Система організації навчального процесу з дисципліни 
";


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Система організації навчального процесу з дисципліниНМКДС

з дисципліни «Практична інженерна підготовка»

8 семестр

 

Мелітополь, 2016

 

ЗМІСТ

 

1. Система організації навчального процесу з дисципліни

2. Календарно-тематичний план

3. Розподіл балів оцінювання результатів навчальної діяльності студентів

4. Комплексна професійна задача 8

5. Комплексна професійна задача 9

6. Комплексна професійна задача 10

7. Комплексна професійна задача 11

8. Комплексна професійна задача 12

9. Бланк тестування

 

 


Система організації навчального процесу з дисципліни

1. На першому занятті викладач знайомить студентів з системою організації навчального процесу з дисципліни.

2. Викладач передає студентам електронний варіант НМКДС.

3. Студенти роздруковують на форматі А4 комплексну професійну задачу 8 і бланк тестування.

4. Студенти повертаються в аудиторію і самостійно припрацьовують комплексну професійну задачу 8.

5. Питання, які виникають, розв’язують з викладачем.

6. Викладач задає студентам питання, які уточнюють прийняті рішення.

7. В кінці заняття студенти отримують завдання на тестування по вивченому матеріалу.

8. В результаті виконаних тестів студенти отримують оцінку за 10-ти бальною шкалою і відповідну їй кількість балів, передбачених навчальною програмою.

9. До наступного заняття студенти в другій половині дня припрацьовують наступну комплексну професійну задачу.

10. По приходу в аудиторію викладач перевіряє наявність роздрукованої на форматі А4 чергової комплексної професійної задачі.

11. У випадку, якщо у студента немає цих матеріалів, викладач пропонує студенту вийти з аудиторії і підготовити необхідні матеріали. Після чого студент повертається в аудиторію для продовження заняття.

12. Безвідповідальні дії студента враховуються при поточному оцінюванні на занятті

13. В аудиторії студенти закріпляють самостійно вивчений у другій половині дня матеріал і готуються до тестування на кожному занятті.

14. Бали, отримані студентами протягом семестру, складаються і потім заносяться в підсумкову відомість з додаванням балів за ПМК.


2.Календарно-тематичний план

№ тиж. Теми і питання занять Вид занять Кількість годин
1-2 Комплексна професійна задача 8. 1. Виробничо-технічна ситуація 2. Дослідження та розв’язання виробничо-технічної ситуації 3. Питання, які уточнюють прийняті рішення 4. Питання для підготовки до тестування по розв’язанню виробничо-технічної ситуації Лабораторне  
3-4 Комплексна професійна задача 9. 1. Виробничо-технічна ситуація 2. Дослідження та розв’язання виробничо-технічної ситуації 3. Питання, які уточнюють прийняті рішення 4. Питання для підготовки до тестування по розв’язанню виробничо-технічної ситуації Лабораторне  
5-6 Комплексна професійна задача 10. 1. Виробничо-технічна ситуація 2. Дослідження та розв’язання виробничо-технічної ситуації 3. Питання, які уточнюють прийняті рішення 4. Питання для підготовки до тестування по розв’язанню виробничо-технічної ситуації Лабораторне  
7-8 Комплексна професійна задача 11. 1. Виробничо-технічна ситуація 2. Дослідження та розв’язання виробничо-технічної ситуації 3. Питання, які уточнюють прийняті рішення 4. Питання для підготовки до тестування по розв’язанню виробничо-технічної ситуації Лабораторне  
9-10 Комплексна професійна задача 12. 1. Виробничо-технічна ситуація 2. Дослідження та розв’язання виробничо-технічної ситуації 3. Питання, які уточнюють прийняті рішення 4. Питання для підготовки до тестування по розв’язанню виробничо-технічної ситуації Лабораторне  

 

 


3. Розподіл балів оцінювання результатів навчальної діяльності студентів

Поточне тестування Сума
ЛБ1 ЛБ2 ЛБ3 ПМК1 ЛБ 4 ЛБ 5 ПМК2  
             

Комплексна професійна задача 8

Виробничо-технічна ситуація

Ви працюєте інженером з налагодження електрообладнання в науково-виробничому об’єднанні «Тавріяенергосервіс». Для проведення вимірювань при налагоджувальних роботах була створена електротехнічна лабораторія. При її розширенні виникла потреба в розробці робочого місця по вимірюванню активного опору та індуктивності приймачів електричної енергії. Спеціальних приладів для вимірювання вказаних параметрів в лабораторії не було, тому виникла потреба розробити непрямий метод вимірювання.

