ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Усердная практика ведет к успеху.Хари Аум Тат Сат


Указатель практик и обсуждений Книга Страница
Аджна чакра II
Амароли II
Анахата чакра II
Асаны .... Благотворное действие II
Асаны .... Введение I
Асаны .... Правила и приготовления I
Бинду III
Бхакти йога:    
Часть 1 II
Часть 2 II
Часть 3 II
Часть 4 II
Вегетарианство I
Вишуддхи чакра II
Джняна йога III
Диета и пищеварение I
Искусство и наука расслабления I
Йога .... Путь к совершенству III
Карма йога:    
Часть 1 I
Часть 2 II
Крийя-йога .... Введение I
Крийя-йога:    
Часть 1 III И
Часть 2 III
Крийя-йога .... Подготовка и правила III
Манипура чакра II
Медитация .... Введение I
Медитация .... Правила практики I
Медитация и ум I
Мозг II
Муладхара чакра II
Натуропатия III
Обзор Книги III III
Осознание .... Введение I
Первопричина напряженности I
Прана .... Введение I
Пранаяма
Пранаяма .... Дыхание I
Пранаяма .... Правила I
Психический символ III
Равновесие жизни:    
Часть 1 II
Часть 2 II
Расстройства пищеварения I
Сатсанг III
Сахасрара III
Свадхистхана чакра II
Структура йоги I
Тантра II
Тантра .... Янтры II
Тратака и сосредоточение I
Устранение психологических проблем:    
Часть 1 I
Часть 2 I
Часть 3 I
Чакры:    
Часть 1 II
Часть 2 II
Часть 3 II
Что такое йога? I
Шивалингам II

Практики Хатха-йоги Книга Страница
Агнисар крийя I
Багхи крийя I
Басти III
Вама наули III
Ваман дхоути I
Варисар дхоути I
Вастра дхоути III
Ватасара дхоути I
Вахнисар дхоути I
Вьягхра крийя    
Гаджа карма I
Ганеша крийя II
Гхрита нети I
Дакшина наули III
Данта дхоути I
Данта мула дхоути I
Джала нети I
Джихва мула дхоути I
Дугха нети I
Кайя кальпа I
Капал рандхра дхоути I
Кунджал крийя I
Кунджара крийя I
Лагху шанкхапракшалана I
Мадхьяма наули III
Мула шодхана II
Наули:    
Стадия 1 III
Стадия 2 III
Свамутра нети II
Сутра нети I
Тонизирующие техники для глаз I
Чакрикарма II
Чакшу дхоути I
Шанкхапракшалана I

Практики Асан Книга Страница
Ардха баддха падмоттанасана III
Ардха матсиендрасана I
Ардха падма пасчимоттанасана II
Ардха падмасана I
Ардха шалабхасана I
Ашва санчалана асана III
Ашва санчаланасана (стадии 4 и 9 сурья намаскар) I
Аштанга намаскар (стадия 6 сурья намаскар) I
Баддха йони асана II
Баддха падмасана II
Бака дхьянасана III
Бхуджангасана I
Бхуджангасана (стадия 7 сурья намаскар) I
Ваджрасана I ИЗ
Вайю нишкасана I
Ватаянасана III
Вирасана I
Вьягхрасана I
Вороний шаг I
Вращение колена I
Вращение мельницы I
Гарбхасана III
Гарудасана II
Гомукхасана III
Гупта падмасана III
Дви пада кандхарасана III
Движение шеи I
Двиконасана I
Джану сиршасана II
Динамическая пада хастасана III
Динамическая пасчимоттанасана II
Динамическое кручение позвоночника I
Доласана I
Дханурасана II
Дхануракаршанасана III
Йога мудрасана II
Кагасана I
Кандхарасана II
Кати чакрасана I 636
Кручение лодыжки I
Куккутасана III
Курмасана III
Лоласана III
Маюрасана III
Макарасана I
Марджариасана I
Матсьясана II
Меру вакрасана I
Мерудандасана III
Наданусандхана асана II
Наукасана I
Нираламба пасчимоттанасана III
Нираламба сарвангасана II
Паванмуктасана I
Пада ангустхасана III
Пада ангуштхасана III
Пада прасар пасчимоттанасана II
Пада хастасана III
Пададирасана II
Падахастасана (стадии 3 и 10 сурья намаскар) I
Падма маюрасана III
Падма сарвангасана II
Падмасана I
Парватасана III
Парватасана (стадии 5 и 8 сурья намаскар) I
Пасчимоттанасана II
Пашини мудра II
Полная бабочка I
Полубабочка I
Пранамасана (стадии 1 и 12 сурья намаскар) I
Предмедитативные упражнения I
Пурна матсиендрасана III
Колка дров I
Сайтхалиасана I
Саламба сиршасана III
Сантоланасана III
Сарал дханурасана II
Сарвангасана II
Сарпасана I
Свастикасана I
Сету асана III
Сиддха йони асана I
Сиддхасана I
Симха крийя I
Симхасана I
Сиршасана:    
Часть 1 II
Часть 2 II
Стоячие асаны I
Сукхасана I
Супта ваджрасана II
Сурья намаскар I
Тадасана I
Тирьяка бхуджангасана I
Тирьяка тадасана I
Триконасана I
Ударакаршанасана I
Урдхва падмасана III
Уттан падасана I
Уттханасана I
Уттхита джану сиршасана III
Уттхита хаста мерудандасана III
Уштрасана I
Халасана и варианты II
Хануманасана III
Хаста уттханасана (стадии 2 и 11 сурья намаскар) I
Чакрасана III
Шавасана:    
Часть 1 I
Часть 2 I
Шалабхасана I
Шанкхапракшалана асана I
Шашанкасана и варианты I
Шашанк-бхуджангасана I
Эка пада пранамасана III
Эка пада сирасана III

