ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Загальні відомості про сільську радуВСТУП

Перед агропромисловим комплексом країни, з урахуванням його реформування відповідно до Указу Президента і Постанови Кабінету Міністрів, стоять серйозні завдання щодо переходу на інтенсивні засоби отримання сільськогосподарської продукції. Все це вимагає безперервного розширення і поглиблення електрифікації сільського господарства.

У системі АПК електрифіковано велику кількість установок водопостачання і зрошування, високопродуктивних агрегатів для сушіння і сортування зерна, потокових ліній, цехів і заводів приготування кормів, великих птахофабрик, комплексів промислового типу з відгодівлі великої рогатої худоби, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції тощо.

За останні роки парк енергообладнання в АПК значно поповнився, став більш досконалим за енергетичними характеристиками. У господарствах щороку споживається більше ніж десять відсотків усієї вироблюваної і країні електроенергії, а за сумарною потужністю, кількістю і номенклатурою використовуваного електрообладнання сільське господарство України займає одне з провідних місць серед галузей народного господарства.

Окрім росту кількості використовуваних електроустановок, в електрифікації сільського господарства відбувається якісні зміни електроенергетичної бази. Так, усі об’єкти, що належать до першої категорії за забезпеченням електроенергією, мають складні мережі внутрішнього і зовнішнього електропостачання від кількох трансформаторних підстанцій, приєднаних до різних районних електромереж. В основних технологічних процесах задіяна велика кількість електродвигунів, електронагрівальних, освітлювальних і опроміню вальних установок, складних систем автоматики і ПЗК.

Не дивлячись на деякі позитивні результати, досягнутий рівень електрифікації сільського господарства і обсяг електроспоживання не відповідає можливостям щодо повного забезпечення населення країни необхідною сільськогосподарською продукцією.

Енергооснащеність праці в сільськогосподарському виробництві в шість разів менша, ніж у промисловості. Споживання в побуті електроенергії в селі майже, ніж у промисловості.

Для вирішення названих проблем необхідно підняти на якісно новий ступінь базу сільської енергетики шляхом її технічного переоснащення, прискорити розробку і виробництво нового високоефективного електротехнічного та теплоенергетичного обладнання, приладів і засобів автоматизації.

Крім того, необхідно вжити дійових заходів щодо підвищення надійності електропостачання, збільшення обсягів електромонтажного будівництва, підвищення рівня технічного стану сільських електроустановок і електричних мереж, зміцнення виробничої бази енергетичної служби на селі і, зокрема, кадрами, вирішення питань матеріально-технічного забезпечення робіт, пов’язаних з подальшим розвитком електрифікації і експлуатацією електротехнічних та теплотехнічних установок в агропромисловому виробництві.

Дослід електрифікації сільського господарства показує, що експлуатаційна надійність електрообладнання поки не задовольняє достатньою мірою вимоги виробництва.

Витрати та технічну експлуатацію за строк нормативної окупності в чотири-шість разів перевищують вартість нового електрообладнання. Все це знищує випуск продукції агропромислового комплексу і підвищує її собівартість.

Стосовно енергоустановок системи АПК експлуатація включає в себе не тільки питання використання їх за призначенням, обслуговування і ремонт, але інші питання, вирішення яких забезпечує нормальне функціонування електро- і тепло установок всього господарства в цілому.

ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСПОДАРСТВА

 

Характеристика підприємства

Підприємство «ПП Павлів В.Р.» засноване відповідно до законодавства України. Підприємство є юридичною особою і свою діяльність організовує на підставі цього статуту. Учасниками підприємцями є група осіб. Підприємство «ПП Павлів В.Р.» знаходиться за адресою с.Загірне Стрийський район Львівська область. Основна задача підприємства виробництво столярних продукцій. Загальна площа землі зайнята виробничими приміщеннями «ПП Павлів В.Р.» складає загалом 4га. У свою чергу будівля для сушки пиломатеріалів займає полщу 0,5 сот. Крім виробничих будівель підприємство має своє власне технологічне обладнання, технологічний транспорт. Середня чисельність працюючих на підприємстві складає тридцять сім чоловік. Діяльність підприємства орієнтована на потреби будівельного комплекса – випуск столярних виробів для будівництва житлових і промислових будівель.

