ТОП 10:

ВИВЧЕННЯ ВИПРОБУВАЛЬНОГО СТЕНДУ ДЛЯ НАЛАДКИ АПАРАТУРИ ТЕЛЕМЕХАНІКИЛабораторна робота № 1

ВИВЧЕННЯ ВИПРОБУВАЛЬНОГО СТЕНДУ ДЛЯ НАЛАДКИ АПАРАТУРИ ТЕЛЕМЕХАНІКИ

1. Мета роботи. Освоїти конструкцію стенду і комплекс приладів для наладки апаратури телемеханіки в експлуатаційних умовах.

Призначення стенду

Стенд для перевірки апаратури телемеханіки СПАТ-78 (рис. 1.1) призначений для централізованого обслуговування пристроїв телемеханіки системи ЕСТ-62 і «Лисна».

СПАТ-78 встановлюють або на енергодиспетчерському пункті, або в приміщенні ремонтно-ревізійного цеху ділянки електропостачання. Використання стенду забезпечує високу якість і своєчасне проведення комплексних перевірок, профілактичних випробувань, налагоджувальних і ремонтних робіт.

Рисунок 1.1. Структура стенду СПАТ-78:

1 – силова апаратура; 2 – вимірювальні прилади; 3 – випробувальна частина.

Технічні можливості стенду

Випробувальний стенд для апаратури «Лисна» дозволяє виконувати наступні види робіт:

3.1. Наладку і ремонт напівкомплектів телеуправління (ТУ), телесигналізації (ТС) і телевимірювання (ТВ) спільно з блоками випробувальних реле на герконах стійок КП1.

3.2. Наладку і ремонт напівкомплектів ТК, ТС і ТВ спільно з блоком реле стійок КПР.

3.3. Перевірку і ремонт блоків сигналізації.

3.4. Перевірку і ремонт ключів телесигналізації.

3.5. Перевірку і ремонт модулів серії «Сейма».

3.6. Перевірку роботи реле з магнітокерованими контактами.

3.7. Вимір параметрів лінії зв'язку.

3.8. Вимір рівнів сигналів і частоти передавачів в лінії зв'язку.

3.9. Перевірку і налаштування приймачів.

3.10. Спільну перевірку передавачів і приймача.

3.11. Перевірку і регулювання блоків телевимірювання.

Силова апаратура стенду

Силова апаратура стенду в основному зосереджена в лівій стійці стенду (рис. 1.2):

Джерелом живлення для стенду служить однофазна напруга 220 В 50 Гц, що подається на стенд пакетним вимикачем В1. При включенні вимикача на лівій стійці висвічується табло «Сеть» - (Т1). Захист мережі від короткого замикання в апаратурі стенду і живлячих дротах здійснюється запобіжниками 1ПР, 2ПР на розподільному щиті. Максимально допустима потужність, що віддається апаратурою живлення стенду в навантаження, складає 4,5 кВА; потужність стабілізованої напруги не більше 0,9 кВА (кВт).

Силова апаратура стенду виробляє наступну напругу:

1. стабілізована змінна напруга, регульована в межах 0-250 В;

2. стабілізована випрямлена напруга, регульована в межах 0-350 В;

3. нестабілізована випрямлена напруга 200 В;

4. нестабілізована напруга 36 В і 220 В 50Гц.

- Перших дві напруги можуть бути нестабілізованими.

- Крім того, для живлення приладів до апаратуру в центральній стійці стенду передбачено нерегульована стабілізована напруга 220 В 50Гц.

Стабілізована напруга 220 В знімається з виходу стабілізатора напруги типу С-0.9, встановленого зовні стенду.

Рисунок 1.2. Силова апаратура

Для отримання регульованої змінної напруги 0-250 В необхідно включити пакетний вимикач В2; якщо потрібно стабілізована напруга - в положенні «Стаб», якщо нестабілізована - в положенні «Сеть». При включенні цього вимикача висвічується табло «250» (Т2), розташоване біля цього вимикача. Регулювання напруги робиться автотрансформатором РН1, контроль напруги виконується по вольтметру VI. Вихідна напруга знімається з гнізд Г1, Г2, ГЗ, Г4, розташованих біля вимикача В2.

