ТОП 10:

Перевіряємо правильність вибраного діаметру трубопроводу залежно від довжини трубопроводу і витрати повітряПеревіряємо за формулою:

dтр = 0,3 · , м (4.9)

dтр = 0,3 · = 0,7 м

На основі праці шахти приймаємо dтр = 0,8 м.

Визначаємо подачу вентилятора

 

Визначаємо за формулою:

Qв = Qз.п · Кут.тр = 195 · 1,5 = 293 м3/хв = 4,9м3/с (4.10)

де Кут.тр – коефіцієнт витоку повітря для гнучких вентиляційних трубопроводів з труб типу 1А і 1Б при довжині ланки 20 м

Кут.тр = 1,5

 

Визначаємо тиск вентилятора, що працює, на гнучкий вентиляційний трубопровід (депресія трубопроводу)

 

Визначаємо за формулою:

hв = Qв2 · Rтр.г · ( + 0,41)2, даПа (4.11)

де Rтр.г – аеродинамічний опір гнучкого вентиляційного трубопроводу без витоку повітря. Визначається за формулою:

Rтр.г = rтр · (lтр + 20dтр · n1 + 10dтр · n2), Кл (4.12)

 

де rтр – питомий аеродинамічний опір гнучкого вентиляційного трубопроводу без витоків повітря, Кл/м

rтр = 0,0161 Кл/м;

n1, n2 – число поворотів трубопроводу на 90º та 45º відповідно

n1, n2 = 1;2

Дані підставляємо у формулу (4.12) та отримуємо:

Rтр.г = 0,0161 · (650 + 20 · 0,8 · 1 + 10 · 0,8 · 2) = 11 Кл

Дані підставляємо у формулу (4.11) та отримуємо:

hв = 4,92 · 11 · ( + 0,41)2 = 185 даПа

 

Вибираємо ВМП

 

При використанні вентиляційного трубопроводу з гнучких труб типу 1А і 1Б можна вибрати вентилятор по таблиці 4.1.

 

Qз.п , м3 0,25Qз.п 0,5 Qз.п 0,75 Qз.п Qз.п 1,25 Qз.п
kут.тр 0,375 0,75 1,125 1,5 1,875
Qв , м3 73,25 146,5 219,75 366,25
hв , даПа 46,25 92,5 138,75 231,25

Таблиця 4.1

Для провітрювання 31- го східного Орловського конвеєрного штреку пл. К2 на проектну довжину 650м підходить вентилятор типу ВМ – 6.

 

Рисунок 4.1 – Графік аеродинамічних характеристик вентиляційного трубопроводу і вентилятору ВМ – 6

 

Визначення витрати повітря в місці установки вентилятора

 

Визначаємо за формулою:

Qвс ≥1,43 · Qв · kр , м3/хв (4.13)

де kр – коефіцієнт

kр = 1 (для ВМП з не регулюючою подачею)

Дані підставляємо у формулу (4.13) та отримуємо:

Qвс ≥ 1,43 · 293 · 1 = 419 м3/хв

В результаті для провітрювання конвеєрного штреку витрату повітря приймаємо: Qз.п = 195 м3/хв, Qв = 293 м3/хв, Qвс = 419 м3/хв.

 

БОРОТЬБА З МЕТАНОМ, ШАХТНИМ ПИЛОМ І ПРОТИПОЖЕЖНИЙ ЗАХИСТ ШАХТИ

Боротьба з метаном

Для боротьби зі|із| скупченням метану в гірничих|гірничих| виробках розроблений комплекс заходів|| газового режиму. До цих заходів входять наступні|слідуючі| розділи: вибір системи розробки, способи управління покрівлею|покрівлею| і виїмковими механізмами, при вживанні|застосуванні| яких скупчення метану було найменшим. Зокрема слід віддавати перевагу|преференцію| системам, що вимагають найменше число глухих вибоїв, виробок, що особливо повстають, де газу найймовірніше|мабуть|; керування покрівлею|покрівлею| повним|цілковитим| обваленням, при якому гірський|гірничий| тиск|тиснення| перерозподіляється у виробленому просторі, а вугільний масив біля|в| вибою менше піддається руйнуванню, чим за наявності закладки|закладення| виробленого простору; механізмам здобичі|видобутку|, що дають найменше подрібнення вугілля, а отже, менш інтенсивне газовиділення. У лаві №46 пл. i13 прийнята система розробки довгими стовпами по простяганню|простягало|. Відробіток|відробляння| лави ведеться зворотним ходом, спосіб керування покрівлею – |покрівлеповне|цілковите| обвалення.

Зниження змісту|змісту| метану в гірських|гірничих| виробленнях здійснюється засобами|коштами| вентиляції і дегазації.

Ведеться постійний контроль змісту|змісту| газу в копальневій|рудня| атмосфері за допомогою приладів – інтерферометрами типа|типу| ШІ-10, ШІ-11, ШІ-12, переносними приладами газового контролю типа|типу| «Сигнал-2» і «Сигнал-5», стаціонарними приладами газового контролю типа|типу| АМТ і індивідуальними сигналізаторами метану типа|типу| СМС-1. Контроль проводять|виробляють| особи|лиця| змінного нагляду ділянки, працівники ділянки ВТБ, бригадири і ланкові і майстри-підривники. Місця і періодичність контролю встановлюються начальником ВТБ і затверджуються головним|чільним| інженером шахти.

 

Шахтний пил

Для зменшення пилестворення| складені заходи, перешкоджаючі утворенню пилу і пилової хмари. До них відносяться всі заходи, направлені|спрямовані| на зниження запиленої повітря для боротьби з|із| професійною шкідливістю пилу – ефективне провітрювання, зрошування пилу на місцях її освіти|утворення|, попереднє зволоження та| ін.

Розроблені заходи щодо попередження|запобігати| і локалізації вибуху вугільного пилу. До них відносяться заходи – осланцювання і обмивання гірських|гірничих| виробок, білення|побілка|, установка сланцевих і водяних заслонів, установка туманостворних| завіс і водорозпилюючих| завіс, гідрозабійки| та ін.

 

Протипожежний захист шахти

 

Для захисту гірських|гірничих| вироблень передбачені всі встановлені|установлені| нормами і правила міри – кріплення| у всіх виробках, устаткування|обладнання| і матеріали, що не згорають|згоряє|, протипожежний склад, розміщення у виробках первинних засобів|коштів| пожежогасіння, протипожежні двері. Розроблений і затверджений проект протипожежного захисту шахти. У всіх гірських|гірничих| виробленнях прокладений пожежно – зрошувальний трубопровід. Вода з поверхні по пожежному трубопроводу d =200 мм, що знаходиться|перебуває| в допоміжному стовбурі|стволі|, подається на горизонт і далі по протипожежному| трубопроводу в гірничі|гірничі| виробки. Головні|чільні| конвеєрні відкатувальні|відкочувальні| і вентиляційні виробки обладнані пожежозрошувальнми трубопроводами d =150 мм, а дільничні d =100 мм. На приводах і натяжних голівках|головках| стрічкових конвеєрів встановлені|установлені| автоматичні пристрої|устрої| пожежогасіння типа|типу| УВПК.

Для запобігання| пожеж і вибухів на розподільчих пунктах| дільничних виробок встановлена|установлена| автоматична система локалізації спалахів метану і вугільного пилу в початковій стадії виникнення типа|типу| СЛВА.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-30; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.206.194.161 (0.004 с.)