ТОП 10:

Правила обліку міжбанківських кредитів.Фінансовий облік надання (отримання) міжбанківських кредитів, визнан­ня доходів (витрат) за міжбанківськими кредитними операціями здійснюється на рахунках першого класу Плану рахунків бухгалтерського обліку банків Украї­ни, що пов'язано з відокремленим відображенням в обліку міжбанківських опе­рацій та операцій з клієнтами.

У першому класі "Казначейські та міжбанківські операції" згруповані ра­хунки для обліку:

— кредитів, які банки отримують від Національного банку України;

— операцій, пов'язаних з наданням (отриманням) кредитів банками один одному.

Враховуючи принцип МСБО превалювання сутності над формою, до кредит­них операцій належать також операції розміщення міжбанківських строкових депозитів .

Операції з міжбанківського кредитування за своєю сутністю є одночасно опе­раціями розміщення і залучення ресурсів:

— для банка-кредитора це операції розміщення коштів, які обліковуються на активних балансових рахунках;

— для банка-позичальника одержані кошти є запозиченими і обліковують­ся на пасивних балансових рахунках.

З кожної групи рахунків для відображення окремих кредитних операцій виділяються рахунки для обліку простроченої та сумнівної заборгованості, на­рахованих та прострочених нарахованих доходів за ними.

У разі зміни початкової дати погашення кредиту (продовження дії кредитного договору), згідно з принципом МСБО превалювання сутності над формою, такі кре­дити слід обліковувати за рахунками строкової (короткострокової або довго­строкової) заборгованості, оскільки процедура пролонгації не змінює вид кредиту, а тільки подовжує термін його погашення, що є суто юридичним аспектом. Якщо подовження терміну дії договору пов'язано з погіршенням фінансового стану позичальника і банк не має впевненості, що кредит буде погашено в строк, то така заборгованість має обліковуватися за рахунками сумнівної заборгованості.

Надані кредити враховуються на всю суму номіналу на кредитному рахунку до моменту їх погашення. Облік процентних та комісійних доходів за кредита­ми здійснюється згідно з принципом нарахування та відповідності доходів і ви­трат. Нараховані доходи обліковуються за відповідними рахунками тієї групи, в якій обліковується і номінал кредиту.

Вони класифікуються за такими видам:власні міжбанківські кредити;використання кореспондентських рахунків, що відкриваються банками один в одного, для кредитування;векселі й депозитні сертифікати.

Фінансовий облік надання(отримання) міжбанківських кредитів, визнання доходів (витрат) за міжбанківськими кредитними операціями здійснюються на рахунках першого класу Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, що пов’язано з відокремленим відображенням в обліку міжбанківських операцій та операцій з клієнтами.

Операції з міжбанківського кредитування за своєю сутністю є одночасно операціями розміщення і залучення ресурсів:

- для банка –кредитора це операція розміщення коштів, які обліковуються на активних банківських рахунках;

- для банка-позичальника одержанні кошти є запозиченими і обліковуються на пасивних балансових рахунках.

З кожної групи рахунків для відображення окремих кредитних операцій виділяються рахунки для обліку простроченої та сумнівної заборгованості, нарахованих та прострочених нарахованих доходів за ними.

Надані кредити враховуються на всю суму номіналу на кредитному рахунку до моменту їх погашення. Облік процентних та комісійних доходів за кредитами здійснюються згідно з принципом нарахування та відповідності доходів і витрат. Нараховані доходи обліковуються за відповідними рахунками тієї групи, в якій обліковується і номінал кредиту

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-21; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.146.112 (0.004 с.)