Для отримання регульованої випрямленої напруги 0-350 В необхідно включити пакетний вимикач ВЗ (див. схему), якщо потрібно стабілізовану напругу - в положення - «Стаб», якщо нестабілізовану - в положення «Сеть». При цьому висвічується табло «=300» (ТЗ), розташоване біля цього вимикача. Регулювання напруги робиться автотрансформатором РН-2, контроль напруги по вольтметру V2. Вихідна напруга знімається з гнізд Г5, Г6, Г7, Г8, розташованих біля вимикача ВЗ.

Для отримання нестабілізованої випрямленої напруги 200 В необхідно включити тумблер В4. При цьому висвічується табло «=200» (Т4), розташоване біля цього тумблера. Контроль напруги виконується по вольтметру V3, вихідна напруга знімається з гнізд Г9 і Г10, розташованих біля тумблера В4.

Для отримання нестабілізованої змінної напруги 36 В і 220 В необхідно включити тумблер В5. При цьому висвічується табло «-36» (Т5), розташоване біля цього тумблера. Вихідна напруга 36 В знімається з гнізд П 1 і Г12 (ліва стійка, біля тумблера В5) і Г7, Г8 (розташовані в середині центральної панелі і маркіровані «- 36 В»). Вихідна напруга 220 В знімається з гнізд Г1, Г2 і Г9, ПО (розташовані по краях центральної панелі і маркіровані "~220 В"). Висвічення усіх табло робиться за допомогою тиратронів.

Комплектація стенду

У комплекті із стендом СПАТ-78 поставляються наступні прилади (рис 1.3).

1. Осцилограф С1-76.

2. Частотомір електронно-лічильний 43-32.

3. Низькочастотний генератор сигналів ГЗ-102.

4. Мілівольтметр ВЗ-38.

5. Вимірник універсальний Е7-11.

6. Мілісекундомір Ф209.

7. Міст одинарно-подвійний Р3009.

8. Магазин опорів РЗЗ.

9. Магазин ємностей Р5025.

Крім того, в комплекті із стендом поставляються:

10. Прилад «Луч» - малогабаритний переносний осцилограф.

11. Кварцовий генератор імпульсів КГИ-79.

12. Прилад для перевірки напівпровідникових елементів ПТД-70.

13. Прилад для перевірки пристроїв телеуправління ПТУ-79.

Рисунок 1.3. Комплектація стенду

У ряді випадків в комплекті із стендом поставляється аналізатор спектру С4-48, що дозволяє контролювати рівень сигналів селективно по кожній частоті каналу зв'язку.

Вказані вище прилади призначені:

1. Осцилограф С1-76 призначений для візуального спостереження за формою електричних сигналів в апаратурі телемеханіки, а також служить для виміру амплітудних і тимчасових параметрів імпульсів в діапазоні частот від 0 до 1 Мгц.

2. Частотомір електронно-лічильний, 43-32 призначений для виміру частоти, інтервалів часу, тривалості імпульсів. Крім того, частотомір дозволяє виміряти відношення двох частот і вести відлік числа імпульсів. Прилад вимірює частоту сигналу в діапазоні від 10 Гц до 3,5 Мгц при вхідній напрузі від 0,1 до 100 В.

3. Низькочастотний генератор сигналів ГЗ-102 представляє собою звуковий генератор і призначений для регулювання і випробування апаратури каналів зв'язку і представляє собою джерело синусоїдальних коливань з частотою від 20 до 200 кГц.

4. Мілівольтметр ВЗ-38 призначений для виміру напруги змінного струму від 0,1 мВ до 30 В, в діапазоні частот від 20 Гц до 5 Мгц. За допомогою мілівольтметра проводять виміри рівнів вхідних і вихідних сигналів каналів зв'язку.

5. Вимірювач універсальний Е7-11 призначений для виміру індуктивності, ємності, опору, тангенса кута втрат і добротності різних елементів. Робоча частота вимірювача 100 і 1000 Гц. Прилад виконує також виміри на постійному струмі.