 

 

РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА

Планування технічного обслуговування та ремонту електрообладнання

Планування технічного обслуговування та ремонту електрообладнання уводиться до складання річних графіків технічного обслуговування та ремонту. Для кожного об’єкта підраховують загальні затрати праці на підставі таблиці розрахунку річного обсягу робіт. В нього потрібно враховувати такі основні вимоги:

- Кількість обслуговувань і ремонтів на рік повинна відповідати нормам СПЗРЕ с.г.

- Трудомісткість запланованих робіт на місцеве повинна бути такою, щоб можна було її виконати наявним складом електромонтерів на рік

Обсяг робіт на день повинен бути такий, щоб можна його виконати закріпленими за об’єктом електромонтера.

 

РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНА ЧАСТИНА

ОХОРОНА ПРАЦІЇ

До експлуатації і ремонту електричних машин допускають електромонтерів, які мають кваліфікаційну групу не нижче ІІІ і пройшли інструктаж на робочому місці. За безпеку при обслуговуванні і ремонту відповідає керівник електротехнічної служби господарства.

Електромонтери повинні мати основні захисні засоби для установок напругою до 1000 В: діелектричні рукавиці, інструменти з ізольованими рукоятками, закорочувачі і покажчики напруги. Додаткові засоби: діелектричні калоші, гумові килимки, ізольовані підставки.

Перед застосуванням захисних засобів оглянути їх, щоб пересвідчитись у іх справності і звернути увагу на дату їх перевірки.

Проводити роботи з ТО і ремонту, треба точно виконувати правила техніки безпеки при експлуатації електричних машин.

Розпорядження на проведення робіт дає керівник електротехнічної служби господарства або особа, яка його змінює, з кваліфікацією не нижче ІV групи.

При технічному обслуговуванні електроустановки повинні бути вимкнені з живильної установки. Між ножами і губками вимикаючого рубильника слід покласти лист ізоляційного матеріалу, а на рукоятку рубильника слід повісити плакат: «Не вмикати, працюють люди!». Перед початком робіт треба вжити заходів щоб запобігти можливості обертання електродвигуна робочої машини.

Робітник електрифікованих механізмів повинні пройти інструктаж з правил експлуатації і техніки безпеки при роботі на установках.

 

ВИСНОВКИ

В даній курсовій роботі я розробив характеристику господарства, основні техніко-економічні показники і результати господарства за минулий господарський рік.

Особливу увагу у розрахунковій частині я приділив розробці методики ступеня зволоження ізоляції електричних машин є частою причиною виходу їх з ладу і своєчасна діагностика може значно підвищити термін служби електроустановок а також якість виконання електрифікованих операцій.

В курсовій роботі я також розробив заходи з охорони праці, техніки безпеки і охорони навколишнього середовища.

Дану методику визначення ступеня зволоженості ізоляції електричних машин і технологією їх сушіння можна рекомендувати для впровадження на виробництві інших господарських об’єктів з метою якісного обслуговування електроустановок і експлуатаційних робіт.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Автоматизація технічних процесів і систем автоматичного керування: методичні рекомендації/ Олійник М.П. – Нелімаєво НМЦ 2011

2. Батлук В.А. Основи екології: підручник/ К:Знання 2007-519 с.

3. Васильєво П.О Електропостачання: Навчальний посібник. Суми: Університецька книга, 2008

4. Довідник сільського електрика за ред. В.С.Олійника – К.: Урожай 1989

5. Заверуха Н.М., Серебряков В.В., Скиба Ю.П., Основи екології Навчальний посібник – К.: Каравелла 2006-368 с.

6. Запольський А.К., Салюк А.І. Основи екології: Підручник за редагуванням К.М.Ситника. – К.: Вища школа 2001-368 с.