Практики пранаямы Книга Страница
Антар кумбхака I
Бахир кумбхака I
Брюшное дыхание I
Бхастрика пранаяма III
Бхрамари пранаяма II
Верхнее дыхание I
Дыхание йогов I
Каки мудра III
Капалабхати III
Кевала кумбхака (определение) I
Мурчха пранаяма III 22!
Нади шодхана пранаяма:    
стадия 1 I
стадия 2 I
стадия 2 (усложненная) I
стадия 3 (с антар кумбхакой) I
стадия 4 (с бахир кумбхакой) I
стадия 4 с джаландхара бандха (антар кумбхака) II
стадия 4 с джаландхара бандха (антар и бахир кумбхака) II
стадия 4 с уддияна бандха II
стадия 4 с мула бандха II
стадия 4 с маха бандха II
Самавета пранаяма I
Среднее дыхание I
Сурья бхеда пранаяма III
Уджайи пранаяма I
Уджайи пранаяма с АУМ III
Чатуртха пранаяма III
Шитали пранаяма III
Шиткари пранаяма III

Мудры и бандхи Книга Страница
Агочари мудра I
Ашвини мудра II
Бхайрава мудра II
Бхучари мудра I
Ваджроли мудра III
Джняна мудра I
Джаландхара бандха II
Йони мудра II
Каки мудра III
Кхечари мудра I
Маха бандха II
Махайони мудра II
Мула бандха II
Набхо мудра I
Насикагра дришти I
Насикагра мудра I
Уддияна бандха II
Унмани мудра III
Чин мудра I
Чинмайя мудра I
Шамбхави мудра I
Шанкха мудра II
Шанмукхи мудра II
Шунья мудра II

Медитативные практики Книга Страница
Аджапа джапа:    
стадия 1 II
стадия 2 II
стадия 3 II
стадия 4 II
стадия 5 II
Анахата шуддхи II
Антар мауна:    
стадия 1 III
стадия 2 III
стадия 3 III
стадия 4 III
стадия 5 III
стадия 6 III
Анулома вилома I
Байкхари джапа II
Вак шуддхи II
Вишуддхи шуддхи II
Джапа сахита дхьяна II
Джапа:    
Часть 1 II
Часть 2 II
Ида и пингала шуддхи II
Йога-нидра:    
Часть 1 III
Часть 2 III
Часть 3 III
Часть 4 Ш
Кайя стхаирьям I
Ликхит джапа II
Манасик джапа II
Нада йога:    
Часть 1 II
Часть 2 II
Нахождение аджна чакры II
Нахождение анахата чакры II
Нахождение вишуддхи чакры II
Нахождение муладхара чакры II
Нахождение свадхистхана чакры II
Прана шуддхи I
Произнесение АУМ I
Джапа пульса II
Сумирани джапа II
Тратака:    
стадия 1 I
стадия 2 I
стадия 3 I
Трикути джапа II
Трикути сандхалам II
Упаншу джапа II
Чакра шуддхи II
Чанкраманам III
Чидакаша дхарана II

