ТОП 10:

Соціально-економічне значення трудових ресурсівn Трудові ресурси є важливим показником соціально-економічного розвитку країни та регіонів, оскільки своєю працею вони формують суспільний продукт та додану вартість;

n вони одночасно є і ресурсами для розвитку економіки, і людьми, споживачами матеріальних благ і послуг;

n є ефективним інструментом державного регулювання ринку праці;

n є джерелом соціальних виплат та економічного зростання.

 

Загальні тенденції розвитку трудових ресурсів Черкащини у 2011 році

 

Населення Черкаської області станом на 1 січня

  Кількість наявного населення Кількість постійного населення
всього, тис.осіб у тому числі всього, тис.осіб у тому числі
міське сільське чоловіки жінки
1517,6 829,8 687,8 1506,1 680,5 825,6
1501,3 821,2 680,1 1491,7 674,5 817,2
1484,6 809,2 675,4 1476,6 668,8 807,8
1470,4 800,4 670,0 1462,7 663,1 799,6
1453,7 786,2 667,5 1446,0 656,1 789,9
1438,0 777,4 660,6 1431,3 650,2 781,1
1418,8 764,1 654,7 1413,9 642,7 771,2
2002 1403,0 753,6 649,4 1398,3 635,8 762,5
1386,6 747,9 638,7 1383,0 629,1 753,9
1372,5 744,0 628,5 1368,8 622,9 745,9
1357,1 740,6 616,5 1353,5 615,8 737,7
1341,5 737,1 604,4 1337,8 608,7 729,1
1328,0 733,3 594,7 1324,4 602,4 722,0
1315,5 730,0 585,5 1311,9 596,8 715,1
1304,2 726,8 577,5 1300,6 591,6 709,0
1295,2 724,1 571,1 1291,6 588,2 703,4
1285,4 698,5 586,9 1281,7 584,4 697,3
1277,3 718,4 558,9 1273,7 581,1 692,6

 

Тенденція змінщорічне зменшення кількості населення:

- наявного в середньому на 12,9 тис. осіб

- постійного в середньому на 13,7 тис. осіб

Динаміка кількості наявного і постійного населення:

- 2011р. до 2010р.– 99,4%

- 2011р. до 2009р. – 98,6%

- 2011р. до 1994р.– 84,2%

Абсолютна зміна кількості населення наявного:

- 2011р. до 2010р.= - 8,1тис.осіб

- 2011р. до 2009р. = - 17,9 тис. осіб

- 2011р. до 1994р.= - 240,3 тис.осіб

Абсолютна зміна кількості населення постійного:

- 2011р. до 2010р.= - 8,0 тис.осіб

- 2011р. до 2009р. = - 17,9 тис. осіб

- 2011р. до 1994р.= - 232,4 тис.осіб

Тенденція змін у статевій структурі населення:

- незначний розрив між частками міського і сільського населення з деякою перевагою міського;

- щорічне зменшення міського і сільського населення та поступове зростання частки міського населення;

- у 2011 р. тенденція до збільшення частки міського і зменшення частки сільського населення.

(станом на 1 січня)

Роки Міське Сільське
54,7% 45,3%
55,7% 44,3%
55,9% 44,1%
54,3% 45,7%
56,2% 43,8%

Тенденції змін у віковій структурі населення за 18 років (2011р. до 1994р.):

1. Зменшення кількості постійного населення всіх вікових категорій по роках та негативні тенденції у віковій структурі населення області, зокрема :

- віком 0-14 років (непрацездатне населення, що утримується працюючим населенням і входить до складу показника демографічного навантаження) – зменшення кількості та частки відповідно на 42% і 6,3%;

- віком 0-17 років – зменшення кількості на 40% та частки – на 6,8%;

- група населення віком від 18 років і старше, що формують трудовий потенціал області – кількість зменшилась на 8%, а їх частка зросла на 6,8%;

- група населення пенсійного віку від 60 років і старші – при незначному абсолютному скороченні їх кількості на 4,6%, частка цієї групи населення зросла на 2,77%;

- Група населення віком від 65 років і старші, що в основному відноситься до непрацездатного населення і потребує соціального утримання – при абсолютному зменшенні їх кількості на 12%, їх частка зросла на 0,6%.

  0-14 0 -17 18 і понад років 60 і понад років 65 і понад років
19,6 23,4 76,6 21,1 16,9
13,5 17,3 82,7 23,1 18,3
13,4 16,9 83,1 23,4 18,1
13,4 16,7 83,3 23,6 17,6
13,3 16,6 83,4 23,87 17,5

Вікова структура населення області станом на 1 січня

  Розподіл постійного населення за віком на початок року, тис. осіб У тому числі у віці:
0–14 років 0-17 років 18 і понад років 60 і понад років 65 і понад років
1506,1 295,1 352,5 1153,5 318,4 253,8
1311,9 178,9 230,7 1081,1 302,3 243,8
1300,6 175,6 224,4 1076,2 300,8 238,0
1291,6 173,5 218,9 1072,7 302,6 233,5
1281,7 171,5 214,3 1067,4 302,3 225,0
1273,7 170,1 211,2 1062,4 303,6 222,7

 

 

Економічна активність населення області

n Економічно активне населення — це частина населення, яка пропонує свою працю для виробництва товарів і надання різноманітних послуг. Кількісно ця група населення складається із зайнятих і безробітних, які на даний момент не мають роботи, але бажають її одержати.

Значення ЕАН для регіону:

1) ЕАН є важливим фактором формування трудового потенціалу регіону, яке складається з населення обох статей віком від 15 до 70 років включно і впродовж певного періоду часу забезпечує пропозицію робочої сили на регіональному ринку праці.

2) Показники, що характеризують ЕАН є важливими при регулюванні ринку праці, забезпеченні соціального захисту населення, організації своєчасної професійної підготовки та перепідготовки кадрів.

 

Економічно-активне населення області

 

  Економічно активне населення Економічно-неактивне населення
У віці 15-70 років У віці 15-70 років
  тис.осіб Рівень економічної автиності, %   тис.осіб Рівень економічної неактивності, %
605,9 59,3 198,7 43,8
641,6 63,2 166,4 37,8
629,8 64,3 128,0 31,0
627,3 64,9 126,9 31,3
624,1 65,3 125,8 31,6

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-21; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.200.74 (0.006 с.)