Питання, які уточнюють прийняті рішення

1. Що треба знати відносно приймача електричної енергії, щоб вірно вибрати амперметр і ватметр?

2. В яку сторону треба пересувати повзунок реостата R, щоб збільшити силу струму в колі?

3. Скільки треба провідників, щоб зібрати схему експериментальної установки?

4. Скільки затискачів приладів треба з’єднати?

5. Як треба розрахувати опір реостата R?

 

Питання для підготовки до тестування по розв’язанню виробничо-технічної ситуації

1. Дайте визначення діючого значення сили змінного синусоїдного струму.

2. Побудуйте трикутник опорів приймача електричної енергії активно-індуктивного характеру.

3. Як розраховуються діючі значення сили електричного струму і напруги в колі змінного синусоїдного струму?

4. За яким виразом і користуючись яким законом передбачено визначати повний опір приймача електричної енергії? Які величини треба виміряти?

5. За яким виразом і користуючись яким попереднім виразом передбачено визначати активний опір приймача електричної енергії? Які величини треба виміряти?

6. Дайте визначення, запишіть визначальну формулу, укажіть одиницю активної потужності в колі змінного синусоїдного струму.

7. Наведіть принципову електричну схему ватметра.

8. Запишіть вираз для розрахунку індуктивного опору приймача електричної енергії.

9. Запишіть вираз для розрахунку індуктивності приймача електричної енергії.

10. Ватметр характеризується наступними даними: максимальне діюче значення сили вимірюваного електричного струму дорівнює 10А, максимальне діюче значення напруги – 300В, кількість поділок – 150. При вимірюванні активної потужності приймача електричної енергії стрілка ватметра відхилилась на поділку 60. Визначити активну потужність, яку споживає приймач електричної енергії.

Комплексна професійна задача 9

Виробничо-технічна ситуація

При пусконалагоджувальних роботах виникла необхідність виміряти опір постійному струму обмоток силового трансформатора. Спеціальних приладів (омметрів) для вимірювання опору постійному струму в наявності не було і було прийнято рішення провести вимірювання опору постійному струму за допомогою амперметра та вольтметра непрямим шляхом. Керівником пусконалагоджувальних робіт Вам було доручено розробити методику та провести вимірювання опору обмоток силового трансформатора постійному струму.

Питання, які уточнюють прийняті рішення

1. При якій умові може бути використана перша схема експериментальної установки?

2. При якій умові може бути використана удосконалена схема експериментальної установки?

3. Які дані силового трансформатора треба знати для вибору регулювального реостату Rн експериментальної установки?

4. Які дані силового трансформатора треба знати для вибору амперметру А експериментальної установки?

 

Питання для підготовки до тестування по розв’язанню виробничо-технічної ситуації

1. Запишіть закон Ома для ділянки кола постійного струму.

2. Запишіть вираз для розрахунку опору обмоток силового трансформатора.

3. Складіть розрахункову схему експериментальної установки.

4. Запишіть вираз для розрахунку опору

5. В чому полягає удосконалена схема експериментальної установки?

6. Складіть розрахункову схему удосконаленої експериментальної установки

7. Запишіть вираз для розрахунку опору в удосконаленій схемі

8. Запишіть вираз для розрахунку номінальної сили струму обмотки силового трансформатора.

9. Яка схема включення обмоток силового трансформатора ТМ160/10?

10. Силовий трансформатор типу ТМ160/10. Визначити номінальну силу струму.

