ТОП 10:

ВИПРОБУВАННЯ МОДУЛІВ ТИПУ Р І МП1. Мета роботи. Вивчити типові модулі і перевірити їх працездатність.

Коротка характеристика модулів

2.1. У пристроях телемеханіки широко застосовуються магнітокеровані контакти (герконові реле) типу Р2А, Р2Б, Р5А, Р5Б.

2.2. Модулі МП призначені для введення інформації в пристрій телесигналізації про стан двопозиційних об'єктів. Застосовуються модулі МП-1, МП-2, МП-5, МП-6.

Модуль МП-1 містить вісім магнітних елементів, виконаних на сердечниках з прямокутною петлею гістерезису (ППГ), призначений для введення інформації від безконтактних транзисторних датчиків. З'єднання обмотки запису з транзисторним датчиком здійснюється за допомогою діодного зв'язку.

Модуль МП-2 відрізняється від модуля МП-1 тим, що призначений для введення інформації в пристрій телесигналізації від контактних датчиків. Елементи модулів МП-1 і МП-2 забезпечують гальванічну розв'язку ланцюгів і оберігають від попадання в пристрій ТС високої напруги при ушкодженні в ланцюгах автоматики і вторинної комутації. Модуль МП-5 є модифікацією модуля МП-2, але має іншу схему об'єднання комірок - дві групи по чотири. Кожна група має окремий загальний вихід обмотки WBИX і окремий загальний вхід обмотки WСУ. Модуль МП-6 має те ж призначення, що і МП-2, але схема групування в ньому та ж, що і в МП-5.

Рисунок 4.1. Магнітні елементи, призначені для введення інформації в

транзисторні схеми телемеханіки від контактних датчиків:

(а) - модулі МП2; (б) - МП5; (в) - МП1.

Порядок перевірки модулів

3.1. Випробовуваний модуль Р вставляють у відповідний роз'єм. Перемикач 10П «Модули Р-2А, Р-2Б, Р-5А, Р-5Б», розташований на правій панелі, ставлять в положення 1. При цьому повинні висвічуватися лампочки Л1, Л2, ЛЗ, розташовані над перемикачем 10П (див. рис. 1.5). Це свідчить про спрацьовування усіх трьох герконових контактів реле Р1 випробовуваного модуля. Переводячи перемикач 10П в положення 2, 3, 4, 5, перевіряють спрацьовування контактів реле Р2, РЗ, Р4, Р5. При перевірці модуля в п'ятому положенні перемикача 10П лампа Л1 повинна горіти слабкіше, оскільки на неї подається 8 В, а не 14 В, як раніше.

3.2. Для перевірки модулів МП його вставляють у відповідний роз'єм. Для перевірки модулів використовуються мультивібратор, дільник частоти і інвертор. Сигнал з виходу інвертора У13 (20, Г6) служить імпульсом прочитування для торів модуля, що перевіряється. Для перевірки спрацьовування торів модуля, служить схема одновібратора, зібрана на одному інверторі И-НЕ-1к, вихід У5 (12, Г6) і одному функціональному елементі Т3к1, вихід У4 (12, Г6).

Для перевірки модуля перемикач 5П «Частота переключений» ставлять в положення "0,5 кГц". Перемикач 6П «Модули МП-1; МП-2; МП-5» (розташований на правій панелі) ставлять в положення «1+8» залежно від номера тора, що перевіряється. Якщо, наприклад, перемикач 6П в положенні 1, то струм задається в обмотку запису першого тора.

«Вход Y» осцилографа підключають до контрольного гнізда Г6 модуля У5 блоку модулів. (Розгортка безперервна, тривалість близько 10 мс, синхронізація внутрішня негативним імпульсом).

На екрані осцилографа спостерігають імпульс негативної полярності тривалістю близько 5 мс. Відсутність імпульсу або його нерегулярне формування свідчить про неприпустиме відхилення від норми параметрів старанного тора.

3.3. Для одного з модулів МП виміряти опори обмоток WЗАЛ, WBИK, W. Для чого вставити вказаний модуль в правий крайній роз'єм. Виміри робити при відключеному стенді СПАТ.

Зміст звіту

4.1. Коротка характеристика модулів і їх призначення.

4.2. Осцилограми, отримані при проведенні вимірювань.

4.3. Аналіз випробувань і виводи по роботі.

Література

5.1. Система телемеханики «Лисна» для электрифицированных желез-ных дорог / Под ред.д.т.н., проф. Н.Д. Сухопрудского.- М.:Транспорт, 1979.

5.2. Носовский В.Е., Попов B.C. Техническое обслуживание электронных систем телемеханики ЭСТ-62 и "Лисна".- М.: Транспорт, 1982.

Лабораторна робота №5Последнее изменение этой страницы: 2017-01-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.168.112.145 (0.006 с.)