6. Мілісекундомір цифровий Ф209 призначений для визначення часу спрацьовування (відпуски) реле із замикаючими і розмикаючими контактами, різниці часу спрацьовування будь-якої комбінації двох пар контактів, а також часу короткочасного замикання або розмикання контактів. Діапазон інтервалів від 1 до 104мс. За допомогою приладу визначають часові параметри виконуючих реле з магнітокерованими контактами в апаратурі «Лисна».

7. Міст одинарно-подвійний Р3009 призначений для виміру на постійному струмі опорів в діапазоні від 10" до 10 Ом. Прилад застосовують при визначенні параметрів ліній зв'язку, для виміру опору ізоляції і асиметрії дротів. На період виконання вимірів міст має бути заземлений.

8. Магазин опорів РЗЗ і магазин ємностей Р5025 призначений для налаштування контурів смугових фільтрів передавачів і приймачів.

Порядок виконання роботи

7.1. Ознайомитися з інструкцією до лабораторної роботи.

7.2. Вивчити прилади, що входять в комплект СПАТ-78.

7.3. Випробувати роботу силового ланцюга стенду.

Зміст звіту

8.1. Призначення стенду.

8.2. Структурна схема стенду.

8.3. Короткий опис силового ланцюга.

8.4. Призначення приладів, що входять в стенд.

8.5. Висновки про працездатність стенду.

Література

9.1. Носовский В.Е., Попов B.C. Техническое обслуживание электронных систем телемеханики ЭСТ-62 и "Лисна".-М.: Транспорт, 1982.

9.2. Система телемеханики "Лисна" для электрифицированных железныхдорог / Под ред.д.т.н., проф. Сухопрудского. -М.: Транспорт,1979.

Лабораторна робота № 2

Зміст звіту

4.1. Коротка характеристика модулів.

4.2. Осцилограми, отримані при проведенні вимірювань.

4.3. Аналіз і виводи перевірки модулів в описаних вище режимах.

Література

5.1. Система телемеханики «Лисна» для электрифицированных железных дорог / Под ред.д.т.н., проф. Н.Д. Сухопрудского.- М.:Трансиорт,1972.

5.2. Носовский В.Е., Попов B.C. Техническое обслуживание электронных систем телемеханики ЭСТ-62 и "Лисна".- М.: Транспорт, 1982.

Лабораторна робота №3

НАЛАДКА МОДУЛІВ ТРИГЕРІВ

1. Мета роботи. Перевірити працездатність типових модулів тригерів.

Порядок перевірки модулів

3.1. Для перевірки модулів ТГ-1м і ТГ-1н використовується схема мультивібратора з дільником частоти (див. лист до стенду СПАТ- 78). Сигнал з виходу УЗ подається на перемикач 4П для перевірки модулів через інвертор У5.

Перемикач 4П («Бинарные входа» розташований на правій панелі) ставлять в положення «О». Перемикач 3П «Входы по базах "Лев-О-прав"», розташований на правій панелі) ставлять в положення «О». Перемикач 5П «Частота переключений» ставлять в положення 0,5 кГц. Перед перевіркою модуль вставляють в спеціальні роз'єми на правій панелі стенду.

Вхід «Y» осцилографа підключають до контрольних гнізд Г5 або Г6 для одного тригера модуля (перемикач 4П в положенні «1») або ГЗ і Г4 для іншого тригера (перемикач в положенні «2»). На екрані осцилографа спостерігають імпульси з частотою близько 250 Гц. Вказані частоти заміряти частотоміром.

Далі перемикач 4П знову переводять в положення «0», а - 3П по черзі переводять в положення «Лев» і «Прав». У кожному положенні натискає кнопку КН1 (ТГ-1н; ТГ-1м; «Сброс» - розташована на правій панелі). Спрацьовування тригерів перевіряють по зміні полярності вихідного сигналу тригера на екрані осцилографа. Якщо виявляється несправність в тригері її необхідно знайти і усунути.

