ТОП 10:

Розрахунок середньої годинної сплати програміста.Для визначення середньої годинної сплати програміста необхідно спочатку визначити його річний фонд заробітної плати з урахуванням відрахувань на соціальні нестатки. Це можна зробити, знаючи місячний оклад програміста. Він складає приблизно 800,00 гривень. Отже, заробітна плата програміста з урахуванням премій (40%) і районного коефіцієнта (15%) складає 1280,00 гривень на місяць. Таким чином, річний фонд заробітної плати складі 15456,00 гривень. З цієї суми беруться відрахування в соціальні фонди (16,6%), тобто 2565,69 гривень.

Таким чином, річний фонд грошового забезпечення 18021,69 гривень. Тепер необхідно визначити число робочих годин у році, по формулі:

n(N - N(п) - N(в)) * 8 (5.3)

де N - загальне число днів у році;

N(п) - число святкових днів у році;

N(в) - число вихідних днів у році.

Число святкових днів у році - 10, а вихідних - 104. Отже, число робочих годин у році дорівнює:

n( 365 - 10 - 104 ) * 8 = 2 008 [години].

Середня годинна оплата програміста визначається співвідношенням :

Срозр. = ФЗРсн / n(p) (5.4)

де ФЗРсн - річний фонд копійчаного забезпечення.

Срозр. = 18021,69 / 2 008 = 8,975 [гривень].

Отже, витрати по оплаті праці ( Зрозр. ) розроблювачів програми складають :

Зрозр. = 480 * 8,975 = 4308 [гривень].

Розрахунок річного фонду годині роботи ПК.

Визначивши дійсний річний фонд часу ЕОМ у годинах, одержимо можливість оцінити собівартість годин машинного часу. Дійсний річний фонд часу ЕОМ дорівнює числу робочих годин у році для оператора, за винятком часу на профілактику і ремонт ЕОМ. Час профілактики : щомісячно - 5 годин; щорічно - 6 діб.

ТгПК = 2008 - (6*8 + 5*12) = 1906 [години].

Річні поточні витрати на експлуатацію визначаються по формулі:

ЗгПК = ЗгАМ + ЗгЭЛ + ЗгРЕМ + ЗгМАТ + ЗгДР (5.5)

де ЗгАМ - річні відрахування на амортизацію;

ЗгЭЛ - річні витрати на електроенергію для ПК;

ЗгРЕМ - річні витрати на ремонт ПК;

ЗгМАТ - річні витрати на додаткові комплектуючі ПК;

ЗгДР - інші витрати.

Амортизаційні відрахування.

Торба річних амортизаційних відрахувань визначається по формулі:

ЗгАМ = ЦПК * НА (5.6)

де ЦПК - балансова вартість ПК

НА - норма амортизаційних відрахувань, дорівнює 20% (у квартал).

Балансова вартість ПК :

Цпк = Цр * ( 1+ Кун ) (5.7)

де Цр - ринкова вартість ПК

Кун - коефіцієнт, що враховує витрати на установку і налагодження, рівний 12%.

Цпк = 5 000 * ( 1 + 0.12 ) = 5 600 [гривень].

ЗгАМ = 5 600 * 0.2 * 4 = 4 480 [гривень].

Витрати на електроенергію, споживану ПК.

Витрати на електроенергію, споживану ПК, визначаються по формулі:

ЗгЭЛ = РчПК * ТгПК * ЦЭЛ * А, (5.8)

де PчПК - настановна потужність ПК ( PчПК = 0.3 [квт] );

ТгПК - річний фонд корисного годині роботи машини;

ЦЭЛ - вартість 1 квт/година електроенергії (ЦЭЛ = 0,12 [грн.]);

А - коефіцієнт інтенсивного використання ПК ( 0.9 - 1 ).

Таким чином, розрахункове значення витрат на електроенергію, споживану ПК, складає:

ЗгЭЛ = 0.3 * 1906 * 0,12 * 1.0 = 68,616 [гривень].

Витрати на поточний і профілактичний ремонт.

Витрати на поточний і профілактичний ремонт приймаються рівними 6% від вартості ПК :

ЗгРЕМ = ЦПК * 0.06 (5.9)

ЗгРЕМ = 5 600 * 0.06 = 336 [гривень].

Витрати на матеріали.

Витрати на матеріали - витрати необхідні для забезпечення експлуатації ПК приймаються рівними 2% від вартості ПК.

ЗгМАТ = ЦПК * 2%, (5.10) ЗгМАТ = 5 600 * 0.02 = 112 [гривень].

Непрямі витрати.

Непрямі витрати, витрати зв' язані з експлуатацією ПК приймаються рівними 5-10% вартості ПК.

ЗгДР = ЦПК * 5% (5.11)

ЗгДР = 5 600 * 0.05 = 280 [гривень].

Витрати, пов' язані з розробкою програми на ПК.

Витрати, пов' язані з розробкою програми на ПК, визначаються, як добуток годині використання ПК для розробки програми на собівартість машиночасу обчислювальної техніки. Собівартість ( СПК ) однієї години роботи ПК дорівнює відношенню річних поточних витрат на експлуатацію ПК ( ЗгПК ) до річного фонду годині ( ТгПК ) корисної роботи ПК.

СПК = ЗгПК / ТгПК (5.12)

Одже собівартість машинного часу складає :

СПК = 5276,616 / 1906 = 2,7684 [гривень].

Повні витрати на експлуатацію ПК.

Повні витрати на експлуатацію ПК у плині року складають :

ЗгПК= 4 480 + 68,616 + 336 + 112 + 280= 5340,77 [гривень].

Витрати машинного часу.

У ході розробки програмного комплексу машина використовувалася на етапах програмування:

· написання програми за готовою схемою алгоритму;

· налагодження програми на ПК;

· підготовки документації по задачі.

Таким чином, витрати машинного часу склали ( tмаш ) :

tмаш = tпрог.+ tвідлад., (5.13)

tмаш = 160 + 56 = 216 [чол./годин].

Витрати на оплату машинного часу можна розрахувати по формулі:

Змаш = tмаш * СПК (5.14)

Змаш = 216 * 2,7684 = 597,9796 [гривень].Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.215.182.81 (0.007 с.)