Практики крийя-йоги Книга Страница
1. Випарита карани мудра III
2. Чакра анусандхана III
3. Нада санчалана III
4. Паван санчалана Ш
5. Шабда санчалана III
6. Маха мудра III
7. Маха бхеда мудра III
8. Мандуки мудра III
9. Тадан крийя III
10. Наумукхи III
11. Шакти чалини III
12. Шамбхави III
13. Амрит пан III
14. Чакра бхедан III
15. Сушумна даршана III
16. Прана ахути III
17. Уттхан III
18. Сварупа даршана III
19. Линга санчалана III
20. Дхьяна III
       

[1] На самом деле Р. Вильгельм не понял практики, описанной в этом тексте, и дал в корне неверную интерпретацию. Адекватный перевод этого текста готовится к печати.

[2] Как указывали многие авторы, более подходящим (и понятным современному читателю) является понятие «виртуальности». Некоторые физики проводят параллель между «шунья» и вакуумом Дирака — миром виртуальных частиц с нулевой энергией. Подробнее о параллелях между современной физикой и восточным мистицизмом можно прочитать в книге Фритьофа Капры «Дао физики», (пер.)

[3] Современному читателю может быть понятна метафора «сингулярности» — безразмерной точки, из которой в результате Большою Взрыва родилась Вселенная, (пер.)

[4] Согласно Тибетской КнигеМертвых, бинду, или «неразрушимая капля» — это именно та вечная сущность человека (или любого существа),которая сохраняется от перерождения к перерождению, (пер.)

[5] Тибетская Книга Мертвых подробно описывает путь инволюции, который включает в себя прохождение через промежуточные состояния бардо (своего рода загробный мир, который, однако, существует только в сознании). Это прохождение может закончиться новым перерождением («вхождением в чрево») либо освобождением, если человек осознает, что миры бардо — это порождения его собственного ума. Путь инволюции проходит каждый умерший человек. Согласно идеям восточного мистицизма, направление осознания по пути инволюции, или «смерть до смерти», позволяет избежать очередного перерождения и выйти из круга рождений и смертей: «кто умирает до смерти, тот не умирает, когда приходит смерть». Это означает не бессмертие и не продолжение индивидуального существования на другом уровне (в Царстве Небесном), а вечное бытие в единстве с абсолютом (обожение). (пер.)

[6] Именно поэтому теоретическая физика постепенно подходит к альтернативному описанию реальности в виде единого квантового поля, которое существует вне пространства-времени в качестве фундаментального субстрата, отдельными проявлениями которого являются элементарные частицы, атомы и т.д. Наиболее смелые ученые даже утверждают, что это единое нелокальное поле (квантово-волновая функция) имеет информационную природу, таким образом возвращаясь, на новом уровне, к вечной мудрости духовных традиций, (пер.)

[7] Многие авторы указывали на сходство этого представления с идеей Большого Взрыва. Согласно теории космолога Стивена Хокинга, волновая функция вселенной («сокровенное из сокровенного») существовала до Большого Взрыва в «мнимом времени», (пер.)

[8] И здесь напрашивается параллель с современной физикой, в которой также считается, что фундаментальная реальность выражает себя через нематериальную квантово-волновую функцию («тонкую вибрацию»), (пер.)

[9] Интересно отметить, что знаменитый нейрофизиолог сэр Джон Экклз высказал гипотезу, согласно которой человеческий моз1 взаимодействует с нематериальным миром сознания через посредство особых нейроанатомических структур - «колоночных модулей» новой коры, расположенных в верхней части черепа, то есть в области макушки; он полагал, что такое взаимодействие может иметь квантово-волновую природу. Сахасрару можно метафорически сравнить с квантово-волновой функцией, которая является нелокальной (то есть существует везде и всегда, в любой точке пространства и времени) и не поддается физическому описанию (может быть описана только математически в пространстве мнимых чисел) Интересно также, что положение точки бинду соответствует структурам мозга, ответственным за активацию других отделов мозга, в том числе «модулей» новой коры. В свою очередь, аджна чакра находится в области древних структур ствола мозга, также играющих важную регулирующую роль в функционировании мозга и нервной системы в целом (центральной, симпатической и парасимпатической), — еще один знаменитый нейрофизиолог Уайлдер Пенфильд даже называл их «центрэнцефалическим регулятором» и считал центром осознания. В таком случае, не исключено, что практики крийя-йоги, связанные с перемещением осознания по «психическим каналам», действительно могут приводить к специфической активации упомянутых мозговых структур и установлению связи с нематериальным (информационным?) миром сознания — сахасрарой, или квантово-волновой функцией, (пер.)

