ТОП 10:

Запобіжники для установок вище 1000 В6.2.1. Запобіжники з кварцовим наповнювачем

В установках вище 1000 В широке розповсюдження отримали запобіжники з дрібнозернистим наповнювачем (кварцем).Металева плавка вставка поміщається в ізольовану трубку, заповнену кварцовим піском.

Гасіння електричної дуги, виникаючої в результаті перегорання вставки, відбувається особливо інтенсивно завдяки тому, що дуга горить у вузькому звивистому каналі, контактуючи з сипким піском. При цьому вона швидко охолоджується, а металеві пари, що утворюються при розплавленні, конденсуються в значному об'ємі піску.

При випаровуванні плавкої вставки опір дуги наростає настільки швидко, що вимикання кола відбувається раніше, ніж струм короткого замикання досягає найбільшого, тобто ударного значення. У зв'язку з тим, що запобіжник з кварцовою засипкою обмежує струм в колі, його називають струмообмежуючим.

Повний час вимикання струму короткого замикання запобіжників складає 0,005...0,007 с. При такому швидкому вимиканні у колі можуть виникати значні перенапруження, для попередження і зменшення яких застосовують ряд заходів.

Вимикання струмів короткого замикання проводиться запобіжниками абсолютно безшумно і не супроводжується підвищенням тиску.

Рис. 3. Конструкція запобіжника серії ПК (а) і його захисні характеристики (б).

 

Для силових мереж з напругою до 35 кВ випускаються запобіжники типу ПК для внутрішньої вставки на номінальний струм до 400 А з потужністю вимикання до 300 МВА; для захисту трансформаторів напруги служать запобіжники типу ПКТ з потужністю вимикання до 1000 МВА.

Патрон запобіжника ПК (рис. За) - це фарфорова трубка 3, армована по кінцях латунними ковпачками 2 на цементному розчині. Плавка вставка 5 складається з декількох мідних посріблених дротин. В запобіжниках на струми до 7,5 А дріт намотаний на ребристий керамічний сердечник; при великих струмах вони розташовуються у вигляді вільних спіралей.

Патрон зі вставкою засипаний кварцовим піском 4, закритий з торців кришками 1 і герметично запаяний. Запобіжники ПК мають покажчик спрацьовування 7 на нижній кришці патрона. Тут закріплена втулка з пружиною, яка натягує один дріт плавкої вставки 5, при перегоранні дроту пружина звільняється і вискакує з втулки назовні.

Запобіжники типу ПКТ не мають подібних покажчиків спрацьовування і в них немає необхідності, оскільки запобіжники цього типу, включаються в коло трансформаторів напруги, і перегорання запобіжника негайно буде відзначено приладами, які живляться від вторинної обмотки трансформатора напруги.

При струмах, більших за 10 А, застосовують дві або більше паралельних дротин різних діаметрів з напайкою в середній частині олов'яних розчинників 6 діаметром 1...3 мм.

Плавка вставка, складається з декількох паралельних дротин, вільно розміщених в патроні, що призводить до кращого розподілу тепловіддачі. Крім того, застосування дротин двох різних діаметрів по довжині або допоміжних дротин знижує перенапруження при перегоранні, обмежуючи їх 2,5-кратним значенням робочої напруги.

Перевагою запобіжника типу ПК є велика потужність вимикання, простота пристрою, невеликі розміри і низька вартість. Завдяки цим перевагам, запобіжник ПК застосовується в нових компоновках розподільних пристроїв знижуючих підстанцій без вимикачів на стороні вищої напруги, що значно спрощує і здешевлює всю установку.

Слід зазначити, що плавкі вставки запобіжників ПКТ виконуються з однієї константанової дротини, намотаної на керамічний сердечник, що має три різні перетини по довжині. Активний опір плавкої вставки ПКТ значний: 45...144 Ом в залежності від номінальної напруги. Патрони запобіжників вставляються в контактні губки, які монтуються на відповідних опорних ізоляторах.

 

6.2.2. Запобіжники з автогазовим гасінням дуги

Запобіжники з автогазовим гасінням дуги виконуються на напругу 10 кВ і вище. Для відкритих розподільних пристроїв набули поширення вихлопні запобіжники типу ПВТ (рис. 4). Основною частиною запобіжника є газогенеруюча трубка 2 (рис. 4,б), усередині якої розташований гнучкий провідник 3 з плавкою вставкою 4 і контактним наконечником 1. Паралельно мідній вставці розташована сталева вставка 5, що сприймає зусилля пружини, прагнучої витягнути гнучкий провідник. Головка патрона запобіжника 1 (рис. 4.) затиснута спеціальним утримувачем на ізоляторі 2. На нижньому ізоляторі на осі 4 закріплений контактний ніж 5 із спіральною пружиною, яка прагне повернути ніж в положення 5'. Ніж охоплює шийку контактного наконечника 6.

