Дільниця з застосуванням відеотермінальних пристроїв 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Дільниця з застосуванням відеотермінальних пристроїв4.2.1 Приміщення. обладнання та робочі місця з використанням ВТП мають відповідати вимогам ДНАОП 0.03-3.18-88.

4.2.2 При обладнанні приміщень використовуються антистатичні покриття пастельних тонів як для стін, так і для підлоги. Коефіцієнт відбивання поверхонь повинен бути для стелі 60—70%, для стін 40-50%, для підлоги З0%.

В приміщеннях з використанням ВТП належить передбачати кондиціонування повітря та аерацію.

4.2 3 ВТП розташовуються між собою на відстані не менше 1,5 м. Мінімальна ширина проходів при дворядному розташуванні пристроїв не менше 1,2 м. Оптимальна відстань від пристрою до вікна 2—4 м. ВТП розташовуються так, щоб напрям погляду оператора був паралельним лінії вікна.

Не дозволяється розташовувати робочі місця операторів ВТП одне за одним.

4 2.4 Робоче місце оператора ВТП обладнується робочим столом, кріслом і підставкою для ніг. Висота робочого стола регулюється в межах 0,68—0,76 м, а при відсутностї такої можливості має складати 0,72 м. Мінімальна ширина стола 1,2 м, поверхня стіла не блискуча. Робоче крісло оператора забезпечується підіймально-поворотним пристроєм з регулюванням висоти сидіння та спинки, а його конструкція має відповідати вимогам ГОСТ 21889-76. Розміри підставки для нігдовжина 0,4 м, ширина 0,35 м.

4.2.5 Екрани ВТП з електронно-променевими трубками мають бути обладнані захисними екранами і підлягають заземленню.

4.2.6 Тривалість роботи з ВТП не більше 4 години при восьмигодинному робочому дні.Через кожну годину роботи необхідно робити перерву на 5—10 хв, а через дві години — на 15 хв., під час яких виконується виробнича гімнастика (додатки 1, 2).

Дільниця машинописних робіт

4.3.1 Приміщення та робочі місця для виконання машинописних робіт мають відповідати вимогам ГОСТ 12.3.013-77.

4.3.2 Стіни та стеля приміщень для машинописних робіт мають бути світлими, з коефіцієнтом відбивання поверхонь для стелі 70%, для стін 50—60%. для підлоги 20—40%.

4 3.3 Для зменшення шуму до рівня допустимого стеля та стіни в приміщеннях облицьовуються звуковбирним матеріалом.

Під друкарські машинки підкладаються м’які килимки із синтетичних матеріалів товщиною 10 мм або повстину товщиною 20—25 мм, обгорнену синтетичною плівкою.

4.3.4 Робочі столи машиністок розташовуються в ряд на відстані не менше 0,8 м один від одного. Відстань між рядами столів не менше 1,5 м. Робочі місця в приміщенні розташовуються так, щоб світловий потік природного освітлення падав на рукопис, друкарський аркуш і клавіатуру зліва. Кожне робоче місце забезпечується пюпітром, стелажем, лотком для паперів.

Оптимальна робоча поза (при неможливості індивідуального пристосування робочого стола) досягається за рахунок зміни висоти робочого сидіння та використання підставки для ніг.

Висота поверхні сидіння регулюється в межах 0,35—0,45 м Ширина поверхні сидіння не менше 0,4 м, глибина не менше 0,38 м.

4.3.5 Машинописні роботи проводяться з регламентованими перервами протягом робочого дня для проведення виробничої гімнастики (додатки 1, 2).

Дільниця фотоскладання

4.4.1 Вимоги до приміщень та робочих місць на дільниці фотоскладання аналогічні вимогам до дільниці машинописних робіт.

4.4.2 Приміщення, де розташовані фотоскладальні автомати, мають бути відокремлені від приміщень фотохімічної обробки плівки (фотолабораторій).

4.4.3 Фотоскладальне обладнання встановлюється на відстані не менше 1 м від стіни та іншого обладнання для забезпечення підходу до нього зі всіх сторін.

Фотолабораторія, монтажна дільниця

4.5.1 Приміщення темної кімнати фотолабораторії має займати площу не менше 9 м2 та мати висоту не меншу 3,2 м.

Все обладнання, предмети та ємкості з розчинами в темній кімнаті встановлюються у визначених місцях для забезпечення виконавцеві повної свободи рухів в процесі роботи.