[10] Английское слово «awareness», которое в русскоязычной литературе принято переводить как «осознание», буквально означает «осведомленность», то есть, по-русски, «знание о чем-либо». Однако в английском языке оно имеет и более узкое значение «личное знание, не доступное никому другому» — то есть чисто субъективное переживание, которое не обязательно выражено словами, или представлено понятийному сознанию (в духовных традициях — уму). Когда объект осведомленности выражен понятиями (представлен уму), в английском языке используется термин «conscious awareness» — буквально «сознательная осведомленность». Дело в том, что в большинстве европейских языков слово «сознание» (consciousness) генетически связано со словом «совесть» (conscience), первоначально означавшим знание, потенциально доступное всем (отсюда муки совести: «а вдруг об этом узнают?!»; понятие совести как «сверхэго» появилось гораздо позже, с распространением монотеизма — «Бог всеведущ»). Поэтому для обозначения «интимной» разновидности сознания стали использовать термин «awareness» — осведомленность. Таким образом, можно «быть осведомленным» о том, что выходит за пределы любых понятий (как бинду или сахасрара). Это и есть состояние, соответствующее второму из приведенных определений: совершенное внутреннее молчание (отсутствие понятий) и повышенный уровень бодрствования (осведомленность о всем происходящем без его называния). освидетельствование» — более ограниченный термин, означающий состояние, в котором понятия существуют, но не имеют эмоциональных ассоциаций, приводящих к отождествлению с ними (мысли приходят, какое-то время остаются, а потом уходят). Авторы не упоминают о третьем определении осознания, которое считается вершиной духовной практики в буддизме и в некоторых других традициях - осознание как осведомленность о внутренних и внешних событиях а о своей осведомленности о них как о процессе, то есть осведомленность об объектах сознания и о состоянии сознания. Согласно Тибетской Книге Мертвых, именно такое осознание ведет к освобождению (выходу из круга рождений и смертей), (пер.)

[11] В йоге (и в других духовных традициях) «реальность» означает не «окружающую действительность», а прежде всего, реальность переживаемого опыта, которая может отличаться от «окружающей действительности» или даже вообще не иметь с ней ничего общего. В восточном мистицизме «окружающая действительность» называется майей — иллюзией. Современные исследователи сознания называют ее «реальностью консенсуса» или «обусловленной реальностью». В середине XX в. антропологи Сепир и Уорф эмпирически обнаружили, а философ Куэйн теоретически сформулировал принцип «лингвистической относительности», согласно которому воспринимаемая нами «окружающая действительность» определяется понятиями нашего естественного языка Это означает, что мы не воспринимаем то, для чего у нас нет понятий, - не потому, что физически или психологически не способны на это (хотя механизмы блокирования «иррелевантного» опыта действуют уже на уровне органов чувств - см. книгу Р. Грегори «Разумный глаз», вышедшую в издательстве «Мир» в середине 1960-х гг.), а потому, что наш ум сразу же навязывает нам понятия, хотя бы отдаленно соответствующие отдельным характеристикам опыта, в результате чего мы воспринимаем не то, что есть на самом деле, а то, что хочет увидеть, услышать, почувствовать наш ум. Эта функция ума представляет собой условный рефлекс, который вырабатывается у нас в процессе воспитания параллельно с усвоением естественного языка, за счет поощрения «правильного» и наказания «неправильного» восприятия и поведения окружающим обществом (родителями, учителями и т.д.). В результате такого обусловливания мы склонны называть «трансцендентным» - то есть запредельным - то, что на самом деле является «имманентным», присущим нашей подлинной природе. Вот почему для самопознания - познания глубинных аспектов нашего бытия, для которых у нас нет понятий — необходимы устранение обусловливания и отказ от любых заранее усвоенных понятий, (пер.)

[12] И, что еще хуже, повредить спинной мозг и навсегда остаться прикованным к постели из-за паралича ног. (пер.)