3.2. Перевірка модуля ТГ-4к здійснюється так само, як ТГ-1м. Відмінність полягає в тому, що для перевірки чотирьох тригерів, скомпонованих в одному модулі, перемикач 4П послідовно переводять в положення «1», «2», «3», «4», а для перевірки скидання тригерів застосована формуюча схема Ф5 (модуль У2). Скидання виробляють кнопкою КН2 - ТГ-4к - скидання. Зовнішнє навантаження тригерів може бути підключене або до напруги - Uб, або до - Uб (тумблером «- Uк», «- Uб» на правій панелі). Вхід «Y" осцилографа підключають до гнізд ГЗ, Г4 і Г1, Г2; Г7 і Г5, Г8 і Г6 модуля, що перевіряється.

3.3. Виміряти рівень напруги на одному з тригерів відповідного модуля.

3.3.1. Емітер-колектор;

3.3.2. Емітер-база;

3.3.3. База-колектор.

Для виміру рівнів напруги відповідний модуль вставляється в роз'єм стенду «Модуль». Виміри виробляють на спеціально виведених клемах.

3.4. На підставі вимірів зробити висновок про відкриті і закриті транзистори, використовуючи схеми модулів.

Зміст звіту

4.1. Коротка характеристика модулів.

4.2. Осцилограми, отримані при проведенні вимірювань.

4.3. Аналіз і виводи їх перевірки.

Література

5.1. Система телемеханики «Лисна» для электрифицированных железных дорог / Под ред.д.т.н., проф. Н.Д. Сухопрудского.- М.:Транспорт, 1979.

5.2. Носовский В.Е., Попов B.C. Техническое обслуживание электронных систем телемеханики ЭСТ-62 и "Лисна".- М.: Транспорт, 1982.


Лабораторна робота №4

Порядок перевірки модулів

3.1. Випробовуваний модуль Р вставляють у відповідний роз'єм. Перемикач 10П «Модули Р-2А, Р-2Б, Р-5А, Р-5Б», розташований на правій панелі, ставлять в положення 1. При цьому повинні висвічуватися лампочки Л1, Л2, ЛЗ, розташовані над перемикачем 10П (див. рис. 1.5). Це свідчить про спрацьовування усіх трьох герконових контактів реле Р1 випробовуваного модуля. Переводячи перемикач 10П в положення 2, 3, 4, 5, перевіряють спрацьовування контактів реле Р2, РЗ, Р4, Р5. При перевірці модуля в п'ятому положенні перемикача 10П лампа Л1 повинна горіти слабкіше, оскільки на неї подається 8 В, а не 14 В, як раніше.

3.2. Для перевірки модулів МП його вставляють у відповідний роз'єм. Для перевірки модулів використовуються мультивібратор, дільник частоти і інвертор. Сигнал з виходу інвертора У13 (20, Г6) служить імпульсом прочитування для торів модуля, що перевіряється. Для перевірки спрацьовування торів модуля, служить схема одновібратора, зібрана на одному інверторі И-НЕ-1к, вихід У5 (12, Г6) і одному функціональному елементі Т3к1, вихід У4 (12, Г6).

Для перевірки модуля перемикач 5П «Частота переключений» ставлять в положення "0,5 кГц". Перемикач 6П «Модули МП-1; МП-2; МП-5» (розташований на правій панелі) ставлять в положення «1+8» залежно від номера тора, що перевіряється. Якщо, наприклад, перемикач 6П в положенні 1, то струм задається в обмотку запису першого тора.

«Вход Y» осцилографа підключають до контрольного гнізда Г6 модуля У5 блоку модулів. (Розгортка безперервна, тривалість близько 10 мс, синхронізація внутрішня негативним імпульсом).

На екрані осцилографа спостерігають імпульс негативної полярності тривалістю близько 5 мс. Відсутність імпульсу або його нерегулярне формування свідчить про неприпустиме відхилення від норми параметрів старанного тора.

3.3. Для одного з модулів МП виміряти опори обмоток WЗАЛ, WBИK, W. Для чого вставити вказаний модуль в правий крайній роз'єм. Виміри робити при відключеному стенді СПАТ.

Зміст звіту

4.1. Коротка характеристика модулів і їх призначення.

4.2. Осцилограми, отримані при проведенні вимірювань.