7. Збарський В.К., Мацибора В.І., Чалий А.А. та ін. Економіка сільського господарства: навч. посібник за редагуванням В.К. Збарського і В.І.Мацибори – К.: каравела, 2010 – 280 с.

8. Електрообладнання сільськогосподарських агрегатів і установок. Методичні вказівки для виконання курсового проекту за ред. Р.В.Штогринця – НМу. 2005

9. Електричні машини і апарати: - навчальний посібник, Ю.М.Куменко, Р.В.Яковлєва та інші. К.: - аграрна освіта 2011

10. Електрифікація і автоматизація сільського господарства: Навчальний посібник/Буртовенко Ю.О., Каменко Л.С./ - К.: НМу 2006

11. Каталог продукції Сітові технології, 2013

12. Каменко П.С. Електричне освітлення та опромінення: навчальний посібник. – К.: НМу 2003

13. Кащенко П.С. Курсове і дипломне проектування: начальний посібник.: Аграрна освіта 2008

14. Лаврієнко Ю.М., Марченко О.С. та інші Електропривод: підручник «Ліри-К.» 2009

15. Коирський В.В. Електропостачання агропромислового комплексу: підручник – К.: Аграрна освіта 2011

16. Стандарт підприємства СТП-1-2013. Загальні вимоги щодо оформлення тестової та графічної частини дипломних і курсових проектів – Стрий: СК ЛНАУ 2013 – 92 с.

17. Шувар І.А., Снітинський В.В., Бальковський В.В. Екологічні основи збалансованого природокористування. Львів Чернівці 2011.

 

 

ВСТУП

Перед агропромисловим комплексом країни, з урахуванням його реформування відповідно до Указу Президента і Постанови Кабінету Міністрів, стоять серйозні завдання щодо переходу на інтенсивні засоби отримання сільськогосподарської продукції. Все це вимагає безперервного розширення і поглиблення електрифікації сільського господарства.

У системі АПК електрифіковано велику кількість установок водопостачання і зрошування, високопродуктивних агрегатів для сушіння і сортування зерна, потокових ліній, цехів і заводів приготування кормів, великих птахофабрик, комплексів промислового типу з відгодівлі великої рогатої худоби, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції тощо.

За останні роки парк енергообладнання в АПК значно поповнився, став більш досконалим за енергетичними характеристиками. У господарствах щороку споживається більше ніж десять відсотків усієї вироблюваної і країні електроенергії, а за сумарною потужністю, кількістю і номенклатурою використовуваного електрообладнання сільське господарство України займає одне з провідних місць серед галузей народного господарства.

Окрім росту кількості використовуваних електроустановок, в електрифікації сільського господарства відбувається якісні зміни електроенергетичної бази. Так, усі об’єкти, що належать до першої категорії за забезпеченням електроенергією, мають складні мережі внутрішнього і зовнішнього електропостачання від кількох трансформаторних підстанцій, приєднаних до різних районних електромереж. В основних технологічних процесах задіяна велика кількість електродвигунів, електронагрівальних, освітлювальних і опроміню вальних установок, складних систем автоматики і ПЗК.

Не дивлячись на деякі позитивні результати, досягнутий рівень електрифікації сільського господарства і обсяг електроспоживання не відповідає можливостям щодо повного забезпечення населення країни необхідною сільськогосподарською продукцією.

Енергооснащеність праці в сільськогосподарському виробництві в шість разів менша, ніж у промисловості. Споживання в побуті електроенергії в селі майже, ніж у промисловості.

Для вирішення названих проблем необхідно підняти на якісно новий ступінь базу сільської енергетики шляхом її технічного переоснащення, прискорити розробку і виробництво нового високоефективного електротехнічного та теплоенергетичного обладнання, приладів і засобів автоматизації.

Крім того, необхідно вжити дійових заходів щодо підвищення надійності електропостачання, збільшення обсягів електромонтажного будівництва, підвищення рівня технічного стану сільських електроустановок і електричних мереж, зміцнення виробничої бази енергетичної служби на селі і, зокрема, кадрами, вирішення питань матеріально-технічного забезпечення робіт, пов’язаних з подальшим розвитком електрифікації і експлуатацією електротехнічних та теплотехнічних установок в агропромисловому виробництві.

