ТОП 10:

Тема 4: Ринок праці та трудові ресурсиТема 4: Ринок праці та трудові ресурси

1. Трудові ресурси області та тенденції їх розвитку.

2. Економічна активність населення області, її динаміка.

3. Загальні тенденції у динаміці зайнятого населення області.

4. Оцінка безробіття в області.

Дефініція поняття “трудові ресурси”

Трудові ресурси – це частина населення країни (регіону), що за своїм фізичним розвитком, розумовими здібностями і знаннями здатна працювати в народному господарстві.

Трудові ресурси включають в себе як реальних працівників, що вже зайняті в економіці країни (регіону), так і потенційних, котрі не зайняті але можуть працювати.

Кількісний склад трудових ресурсів:

n населення працездатного віку, фізично і психічно здорових (крім непрацюючих інвалідів та пільгових пенсіонерів);

n працюючі підлітки;

n працюючі пенсіонери.

Сьогодні працездатним віком в Україні вважається:

- для жінок - 16-54 роки,

- для чоловіків – 16-59 років включно.

 

Соціально-економічне значення трудових ресурсів

n Трудові ресурси є важливим показником соціально-економічного розвитку країни та регіонів, оскільки своєю працею вони формують суспільний продукт та додану вартість;

n вони одночасно є і ресурсами для розвитку економіки, і людьми, споживачами матеріальних благ і послуг;

n є ефективним інструментом державного регулювання ринку праці;

n є джерелом соціальних виплат та економічного зростання.

 

Загальні тенденції розвитку трудових ресурсів Черкащини у 2011 році

 

Населення Черкаської області станом на 1 січня

  Кількість наявного населення Кількість постійного населення
всього, тис.осіб у тому числі всього, тис.осіб у тому числі
міське сільське чоловіки жінки
1517,6 829,8 687,8 1506,1 680,5 825,6
1501,3 821,2 680,1 1491,7 674,5 817,2
1484,6 809,2 675,4 1476,6 668,8 807,8
1470,4 800,4 670,0 1462,7 663,1 799,6
1453,7 786,2 667,5 1446,0 656,1 789,9
1438,0 777,4 660,6 1431,3 650,2 781,1
1418,8 764,1 654,7 1413,9 642,7 771,2
2002 1403,0 753,6 649,4 1398,3 635,8 762,5
1386,6 747,9 638,7 1383,0 629,1 753,9
1372,5 744,0 628,5 1368,8 622,9 745,9
1357,1 740,6 616,5 1353,5 615,8 737,7
1341,5 737,1 604,4 1337,8 608,7 729,1
1328,0 733,3 594,7 1324,4 602,4 722,0
1315,5 730,0 585,5 1311,9 596,8 715,1
1304,2 726,8 577,5 1300,6 591,6 709,0
1295,2 724,1 571,1 1291,6 588,2 703,4
1285,4 698,5 586,9 1281,7 584,4 697,3
1277,3 718,4 558,9 1273,7 581,1 692,6

 

Тенденція змінщорічне зменшення кількості населення:

- наявного в середньому на 12,9 тис. осіб

- постійного в середньому на 13,7 тис. осіб

Динаміка кількості наявного і постійного населення:

- 2011р. до 2010р.– 99,4%

- 2011р. до 2009р. – 98,6%

- 2011р. до 1994р.– 84,2%

Абсолютна зміна кількості населення наявного:

- 2011р. до 2010р.= - 8,1тис.осіб

- 2011р. до 2009р. = - 17,9 тис. осіб

- 2011р. до 1994р.= - 240,3 тис.осіб

Абсолютна зміна кількості населення постійного:

- 2011р. до 2010р.= - 8,0 тис.осіб

- 2011р. до 2009р. = - 17,9 тис. осіб

- 2011р. до 1994р.= - 232,4 тис.осіб

Тенденція змін у статевій структурі населення:

- незначний розрив між частками міського і сільського населення з деякою перевагою міського;

- щорічне зменшення міського і сільського населення та поступове зростання частки міського населення;

- у 2011 р. тенденція до збільшення частки міського і зменшення частки сільського населення.