4.3. Аналіз випробувань і виводи по роботі.

Література

5.1. Система телемеханики «Лисна» для электрифицированных желез-ных дорог / Под ред.д.т.н., проф. Н.Д. Сухопрудского.- М.:Транспорт, 1979.

5.2. Носовский В.Е., Попов B.C. Техническое обслуживание электронных систем телемеханики ЭСТ-62 и "Лисна".- М.: Транспорт, 1982.

Лабораторна робота №5

Порядок виконання роботи

3.1. При перевірці модулів Ф використовується, мультивібратор з дільником частоти. Сигнал, що управляє, на входи формуючих схем поступає з виходів УЗ, УЗ модулі ТГ-4к. З виходів формуючих схем, сформований сигнал подається на контрольне навантаження (бінарний вхід тригера відповідного типу).

Модуль, що перевіряється, вставляють у відповідний роз'єм, перемикач 9П ставлять в положення, відповідне типу модуля, що перевіряється. Перемикач 5П «Частота переключений» ставлять в положення «0,5 кГц». Вхід «Y» осцилографа підключають до контрольних гнізд тригерів навантажень, розташованих в блоці модулів, :

– для Ф1, Ф2 - ГЗ або Г4 модуля ТГ-4к;

– для Ф4, Ф5 - Г5 або Г7 модуля ТГ-4к.

Перевівши перемикач 8П (Модулі Ф1, Ф2, Ф4, Ф5 виходи) послідовно в положення «1», «2», «3», «4» переконуються в правильності роботи усіх формуючих схем модуля із зміні положення відповідного тригера (Частота перемикань біля 250Гц) навантаження.

3.2. Для перевірки модуля ТЗк його вставляють у відповідний роз'єм. Перемикач «Частота переключений» 5П, розташований на правій панелі, ставлять в положення «36 Гц». Перемикач «Модуль Т3к1» 7П, розташований на лицьовій панелі, ставлять в положення "0". «Вход Y» осцилографа підключають до контрольного гнізда модуля Г4. При цьому положення осцилографа: "Розгортка, що чекає запуск імпульсом негативної полярності, тривалість розгортки 10-15 мс". На екрані осцилографа спостерігається імпульс негативної полярності тривалістю близько 1,75 мс, періодичність процесу близько 36 Гц. Переводячи перемикач 7П послідовно в положення 1, 2 спостерігаються імпульси негативної полярності тривалістю близько 3,5 і 1,7 мс відповідно.

Для перевірки наступних функціональних елементів модуля «Вход Y» підключають послідовно до контрольних гнізд ГЗ, Г5, Г6.

Перемикач 7П при цьому переводять послідовно з положення «0» в положення «1», «2». У положенні імпульс тривалістю 1,75 мс виробляється тільки першим елементом (Г4). У положенні «1», «2» виробляється імпульс негативної полярності тривалістю близько 1,75 і 3,5 мс відповідно.

Зміст звіту

4.1. Коротка характеристика модулів.

4.2. Осцилограми, отримані при проведенні вимірювань

4.3. Аналіз і виводи їх перевірки в описаних вище режимах.

Література

5.1. Система телемеханики «Лисна» для электрифицированных железных дорог / Под ред.д.т.н., проф. Н.Д. Сухопрудского.- М.:Транспорт, 1979.

5.2. Носовский В.Е., Попов B.C. Техническое обслуживание электронных систем телемеханики ЭСТ-62 и "Лисна".- М.: Транспорт, 1982.

Лабораторна робота № 1

ВИВЧЕННЯ ВИПРОБУВАЛЬНОГО СТЕНДУ ДЛЯ НАЛАДКИ АПАРАТУРИ ТЕЛЕМЕХАНІКИ

1. Мета роботи. Освоїти конструкцію стенду і комплекс приладів для наладки апаратури телемеханіки в експлуатаційних умовах.

Призначення стенду

Стенд для перевірки апаратури телемеханіки СПАТ-78 (рис. 1.1) призначений для централізованого обслуговування пристроїв телемеханіки системи ЕСТ-62 і «Лисна».