[13] Читатели без труда узнают в этой асане классический «мостик» из спортивной и художественной гимнастики, хотя там он выполняется из другого исходного положения; кстати, поза колеса (прогиб с захватом лодыжек руками) входит в число обязательных фигур художественной гимнастики для спортсменок высокого уровня, (пер.)

[14] Эти данные значительно устарели. В настоящее время только в официальной медицине используются как минимум сотни препаратов растительного происхождения, (пер.)

[15] Виноградная диета не подходит для жителей средних широт, потребляющих большое количество дрожжевого хлеба, поскольку вызывает у них усиленное газообразование и вздутие живота, которое обусловлено процессами дрожжевого брожения в кишечнике. Взамен виноградной диеты можно с успехом использовать яблочную (пер.)

[16] Гомеопатия — буквально «лечение подобным» — исходит из постулата, что вещества, которые в относительно больших количествах ядовиты, в чрезвычайно малых количествах обладают лечебным действием. В настоящее время предложен ряд теорий, пытающихся объяснить эффективность гомеопатического лечения, в том числе и такие, в которых предполагается изменение физико-химических свойств воды под действием бесконечно малых (до нескольких молекул) количеств тех или иных биологически активных веществ О современном состоянии исследований в этой области можно узнать из записи беседы с профессором Е. Бурлаковой на Веб-странице телепередачи Александра Гордона, (пер.)

[17] Эти элементы соответствуют основным природным стихиям: капха - воде, питта - огню, а вата - воздуху (пер.)

[18] Непереводимая игра слов: имеется в виду, что человек пришел к мастеру дзэн с «ничто»; то есть «ничто», понимаемое как нечто существующее (обозначаемое существительным), также представляет собой предубеждение. Поэтому мастер говорит- «отбрось его», (пер.)

[19] Например, Уильям Джемс приводит в своей книге «Принципы психологии» такое высказывание Моцарта: «Я могу увидеть все произведение единым взором в уме, как будто это прекрасная картина... таким образом я слышу его в своем воображении вовсе не как последовательность... но как бы все сразу», (пер.)

[20] Трудно судить, насколько Эйнштейн был «одержим загадкой времени и пространства», но идея теории относительности действительно пришла к нему как озарение — причем в буквальном смысле, в форме зрительного образа. Как пишет его биограф, Эйнштейн однажды засмотрелся в темном сарае на солнечный луч, который проникал через отверстие в стене (или в крыше), образуя на полу пятнышко света. Эйнштейн представил себе, как это пятнышко, представляющее собой верхушку светового луча, со скоростью света движется во вселенной, и внезапно буквально «увидел», как выглядит вселенная с точки зрения наблюдателя, находящегося в этом пятнышке (современному физику, наверное, скорее пришла бы на ум аналогия серфингиста, несущегося на гребне световой волны). Так или иначе, но именно это озарение (или, если угодно, мистическое переживание) привело к созданию специальной теории относительности, (пер.)

[21] Еше более красноречивая формулировка этого положения принадлежит Нильсу Бору, который сформулировал принцип дополнительности: «Противоположностью тривиальной истины является ложь, но противоположностью глубокой истины может быть столь же глубокая истина».(пер.)

[22] Разумеется, это относится только к двоичной, или Аристотелевой логике, поскольку, в принципе, возможна многозначная логика, с которой согласуются любые Феномены. Примером может служить квантовая логика, учитывающая принцип дополнительности, (пер.)

[23] См. книги Раманы Махариши, Нисаргадатты Махараджа, Рамеша Балсекара, Пападжи (Пунджаджи).

[24] Возможно, допущена ошибка при иллюстрации, поскольку положение рук на рисунке не соответствует описанию (кисти лежат на тазобедренных суставах, руки согнуты в локтях), (пер.)

[25] Нетрудно заметить, что третья стадия антар мауны, по существу, аналогична методу свободных ассоциаций в классическом психоанализе. «Исчерпание» всплывающих подсознательных мыслей в психоанализе называется «проработкой», (пер.)