4.5.2 Приміщення для фотохімічної обробки плівки і приміщення для збереження хімікатів обладнуються припливно-витяжною вентиляцією, водопостачанням і каналізацією.

4.5.3 Освітлювальні установки, фотографічне обладнання, ванни для оброблення фотоформ обладнуються місцевою витяжною вентиляцією. Роботи з дуговими ліхтарями, ртутно-кварцовими, ксеноновими лампами проводять зі застосуванням захисних окулярів за ГОСТ 12.4.013-85.

4.5.4 У виробничих приміщеннях допускається зберігання фототехнічної плівки та хімікатів з надписом про вміст в кількості, що не перевищує змінної потреби.

Для зберігання легкозаймистих речовин, фототехнічної плівки, призначеної для поточної роботи, а також готових фотоформ необхідно передбачити металеві ящики, сейфи чи шафи-стелажї, які щільно закриваються.

4.5.5 На монтажній дільниці, на дільниці ретушування передбачаються сонцезахисні штори чи жалюзі.

4.5.6 Монтажні столи встановлюються так, щоб до них був вільний доступ зі всіх боків (з боку робочої зони не менше 1 м, в неробочій зоні не менше 0,6 м).

4.5.7 Ретушерські пульти забезпечуються бічними стінками для оберігання зору працівника від додаткових відсвічувань.

Дільниця оперативного розмноження інформації

4.6.1 Загальна площа приміщення, в якому встановлюється копіювально-розмножувальна апаратура типу “ЕРА”, не менше 25 м2. Приміщення обладнується припливно-витяжною вентиляцією з п'ятикратним обміном повітря.

Копіювально-розмножувальна апаратура має бути обладнана витяжною вентиляцією і встановлена так, щоб відстань до стіни приміщення становила не менше 1.5 м. а джерело світла та вікна в приміщенні не знаходилися позаду апарату. У робочій зоні оператора (на підлозі перед пультом управління) необхідно мати діелектричний килимок.

4.6.2 Робоче місце на копіювально-розмножувальній апаратурі типу “Ксерокс”, ”Різограф” обладнується припливно-витяжною вентиляцією.

Редакторська, коректорська, кімната програмістів

4.7.1 В приміщеннях та на робочих місцях редакторів, коректорів і програмістів необхідно забезпечити оптимальні умови мікроклімату та освітленості.

4.7 2 Робоча поверхня стола має знаходитися на висоті 0,70—0,77 м. ширина стола не менше 0,5 м. Висота сидіння стільця має бути 0,40—0,43 м.

4.7.3 Для редакторів, коректорів, програмістів необхідно передбачати протягом робочого дня шість п’ятихвилинних перерв через кожну годину роботи (три перерви до обіду та три перерви після обіду) чи двї десятихвилинні перерви (першу через 2,5 год від початку роботи, а другу — за 2,5 год до закінчення роботи), під час яких виконується виробнича гімнастика (додатки 1, 2).

САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНІ ВИМОГИ ДО УМОВ ПРАЦІ

Параметри повітря робочої зони

5.1.1 В приміщеннях видавництв, де робота пов’язана з нервово-емоційним напруженням, параметри повітря мають бути оптимальними за ГОСТ 12.1.005-88.

Оптимальні та допустимі норми температури, відносної вологості та швидкості руху повітря в робочій зоні виробничих приміщень видавництв наведені в таблиці 4.

5.1.2 Концентрації шкідливих речовин в повітрі приміщень видавництв не повинні перевищувати гранично-допустимих норм, наведених в таблиці 5.

5.1.3 Працюючі ВТП інтенсифікують аероіонїзацію повітря. Оптимальним в зоні дихання працівника вважається вміст легких аероіонів обох знаків від 1,5х100 до 5х1000 в 1 см2.

Освітлення

5.2.1 Освітленість виробничих і побутових приміщень у видавництвах має відповідати вимогам СНиП II-4-79. Усі приміщення видавництв, за винятком фотолабораторії, мають бути забезпечені природним освітленням.

5.2.2 Природне та штучне освітлення у виробничих приміщеннях має забезпечувати сприятливі умови для зорової та загальної працездатності. Норми мінімальної освітленостї виробничих дільниць (на робочих місцях) у видавництвах наведено в таблиці 6.

Освітленість проходів на рівні підлоги не менше 25% освітленості робочих місць, але не нижче 75 лк (при газорозрядних лампах).

