ТОП 10:

CУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ ТВЁРДОЙ РАЗНОВИДНОСТИ 

N. ty moje, mé dobré ženyBlaženy myšlenky

G. těch mých dobrých žen Blažen myšlenek

D. těm mým dobrým ženámBlaženám myšlenkám

A. ty moje, mé dobré ženyBlaženy myšlenky

V. ty mé dobré ženy! Blaženy! myšlenky!

L. těch mých dobrých ženách Blaženách myšlenkách

I. těmi mými dobrýmiženamiBlaženami myšlenkami

 

У существительных твёрдой разновидности в родительном па-деже иногда появляется беглое - е,как и в русском языке:

sestra - sester, maska - masek, panna - panen, hra- her,

У многих существительных, оканчивающихся на в ряде па-дежных форм сокращается долгий корневой гласный:

- в родительном падеже: houba - hub, jáma- jam, chvíle -chvíl

- в косвенных падежах (кроме родительного) и иногда в твори-тельном возможны параллельные варианты: o lípách/ lipách, lípami/ lipami, причём меняются долготы и гласные:

á - a = dráha - drah, skála -skal, kráva -krav

-ou -u = moucha - much, smlouva - smluv, louka - luk

-íla- il = síla- sil, víla - vil

-íra - ěr = díra -děr, míra- měr, víra -věr

-íle - il = chvíle -chvil, míle - mil

 

Cvičení:

 

1. Раскройте скобки:

 

Z (ty barvy) se mi žádná nelíbí. V zahradě roste několik (lípy). Nebylo to v (moje síly). V kalendáře byla tabulka (míry a váhy). Je tady moc (mouchy). Stalo se to před (dávná léta). Voda rozlila se po (louky). Jednali podle (vzájemné slmouvy). Salát rozdělili do (mísy). Zašel daleko do (skály). Musel dát pít (krávy). Z lesa přinesli mnoho (čerstvé houby). Na (skály) je hnízdo. je to zapsano na (magnetofonové pásky). U rybníku roste několik (staré vrby). Co je v (ty skleničky)? To se stalo v (poslední minuty). Přišlo tam nekolik (mé spolužačky). Ta bajka je v (staré čítanky). V (jeho články) bylo nekolik (myšlenky). Má několik (sestry). Po (kavárny) nechodím. Kolik (cesty) tam vede? Mluvili jste s (dívky)?

 

2. Слова в скобках употребите в словосочетаниях:

 

Vraceli se z (školy, výstavy, tovarny, fakulty, kavárny)

Nechám to (dívky, sestry, babičky, kamarádky, sousedky)

Čekají tu na (dcery, sousedky, učitelky, herečky, maminky)

Vypravěli o (zahrady, knihovny, knihy, panenky, látky)

Setkali se s (studentky, sestry, lékařky, zpěvačky, dcery)

Je tam nekolik (knihy, fakulty, pohovky, ledničky, koupelny)

Dívali se na (sochy, květiny, kresby, prodavačky, holčičky)

3. Исправьте ошибки в письме, написанном иностранкой:

Ahoj Jitka!

Posílám Ti mnoho pozdrav z naší krásná slunce zalité Afrika. Jsem dlouho nepsala, ale spadl mi při hra na schovávaná kokosový ořech na hlava. Jsem z toho měla otřes mozek a musela jsem celý měsíc ležet ve stan u naš ša-man. Dával mi na hlava studené obklad, ale trvalo dlouho, než bolest ko-nečně utekla. Z blízké vesnice chodili ke mně mé kamarádky. Teď už jsem v pořádek, takže můžeš klidně přijet na návštěva. Jenom si nezapoměň vzít klobouk proti úpal a kus hovězí maso, aby ses skamarádila s lev, co hlídá naši vesnice proti nepřítel. S mé kamarádky tak často děláme.

Srdečně Tě zdraví Ami.

 

4. Найдите в тексте существительные и определите их падеж.

 

Mirka chodí často do lesa, ale houby nebo maliny ještě nukdy nepřinesla. Celá svačina se mi vysypala do tašky. Letos moje sešity nemají oslí uši. Kam jste té žakovské knižky schovali ? Pod koberec nebo za obraz? Paní učitelko, jste mi těch poznámek letos napsala dost! Ta naše koza má pět po-tomků. Po jaru byly cesty sama kalužina. Miloš je tak veliký, že vidí našim kachnám do očí, když si stoupne na cíhlu. Kláře nenapověděli a dostala pět-ku. Před spaním si nejraději čtu povídání o pejskovi a kočičce. Karle, za-stav se u nás na kus řeči. Vraťte se k našim tabulkám. Mužete při určování pádů se obejít bez pádových otázek?

 

5. Придумайте предложения со следующими словосочетаниями в разных падежах:

té uzké uličky, naše dětské pohádky, tvé anglické knihy, moje malé sestřič-ky, špatné známky, vysoké školy, naše učitelky, nové videokazety, dřevené sochy, moderní halenky

6. Дополните предложения, употребляя слова для вставоk :

Jdeme k ....... Znám ve městě......... Mluvíme o .......... Lide stojí před...........

V Praze je hodně ............. Byli jsme na...........

(nové textilní tovarny, hezké moderní kavárny, poštovní novinové služby,

nové samoobsluhy, zajímavé moderní výstavy, hodiny češiny)Последнее изменение этой страницы: 2017-02-08; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.201.121.213 (0.004 с.)