Теплозахисних показників стіни за зимовими умовамиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Теплозахисних показників стіни за зимовими умовами 

З теорії тепло- і масообміну [2] випливають наступні залежності, що справедливі для плоскої непрозорої термічно однорідної огороджувальної конструкції

 

= ,(2.4)

= ,(2.5)

RS= + + , (2.6)

Ri = , (2.7)

де - мінімальне значення опору теплопередачі огороджувальної конс­трукції, що задоволняє умові (2.2), м2ּ0С/Вт; - мінімальне значення опору теплопередачі огороджувальної конс­трукції, що задоволняє умові (2.1), м2ּ0С/Вт; RS– розрахункове значення опору теплопередачі плоскої багатошарової термічно однорідної огороджувальної конструкції, м2ּ0С/Вт; aві aз- коефіцієнти тепловіддачі відповідно внутрішньої і зовнішньої поверхонь огороджувальної конструкції, що приймаються згідно [1, дод. Е ], Вт/(м2ּ0С); Ri- термічний опір і-го шару, м2×0С/Вт; m - число шарів огороджувальної конструкції; tв - розрахункова температура внутрішнього повітря 0С, в курсовій роботі примається згідно табл. 1.1; tз - розрахункова температура зовнішнього повітря, що приймається згідно табл. 2.2, 0С; - максимально допустимий за санітарно-гігієнічними вимогами перепад між температурою внутрішнього повітря в приміщенні і приведеною температурою внутрішньої поверхні огороджувальної конструкції, приймається згідно [1, табл. 3 ] , 0С; dі- товщина і-го шару огороджувальної конструкції, м; lі– значеннярозрахункового коефіцієнту теплопровідності матеріалу і-го шару, Вт/мּ0С.

Значення lіприймаються згідно [1, дод. 4] з урахуванням умов експлуатації, а умови експлуатації (А або Б) встановлюються згідно [1, табл. 2] залежно від вологісного режиму приміщення.

Мінімальне значення опору теплопередачі що задовольняє умовам (2.1) – (2.3), знаходиться за формулою

 

(2.8)

 

Із залежностей (2.6) – (2.8) випливає, що мінімальне значення товщини d2.minшару утеплювача тришарової стіни, що задовольняє умовам (2.1) – (2.3), визначається за формулою

 

= l2( - 1!aв– d1!l1– d3!l3– 1!aз), (2.9)

 

де l1, l2і l2– розрахункові коефіцієнти теплопровідності матеріалів 1-го, 2-го і 3-го шарів стіни, Вт/мּ0С; d1 і d3– товщини 1-го і 3-го шарів стіни.

Остаточно приймається, що розрахункове значення d2 дорівнює значенню округленому до 0,01 м у бік збільшення.

Розрахункове значення опору теплопередачі стіни знаходиться за формулами (2.6) – (2.7) при розрахунковому значенні d2.

Оскільки в курсовій роботі тришарова стіна відноситься до непрозорих термічно однорідних огороджувальних конструкцій, то на грунті викладених вище положень рекомендується визначення товщини шару утеплювача і визначення розрахункового опору теплопередачі стіни виконувати у 3 етапи:

1. Визначаються вихідні дані для розрахунку.

2. Визначаються опори теплопередачі і

3. Визначаються товщина шару утеплювача (шар № 2) і опір теплопередачі, що задовольняють нормативним вимогам до теплотехнічних показників стіни за умов зимового періоду.

Перший розділ курсової роботи потрібно завершити висновком, що при визначеній товщині d2зовнішня стіна задовольняє чинним нормативним вимогам до теплозахисних показників огороджень за зимовими умовами.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-27; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.13.53 (0.016 с.)