ТОП 10:

ІІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ЮРИДИЧНОГО ВІДДІЛУ1. Основним завданням юридичного відділу є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів райдержадміністрацією, її керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків, а також представлення інтересів райдержадміністрації в судах.

2. Юридичний відділ відповідно до покладених на нього завдань:

2.1. Організовує та бере участь у забезпеченні реалізації державної правової політики у діяльності райдержадміністрації, правильного застосування законодавства, у представленні інтересів райдержадміністрації в судах та інших органах.

2.2. Розробляє та бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, в тому числі нормативно-правового характеру.

2.3. Перевіряє на відповідність законодавству України проекти розпоряджень голови райдержадміністрації, що подаються на підпис голові райдержадміністрації, візує їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів.

2.4. Проводить юридичну експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами райдержадміністрації, за результатами якої готує висновки за формою, що затверджується Мін'юстом, візує їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів.

2.5. Переглядає разом із структурними підрозділами райдержадміністрації розпорядження голови райдержадміністрації, в тому числі нормативно-правового характеру, з метою приведення їх у відповідність до законодавства.

2.6. Інформує голову райдержадміністрації про необхідність вжиття заходів для внесення змін до розпоряджень голови райдержадміністрації та інших документів, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування.

2.7. Вносить голові райдержадміністрації пропозиції щодо подання нормативно-правового акта на державну реєстрацію в порядку, визначеному Мін'юстом.

2.8. Разом із заінтересованими структурними підрозділами райдержадміністрації узагальнює практику застосування законодавства.

2.9. Організовує роботу, пов'язану з укладанням договорів (контрактів), бере участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов'язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів райдержадміністрації, а також візує проекти договорів за наявності погодження керівників заінтересованих структурних підрозділів.

2.10. Організовує претензійну та позовну роботу, здійснює контроль за її проведенням.

2.11. Аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результати позовної роботи, а також отримані за результатами перевірок, ревізій, інвентаризацій дані статистичної звітності, що характеризують стан дотримання законності органами виконавчої влади, готує правові висновки за фактами виявлених правопорушень та бере участь в організації роботи з відшкодування збитків.

2.12. Подає пропозиції голові райдержадміністрації про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників, з вини яких заподіяна шкода (якщо це не віднесено до компетенції іншого структурного підрозділу).

2.13. Сприяє правильному застосуванню актів законодавства про працю, у разі невиконання або порушення їх вимог подає голові райдержадміністрації письмовий висновок з пропозиціями щодо усунення таких порушень.

2.14. Веде облік актів законодавства України, забезпечує підтримання їх у контрольному стані та зберігання.

2.15. Збирає інформацію про офіційне оприлюднення актів законодавства в друкованих виданнях.

2.16. Організовує і проводить роботу, пов'язану з підвищенням кваліфікації працівників юридичного відділу, роз'яснює застосування законодавства, надає правові консультації з питань, що належать до компетенції райдержадміністрації, а також за дорученням голови райдержадміністрації розглядає звернення громадян, звернення та запити народних депутатів України.

2.17. Здійснює заходи, спрямовані на підвищення рівня правових знань працівників райдержадміністрації.

2.18. Бере участь у роботі дозвільного центру Зміївського району.

2.19. Передає у встановленому порядку та визначені терміни до відділу інформаційно-комп`ютерного забезпечення райдержадміністрації інформацію, яка відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” є публічною, крім інформації з обмеженим доступом.

 

ІІІ. ПРАВА ВІДДІЛУ

Юридичний відділ має право:

1. Перевіряти дотримання законності структурними підрозділами райдержадміністрації.

2. Одержувати в установленому порядку для виконання покладених на нього завдань необхідні документи, інформацію, довідки, розрахунки, інші матеріали від посадових осіб райдержадміністрації.

З метою забезпечення своєчасного виконання завдань, які потребують оперативного вжиття відповідних заходів, посадові особи райдержадміністрації зобов'язані невідкладно подавати необхідні матеріали на вимогу юридичного відділу.

3. Залучати спеціалістів структурних підрозділів райдержадміністрації за згодою їх керівників до підготовки проектів розпоряджень та інших документів, а також розроблення і здійснення заходів, які проводяться юридичним відділом відповідно до покладених на нього завдань.

4. Інформувати голову райдержадміністрації про покладення на юридичний відділ обов'язків, що виходять за межі його компетенції, а також про випадки неподання або несвоєчасного подання на вимогу юридичного відділу необхідних матеріалів посадовими особами райдержадміністрації.

ІV. СТРУКТУРА ВІДДІЛУ

1. Юридичний відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади головою райдержадміністрації у відповідності до вимог діючого законодавства.

2. Структура та чисельність працівників відділу затверджується головою райдержадміністрації.

3. На посади спеціалістів юридичного відділу призначаються особи з вищою юридичною освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.

4. Працівники відділу мають службові посвідчення відповідного зразка.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-17; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.45.196 (0.007 с.)