 


 

Комплексна професійна задача 10

Виробничо-технічна ситуація

Підприємство по вирощуванню рису придбало електротехнологічну установку для калі бровки насіння. В процесі випробування цієї електротехнологічної установки виявилось, що вона не має регулювання продуктивності – з однієї сторони та регулювання якості калі бровки насіння – з другої сторони. Керівник підприємства поставив перед Вами, інженером-електриком, завдання розробити пропозиції по реконструкції електротехнологічної установки, яка забезпечить регулювання продуктивності та якості калі бровки насіння.

Питання, які уточнюють прийняті рішення

1. Яким чином передбачено електризацію насіння?

 

Питання для підготовки до тестування по розв’язанню виробничо-технічної ситуації

1. Які фізичні явища покладені в принцип дії електротехнологічної установки?

2. Від чого залежить траєкторія руху насіння після його сходження з транспортеру?

3. Запишіть вираз сили тяжіння, яка діє на окрему насінину.

4. Запишіть вираз електричної сили, яка діє на окрему насінину.

5. Зобразіть вектори сил, які діють на окрему насінину.

6. За рахунок чого можна підвищити якість калібрування насіння?

7. Складіть схему мостового випрямляча.

8. Яким чином передбачено регулювання продуктивності електротехнологічної установки?

9. Запишіть основне рівняння електродвигуна постійного струму.

10. Яким методом передбачено регулювання швидкості електродвигуна постійного струму?

Виробничо-технічна ситуація

В процесі експлуатації насосної станції зрошення почали спостерігатись випадки перегорання освітлювальних ламп в нічний час, коли не працюють насосні агрегати. Керівництво зрошувальної системи поставило перед Вами завдання визначити причини виходу із ладу освітлювальних ламп, передбачаючи, що причиною виходу ламп із ладу є значне підвищення напруги за рахунок включеної конденсаторної установки в нічні часи.

Питання, які уточнюють прийняті рішення

1. Яку роль відіграють анцапфи на обмотках високої напруги?

 

Питання для підготовки до тестування по розв’язанню виробничо-технічної ситуації

1. Які фізичні явища спостерігаються в лінії електропередачі?

2. Які фізичні явища спостерігаються в обмотках статора трифазного асинхронного електродвигуна з короткозамкненим ротором?

3. Які фізичні явища спостерігаються в обмотці ротора трифазного асинхронного електродвигуна з короткозамкненим ротором?

4. Які фізичні явища спостерігаються в магнітопроводі трифазного асинхронного електродвигуна з короткозамкненим ротором?

5. Яке фізичне явище спостерігається в механічній системі трифазного асинхронного електродвигуна з короткозамкненим ротором?

6. Складіть розрахункову схему електричного кола до компенсації реактивної потужності для однієї фази для миттєвих значень.

7. Складіть розрахункову схему електричного кола до компенсації реактивної потужності для однієї фази в комплексній формі.

8. Запишіть вираз для розрахунку активного опору проводу лінії.

9. Запишіть вираз для розрахунку реактивного опору проводу лінії.

10. Запишіть вираз для розрахунку активної потужності, яка споживається одним електродвигуном в номінальному режимі роботи.

11. Запишіть вираз для розрахунку активної потужності, яка споживається однією фазою навантаження при трьох працюючих електродвигунах.

12. Запишіть вираз для розрахунку номінальної сили електричного струму однієї фази навантаження.

13. Запишіть вираз для розрахунку еквівалентного активного опору фази навантаження в номінальному режимі роботи.

14. Запишіть вираз для розрахунку повної потужності, яка споживається однією фазою навантаження.

15. Запишіть вираз для розрахунку реактивної потужності, яка споживається однією фазою навантаження.

16. Запишіть вираз для розрахунку еквівалентного індуктивного опору фази навантаження в номінальному режимі роботи.

17. Запишіть вираз для розрахунку еквівалентного повного опору фази навантаження в номінальному режимі роботи.

18. Запишіть вираз для розрахунку сили електричного струму в лінії електропередачі, якщо реактивна потужність навантаження не скомпенсована.

19. Побудуйте трикутники потужностей навантаження до і після компенсації.

20. Запишіть вираз для розрахунку потужності компенсуючого пристрою.

21. Складіть розрахункову схему кола з урахуванням компенсуючого пристрою у комплексній формі.

