поділили на такі зони…

18. Масове винищення населення, переважно єврейської національності, в Києві відбулося….

19. В роки окупації (1941 – 1944 рр.) на теренах України виникли і паралельно діяли….

20. Карпатський рейд здійснено загонами….

21. Український штаб партизанського руху очолював….

22. Одним із фундаторів Української Повстанської Армії (УПА) був….

23. В роки окупації 1941 – 1944 рр. УРСР як складова СРСР….14

24. Українську Головну Визвольну Раду (УГВР) було утворено….

25. Останніми командуючими УПА у повоєнні роки були….

26. Другим Сталінградом в історії України називають….

27. Найбільшу кількість нагород звання героїв Радянського Союзу солдати і офіцери Червоної Армії отримали за….

28. Після війни територія Закерзоння залишилась у складі….

29. За роки Другої світової війни Україна втратила….

30. Остаточний процес завершення збирання етнічних українських земель відбувся в процесі входження до складу радянської України….

31. З огляду на внесок УРСР в розгром нацистської Німеччини та втрати які понесла Україна в роки війни члени антигітлерівської коаліції….

Державотворення в УРСР (1945-1985 рр.): декларації і реалії

1. Датою звільнення України від фашистів є ….

2. Передача Кримської області до складу УРСР відбулася ….

3. Повноправним членом ООН УРСР стала ….

4. Доба «відлиги» в СРСР пов’язана з ім’ям ….

5. Політику десталінізації в СРСР проводив ….

6. До групи українських дисидентів 60-70-х рр.. XX ст..входили ….

7. В роки існування Української Радянської Соціалістичної республіки (УРСР) влада повноправно і реально належала ….

8. Найбільш знані постаті, яких в УРСР називали дисидентами, створили в 1976 р. таємну опозиційну організацію політичного спрямування яка називалася ….

9. Найбільш відома праця І. Дзюби яка розвінчала радянську національну політику називалась ….

10. За усі роки Радянської влади 1918 – 1991 рр. у складі УРСР ….

11. Конституційно влада в СРСР, а отже і в УРСР належала ….

12. Конституція СРСР, а відтак і Конституція УРСР проголошувала, що політичним ядром Радянського суспільства, а отже «керівною і направляючою силою» в країні була ….Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 295; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.197.101.251 (0.019 с.)