ТОП 10:

Керовані запобіжники напругою до 1000 ВТакі запобіжники виконані на основі запобіжника ПН-2 (рис. 6). При перевантаженні захищаємого елемента спрацьовує максимальний струмовий захист (МСЗ) та виходить в дію привод, пов'язана з ним втулка 4 повертається і натягує плавку вставку 1. Ріжучі ножі 3 врізаються в плавку вставку і розривають її. Виникла дуга гасне і відбувається вимикання відповідно до характеристики релейного захисту. При КЗ керований запобіжник працює як звичайний, оскільки його плавка вставка перегорає раніше, ніж спрацює релейний захист і вступає в дію привод.

Рис. 6 Керований запобіжник напругою до 1000 В

Порядок виконання роботи

На наочних установках в лабораторії необхідно вивчити конструкцію і принцип дії запобіжників. Ознайомитися з їх технічними характеристиками.

 

Зміст звіту

1. Вказати назву і мету роботи;

2. Привести короткий зміст роботи, технічні характеристики плавких запобіжників, встановлених в лабораторії та наведених у методичних вказівках;

Привести ескізи запобіжників і їх короткий опис.

 

Технічні дані деяких запобіжників

 

Тип запобіжника Номінальна напруга, В Номінальний струм запобіжника, А Номінальний струм плавкої вставки, А Номінальний струм вимикання, кА
НПН-2 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 63
ПН-2 31.5, 40, 50, 63, 80, 100
80, 100, 125, 160, 200, 250
200, 250, 315, 355, 400
31.5, 400, 500, 630
ПН-22 31.5, 40, 50, 63, 80, 100
80, 100, 125, 160, 200, 250
200, 250, 315, 400
315, 400, 500, 630
ПП-17 500, 630, 800, 1000
ПП57-31 25, 40, 63, 100
40, 63, 100
63, 100
ПКТ 2, 3.2, 5, 8, 10, 16, 20, 31.5
31,5
2, 3.2, 5, 8, 10
ПКН
ПВТ
3,2
2,5

10. Контрольні запитання

1. Дайте визначення захисної (часо-струмової) характеристики запобіжників. Приведіть захисні характеристики запобіжників типу ПК ‑10.

2. Якими параметрами характеризується плавка вставка запобіжника?

3. Що впливає на захисну характеристику запобіжника?

4. По яких параметрах проводиться вибір запобіжників?

5. По яких параметрах проводиться вибір плавкої вставки запобіжника, виходячи з умов пуску електродвигунів в мережі що захищається?

6. Умови вибору плавкої вставки запобіжника у разі застосування запобіжника з плавкою вставкою з легкоплавкого матеріалу.

7. Умови вибору плавкої вставки запобіжника в мережі, де встановлений магнітні пускачі або контактори.

8. Що таке чутливість і селективність плавких запобіжників?

9. Як проводиться перевірка селективності між запобіжниками на стороні 10 і 0,4 кВ трансформатор?

10. Приведіть характеристику запобіжників, розділяючи за способом гасіння дуги.

11. Вкажіть переваги кварцових запобіжників?

12. Поясніть, в чому полягає струмообмежуючий ефект запобіжників серії ПК, приведіть його характеристику.

13. Як забезпечується захист від перенапружень в запобіжниках?

14. Приведіть ескіз і короткий опис роботи вихлопного запобіжника на 10 кВ.

15. Поясніть призначення керованих запобіжників і принцип їх роботи.

16. В чому відмінність захисної характеристики стандартного і керованного запобіжника?

 

 

Література

 

1. Чунихин А. А. Электрические аппараты. – М.: Энергия, 1988. – 720 с.

2. Электрическая часть станций и подстанций. Под ред. А. А. Васильева. – М.: Энергия, 1980. – 608 с.

3. Рожкова Л. Д., Козулин В. С. Электрооборудование станций и подстанций. – М.: Энергоатомиздат, 1987. – 648 с.

4. Электротехнический справочник. Под общей редакцией В.Г Герасимова, П. Г. Грудинского и др. Том 2. – М.: Энергоатомиздат, 1982. – 560 с.

 


Укладачі:

Рогоза Михайло Валентинович

Ворохов Леонід Петрович

Папаїка Юрій Анатолійович

Лисенко Олександра Геннадіївна

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання дослідницької лабораторної роботи ЕП – 6

 

"Дослідження конструкції і принципу дії плавких запобіжників"

 

з дисципліни "Електричні апарати"

для студентів напрямів підготовки:

6.050701 "Електротехніка та електротехнології",

6.050702 "Електромеханіка"

 

Редакційно – видавничий комплекс

Редактор

 

Підписано до друку . .2010. Формат 30х42/4.

Папір Captain. Ризографія. Умовн. друк. арк. , .

Обліково-видавн. арк. , . Тираж 50 прим. Зам. №

 

 

НГУ

49027, м. Дніпропетровськ - 27, просп. К.Маркса,19.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-21; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.186.117 (0.004 с.)