22. Запишіть вираз для розрахунку ємнісного опору компенсуючого пристрою.

23. Запишіть комплекс діючого значення сили електричного струму в лінії при компенсації реактивної потужності.

24. Запишіть вираз для розрахунку діючого значення сили електричного струму в лінії при компенсації реактивної потужності.

25. Запишіть вираз для розрахунку повного опору лінії електропередачі.

26. Запишіть вираз для розрахунку діючого значення падіння напруги в лінії електропередачі до компенсації реактивної потужності.

27. Запишіть вираз для розрахунку діючого значення падіння напруги в лінії електропередачі після компенсації реактивної потужності.

28. Запишіть вираз для розрахунку комплексу повного опору навантаження з компенсуючим пристроєм.

29. Запишіть вираз для розрахунку фазної напруги на затискачах навантаження до компенсації.

30. Запишіть вираз для розрахунку втрати напруги в лінії до компенсації.

31. Запишіть вираз для розрахунку відхилення напруги на затискачах навантаження до компенсації.

32. Запишіть вираз для розрахунку фазної напруги на затискачах навантаження після компенсації.

33. Запишіть вираз для розрахунку втрати напруги в лінії після компенсації.

34. Запишіть вираз для розрахунку відхилення напруги на затискачах навантаження після компенсації.

35. Запишіть вираз для розрахунку комплексу діючого значення сили електричного струму при включеній конденсаторній установці і вимкнених електродвигунах.

36. Запишіть вираз для розрахунку фазної напруги на затискачах навантаження при включеній конденсаторній установці і вимкнених електродвигунах.

37. Запишіть вираз для розрахунку відхилення фазної напруги на затискачах навантаження при включеній конденсаторній установці і вимкнених електродвигунах

38. Вкажіть можливі причини підвищення напруги на затискачах навантаження при включеній конденсаторній установці і вимкнених електродвигунах.

39. Який економічний ефект може надати компенсація реактивної потужності навантаження?

40. Які позитивні технічні зміни спостерігаються при компенсації реактивної потужності навантаження?

 

 


Виробничо-технічна ситуація

Фермерське господарство по виробництву і переробці овочевих культур для виконання технологічних процесів безпосередньо на полі проклало для електроживлення приймачів електричної енергії повітряну лінію напругою 380 В. Довжина лінії 3 км, марка проводів АС-35.

Питання, які уточнюють прийняті рішення

1. При якій умові можна зменшити повну потужність навантаження?

 

Питання для підготовки до тестування по розв’язанню виробничо-технічної ситуації

1. Вкажіть існуючі показники режиму роботи лінії електропередачі.

2. Які електровимірювальні прилади необхідно встановити в експериментальній установці для виміру існуючих показників режиму роботи лінії електропередачі?

3. Які фізичні явища спостерігаються в лінії електропередачі?

4. Складіть розрахункову схему лінії електропередачі в комплексній формі.

5. Запишіть рівняння лінії електропередачі в комплексній формі.

6. Побудуйте векторну діаграму лінії електропередачі на комплексній площині.

7. Запишіть вираз для розрахунку активного опору лінії електропередачі.

8. Запишіть вираз для розрахунку реактивного опору лінії електропередачі.

9. Запишіть вираз для розрахунку повного опору лінії електропередачі.

10. Запишіть вираз для розрахунку діючого значення фактичного падіння напруги в лінії електропередачі.

11. Зазначте можливі методи по зменшенню падіння напруги в лінії електропередачі.

12. Зробіть висновок про можливість зменшення індуктивного опору лінії електропередачі.

13. Зробіть висновок про можливість зменшення активного опору лінії електропередачі.

14. Зробіть висновок про можливість зменшення діючого значення сили електричного струму навантаження.

15. За рахунок чого можна зменшити повну потужність навантаження?

16. Побудуйте трикутники потужностей навантаження до і після компенсації реактивної потужності.

17. Запишіть вираз для розрахунку потужності компенсуючого пристрою.

18. Запишіть вираз для розрахунку падіння напруги в лінії електропередачі.


