ТОП 10:

Особливості брокерської діяльності, механізми взаємодії з клієнтамиВиди брокерської діяльності. Регулювання взаємовідносин брокерів з клієнтами. Характеристика угод на брокерське обслуговування. Аналіз етапів створення брокерської контори і характеристика процесу підготовки. Характеристика документів, якими регулюється процес створення брокерської контори та біржі. Основні принципи та умов діяльності брокерських контор. Огляд документів, визначаючих взаємини брокерів та клієнтів.

Тематичний план ДИСЦИПЛІНИ „Біржова діяльність”

№ п/п Назва змістовного модуля (розділу), теми Кількість годин за формами навчання та видами занять
Разом аудиторні заняття поза аудиторна робота
лекція семінарське практичне лабораторне ІКР СРС
    1. Модуль 1 НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Предмет, цілі і методи дисципліни                    
1.1. Цілі та завдання курсу, його місце в навчальних планах.        
  2. Сутність біржової діяльності              
  2.1. Класифікація і види бірж              
2.2. Регулювання біржової діяльності         -      
2.3. Основи функціонування товарних бірж    
2.4. Види та особливості угод на товарних біржах.    
2.5. Техніка проведення біржової торгівлі    
  2.6. Модуль 2. РОЗВИТОК ІНФРАСТУКТУРИ БІРЖОВОГО РИНКУ Методи, види, порядок розрахунків на товарних біржах.              
2.7. Основи фондової біржі. -    
2.8. Сутність та організація валютної біржі.         -      
2.9. Організація ф'ючерсних торгів на сучасному етапі.      
2.10. Сутність біржових операцій хеджування і спекуляцій -    
3. Брокерська діяльність як елемент біржової торгівлі.        
3.1. Особливості брокерської діяльності, механізми взаємодії з клієнтами.        
  Разом    
 

 

Методами та засобами активізації навчального процесу є:

Методи:

v Наукова-дослідна робота студентів, самостійний пошук цікавої інформації, аналіз статистичного матеріалу, написання наукових робіт

v Реферативно-інформаційна форма проведення занять

v Дискусійна форма обговорення окремих аспектів біржової діяльності на сучасному етапі, рішення кейсів та ділових ігор

v Індивідуалізація окремих завдань

v Самостійна робота

Засоби:

v Слайдово - презентаційний комплекс лекційного курсу

v Розробка презентації діяльності біржі

v Використання програмного забезпечення OFFICE Microcft Power Point, MLR, Konserv, Teo, Excel.

v Використання мережі Internet

v Використання програми для вивчення законодавчої бази з дисципліни “Біржова діяльність”.

 

Завдання кредитно - модульної системи організації навчального процесу

v Перевірка якості підготовки кожного студента до кожного заняття

v Використання більш широкої шкали оцінки знань і навичок студентів

v Вирішальний вплив суми балів, одержаних протягом семестру, на підсумкову оцінку з дисципліни

v Стимулювання систематичної самостійної та індивідуальної роботи

v Підвищення якості знань

v Підвищення об‘єктивності оцінювання знань студентів

Завдання наскрізного контролю знань і навичок студентів

v Забезпечення відповідності знань змісту навчальних програм

v Створення умов мотивації у студента до систематичної самостійної роботи

v Підвищення рівня самоорганізації студентом свого навчання

v Підвищення рівня точності оцінки знань

v Запровадження здорової конкуренції

Об‘єкти поточного контролю

 

v Систематичність та активність роботи студентів на аудиторних заняттях

v Виконання завдань викладача, виданих для самостійного опрацювання

v Виконання модульних контрольних завдань

 

Завдання поточного контролю

 

v Перевірка розуміння та освоєння певного матеріалу, навичок проведення розрахункових робіт

v Перевірка умінь самостійно опрацьовувати тексти в пошуках цікавої інформації

v Перевірка умінь публічно чи письмово представити певний матеріал

 Последнее изменение этой страницы: 2017-01-25; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.30.155 (0.007 с.)