ТОП 10:

Розділ 5. Економічне обгрунтуванняРозділ 5. Економічне обгрунтування

 

 

Визначення витрат на створення програмного продукту.

Для визначення витрат на створення програмного продукту і отримання економічного ефекту необхідно розрахувати :

· витрати по оплаті праці розроблювачів програми;

· витрати по оплаті машинного годині при розробці програми і відрахування на соціальні нестатки.

Витрати по оплаті праці розроблювачів програми визначаються, як множення трудомісткості створення програми, вираженої в годиннах, на середню годинну оплату програміста :

Зрозр. = t розр. * З розр (5.1)

де t розр - трудомісткість створення програми

З розр - середньо годинна оплата програміста

Для того, щоб відразу врахувати витрати, зв' язані з відрахуваннями на соціальні нестатки, відводитися коефіцієнт відрахувань на соціальні нестатки. А потім середня годинна оплата програміста враховується вже з цим коефіцієнтом.

t розр. - трудомісткість створення програми, містить у собі витрати праці на наступні дії:

· знайомство з проблемою і визначення шляхів підвищення надійності;

· розробка інформаційної структури;

· розробка схеми алгоритму;

· розробка і програмування;

· налагодження програми на ПК;

· підготовка документації по задачі.

Усі ці додатки можуть бути відомі по досвіду роботи підприємства чи задані після нормативів. При розробці програмного продукту їх можна визначити через умовне число операторів у програмному продукті. Причому, в їх кількість входять ті оператори, що програмісту необхідно написати в процесі роботи над завданням з урахуванням можливих уточнень у постановці задачі й удосконалювання алгоритму.

Тому що при інституті перекваліфікації лікарів не використовується методика сплати праці програмістів шляхом визначення коефіцієнтів пропонованих для визначення трудомісткості, то для визначення трудомісткості використовуються реально витрачений година на розробку програми. Календарний план виконання робіт зі створення інформаційної управляючої системи підвищенням кваліфікації медичних працівників складений згідно годині даного на виконання дипломного проекту.

Таким чином, користуючись календарним планом виконання робіт можемо розрахувати сумарну трудомісткість, враховуючи ті, що інформаційна система управління підвищенням кваліфікації медичних працівників розроблювалась однією особою, таблиця 5.1.

tрозр.= tотзав.+tрозпроб.+tанал.+tпрогр.+tвідлад. , (5.2)

де tпробл. - година на отримання завдання і аналіз літературних джерел за темою проекту, [чол/годин];

tрозпроб.- година на розробка проблемної функціональної моделей системи, проектування структурної схеми системи підвищення кваліфікації медичних працівників, [чол/годин];

tанал.- година на аналіз та розробку моделей і алгоритмів для моделювання роботи системи підвищення кваліфікації медичних працівників, [чол/годин];

tпрогр..- розробка програми управління підвищенням кваліфікації медичних працівників, [чол/годин];

tнідлад.- година на відладку програмного пакету проведення тестових розрахунків, [чол/годин].

tрозр. = 80 + 104 + 80 + 160 + 56 = 480 [чол/годин]

 

Таблиця 5.1

Календарний план виконання робіт створення програми

№ п/п Найменування етапу Терміни Кількість годин на виконання
початок завершення
Отримання завдання і аналіз літературних джерел за темою проекту 04.03.2004 14.03.2004
Розробка проблемної функціональної моделей системи, проектування структурної схеми системи підвищення кваліфікації медичних працівників 15.03.2004 28.03.2004
Аналіз та розробка моделей і алгоритмів для моделювання роботи системи підвищення кваліфікації медичних працівників 29.03.2004 09.04.2004
Розробка програми управління підвищенням кваліфікації медичних працівників 10.04.2004 30.04.2004
Відладка програмного пакету проведення тестових розрахунків 01.05.2004 07.05.2004

 

Амортизаційні відрахування.

Торба річних амортизаційних відрахувань визначається по формулі:

ЗгАМ = ЦПК * НА (5.6)

де ЦПК - балансова вартість ПК

НА - норма амортизаційних відрахувань, дорівнює 20% (у квартал).

Балансова вартість ПК :

Цпк = Цр * ( 1+ Кун ) (5.7)

де Цр - ринкова вартість ПК

Кун - коефіцієнт, що враховує витрати на установку і налагодження, рівний 12%.

Цпк = 5 000 * ( 1 + 0.12 ) = 5 600 [гривень].

ЗгАМ = 5 600 * 0.2 * 4 = 4 480 [гривень].

Витрати на матеріали.

Витрати на матеріали - витрати необхідні для забезпечення експлуатації ПК приймаються рівними 2% від вартості ПК.

ЗгМАТ = ЦПК * 2%, (5.10) ЗгМАТ = 5 600 * 0.02 = 112 [гривень].

Непрямі витрати.

Непрямі витрати, витрати зв' язані з експлуатацією ПК приймаються рівними 5-10% вартості ПК.

ЗгДР = ЦПК * 5% (5.11)

ЗгДР = 5 600 * 0.05 = 280 [гривень].

Витрати машинного часу.

У ході розробки програмного комплексу машина використовувалася на етапах програмування:

· написання програми за готовою схемою алгоритму;

· налагодження програми на ПК;

· підготовки документації по задачі.

Таким чином, витрати машинного часу склали ( tмаш ) :

tмаш = tпрог.+ tвідлад., (5.13)

tмаш = 160 + 56 = 216 [чол./годин].

Витрати на оплату машинного часу можна розрахувати по формулі:

Змаш = tмаш * СПК (5.14)

Змаш = 216 * 2,7684 = 597,9796 [гривень].

Розділ 5. Економічне обгрунтування

 

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.75.196 (0.007 с.)