Загальні методичні вказівки з вивчення дисципліниМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Загальні методичні вказівки з вивчення дисципліни 

З метою полегшення засвоєння теоретичного матеріалу всього курсу, студенту доцільно дотримуватися такого порядку його вивчення.

Основна форма вивчення – самостійна робота студента в міжсесійний період над темами навчальної програми. Програма, методичні вказівки і контрольні завдання студенту видаються раніше. Перш ніж розпочати вивчення питань теми, потрібно ознайомитися з методичними порадами з її вивчення.

Потім необхідно підібрати відповідну літературу. Вивчення її корисно супроводжувати коротким конспектуванням і відповідями на контрольні питання теми. Хоча контрольні питання не відображають зміст всієї теми, їх наявність дозволяє студенту зосередити увагу на принципових моментах, відділити головне від другорядного.

Незрозумілі положення, ідеї, які можуть виникнути при вивченні матеріалу теми, студенту необхідно записувати окремо, щоб вияснити їх при вивченні літературних джерел, на лекціях, практичних заняттях, при проведенні консультації у викладачів. Окрім літературних джерел, доцільно користуватися й іншими джерелами, включаючи консультації у спеціалістів на місцях (на підприємствах, у вузах, НДІ, управліннях агропромислового розвитку).

За своїм змістом дисципліна „Фінансовий менеджмент” не повторює змісту попередніх дисциплін, а виступає як інструмент організації виробництва. Для закріплення матеріалу бажано ознайомитися з практикою управління фінансами підприємства, в якому працює студент, або в сусідніх підприємствах і організаціях.

Виконавши описану вище роботу, студент приступає до виконання контрольної роботи у відповідності з індивідуальним завданням, виданим викладачем. Після позитивного рецензування контрольної роботи і усної співбесіди зі студентом ставиться залік.

Виконуючи роботу, студент повинен сам проконтролювати себе, наскільки добре він засвоїв теоретичний курс, що залишилось ще незрозумілим або вимагає уточнення, чи готовий він до екзаменаційної сесії.

Під час екзаменаційної сесії читаються лекції і проводяться семінарські заняття та консультації.


Назва тем, які підлягають вивченню, їх зміст

Тема 1. Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту.

Сутність фінансового менеджменту. Форми прояву фінансового менеджменту як інтегрального явища. Об’єкти і суб’єкти фінансового менеджменту. Стратегія і тактика фінансового менеджменту. Мета фінансового менеджменту. Основні завдання фінансового менеджменту. Принципи та функції фінансового менеджменту.

Тема 2. Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту.

Поняття інформаційної бази фінансового менеджменту. Вимоги до якості фінансової інформації. Система показників інформаційного забезпечення фінансового менеджменту, які формуються із зовнішніх і внутрішніх джерел. Зміст фінансової звітності.

Тема 3. Управління грошовими потоками на підприємстві.

Поняття, види та значення грошових потоків на підприємстві. Методи розрахунку грошових потоків. Аналіз грошових потоків підприємства. Процес управління грошовими потоками.

Тема 4. Визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових розрахунках.

Необхідність і значення визначення грошей у часі. Фактори, що впливають на зміну вартості грошей у часі: ризик, інфляція. Нарахування простих і складних відсотків. Майбутня вартість грошей і її зміст. Розрахунок майбутньої вартості грошей з урахуванням ануїтетів. Теперішня вартість грошей і її зміст. Поняття дисконтування та сфери його застосування. Розрахунок теперішньої вартості ануїтетів. Використання відсоткового фактора в розрахунках теперішньої вартості грошей.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-27; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.16.210 (0.018 с.)