Файл для здійснення видавничої діяльності: підготовка та видання підручників і посібників у галузі заповідної справи; підготовка та видання буклетів про об'єкти природно-заповідного фонду україни 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Файл для здійснення видавничої діяльності: підготовка та видання підручників і посібників у галузі заповідної справи; підготовка та видання буклетів про об'єкти природно-заповідного фонду україниОрганізація видавничої діяльності має велике значення для підвищення кваліфікації співробітників установ природно-заповідного фонду; впровадження в життя завдань екологічної освіти та виховання населення, поширення екологічних знань та інформування громадськості.

Видавнича діяльність як засіб поширення інформації та знань включає: підготовку та видання підручників у галузі природно-заповідної справи; видання спеціальних буклетів, набори листівок, пам'ятних вимпелів, наклейок, значків, календарів, плакатів, рекламних проспектів, путівників, прес-релізів, довідників тощо.

Вищими категоріями природно-заповідного фонду є біосферні заповідники, природні заповідники, національні природні парки. Вони мають особливе природоохоронне, наукове, естетичне, рекреаційне, освітнє значення та інше. Це має братися до уваги у видавничій діяльності.

Доцільно планувати видання серії буклетів про існуючі природні заповідники і національні природні парки, адресованих як фахівцям у галузі природно-заповідної справи, так і викладачам вищих учбових закладів, вчителям шкіл, гімназій, студентам та всім, хто любить природу і цікавиться заповідними куточками України.

Такі видання виконуватимуть роль наочних посібників для виховання у молоді любові і заощадливого ставлення до рідної природи, підвищення інформованості населення, а також активізації участі громадськості у діяльності на підтримку існуючих та створення нових національних природних парків і заповідників.

Вони мають бути розроблені для всіх природно-заповідних територій за єдиною структурою макету та рубрикацією, що стане візитною карткою у галузі охорони природи.

Проте при підготовці матеріалів не варто подавати точні відомості про місця зростання і перебування рідкісних видів, акцентувати увагу на споживчих властивостях рослин тощо.

Розвиток природно-заповідної галузі має спиратися на високопрофесійний кадровий потенціал, підготовка якого у державі повинна набути системного характеру. Нині в Україні лекції із природно-заповідної справи читаються лише в декількох вищих навчальних закладах (Ужгородський національний університет, Національний аграрний університет, Український державний лісотехнічний університет, Національний університет "Києво-Могилянська академія") та деяких інших. Виникає потреба планової підготовки спеціалістів на природничих факультетах університетів та інститутів за єдиною навчальною програмою та підручником, в якому мають бути відображені всі теоретичні і практичні проблеми природно-заповідної справи.

 

Файл для створення відеотек

Беручи до уваги, що більшість населення України не має достатніх знань про заповідники і національні природні парки, а також, зважаючи на той факт, що в наш час із всіх засобів масової інформації населення надає перевагу телебаченню, необхідно ширше використовувати його потенціал як відео-технічного засобу швидкого і образного донесення інформації,

На сьогодні ще дуже мало науково-популярних фільмів, які б акцентували увагу глядача на відомостях про значення природно-заповідних територій, створених в кінцевому рахунку для збереження природи задля людей, а не з метою відчуження природи від людей. Такі фільми повинні зламати стереотипи людського мислення щодо природи, природоохоронної та заповідної справи.

Необхідно створити фільми про кожен заповідник і національний природний парк, в основу яких була б покладена єдина структура сценарію. Передусім це мають бути апробаційні фільми про кожну категорію, а саме: по одному фільму про біосферний та природний заповідники і два фільми про національні природні парки (один гірський, другий - рівнинний), У фільмах слід відобразити як характерні, так і особливі риси природи, специфіку кожної категорії.

Перші апробаційні фільми можуть бути про Карпатський біосферний заповідник, природний заповідник "Єланецький степ”, національні природні парки "Синевир" і "Святі Гори".

Для створення бідє-, слайдо-, фототеки еколого-освітнього центру необхідно мати: телевізор та відеомагнітофон, відеокасети; копії фільмів про природно-заповідний фонд, які вже відзнято; відеокасети про національні парки світу та біорізноманіття; комп'ютерні СD-диски (та інші носії інформації) про тваринний та рослинний світ; комп'ютерні навчальні програми з англійської мови; відеокамеру та фотоапарат.

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2017-01-24; просмотров: 148; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.223.39.67 (0.009 с.)