ТОП 10:

Техніка проведення біржової торгівліМетодичні поради щодо вивчення теми

Для успішного функціонування товарної біржі, здійснення біржових операцій, необхідне знання і чітке дотримання біржових правил всіма учасниками біржової торгівлі.

Правилами біржової торгівлі регулюються:

 • порядок проведення біржових торгів;
 • види біржових угод;
 • перелік основних структурних підрозділів біржі;
 • порядок інформування учасників біржової торгівлі про біржові угоди на попередніх біржових торгах та котирування біржових цін;
 • порядок взаєморозрахунків;
 • заходи по контролю за процесом ціноутворення з метою недопущення різких коливань на протязі доби;
 • розміри відрахувань, зборів, тарифів, інших платежів та деякі інші питання.

Основні розділи біржових правил можна звести до наступних положень:

 • порядок проведення біржових торгів;
 • види біржових угод;
 • біржова інформація;
 • порядок взаєморозрахунків членів біржі і інших учасників біржової торгівлі.

Основні вимоги до організації біржової операційної зали, де проводяться біржові торги:

 • достатня місткість;
 • наявність кількох біржових ям;
 • місця для службовців біржі, а також для ведучих біржовий торг та тих, хто реєструє угоди і ціни;
 • спеціально обладнані місця для тих, хто одержав право торгувати на біржі;
 • спеціальне інформаційне табло;
 • обладнані технічними засобами та комп’ютером біржові місця

брокерів;

 • робочі місця для представників інформаційних агентств.

Біржова яма (кільце) – це місця в операційній залі, де дозволяється укладати угоди членам біржі.

 

 

Термінологічний словник

Біржові сесії – це торги в офіційно відведені адміністрацією біржі години, на протязі яких учасники біржових торгів мають право укладати угоди

Біржова операційна зала – це певне місце, де проводяться біржові торги

Практичне заняття №4

ТЕМА: Біржові ігри та механізм ціноутворення

Звернути увагу на особливості підготовки та проведення біржового торгу. Особливості реєстрації біржових угод на товарних біржах.

Запитання для поточного контролю знаньВивчити теоретичний матеріал за літературними джерелами [2] і підготувати відповіді на запитання [1, стор.15].

Навчальні завдання.Завдання для проведення практичного заняття[1,стор.15 -18].

Тести

1. На якому етапі впроваджений у практику механізм страхування цінового ризику?

a) V

b) III

c) IV

2. Угода, за якою продаж одного товару здійснюється за умови одночасної купівлі іншого товару.

a) ф’ючерсна угода.

b) угода з умовою.

c) угода з реальним товаром.

d) угода з заставою

3. Яку назву мають місця, які визначені для поставки товарів?

a) позиціями

b) строками

4. Яку назву має контракт, закуплений у розрахунку на підвищення цін?

a) лонг

b) шорт

c) кеш

5. Ціна товару, яку пропонує продавець.

a) ціна попиту b) ціна пропозиції c) контрактна ціна d) котирувальна ціна Модуль 2. РОЗВИТОК ІНФРАСТУКТУРИ БІРЖОВОГО РИНКУ 2.6. Методи, види, порядок розрахунків на товарних біржах Методичні поради щодо вивчення теми Розрахункова палата виступає гарантом всіх угод, що укладаються на ф’ючерсних біржах, і є третьою стороною угод для її учасників – покупцем для всіх продавців і продавцем для всіх покупців. Маржа у ф’ючерсній торгівлі виступає в якості гарантійного депозиту, а не платежу за вартість контракту. При укладанні ф’ючерсної угоди дві сторони вкладають певні грошові кошти, які називаються маржа, в розрахункову палату. Маржа не є частковим платежем за контрактом, а скоріше, представляє гарантію того, що продавець і покупець виконають свої зобов’язання за контрактом. Маржові кошти, розмір яких встановлюється розрахунковою палатою, сприяє забезпеченню виконання зобов’язань за ф’ючерсним контрактом. Початкова маржа представляє собою депозит, що вносять при відкритті позиції (як довгої, так і короткої). Варіаційна маржа призначена для покриття збитків, що виникли на рахунку учасника операції при несприятливому рухові цін. Розрахункова палата здійснює щоденний перерахунок стану всіх рахунків. Комісійний дім (також називається брокерським домом та ф’ючерсним комісійним купцем) укладає угоди для клієнта, що використовують ф’ючерсні контракти з метою страхування цін та інвестування. Комісійні дома є членами певних товарних бірж, що ведуть операції або обслуговують рахунки за угодами, які укладаються на цих біржах. Більша частина операцій клієнтів виконується службовцями комісійних домів – асоційованими особами. Асоційовані особи повинні відповідати певним вимогам у відношенні їх кваліфікації і, як правило, пройти екзамени на допуск до укладання угод на біржі, Крім того, всі особи, що ведуть операції для клієнтів, повинні бути зареєстровані органом, який здійснює регулювання ф’ючерсної торгівлі. При відкритті рахунку клієнтом для здійснення ф’ючерсних операцій йому необхідно заповнити декілька стандартних форм документів, серед яких повідомлення про ризик, угода про відкриття рахунку та ін. Хоча рівень початкової маржі і підтримуючої маржі встановлюється біржею, комісійні дома можуть вимагати від клієнтів депозити, що перевищують цей рівень. Маржеві депозити переводяться комісійними домами в розрахункову палату біржі. Комісійні дома, що також є членами розрахункових палат бірж, можуть приймати депозити інших комісійних домів, що не є розрахунковими фірмами. Ці кошти розміщуються на рахунку «омнібус» з визначенням тільки загальної позиції без ідентифікації індивідуальних проектів. Маржа, що вноситься клієнтом є гарантією виконання ним ф’ючерсного контракту, а маржа, що вноситься кліринговою фірмою гарантує здатність фірми виконати контракти, укладені її клієнтами. У залежності від виду клієнта можуть бути відкриті різноманітні рахунки: · індивідуальний; · спільний; · рахунок партнерства; · рахунок компанії. Право розпоряджатися рахунками мають особи, вказані в цих рахунках. Дискретний рахунок дозволяє клієнту передати розпорядження рахунком іншій особі. Повноваження довіреної особи, повинні бути підтвердженні в письмовій формі. Для здійснення операції на ф’ючерсних ринках, клієнт передає наказ, вказуючи бажані для нього умови угоди. Існують стандартні типи наказів, у котрих обговорюються особливі умови по відношення до ціни, часу укладання угоди та інших параметрів. Комісійні дома також надають інші послуги клієнтам, такі як: · ведення рахунків і звітності; · надання інформації про стан ринків; · технічний аналіз ; · прогнозування цін.    

 

Термінологічний словник

Котирування цін на біржі – це ринкова інформація, що характеризує кон’юнктуру на ринку.

Маржа – різниця між цінами, курсами, ставками; звичайно мається на увазі надбавка до загальноприйнятого орієнтиру-вартості кредиту, що сплачується даним конкретним позичальником

 

Практичне заняття №5Последнее изменение этой страницы: 2017-01-25; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.215.182.81 (0.006 с.)