Дослід електрифікації сільського господарства показує, що експлуатаційна надійність електрообладнання поки не задовольняє достатньою мірою вимоги виробництва.

Витрати та технічну експлуатацію за строк нормативної окупності в чотири-шість разів перевищують вартість нового електрообладнання. Все це знищує випуск продукції агропромислового комплексу і підвищує її собівартість.

Стосовно енергоустановок системи АПК експлуатація включає в себе не тільки питання використання їх за призначенням, обслуговування і ремонт, але інші питання, вирішення яких забезпечує нормальне функціонування електро- і тепло установок всього господарства в цілому.

ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСПОДАРСТВА

 

Загальні відомості про сільську раду

 

Загірна сільська рада розташована в північно-східній частині Стрийського району Львівської області. На території сільської ради знаходиться один населений пункт село Загірне. Загальна кількість населення 1345 чоловік. Засноване село у 1880 році.

Село з районним центром м. Стрий. Віддаль від с. Загірне до районного центру становить 20 кілометрів. Село Загірне межує з селами Гайдучина, Піщани, Ходовичі, Стриганці, Олексичі, Щасливе, Йосиповичі, Луг, Комарів та смт Дашава .

За термічними умовами та вологозабезпеченістю сільська рада знаходиться в помірно теплому, достатньо зволоженому агрокліматичному районі. Протягом періоду з середньодобовою температурою понад 10 градусів випадає 420-460мм. Сума активних температур становить понад 2300-2500 градусів. Тривалість Вегетаційного періоду з температурою вище 5 градусів становить 210-215 днів, а з температурою понад 10 градусів 155-160 днів. Розподіл опадів на протязі року нерівномірний. Найбільше їх припадає на літні місяці( червень-серпень). Найменша кількість опадів випадає в зимовий період (грудень-лютий). Абсолютний мінімум опадів становить 3,5мм (лютий), а абсолютний максимум 280мм (червень). Вітровий режим є різний. В зимовий період переважають південно-західні, а в літній північно-західні вітри. Найчастіше сильні вітри (5м/сек.) спостерігаються в холодну пору року.

Рельєф місцевості визначає конкретний тип мікроклімату, грутового і рослинного покриття та ступінь грунтового зволоження.

Заплавні місцевості в цілому характеризуються рівним рельєфом. Місцевість Передгірної частини Карпат охоплює західну та північно-західну частину господарства і являє собою підвищення.

На території сучасного села Загірне існувала німецька сільськогосподарська колонія Гензельдорф. Колонія була заснована в 1784році. З відкриттям і видобутком природного газу з 1921р. Гензельдорф був одним з найбагатших громад в Галичині. На полях навколишніх фермерів були побудовані в 20-х і 30-х роках 10 свердловин.

Село електрифіковане. Екологічну ситуацію села можна вважати достатньо благополучною. Забруднення, що розташовані за межами житлової зони, не перевищують ГДК.

Характеристика підприємства

Підприємство «ПП Павлів В.Р.» засноване відповідно до законодавства України. Підприємство є юридичною особою і свою діяльність організовує на підставі цього статуту. Учасниками підприємцями є група осіб. Підприємство «ПП Павлів В.Р.» знаходиться за адресою с.Загірне Стрийський район Львівська область. Основна задача підприємства виробництво столярних продукцій. Загальна площа землі зайнята виробничими приміщеннями «ПП Павлів В.Р.» складає загалом 4га. У свою чергу будівля для сушки пиломатеріалів займає полщу 0,5 сот. Крім виробничих будівель підприємство має своє власне технологічне обладнання, технологічний транспорт. Середня чисельність працюючих на підприємстві складає тридцять сім чоловік. Діяльність підприємства орієнтована на потреби будівельного комплекса – випуск столярних виробів для будівництва житлових і промислових будівель.

 

 

РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА

Последнее изменение этой страницы: 2017-02-21; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.107.166 (0.013 с.)