ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Способи сушіння ізоляцій обмоток електричних машин.У процесі експлуатації, трансформування і зберігання на ізоляційній конструкції електричних машин впливає навколишнє середовище. При цьому воно зволожується. Потрапляння вологи в обмотку призводить до погіршення діелектричних характеристик ізолятора і передчасного виходу з ладу.

Ступінь зволоження обмоток електричних машин напругою до 500В слід конструювати за зміною опору ізоляції. Опір ізоляції вимірюється мегометром напругою 500-1000В між фазами та корпусом. Опір ізоляції обмоток при температурі -25С0 повинне бути не нижче.

 

(3.1)

де; - номінальна напруга машини

- номінальна потужність машини

 

Практично опіо ізоляції обмоток електричних машин наругою до 500 В не повинен бути нижче за 0,5 МОм. Якщо перед пуском виявиться нижчим від нормативного, то машину слід підсушити. Є кілька способів сушіння: конвективна; струмове; втратами в сталі статора.

У процесі сушіння обмоток будь-яких способом треба контролювати температуру сушіння опір ізоляції обмотки знижується, якщо ізоляція була зволожена. Потім коли починається видалення вологи з ізоляції, він зросте, і при досягненні рівномірної вологості стабілізується. Сушіння вважають закінченим, коли значення опору ізоляції залишається незмінним протягом 1-2 год.

Конвективний спосіб сушіння здійснюється в спеціальних сушильних шафах. Джерелом тепла може бути пара, електроенергія або газ. У всіх випадках носієм тепла є повітря. При цьому спосіб сушіння тепло передається від статора до обмотки, тому зовнішні її шари висихають швидше, ніж внутрішні. Щоб рівномірними видаляти вологу з ізоляції, температуру в сушильній шафі слід підвищувати поступово.

triз t

riз

Рисунок 3.1 Зміна температури і опору ізоляції обмоток електричних машин при сушінні

 

Струмовий спосіб сушіння полягає в пропусканні електричного струму полягає в пропусканні електричного струму в пропусканні електричного струму по обмотках зниженої напруги 15-20% Uн. При цьому тепло генерується безпосередньо і провідниках спочатку видаляється з центру ізоляційної конструкції. Сушити можна складену машину або тільки статор. Джерело живлення може бути як постійного так і змінного струму. Коли сушити змінити струмом, тепло додатково виділяється в сталі статора за рахунок копотів розчіплювання. Струмове сушіння проводиться однофазним або трифазним струмом. Струмовий метод значно скорочує тривалість сушіння порівняно з конвективним.

Сушіння способом індукційних втрат. При цьому способі машина нагрівається індукційним струмом, що виникає при пропусканні змінного струму по спеціальній намагнічу вальній обмотці, намотаній на статорі. Намагнічу вальну обмотку виконують ізольованими проводами. Схему сушіння статора наведено на рисунку. Число витків намагнічу вальної обмотки визначають за формулою:

 

(3.2)

 

 

де: - напруга джерела живлення

– частота

- магнітна індукція в пинці статора

- поперечний переріз спини статора.

 


V
2

A

W


a b c

1


1 – обмотка

2 – потенціал-регулятор

 

Рисунок 3.2 Схема сушіння обмоток статора.

A
W
V

 


2

1

1 – статор машини

2 – намагнічу вальна обмотка

 

Рисунок 3.3 Схема сушіння ізоляції обмоток електричних машин втратами в сталі

 

(3.3)

 

де: Н – напруженість сталі при максимальній магнітній індукції

До – середній діаметр, що відповідає середині спинки статора

 

До = Дзвн – h (3.4)

 

де: Дзвн – зовнішній діаметр сталі

 

Р = рG (3.5)

 

де: Р – питомі втрати в сталі статора

G – маса активної сталі статора без зубцевого статора

Последнее изменение этой страницы: 2017-02-21; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.237.138.69 (0.004 с.)