СПАТ-78 встановлюють або на енергодиспетчерському пункті, або в приміщенні ремонтно-ревізійного цеху ділянки електропостачання. Використання стенду забезпечує високу якість і своєчасне проведення комплексних перевірок, профілактичних випробувань, налагоджувальних і ремонтних робіт.

Рисунок 1.1. Структура стенду СПАТ-78:

1 – силова апаратура; 2 – вимірювальні прилади; 3 – випробувальна частина.

Технічні можливості стенду

Випробувальний стенд для апаратури «Лисна» дозволяє виконувати наступні види робіт:

3.1. Наладку і ремонт напівкомплектів телеуправління (ТУ), телесигналізації (ТС) і телевимірювання (ТВ) спільно з блоками випробувальних реле на герконах стійок КП1.

3.2. Наладку і ремонт напівкомплектів ТК, ТС і ТВ спільно з блоком реле стійок КПР.

3.3. Перевірку і ремонт блоків сигналізації.

3.4. Перевірку і ремонт ключів телесигналізації.

3.5. Перевірку і ремонт модулів серії «Сейма».

3.6. Перевірку роботи реле з магнітокерованими контактами.

3.7. Вимір параметрів лінії зв'язку.

3.8. Вимір рівнів сигналів і частоти передавачів в лінії зв'язку.

3.9. Перевірку і налаштування приймачів.

3.10. Спільну перевірку передавачів і приймача.

3.11. Перевірку і регулювання блоків телевимірювання.

Силова апаратура стенду

Силова апаратура стенду в основному зосереджена в лівій стійці стенду (рис. 1.2):

Джерелом живлення для стенду служить однофазна напруга 220 В 50 Гц, що подається на стенд пакетним вимикачем В1. При включенні вимикача на лівій стійці висвічується табло «Сеть» - (Т1). Захист мережі від короткого замикання в апаратурі стенду і живлячих дротах здійснюється запобіжниками 1ПР, 2ПР на розподільному щиті. Максимально допустима потужність, що віддається апаратурою живлення стенду в навантаження, складає 4,5 кВА; потужність стабілізованої напруги не більше 0,9 кВА (кВт).

Силова апаратура стенду виробляє наступну напругу:

1. стабілізована змінна напруга, регульована в межах 0-250 В;

2. стабілізована випрямлена напруга, регульована в межах 0-350 В;

3. нестабілізована випрямлена напруга 200 В;

4. нестабілізована напруга 36 В і 220 В 50Гц.

- Перших дві напруги можуть бути нестабілізованими.

- Крім того, для живлення приладів до апаратуру в центральній стійці стенду передбачено нерегульована стабілізована напруга 220 В 50Гц.

Стабілізована напруга 220 В знімається з виходу стабілізатора напруги типу С-0.9, встановленого зовні стенду.

Рисунок 1.2. Силова апаратура

Для отримання регульованої змінної напруги 0-250 В необхідно включити пакетний вимикач В2; якщо потрібно стабілізована напруга - в положенні «Стаб», якщо нестабілізована - в положенні «Сеть». При включенні цього вимикача висвічується табло «250» (Т2), розташоване біля цього вимикача. Регулювання напруги робиться автотрансформатором РН1, контроль напруги виконується по вольтметру VI. Вихідна напруга знімається з гнізд Г1, Г2, ГЗ, Г4, розташованих біля вимикача В2.

Для отримання регульованої випрямленої напруги 0-350 В необхідно включити пакетний вимикач ВЗ (див. схему), якщо потрібно стабілізовану напругу - в положення - «Стаб», якщо нестабілізовану - в положення «Сеть». При цьому висвічується табло «=300» (ТЗ), розташоване біля цього вимикача. Регулювання напруги робиться автотрансформатором РН-2, контроль напруги по вольтметру V2. Вихідна напруга знімається з гнізд Г5, Г6, Г7, Г8, розташованих біля вимикача ВЗ.

Для отримання нестабілізованої випрямленої напруги 200 В необхідно включити тумблер В4. При цьому висвічується табло «=200» (Т4), розташоване біля цього тумблера. Контроль напруги виконується по вольтметру V3, вихідна напруга знімається з гнізд Г9 і Г10, розташованих біля тумблера В4.