5.2 3 При природному освітленні для захисту від прямого та відбитого світла з поверхні екранів і клавіатури необхідно передбачити сонцезахисні пристрої та правильне розташування робочих місць відносно вікон (природний потік світла має попадати на робочу поверхню з лівого боку).

5.2.4 Штучне освітлення досягається системою загального освітлення. Для окремих робочих місць застосовується система комбінованого освітлення — загальне плюс місцеве.


Т а б л и ц я 4

Норми температур, відносної вологості і швидкості руху повітря на виробничих дільницях

Катего-рія робiт Виробнича дільниця Температура, OС Відносна вологість, % Швидкість руху, м/с
    опти-мальна допустимі границі оптималь-на допусти-ма на опти-мальна, допус-тима
      постійне робоче місце не пос-тійне робо-че місце   робочих місцях постій-них і непостій-них, не більше не більше на робочих місцях постійних і непостійних
    холодний період року
Легка-Iа дільниці з застосуванням ВТП, машино-писних робіт, фотоскладання; редактор-ська; 22-24 21-25 18-26 40-60   0,1 не більше 0,1
  коректор-ська; теплий період року
  кімната програміс-тів; монтажна дільниця 23-25 22-28 20-30 40-60 55 (при 28OС) 0,1 0,1-0,2
Легка-Iб Фотола-бораторія, холодний період року
  дільниця оперативного 21-23 20-24 17-25 40-60   0,1 не більше 0,2
  розмно-ження ін- теплий період року
  формації 22-24 21-28 19-30 40-60 60 (при 27OС) 0,2 0,1-0,3

*Більша швидкість руху повітря в теплий період року відповідає максимальній температурі повітря, менша — мінімальній температурі повітря. Для проміжних величин температури повітря швидкість його руху допускається визначати інтерполяцією. При мінімальній температурі повітря швидкість його руху може прийматися нижче 0,1 м/с.


Т а б л и ц я 5

Характеристика шкідливих речовин на виробничих дільницях

Назва речовини ГДК мг/м3 Клас небезпеки Агрегатний стан
       
Оксиди азоту (в перерахунку на NО)   III п
Амоній хлорид   III а
Ацетон   IV п
Бензин розчинник   IV п
Гідрохінон   II а
Гас (в перерахунку на с)   IV п
Озон 0,1 I п
Селен аморфний   III а
Скипідар (в перерахунку на С)   IV п
Спирт етиловий   IV п
Кислота оцтова   III п
Фенол + 0,3 II п
Луги їдкі+ (розчини в перерахунку на NаОН) 0,5 II а

п — пари і/або гази

а — аерозоль

+ необхідний спеціальний захист шкіри та очей


Т а б л и ц я 6

Нормовані значення коефіцієнта природного освітлення (КПО) і освітленості на робочих поверхнях (в точках мінімального значення) для виробничих дільниць і робочих місць

Виробнича дільниця, робоче місце Пло-щина (г-гори-зонта-льна, в- верти– Розряд та підрозряд зоро-вих робіт Штучне освітлення Природне освітлення КПО, % Тип лампи
  кальна)норму-вання, висота площи-ни над підло-гою, м   Освіт-леність робо-чих повер-хонь, лк Показ-ник дис-ком-форту, не більше, од Коефі-цієнт пуль-сації освіт-ленос-ті, %, не більше При верх-ньому чи бічному освіт-ленні При бічному освіт-ленні  
1 Приміщен-ня з застосуванням ВТП   IIг          
рукопис, клавіатура Г-0,8           ЛБ
поверхня екрану В-1,0           1,5 ЛБ
2 Дільниця машинописних робіт, дільниця фотоскладання                
клавіатура Г-0,8 IIг 400*       1,5 ЛБ
З Дільниця оперативно-го розмноження інформації Г-0,8 IIг       ЛБ
4 Фотолабораторія                
темна кімната Г-0,8 IIг 200*    
монтажний стіл Г-0,8 IIг 1000*         ЛБ
пульт ретушерський Г-0,8   1000*         ЛБ
5 Редакторська, коректорська, кімната програмістів Г-0,8 IIг 300*     1,0 ЛБ
кімната ху- В-1,0 IIг   ЛДЦ
дожників Г-0,8 IIг         2,0 ЛДЦ

*для місцевого освітлення необхідно передбачити штепсельні розетки.

