Розрахунок огороджень на повітропроникність.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розрахунок огороджень на повітропроникність.Для непрозорих огороджувальних конструкцій необхідний опір повітропроникності , м2⋅год⋅Па/кг, на і-му поверсі, для якого виконується розрахунок, визначається за формулою

 

, (5.11)

 

де Δpірозрахункова різниця тисків, що визначається за формулою (5.7), Па; Gннормативна максимально допустима повітропроникність огороджувальної конструкції, кг/(м2⋅год), що встановлюється згідно з табл. 5.1 залежно від виду огороджувальної конструкції.

 

Таблиця 5.1.

Нормативні максимально допустимі значення повітропроникності

огороджувальних конструкцій, Gн, кг/(м2⋅год)

 

Вид огороджувальної конструкції Значення Gн
Зовнішні непрозорі огороджувальні конструкції житлових і громадських будинків 0,5 кг/(м2⋅год)
Зовнішні непрозорі конструкції промислових будинків 1,0 кг/(м2⋅год)
Стики між елементами (панелями) непрозорих конструкцій житлових і громадських буднків 0,5 кг/(м⋅год)
Стики між елементами (панелями) непрозорих конструкцій промислових будівель 1,0 кг/(м⋅год)
Світлопрозорі конструкції житлових та громадських будинків, виробничих будинків із кондиціюванням повітря 6,0 кг/(м2⋅год)
Світлопрозорі конструкції промислових будинків 10 кг/(м2⋅год)
Вхідні двері до квартир 1,5 кг/(м2⋅год)

 

Фактичний опір повітропроникності , м2⋅год⋅Па/кг, багатошарових непрозорих огороджувальних конструкцій визначають за формулою,

= , (5.12)

 

де опір паропроникності і-го шару конструкції, м2⋅год⋅Па/кг, що визначається згідно дод. 5.

Для світлопрозорих конструкцій необхідний опір повіт­ропро­никності , м2⋅год/кг, виз­начають за формулою

 

, (5.13)

 

де Δр0=10 Парізниця тисків, за якою визначається масова повітро­проникність світлопрозорої конструкції під час випробувань згідно ДСТУ Б В.2.6-18.

Фактичний опір повітропроникності світлопрозорих огороджувальних конструкцій визначають за формулою

 

(5.14)

 

де п – показник режиму фільтрації світлопрозорої конструкції, отрима­ний за результатами випро­бувань, проведених згідно з ДСТУ Б В.2.6-18 (в курсовій роботі примається: п=2/3); Gс.кповітропроникність світлопрозорої конструкції, кг/(м2⋅год), при Δр0 = 10 Па, отримана за результатами випробувань акредитованими лабораторіями (значення Gс.к в курсовій роботі приймається згідно табл. 5.2 залежно від вихідних даних за табл. 2.1).

У випадку, якщо

/Rg.н³ 5, (4.15)

то відповідно до вимог п. 5.23 ДБН В.2.2-15 потрібно передбачати механічну вентиляцію приміщень або встановлювати в світлопрозорих конструкціях регулюючи вентиляційні елементи.

В курсовій роботі світлопрозоре огородження (вікно) перевіряється на умову (4.15) для першого і останнього поверхів з висновком про необхідність (або відсутність необхідності) передбачити механічну вентиляцію приміщень або встановлювати в світлопрозорих конструкціях регулюючи вентиляційні елементи відповідно до вимог п. 5.23 ДБН В.2.2-15.

Таблиця 5.2

Повітропроникність світлопрозорих огороджувальних

конструкцій (вікон)

 

№ пор. Конструкція вікна Кіль-кість ущіль-нених стулок вікна Повітропроникність Gс.к , кг/м2×год (при Dр=10 Па), світлопрозорих конструкцій (вікон) із дерев’яними рамами і ущіленням прокладками з
Пінополі-уретану І губчастої гуми ІІ Напівшертя-ного шнура ІІІ
Одинарне чи подвійне скління у спарених рамах 3,85 6,25 8,33
Подвійне скління у роз- дільних рамах 3,45 5,56 7,69
Те ж саме 2,63 3,85 5,56
Потрійне скління у роз- дільно-спарених рамах 3,33 5,56 7,14
Те ж саме 2,27 3,85 5,00
Те ж саме 1,79 2,70 3,70
Примітка. Конструкція вікна, позначена в графі 11 табл. 2.1 арабською і римською цифрами, відповідає в табл. 5.2 порядковому номеру (арабська цифра) в колонці 1 і відповідній римській цифрі в колонці 4, 5 або 6. Таким чином, позначенню 2-ІІІ в табл. 5.2 відповідає конструкція вікна з паропроникністю 5.56 кг/м2×год (при Dр=10 Па).

 

На основі викладених вище положень рекомендується розрахунок на повітропроникність виконувати у 5 етапів:

1. Визначаються вихідні дані для розрахунку.

2. Визначаються різниці тисків повітря на зовнішню і внутрішню поверхні огороджувальних конструкцій.

3. Визначаються потрібні опори повітропроникності огороджень.

4. Визначаються фактичні опори повітропроникності огороджень.

5. Перевіряється відповідність огороджувальних конструкцій нормативним вимогам щодо опору повітропроникності.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-27; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.248.200 (0.022 с.)