Зміцнення законності в галузі природокористування. 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Зміцнення законності в галузі природокористування.Законність — це неухильне виконання законів та інших правових актів і норм учасниками суспільних відносин. Тому будь-яке відхилення від вимог права є порушенням законності. Головним моментом у самому існуванні права є практична реалізація правових норм. Тільки за таких умов природокористування здійснюватиметься відповідно до існуючих норм права.

Законність є неодмінною умовою забезпечення раціонального природокористування. Її неухильне дотримання дає можливість проводити в життя правовими засобами екологічну політику держави. Законність передбачає не тільки наявність певних правових актів, але й належне виконання їх всіма суб'єктами екологічних відносин.

Стан законності в галузі природокористування нерозривно пов'язаний зі станом законності в цілому в державі. На жаль, на сучасному етапі він абсолютно не відповідає вимогам правової держави і потребує значного покращення. Це ще більше підвищує значення зміцнення законності в галузі природокористування.

Правозастосовні і правоохоронні органи та їхні посадові особи повинні зробити всі засоби зміцнення законності діючими, впливовими, ефективними. Обов'язковою вимогою законності в екологічних відносинах є невідворотність відповідальності за порушення діючих норм права. Правоохоронні органи не повинні залишати без покарання жодного випадку порушення законодавства про охорону природи.

Зміцнення законності у сфері природокористування досягається не лише за допомогою санкцій, а й матеріальних і моральних стимулів, проте належним чином вони не застосовуються.

Додержання законності залежить також від вихованості громадян, рівня їх загальної і правової культури. Вихованість, свідомість, висока культура і розумна ініціатива людей — запорука проведення в життя вимог законів про раціональне природокористування.

Своєчасне приведення екологічного законодавства відповідно до нових умов і потреб екологічних відносин — один із основних шляхів зміцнення законності в галузі природокористування.

Важливим заходом місцевих Рад щодо зміцнення законності є систематичне обговорення цих питань на сесіях. Це дозволяє охопити загальну картину стану законності на території Ради, виявити причини порушень законодавства і намітити заходи щодо їх усунення. Крім того, обговорення на сесії питань зміцнення законності дає можливість привернути увагу широкої громадськості до цієї проблеми.

Місцеві Ради повинні забезпечити систематичну погоджену діяльність правоохоронних органів області й району щодо зміцнення законності.

Певний вклад у зміцнення законності в галузі природокористування вносять відомчі органи: Міністерство аграрної політики України, Державний комітет по земельних ресурсах, Державний комітет лісового господарства, Державний комітет рибного господарства, Державний комітет водного господарства, Комітет з питань геології та використання надр, Міністерство екології та природних ресурсів та інші відомчі органи.

Підвищені вимоги щодо зміцнення законності висуваються до органів прокуратури, суду та внутрішніх справ. Це закономірно, оскільки саме ці органи безпосередньо стоять на варті виконання законодавства, в тому числі того, що покликане забезпечувати раціональне природокористування.

Зміцнення законності тісно пов'язане з розвитком і вдосконаленням правоохоронної діяльності держави, є її невід'ємною складовою. Тому є достатньо підстав, щоб значно посилити увагу правознавців до глибшої розробки теоретичних проблем правоохоронної діяльності державних органів. Тим більше, що ця форма діяльності є однією з найважливіших рішень за умови розбудови правової демократичної держави.Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2017-02-21; просмотров: 185; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.143.154 (0.006 с.)