ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 6. Облік розрахунків з оплати праці, страхування і стипендій1. Нарахувати відпускні кошти працівникові бюджетної установи, який пропрацював на своїй посаді три роки. За останні 12 календарних місяців сума його заробітку становила 26500 грн. За цей період припало 10 святкових і неробочих днів. Працівникові бюджетної установи належиться 56 календарних днів.

2. Нарахувати відпускні кошти вчителеві, який працював в школі з 01.09.09 р. Відпустка вчителеві надається з 01.06.10 р. терміном 56 календарних днів. Сумарний заробіток за відпрацьований період становить 9650 грн. і на цей період припадає 10 святкових і неробочих днів.

3. Нарахувати компенсацію за невикористані дні щорічної відпустки працівникові БУ, який прийнятий на роботу з 01.08.09 р., а звільнився за власним бажанням з 01.04.10 р. За відпрацьований період він одержав 12125 грн., на цей період припадає 9 святкових і неробочих днів. З 01.01.10 – 11.01.10 р. – працівник був у відпустці без збереження зарплати.

4. Відобразити операції, пов’язані з утриманнями та нарахуваннями на заробітну плату на рахунках бухгалтерського обліку, якщо працівникові бюджетної установи у лютому 2009 року нараховано заробітну плату в сумі 1700,00 грн. з загального фонду місцевого бюджету.

5. Нарахувати заробітну плату працівникові освіти, викладачу математики, який працює у вищому навчальному закладі І-ІІ рівня акредитації за такими даними:

- середньомісячне навантаження – 82 год.,

- стаж педадогічної роботи – 15 років,

- має вищу кваліфікаційну категорію та педадогічне звання „вчитель методист”.

Ставка викладача вищої категорії 1860 грн.

6. Розрахувати середній заробіток для надання щорічної відпустки медичній сестрі міської лікарні, яка має другу кваліфікаційну категорію і їй підвищено розмір місячного схемного посадового окладу наступним чином:

- з 01.09.2008р. – у 1,56 раза,

- з 01.01 2009р. – у 1,105 раза,

- з 01.04.2010р. – у 1,107 раза.

Заробітна плата за розрахунковий період дорівнювала:

- з 01.05.2008р. – 945 грн\міс.

- з 01.09.2008р. – 983 грн\міс.

- з 01.01 2009р. – 1225 грн\міс.

- з 01.04.2010р. – 1650 грн\міс.

В минулому році медична сестра була у відпустці в серпні, коли одержала відпускні в сумі 996 грн. і зарплату в сумі – 463 грн.

У 2009 році вона йде у відпустку в травні терміном 24 робочих дні. За цей період в 2008 році проводилася індексація зарплати: у липні – на 1,4%, серпні – 1,4%, грудні – 2,2%.

7.Столяру школи Василквичу І.І. за рахунок коштів загального фонду місцевого бюджету надається щорічна основна відпустка тривалістю 24 календарні дні в період з 1 по 24 квітня 2011 р. включно. У розрахунковому періоді з квітня 2010 року по березень 2011 року працівник одержав такі види виплат:

- основна заробітна плата (загальна сума) – 12000 грн.;

- матеріальна допомога – 400 грн.;

- дотації на обід – 305 грн.;

- допомога з тимчасової непрацездатності – 500 грн.

Визначити суму належних столярові відпускних і зробити відповідну кореспонденцію рахунків.

8. Заробітна плата (з урахуванням відпускних) водія консерваторії Ковальчука В.В. у березні 2011 р. становила 1500 грн., матеріальна допомога, виплачена в цьому місяці – 500 грн. Усім працівникам установи у разі виходу у відпустку виплачується, залежно від стажу роботи в цій установі, матеріальна допомога на оздоровлення. Допомога виплачується за рахунок коштів спеціального фонду.

Зробити відповідну кореспонденцію рахунків на виплату заробітної плати і матеріальної допомоги.

 

Теми рефератів:

1. Особливості організації оплати праці в бюджетних установах та завдання її обліку.

2. Документальне оформлення обліку чисельності та нарахування зарплати працівникам бюджетних установ.

