ТОП 10:

Проводимо перевірку витрати повітря- за швидкістю:

Qдел ≤ Qоч max · Кут. тр = 60 · Sоч max · Vmax · Кут. тр , м3/хв (3.12)

1176 ≤ 60 · 4,2 · 4 · 1,5 = м3/хв

1176 ≤ 1412

- по людях:

Qдел ≥ 6 · nчол , м3/хв (3.13)

де nчол – максимальна кількість людей, що одночасно працюють на виїмковій ділянці,

nчол = 30

Дані підставляємо у формулу (3.13) та отримуємо:

1176 ≥ 6 · 30 = 180 м3/хв

1176 ≥ 180.

4 РОЗРАХУНОК ВИТРАТИ ПОВІТРЯ ДЛЯ ПРОВІТРЮВАННЯ ТУПІКОВОЇ ВИРОБКИ 31- ГО СХІДНОГО ОРЛОВСЬКОГО КОНВЕЄРНОГО ШТРЕКУ пл. К2

 

4.1 Розрахунок витрати повітря для провітрювання привібійного простору 31- го східного Орловського конвеєрного штреку пл. К2

Визначення витрати повітря по виділенню метану

Визначаємо за формулою:

Qз.п = , м3/хв (4.1)

де Qз.п – витрата повітря, яку необхідно подавати в привібійний простір тупікової виробки, м3/хв

Iз.п – метановиділення на привібійній ділянці, м3/хв

Iз.п = 0,2 м3/хв;

С – допустима згідно ПБ концентрація метану у витікаючому з виробки вентиляційному струмені, %

С = 1 %

С0 – концентрація метану в струмені повітря, що поступає в тупікову виробку, %

С0 = 0,05 %

Дані підставляємо у формулу (4.1) та отримуємо:

Qз.п = = 21 м3/хв

 

Визначення витрати повітря по людях

 

Визначаємо за формулою:

Qз.п = 6 · nчол з.п , м3/хв (4.2)

де nчол з.п – найбільше число людей, що одночасно працюють в привібійному просторі тупікової виробки

nчол з.п = 15 чол.

Дані підставляємо у формулу (4.2) та отримуємо:

Qз.п = 6 · 15 = 90 м3/хв

 

Визначення витрати повітря по мінімальній швидкості повітря у виробці

 

Визначаємо за формулою:

Qз.п = 60 · Vn. min · S, м3/хв (4.3)

де Vn. min – мінімально допустима згідно ПБ швидкість повітря в тупіковій виробці, м/с

Vn. min = 0,25 м/с;

S – площа поперечного перетину виробки в світлі, м2

S = 13 м2

Дані підставляємо у формулу (4.3) та отримуємо:

Qз.п = 60 · 0,25 · 13 = 195 м3/хв

 

Визначення витрати повітря по мінімальній швидкості в привібійному просторі тупікової виробки залежно від температури

Визначаємо за формулою:

Qз.п = 20 · Vп. min · S, м3/хв (4.4)

де Vп. min – мінімально допустима згідно ПБ швидкість повітря в привібійному просторі виробки залежно від температури, м/с

Vп. min = 0,25 м/с

Дані підставляємо у формулу (4.4) та отримуємо:

Qз.п = 20 · 0,25 · 13 = 65 м3/хв

Розрахунок повітря для провітрювання всієї тупікової виробки

Визначення витрати повітря для провітрювання всієї тупікової виробки

Визначаємо за формулою:

Qп = , м3/хв (4.7)

де Iп – метановиділення у тупіковій виробці, м3/хв

Iп = 0,2 м3/хв;

Дані підставляємо у формулу (4.7) та отримуємо:

Qп = = 21 м3/хв

Визначення витрати повітря для провітрювання всієї тупікової виробки по людях

Визначаємо за формулою:

Qп = 6 · nчол.п = 6 · 10 = 60 м3/хв (4.8)

де nчол.п – найбільше число людей, що одночасно працюють у всій тупіковій виробці

nчол.п = 10

Для провітрювання всієї тупікової виробки приймаємо витрату повітря рівною 210 м3/хв

Вибір вентилятора місцевого провітрювання (ВМП)Последнее изменение этой страницы: 2016-12-30; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.245.125 (0.005 с.)