Для отримання нестабілізованої змінної напруги 36 В і 220 В необхідно включити тумблер В5. При цьому висвічується табло «-36» (Т5), розташоване біля цього тумблера. Вихідна напруга 36 В знімається з гнізд П 1 і Г12 (ліва стійка, біля тумблера В5) і Г7, Г8 (розташовані в середині центральної панелі і маркіровані «- 36 В»). Вихідна напруга 220 В знімається з гнізд Г1, Г2 і Г9, ПО (розташовані по краях центральної панелі і маркіровані "~220 В"). Висвічення усіх табло робиться за допомогою тиратронів.

Комплектація стенду

У комплекті із стендом СПАТ-78 поставляються наступні прилади (рис 1.3).

1. Осцилограф С1-76.

2. Частотомір електронно-лічильний 43-32.

3. Низькочастотний генератор сигналів ГЗ-102.

4. Мілівольтметр ВЗ-38.

5. Вимірник універсальний Е7-11.

6. Мілісекундомір Ф209.

7. Міст одинарно-подвійний Р3009.

8. Магазин опорів РЗЗ.

9. Магазин ємностей Р5025.

Крім того, в комплекті із стендом поставляються:

10. Прилад «Луч» - малогабаритний переносний осцилограф.

11. Кварцовий генератор імпульсів КГИ-79.

12. Прилад для перевірки напівпровідникових елементів ПТД-70.

13. Прилад для перевірки пристроїв телеуправління ПТУ-79.

Рисунок 1.3. Комплектація стенду

У ряді випадків в комплекті із стендом поставляється аналізатор спектру С4-48, що дозволяє контролювати рівень сигналів селективно по кожній частоті каналу зв'язку.

Вказані вище прилади призначені:

1. Осцилограф С1-76 призначений для візуального спостереження за формою електричних сигналів в апаратурі телемеханіки, а також служить для виміру амплітудних і тимчасових параметрів імпульсів в діапазоні частот від 0 до 1 Мгц.

2. Частотомір електронно-лічильний, 43-32 призначений для виміру частоти, інтервалів часу, тривалості імпульсів. Крім того, частотомір дозволяє виміряти відношення двох частот і вести відлік числа імпульсів. Прилад вимірює частоту сигналу в діапазоні від 10 Гц до 3,5 Мгц при вхідній напрузі від 0,1 до 100 В.

3. Низькочастотний генератор сигналів ГЗ-102 представляє собою звуковий генератор і призначений для регулювання і випробування апаратури каналів зв'язку і представляє собою джерело синусоїдальних коливань з частотою від 20 до 200 кГц.

4. Мілівольтметр ВЗ-38 призначений для виміру напруги змінного струму від 0,1 мВ до 30 В, в діапазоні частот від 20 Гц до 5 Мгц. За допомогою мілівольтметра проводять виміри рівнів вхідних і вихідних сигналів каналів зв'язку.

5. Вимірювач універсальний Е7-11 призначений для виміру індуктивності, ємності, опору, тангенса кута втрат і добротності різних елементів. Робоча частота вимірювача 100 і 1000 Гц. Прилад виконує також виміри на постійному струмі.

6. Мілісекундомір цифровий Ф209 призначений для визначення часу спрацьовування (відпуски) реле із замикаючими і розмикаючими контактами, різниці часу спрацьовування будь-якої комбінації двох пар контактів, а також часу короткочасного замикання або розмикання контактів. Діапазон інтервалів від 1 до 104мс. За допомогою приладу визначають часові параметри виконуючих реле з магнітокерованими контактами в апаратурі «Лисна».

7. Міст одинарно-подвійний Р3009 призначений для виміру на постійному струмі опорів в діапазоні від 10" до 10 Ом. Прилад застосовують при визначенні параметрів ліній зв'язку, для виміру опору ізоляції і асиметрії дротів. На період виконання вимірів міст має бути заземлений.

8. Магазин опорів РЗЗ і магазин ємностей Р5025 призначений для налаштування контурів смугових фільтрів передавачів і приймачів.Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.207.240.230 (0.022 с.)