3. Оподаткування бюджетних установ та облік розрахунків за платежами до бюджету

4. Особливості обліку розрахунків із стипендіатами

 

Тема 7. Облік необоротних активів

1. Бюджетна установа, що утримується за рахунок коштів місцевого бюджету у жовтні 200Х року перерахувала постачальнику в рахунок попередньої оплати кошти в сумі 2000грн. та транспортній органзації - в сумі 120грн. (за рахунок коштів загального фонду). У цьому ж місяці отримано лабораторне обладнання вартістю 2000грн. (в т.ч. ПДВ). Відобразити операції в бухгалтерському обліку, якщо бюджетна установа не є платником ПДВ.

2. Бюджетною установою, що є платником ПДВ та утримується за рахунок коштів місцевого бюджету у березні 200__ року перераховно в рахунок попередньої оплати постачальнику кошти в сумі 13260грн. (в т.ч. ПДВ) та транспортній органзації - в сумі 96грн.(в т.ч. ПДВ) (за рахунок коштів спеціального фонду). У цьому ж місяці отримано основні засоби вартістю 13260грн. (в т.ч. ПДВ). Відобразити операції в бухгалтерському обліку.

3. Бюджетною установою, що утримується за рахунок коштів місцевого бюджету у квітні 2010 року було здійснено реконструкцію будівлі підрядним способом. Вартість послуг становить 24000грн. Відобразити операції в бухгалтерському обліку, якщо бюджетна установа не є платником ПДВ.

4. На балансі бюжетної установи числиться холодильник первісною вартістю 6000 грн. на цей об’єкт нараховано знос в розмірі 6000 грн. Переоцінена залишкова вартість встановлена в сумі 800 грн. (виходячи з ринкової вартості на аналогічні товари). Визначити переоцінену залишкову вартість об’єкта та відобразити дані операції в бухгалтерському обліку.

5. При проведенні інвентаризації виявлено:

1) новий факс первісна вартість якого 650грн. не обліковується на балансі;

2) недостачу телефону (первісна вартість – 730грн, нарахований знос у сумі 200грн.); збитки віднесено на рахунок установи;

3) недостачу шафи (первісна вартість – 1300грн, нарахований знос - 520грн.); винну особу встановлено. Сума, яка підлягає стягненню з винної особи становить 2058грн. Відобразити операції в бухгалтерському обліку.

6. На балансі бюджетної установи обліковується автомобіль первісною вартістю 33200 грн., зношення нараховано в сумі 33200 грн. (100%). Послуги експерта з оцінки підлягають оплаті в сумі (%) грн..Послуги техогляду автомобіля та оформлення документів, пов’язаних із реалізацією транспортних засобів під час зняття автомобіля згідно до експертного висновку становить 18240 грн. (з ПДВ). Бюджетна установа зареєстрована платником ПДВ. Відобразити операції, пов’язані з продажем автомобіля.

7. Установа придбала комп’ютерну програму «1С. бухгалтерський облік для бюджетних установ» за 2400,60 грн.( в т.ч. ПДВ). Окрім цього, установа оплатила інформаційно-консультаційні послуги фірмі за встановлення програми в сумі 780 грн. (в т.ч.ю ПДВ). Установа не є платником ПДВ. Зробити відповідну кореспонденцію відображення операцій, пов’язаних з придбанням бюджетною установою комп’ютерної програми.

8.Зробити кореспонденцію рахунків наступних господарських операцій з нематеріальними активами:

Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків
Дт Кт
1. Одержано програмне забезпечення ЕОМ: - на купівельну вартість без ПДВ; - на суму ПДВ; - одночасно другий запис на суму без ПДВ    
2. Одержано безоплатно право на користування природними угіддями (оцінено експертним порядком)    
3.Зараховано на баланс майно придбаного підприємства (з гудвілом): - на облікову вартість - на суму зносу необоротних активів - на суму гудвілу - одночасно другий запис на облікову вартість необоротних активів (разом з гудвілом)    
4. Нараховано знос нематеріальних активів    
5. Списано нематеріальні активи, непридатні для подальшого використання: - на суму нарахованого зносу; - на залишкову вартість.    

 

Теми рефератів:

1. Суть класифікації та методів оцінки необоротних активів.

2. Організація обліку видатків на покращення стану основних засобів.

3. Організація контролю за фактичною наявністю необоротних активів

4. Особливості оренди основних засобів у бюджетних установах.

 

Последнее изменение этой страницы: 2017-02-17; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.221.159.255 (0.006 с.)