Рис. 4 Запобіжник серії ПВТ:

а – загальний вигляд;

б – патрони запобіжника

 

При КЗ спочатку розплавляється мідна, потім сталева вставка. Під дією пружини ніж 5 обертається і викидається гнучкий провідник. Дуга, що утворилася після розплавлення вставок, затягується в трубку, де інтенсивно виділяється газ. Тиск в трубці досягає 10...20 МПа, створюється інтенсивне повздовжнє автодуття, що гасить дугу. Гасіння супроводжується викидом розпіченних газів і могутнім звуковим ефектом – пострілом. У зв'язку з цим запобіжники ПВТ встановлюються на відкритих РП так, щоб в зоні вихлопу не було електричних апаратів. В процесі вимикання довжина дуги збільшується у міру викиду гнучкого зв'язку, тому перенапружень не виникає.

Раніше ці запобіжники називалися стріляючими (ПСН).

6.2.3. Запобіжники з відкритим гасінням дуги (рогові)

Для зовнішньої установки в мережах 35 кВ використовуються рогові запобіжники типу ПРН-35 (рис.5). Оскільки ці запобіжники не мають спеціального дугогасильного пристрою, їхня розривна потужність обмежена. Вони застосовуються для захисту малопотужних установок напругою 35 кВ за умови, що струм КЗ не перевищує 60 А.

На електростанціях вони застосовуються тільки для захисту трансформаторів напруги 35 кВ з додатковим опором типу СДН-35, що обмежує струм КЗ.

Рис. 5 Запобіжник роговий ПРН-35

 

Плавкі вставки запобіжників типу ПРН-35 виготовляються з мідного, сталевого або константановогодроту, поміщеного в заповнену тальком скляну трубку. При плавленні вставки тальк розкладається, тиск в трубці збільшується, через що скляна трубка руйнується. Відкрита дуга під дією електродинамічних сил підіймається вгору по рогах, розтягується до критичної довжини і гасне.

Випускається також стріляючий (газогенеруючий) запобіжник типу ПС ‑ 35МУ1 для захисту мереж і електроустаткування зовнішніх установок напругою 35 кВ. Плавка вставка розташована усередині патрона. При перегоранні плавкої вставки контактний ніж під дією пружини тягне за собою гнучкий зв'язок. Дуга, що виникла на місці перегорання плавкої вставки, визиває виділення газу із стін винилпластового патрона. Тиск в трубці підвищується і утворюється повздовжньо-поперечнедуття, яке гасить дугу. Запобіжник здатний вимикати струми Ів.ном=0,015...3,2 кА.

Також використовується запобіжник ПС-110УІ для захисту установок 110 кВ на номінальний струм Ів.ном=50 А. Порівняно висока вимикаюча здатність запобіжника досягається за рахунок спеціальної конструкції дугогасної камери. Запобіжник вимикає струми Ів.ном=0,01...2,5 кА.

 

Область застосування запобіжників обмежена такими наступними їх недоліками:

а) не завжди забезпечується селективність в роботі і узгодження своїх захисних характеристик з характеристиками інших захисних апаратів, встановлених в мережі послідовно з ними;

б) можливість помилкового спрацьовування запобіжників і перегорання їх в одній фазі приводять до неповнофазного режиму роботи;

в) застосування кварцових запобіжників для захисту кабелів викликає деяке завищення перетину останніх, що збільшує вартість електричної мережі;

г) нестабільність захисних характеристик запобіжників.

При роботі запобіжник виконує дві задачі: по-перше, він повинен витримувати навантаження, що змінюються протягом терміну служби, і по друге, вимикати струми перевантаження і КЗ. Ці вимоги суперечливі, оскільки в першому випадку надійність роботи запобіжника підвищується у міру збільшення перетину плавкої вставки, в той же час для швидкого і надійного вимикання струмів перевантаження і КЗ доцільне використання невеликого перетину.

Вказані недоліки і суперечності усуваються застосуванням для захисту трансформаторів і кабелів керованих запобіжників.

Розроблені конструкції керованих запобіжників виконані на основі принципу механічного розриву кола плавкої вставки згідно сигналу релейного захисту.

Керовані запобіжники виконують дві функції – комутаційного апарату, замінюючи вимикач, і захисного пристрою, замінюючи пристрої найпростішого (струмового) релейного захисту. У всіх випадках, коли запобіжник може успішно виконувати вказані функції, його рекомендується застосовувати, оскільки він значно дешевше вимикачів та релейного захисту разом узятих.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-21; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.231.21.160 (0.013 с.)