(станом на 1 січня)

Роки Міське Сільське
54,7% 45,3%
55,7% 44,3%
55,9% 44,1%
54,3% 45,7%
56,2% 43,8%

Тенденції змін у віковій структурі населення за 18 років (2011р. до 1994р.):

1. Зменшення кількості постійного населення всіх вікових категорій по роках та негативні тенденції у віковій структурі населення області, зокрема :

- віком 0-14 років (непрацездатне населення, що утримується працюючим населенням і входить до складу показника демографічного навантаження) – зменшення кількості та частки відповідно на 42% і 6,3%;

- віком 0-17 років – зменшення кількості на 40% та частки – на 6,8%;

- група населення віком від 18 років і старше, що формують трудовий потенціал області – кількість зменшилась на 8%, а їх частка зросла на 6,8%;

- група населення пенсійного віку від 60 років і старші – при незначному абсолютному скороченні їх кількості на 4,6%, частка цієї групи населення зросла на 2,77%;

- Група населення віком від 65 років і старші, що в основному відноситься до непрацездатного населення і потребує соціального утримання – при абсолютному зменшенні їх кількості на 12%, їх частка зросла на 0,6%.

  0-14 0 -17 18 і понад років 60 і понад років 65 і понад років
19,6 23,4 76,6 21,1 16,9
13,5 17,3 82,7 23,1 18,3
13,4 16,9 83,1 23,4 18,1
13,4 16,7 83,3 23,6 17,6
13,3 16,6 83,4 23,87 17,5

Вікова структура населення області станом на 1 січня

  Розподіл постійного населення за віком на початок року, тис. осіб У тому числі у віці:
0–14 років 0-17 років 18 і понад років 60 і понад років 65 і понад років
1506,1 295,1 352,5 1153,5 318,4 253,8
1311,9 178,9 230,7 1081,1 302,3 243,8
1300,6 175,6 224,4 1076,2 300,8 238,0
1291,6 173,5 218,9 1072,7 302,6 233,5
1281,7 171,5 214,3 1067,4 302,3 225,0
1273,7 170,1 211,2 1062,4 303,6 222,7

 

 

Зайняте населення у структурі економічно-активного населення області

  Зайняте населення у складі ЕАН
У віці 15-70 років
  тис.осіб Рівень зайнятості, %
534,9 52,3
557,7 54,9
569,5 56,2
538,1 53,2
561,1 55,4
578,7 57,0
580,8 57,4
585,2 58,2
583,1 58,6
561,7 57,3
564,9 58,4
566,4 59,3

У 2011 році в центрі уваги профспілок у День гідної праці будуть знаходитися проблеми, пов’язані з нетиповою зайнятістю. Це, насамперед, тимчасова, випадкова, негарантована й незахищена праця, підрядна робота, трудові контракти на обмежений термін, зайнятість неповний робочий час при майже повній відсутності соціальних гарантій, робота по виклику, займана праця (аутстаффінг, лізинг персоналу).

Негативні наслідки нетипової зайнятості:

Запровадження нетипової зайнятості веде до невпевненості, непередбачуваності для працівників та погіршення умов праці. Такі робітники, як правило, випадають зі сфери дії трудового законодавства та систем соціального захисту. Вони зіштовхуються з труднощами у захисті своїх прав, створенні чи вступі до профспілок. Жінки, зайняті на нетипових формах зайнятості, як правило, не можуть отримати належний соціальний захист під час вагітності та догляду за дітьми.

Тема 4: Ринок праці та трудові ресурси

1. Трудові ресурси області та тенденції їх розвитку.

2. Економічна активність населення області, її динаміка.

3. Загальні тенденції у динаміці зайнятого населення області.

4. Оцінка безробіття в області.

Дефініція поняття “трудові ресурси”

Трудові ресурси – це частина населення країни (регіону), що за своїм фізичним розвитком, розумовими здібностями і знаннями здатна працювати в народному господарстві.

Трудові ресурси включають в себе як реальних працівників, що вже зайняті в економіці країни (регіону), так і потенційних, котрі не зайняті але можуть працювати.

Кількісний склад трудових ресурсів:

n населення працездатного віку, фізично і психічно здорових (крім непрацюючих інвалідів та пільгових пенсіонерів);

n працюючі підлітки;

n працюючі пенсіонери.

Сьогодні працездатним віком в Україні вважається:

- для жінок - 16-54 роки,

- для чоловіків – 16-59 років включно.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-21; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.95.139.100 (0.006 с.)