ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Змістовий модуль І. Наука і наукова діяльністьТема 1.Предмет і сутність наукової діяльності

1. Розпочніть роботу з впорядкування словника термінів і понять з курсу. Ведіть словник упродовж усього періоду вивчення курсу.

2. Познайомтесь з наявною в університетській бібліотеці літературою з курсу.

Тема 2.Організація наукових досліджень в Україні. Правове забезпечення наукових досліджень в Україні

1. Впорядкуйте перелік нормативно-правових джерел, що регламентують наукову діяльність в Україні. Заготуйте друковані (електронні) версії зазначених документів.

2. Складіть перелік актуальних наукових проблем сфери мистецтв для дослідження в сучасних умовах України.

Змістовий модуль ІІ. Основи методології наукових досліджень у сфері мистецтв

Тема 3.Особливості методології наукових досліджень

1. Оберіть тему власного дослідження з актуальної проблеми у сфері мистецтв. Обґрунтуйте актуальність теми.

Тема 4.Методи наукових досліджень у сфері мистецтв

1. Обґрунтуйте методологію та методи дослідження власного дослідження з актуальної проблеми мистецтвознавства.

Змістовий модуль ІІІ. Наукове дослідження: процес, характеристика, етапи

Тема 5.Особливості наукового дослідження у сфері мистецтв. Процедура наукового дослідження у сфері мистецтв

1. Сформулюйте науково-категоріальний апарат власного дослідження з актуальної проблеми мистецтвознавства.

Тема 6.Інформаційне забезпечення наукових досліджень

1. Впорядкуйте за вимогами список використаних джерел вашої наукової роботи

Змістовий модуль ІV. Наукова робота студентів у вищій школі

Тема 7.Наукова робота студентів у вищій школі. Основні форми впровадження результатів наукових досліджень студентів

1. Підготуйте тези доповіді (або статтю) з обраної теми на актуальну проблему мистецтвознавства

Тема 8.Курсова (дипломна) робота: етапи виконання, оформлення та захист

1. Згідно з вимогами підготуйте Вступ до курсової роботи з обраної чи запропонованої теми та оформіть зміст роботи.

Карту самостійної роботи, де визначено форми академічного контролю, успішність (бали) і термін виконання самостійної роботи студентами, подано у вигляді табл. 6.1.

Таблиця 6.1

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

Последнее изменение этой страницы: 2017-01-27; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.221.159.255 (0.009 с.)