[26] Этот метод ввел в практику психоанализа К.Г. Юнг под названием «управляемое воображение». Суть метода состоит в том, чтобы стараться непосредственно ощущать более глубокий смысл выбранной вами мысли, не передаваемый ее словесным содержанием (т. е. ее значением). Дело в том, что значение всегда несет на себе оттенок позиции третьего лица (даже если вы думаете о себе), в то время как смысл является глубоко личным, то есть выражает позицию первого лица. Если вы ощущаете непосредственный смысл, то он автоматически порождает образы, которые также обладают свойством вызывать ассоциации, однако на гораздо более глубоком уровне. Эти образные ассоциации, в свою очередь, порождают новые словесные мысли и так далее. С помощью такого метода можно извлекать из подсознания (или бессознательного) очень глубоко укорененные конфликты, например, связанные с событиями детства или даже младенчества. Интересно, что образные ассоциации нередко имеют мифологическую природу и связаны с так называемыми «архетипами коллективного бессознательного», к числу которых принадлежат фигуры благостных и гневных божеств, ангелов, демонов, мудрецов, святых и т.д. То есть ваш глубинный конфликт может предстать, например, в форме битвы сил Добра и Зла либо опасного путешествия по неизведанной территории. Об этом необходимо помнить при выполнении любой практики, связанной с манипулированием образами и изменением состояния сознания, иначе порождения вашего собственного ума могут вызвать у вас шок или даже психическое расстройство, (пер.)

[27] Именно поэтому более эффективно разрешать глубинные психологические конфликты на уровне образов. При использовании метода управляемого воображения и сходных техник не требуется ни малейшего подавления, поскольку происходит глубинное постижение истинной природы конфликта на уровне непосредственно ощущаемого смысла, а затем и ее сознательное понимание (пер.)

[28] Басти широко упоминается в традиционных текстах Аюрведы, однако там этот термин относится к промыванию и очищению толстой кишки различными травяными чаями и настоями Следовательно, вода не втягивается в задний проход, а вводится туда с помощью каких-либо приспособлений (как в случае обычной медицинской клизмы) См.. например, Васант Лад, «Домашние средства Аюрведы», М., «Саттва», 2000.

[29] На самом деле, в толстом кишечнике существует множество видов бактерий, как полезных, так и вредных. Полезные бактерии вырабатывают некоторые витамины и другие незаменимые питательные вещества, которые организм человека не в состоянии производить самостоятельно. Другие нейтральные (или вредные) бактерии и грибки просто обитают в кишечнике, составляя его естественную микрофлору, но при попадании в другие части организма могут вызывать заболевание или отравление. К таким «условно вредным» микроорганизмам относятся кишечная палочка, каловый стрептококк и дрожжи кандида, которые могут составлять более половины всего объема нормального стула. Именно поэтому каловые массы образуются даже при питании полностью усвояемой пищей. Человек не может жить без кишечной микрофлоры - ее отсутствие представляет собой болезнь, именуемую дисбактериозом. Однако чрезвычайно важно поддержание равновесия между полезными и условно вредными микроорганизмами. Злоупотребление клизмами (или басти) может приводить к полной очистке кишечника от микрофлоры. В процессе ее восстановления условно вредные (или даже просто вредные) бактерии и грибки могут размножаться быстрее и подавлять рост полезных бактерий, результатом чего будут самоотравление организма, дефицит веществ, вырабатываемых полезными бактериями, и распространение нежелательного бактериального роста на другие органы. Например, чрезвычайно распространенным заболеванием такого типа является кандидоз — размножение дрожжей в мочеполовой системе. Поэтому водная басти и другие процедуры полного очищения кишечника, как правило, не подходят и даже могут быть опасны для жителей Запада, в рационе которых значительное место занимают мясо, рыба и дрожжевой хлеб (не говоря уже о пиве, квасе и т.д.), в отличие от жителей Индии, питающихся свежими овощами, фруктами и, особенно, молочными продуктами - источником полезных бактерий, (пер.)

[30] Вниманию мужчин старше 45лет!Поскольку положение области муладхара чакры у мужчин совпадаете положением предстательной железы (простаты), слишком сильные удары об пол могут травмировать эту железу и вызвать ее воспаление (простатит) или усугубить ее состояние, вызванное аденомой (доброкачественным разрастанием). С другой стороны, очень осторожная стимуляция предстательной железы ликвидирует застойные явления в ней и может вести к уменьшению аденомы, а также предупреждать ее возможное злокачественное перерождение. Идеально подкладывать по себя шерстяное одеяло, предварительно нагретое проглаживанием го

Последнее изменение этой страницы: 2017-02-05; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.107.166 (0.016 с.)