ТОП 10:

ОСОБЛИВОСТІ ПРОКУРОРСЬКОГО НАГЛЯДУОСОБЛИВОСТІ ПРОКУРОРСЬКОГО НАГЛЯДУ

ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНІВ ПРИ ВИКОНАННІ ПІДРОЗДІЛАМИ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ ІНСПЕКЦІЇ АДМІНІСТРАТИВНИХ СТЯГНЕНЬ У ВИДІ ГРОМАДСЬКИХ ТА ВИПРАВНИХ РОБІТ

П Л А Н

1. Загальні положення

2. Організація нагляду за додержанням законів при виконанні адміністративних покарань.

3. Загальна характеристика адміністративного покарання у виді громадських робіт.

4. Загальна характеристика адміністративного покарання у виді виправних робіт

5. Нагляд за додержанням встановленого законом порядку звернення до виконання постанов суду про застосування громадських та виправних робіт.

6. Нагляд за додержанням кримінально - виконавчими інспекціям встановленого законом виконання адміністративного стягнення у вигляді громадських робіт

7. Нагляд за додержанням встановленого порядку відбування громадських робіт

8. Нагляд за додержанням законів при виконанні покарань у виді виправних робіт

9. Реалізація результатів перевірки.

10. Перелік нормативно-правових актів

 

Загальні положення

Завдання нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян, і повноваження прокурорів при його здійсненні визначені п. 4 ст. 121 Конституції України, п. 4 ч. 1 ст. 5 ст.ст. 44, 45 Закону України “Про прокуратуру”, статтею 22 Кримінально-виконавчого кодексу України та галузевим наказом Генерального прокурора України № 7 гн від 06 квітня 2011р. “Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян” (Із змінами, внесеними наказами Генерального прокурора України від 23.12.11 № 7гн-1 та від 25.01.12 № 7 гн-2).

У відповідності до п. 2 галузевого наказу Генерального прокурора України від 06.04.2011 р. додержання законів при виконанні покарань, не пов'язаних з позбавленням волі вважається пріоритетним напрямом.

На підставі п. 11 галузевого наказу критеріями оцінки ефективності наглядової діяльності на даному напрямі визначити: реальний стан законності у піднаглядних органах та установах; повноту вжитих заходів реагування щодо усунення порушень законів, причин та умов, що їм сприяли; поновлення порушених прав і свобод людини; відшкодування завданої шкоди; відповідність чинному законодавству, міжнародним нормам і стандартам умов тримання осіб у місцях та установах застосування заходів примусового характеру, попереднього ув'язнення і виконання покарань.

Пунктом 6 галузевого наказу Генерального прокурора України нагляд за додержанням законів у кримінально-виконавчих інспекціях Державної пенітенціарної служби України (далі КВІ) покладено на районних, міських, міжрайонних прокурорів відповідно до розмежування їх повноважень, розташування та підпорядкування цих органів.

Необхідно зазначити, що органами прокуратури здійснюється нагляд за додержанням законів у діяльності 703 територіальних підрозділах КВІ, де станом на 01.02.2012 року пройшло по обліку 411,5 тис. осіб (440 тис. у 2010 р),засуджених до покарань, не пов’язаних з позбавленням волі та осіб до яких застосовано адміністративне стягнення у виді громадських робіт-11037 осіб, у виді виправних робіт- 66 осіб.

Так відповідно до ст.ст. 321-1, 322 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі КУаП) на органи КВІ покладається виконання постанов про застосування громадських або виправних робіт.

Необхідно відразу зазначити, що у КУаП використовується застаріла назва органу з питань виконання покарань, а саме, у КУаП зазначено, що постанови районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду (судді) про застосування громадських та виправних робіт надсилається на виконання органу Державного департаменту України з питань виконання покарань, назву було змінено на Державна пенітенціарна служба України.

Крім адміністративних покарань на КВІ покладається нагляд за виконанням кримінальних покарань не пов’язаних з позбавленням волі.

Так, статтею 51 Кримінального кодексу України визначено вичерпний перелік видів покарань, які можуть бути застосовані судом до осіб, визнаних винними у вчиненні злочину, загальна кількість покарань складає 12 видів з яких 6 покарань, це покарання які не пов’язані з позбавленням волі, а саме:

- штраф;

- позбавлення військового, спеціального звання, рангу чину або кваліфікаційного класу;

- позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю;

- громадські роботи;

- виправні роботи;

- конфіскація майна.

На органи КВІ покладено виконання три покарань не пов’язані з позбавленням волі:

- позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю;

- громадські роботи;

- виправні роботи;

 

Перевірки додержання законів з зазначених питань прокурори, відповідно до п. 9 галузевого наказу, зобов’язані проводити з урахуванням стану законності у КВІ - щоквартально.

У наглядовій діяльності прокурор зобов’язаний вживати заходів до запобігання, виявлення та своєчасного усунення будь-яких порушень закону, відновлення порушених прав і притягнення винних до встановленої законом відповідальності.

Здійснюючи нагляд за додержанням законів при виконанні покарань, не пов’язаних з позбавленням волі, прокурор у межах своєї компетенції перевіряє:

- законність судових рішень, на підставі яких особа відбуває призначене судом покарання;

- додержання законодавства про порядок і умови відбування покарання, виправлення та ресоціалізації засуджених;

- забезпечення встановлених законом прав і обов’язків засуджених та інтересів держави.

Оскільки метою призначеного судом покарання – кара, виправлення і ресоціалізація засуджених, а також запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими особами, зростає роль кримінально-виконавчих інспекцій як профілактичної служби.

Від ефективності їх роботи значною мірою залежить також стан боротьби з рецидивною злочинністю.

ОСОБЛИВОСТІ ПРОКУРОРСЬКОГО НАГЛЯДУПоследнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.219.167.194 (0.008 с.)