 

Бланк тестування

 

Номер комплексної професійної задачі ____

Академічна група _______

П.І.Б. студента ______________________________________________

 

№ питання № відповіді
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

НМКДС

з дисципліни «Практична інженерна підготовка»

8 семестр

 

Мелітополь, 2016

 

ЗМІСТ

 

1. Система організації навчального процесу з дисципліни

2. Календарно-тематичний план

3. Розподіл балів оцінювання результатів навчальної діяльності студентів

4. Комплексна професійна задача 8

5. Комплексна професійна задача 9

6. Комплексна професійна задача 10

7. Комплексна професійна задача 11

8. Комплексна професійна задача 12

9. Бланк тестування

 

 


Система організації навчального процесу з дисципліни

1. На першому занятті викладач знайомить студентів з системою організації навчального процесу з дисципліни.

2. Викладач передає студентам електронний варіант НМКДС.

3. Студенти роздруковують на форматі А4 комплексну професійну задачу 8 і бланк тестування.

4. Студенти повертаються в аудиторію і самостійно припрацьовують комплексну професійну задачу 8.

5. Питання, які виникають, розв’язують з викладачем.

6. Викладач задає студентам питання, які уточнюють прийняті рішення.

7. В кінці заняття студенти отримують завдання на тестування по вивченому матеріалу.

8. В результаті виконаних тестів студенти отримують оцінку за 10-ти бальною шкалою і відповідну їй кількість балів, передбачених навчальною програмою.

9. До наступного заняття студенти в другій половині дня припрацьовують наступну комплексну професійну задачу.

10. По приходу в аудиторію викладач перевіряє наявність роздрукованої на форматі А4 чергової комплексної професійної задачі.

11. У випадку, якщо у студента немає цих матеріалів, викладач пропонує студенту вийти з аудиторії і підготовити необхідні матеріали. Після чого студент повертається в аудиторію для продовження заняття.

12. Безвідповідальні дії студента враховуються при поточному оцінюванні на занятті

13. В аудиторії студенти закріпляють самостійно вивчений у другій половині дня матеріал і готуються до тестування на кожному занятті.

14. Бали, отримані студентами протягом семестру, складаються і потім заносяться в підсумкову відомість з додаванням балів за ПМК.


2.Календарно-тематичний план

№ тиж. Теми і питання занять Вид занять Кількість годин
1-2 Комплексна професійна задача 8. 1. Виробничо-технічна ситуація 2. Дослідження та розв’язання виробничо-технічної ситуації 3. Питання, які уточнюють прийняті рішення 4. Питання для підготовки до тестування по розв’язанню виробничо-технічної ситуації Лабораторне  
3-4 Комплексна професійна задача 9. 1. Виробничо-технічна ситуація 2. Дослідження та розв’язання виробничо-технічної ситуації 3. Питання, які уточнюють прийняті рішення 4. Питання для підготовки до тестування по розв’язанню виробничо-технічної ситуації Лабораторне  
5-6 Комплексна професійна задача 10. 1. Виробничо-технічна ситуація 2. Дослідження та розв’язання виробничо-технічної ситуації 3. Питання, які уточнюють прийняті рішення 4. Питання для підготовки до тестування по розв’язанню виробничо-технічної ситуації Лабораторне  
7-8 Комплексна професійна задача 11. 1. Виробничо-технічна ситуація 2. Дослідження та розв’язання виробничо-технічної ситуації 3. Питання, які уточнюють прийняті рішення 4. Питання для підготовки до тестування по розв’язанню виробничо-технічної ситуації Лабораторне  
9-10 Комплексна професійна задача 12. 1. Виробничо-технічна ситуація 2. Дослідження та розв’язання виробничо-технічної ситуації 3. Питання, які уточнюють прийняті рішення 4. Питання для підготовки до тестування по розв’язанню виробничо-технічної ситуації Лабораторне  

 

 


3. Розподіл балів оцінювання результатів навчальної діяльності студентів

Поточне тестування Сума
ЛБ1 ЛБ2 ЛБ3 ПМК1 ЛБ 4 ЛБ 5 ПМК2  
             Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 147; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.83.154 (0.008 с.)