ТОП 10:

Фактори еволюції порід, сортів та штамів

Оцінка за фенотипом

Штучний добір

       
   
 

 

 


Несвідомий Свідомий Масовий Індивідуальний

(ненаправлений, (направлений, (аналіз тільки (аналіз як за

без заздалегіть методичний) за фенотипом) фенотипом так

поставленої мети) і за генотипом)

Спадкова мінливість

(поява бажаної ознаки)

Схрещування

(гібридизація – посилення ознаки)

Добір

(накопичення ознак)

Виведення нових, удосконалення існуючих

порід, сортів, штамів

 

Гібридизація

Гібридизація – процес одержання гібридів, який грунтується на обєднанні генетичного матеріалу різних клітин та організмів

Гібридизація

 

 

Міжвидова Внутрішньовидова

(віддалена)

 

Неспоріднена Споріднена

(аутбридінг) (інбридінг)

 

Інбридінг – схрещування організмів, що мають безпосередніх спільних предків. У тварин інбридінг проявляється при схрещуванні: брати + сестри, батьки + діти, найтісніший – при самозаплідненні гермафродитних особин, а у рослин – при самозапиленні. Таке схрещування у селекції використовують для отримання «чистих ліній», але внаслідок накопичення мутацій і переходу рецесивних аномальних генів у гомозиготний стан (аа) інбридинг часто призводить до виникнення спадкових аномалій, депресії у нащадків (послаблення життєдіяльності). Проте завдяки цьому відбувається переведення несприятливих генів у гомозиготний стан і видалення їх з популяції.

 

Аутбридинг – схрещування організмів, які не мають спільних предків принаймні протягом попередніх шести поколінь (представників різних сортів, порід, штамів одного виду). Часто внаслідок схрещування інбридних ліній (АА х аа) отримують гетерозиготи, у яких проявляється наддомінування, або гетерозис (гібридна сила). У рослин це досягається шляхом спочатку савмозапилення перехреснозапильних рослин, а потім – схрещування отриманих чистих ліній між собою (АА х аа). Наприклад гетерозис у кукурудзи. У тварин – схрещування мясних порід курей дає курчат-бройлерів. Ефект гетерозису закріплюється при вегетативному розмноженні рослин (картопля, плодові дерева), або шляхом подвоєння кількості хромосом, тобто поліплоїдії.

 

 

Віддалена гібридизація – міжвидове чи міжродове схрещування з метою поєднання у гібридів цінних спадкових ознак різних видів (родів). Складність – отримані гібриди зазвичай безплідні оскільки:
Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.80.219.236 (0.004 с.)