5.2.5 В світильниках слід використовувати переважно газорозрядні люмінесцентні лампи типу ЛБ чи типу ЛХБ, в світильниках місцевого освітлення допускається використання ламп розжарювання.

Застосування відкритих ламп для загального та місцевого освітлення не допускається.

Найбільш раціональними для загального освітлення є світильники розсіяного світла.

5.2.6 Для місцевого освітлення передбачаються світильники з відбивачами, що не просвічуються і розташовані нижче рівня очей працівника та мають захисний кут не менше 30O.

5.2.7 3 метою обмеження відбитого та прямого блиску робочої поверхні світильники загального та місцевого освітлення необхідно розміщувати так, щоб дзеркальне відображення світної поверхні від робочої поверхні не співпадало з лінією зору працівника та не створювало відблиску на поверхні екрану.

5.2.8 Для зниження пульсацій світлового потоку газорозрядних джерел світла слід використовувати багатолампові люмінесцентні світильники, вмикати лампи в різні фази мережі змінного струму.

5.2.9 В полі зору працівника має бути забезпечений рівномірний розподіл яскравості. Нерівномірність освітленості на робочому місці допускається не більше 1,3, а в проходах 1,5.

5.2.10 У видавництві має бути організоване своєчасне очищення світильників і заміна перегорілих та застарілих джерел світла.

Перегорілі газорозрядні лампи треба зберігати в спеціальних ємкостях або на відкритих майданчиках з підвітряної сторони на відстані не менше 100 м від споруд і періодично партіями вивозити для знешкодження та демеркуризації на спеціальних підприємствах у відповідностї з ДНАОП 0 03-1 43-88.

5.2.11 Віконне скло необхідно чистити від пилу і бруду не менше двох разів на рік. Для очищення вікон необхідно використовувати спеціальні пристрої (пересувні вишки, драбини).

Шум

5.3.1 Рівень шуму в приміщеннях видавництв не повинен перевищувати норм, встановлених ГОСТ 12.1.003-83, СН 3223-85.

Допустимі рівні шуму в приміщеннях і на робочих місцях у видавництвах наведено в таблиці 7.

5.3.2 В приміщеннях, в яких рівень шуму перевищує допустимі значення, слід проводити будівельно-акустичні, віброакустичні заходи та застосовувати засоби індивідуального захисту для зниження рівня шуму.

Будівельно-акустичні заходи:

— встановлення підвісних акустичних стель з акустичної плити;

— облицювання стін вбирною гіпсовою перфорованою плитою, перфорованими азбестоцементними листами;

— покриття підлоги килимовим покриттям;

— ізоляція робочих місць деревом (дуб, береза), склом, плексигласом, шкірою, поролоном.

Віброакустичні заходи:

— встановлення обладнання на прокладки з повстини чи поролону;

— встановлення обладнання на гумові чи пружинні віброопори.

Випромінювання

Робота ВТП супроводжується комплексом електромагнітних випромінювань (електростатичне поле, радіочастотне інфрачервоне, видиме, ультрафіолетове, рентгенівське випромінювання) низьких рівнів. Інтенсивність випромінювання зменшується пропорційно квадрату відстані від екрану. Оптимальною при роботі з ВТП є відстань 50 см.

Т а б л и ц я 7

Допустимі рівні звукового тиску і рівні звуку на виробничих дільницях

Виробнича дільниця Рівні звукового тиску (дБ) в активних смугах з середньогеометричними частотами, Гц Рівні звуку та еквіва-лентні рівні звуку,
  31,5                 дБ(А)
Дільниця з застосува-нням ВТП, монтажна дільниця, коректор-ська, кім-ната програмістів                    
Кабінети та робочі кімнати редакцій                    
Дільниця машино-писних ро-біт, фотолаборато-рiя                    
Дільниця фотоскла-дання, оператив-ного розмноження інформації                    

6 ВИМОГИ ДО ЕКСПЛУАТАЦІЇ АВТОТРАНСПОРТУ
ТА ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕННЯ
ВАНТАЖНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНИХ РОБІТ

Експлуатація автотранспорту

Експлуатація автотранспорту має здійснюватися відповідно до вимог “Правил дорожнього руху України” і НАОП 5.1.12-1 01-80.

Обслуговування і ремонт автомобілів має виконуватися відповідно до вимог НАОП 5.1.12-1.02-80.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-07; просмотров: 168; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.44.30 (0.032 с.)