Маркетингові дослідження ринку: види, напрями, методи.Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Маркетингові дослідження ринку: види, напрями, методи.Марк дослідження – це системне збирання і об’єктивний запис, класифікація, аналіз і узагальнення даних щодо поведінки, потреб, відносин, вражень, мотивацій і тд окремих осіб і організацій в контексті їхньої ек, політ, сусп і побутової д-ності.

МД визначаються я к ф-я, що є зєднувльною ланкою між споживачем, клієнтом, громадськістю і товаров-ком за дп інформації. Остання викор-ться для зясування та визначення марк проблем: для генерування, поліпшення й оцінювання марк д-ності; для поліпшення розуміння М я к процесу. МД уточнює інформацію, необх для пошуку цих даних, розробляє метод збирання інф-ції, керує і спрямовує його процесомз збирання даних, аналізує рез-ти, повідомляє про знахідки та їх запровадження.

Роль МД полягає в оцінці марк ситуацій, забезпеченні інф-цією, яка уможливлює створення ефективної марк програми під-ва.

Структура МД:

1) дослідження ринку:

- осн хар-тики та темпи розвитку

- попит та проп, умови їх оптимального співвідношення

- місткість ринку

- сегментування ринку

- частки ринку

- стан і тенденції розвитку конкуренції

- прогнози дослідження збуту

- дослідження поведінки суб’єктів ринку

2) дослідження під-ва:

- аналіз рез-тів госп д-ності

- оцінка конкур-ності

- дослідження іміджу

- оцінка ефективності марк заходів.

Марк дослідження – це системне збирання і об’єктивний запис, класифікація, аналіз і узагальнення даних щодо поведінки, потреб, відносин, вражень, мотивацій і тд окремих осіб і організацій в контексті їхньої ек, політ, сусп і побутової д-ності.

Предметом МД є конкр марк проблема, що стосується ситуації в мікро середовищі чи у зовн бізнес-середовищі під-ва, а їх об’єктом – певний суб’єкт системи «під-во – ринок – економіка» або певна його конкр хар-тика.

Осн завдання МД:

- аналіз та прогнозні дослідження кон’юнктури ринку

- визнач величини і динаміки попиту та пропозиції товарів, співвідношення їх величин

- розрахунок місткості ринку в цілому та його окр сегментів

- прогнозні дослідження обсягів збуту

- визнач конкур позицій, іміджу під-ва та його продукції

- дослідж поведінки споживачів, конкурентів, посередників, постачальників та ін суб’єктів ринку

- аналіз рез-тів марк д-ності під-ва

- оцінка ефективності марк заходів

- розробка рекомендацій стосовно поліпшення товарної, цінової, комунікаційної та розподільної марк політики під-ва.

- розробка докладної програми М.

Осн принципи МД:

Систематичність, комплексність, цілеспрямованість, об’єктивність, надійність, економічність, результативність, відповідність засадам добросовісної конкуренції.

Марк дослідження – це системне збирання і об’єктивний запис, класифікація, аналіз і узагальнення даних щодо поведінки, потреб, відносин, вражень, мотивацій і тд окремих осіб і організацій в контексті їхньої ек, політ, сусп і побутової д-ності.

Залежно від мети використовуваної інф-ції, способів її отримання, техніки проведення та кінц рез-тів існують такі види МД:

Кабінетні дослідження. Їхньою метою є формування заг уявлень про різні проблеми та аспекти марк д-ності, поведінку суб’єктів ринку. Інф-ція для таких досліджень отримується через проведення цілеспрямованих експериментів, опитувань і спостережень за кон’юнктурою ринку, тенденціями його розвитку, станом конкур середовища тощо.

Польові дослідження. Їхньою метою є отримання не загальних, а конкр уявлень про різні проблеми та аспекти марк д-ності, поведінку суб’єктів ринку. Інф-ція для таких досл отримується завдяки проведенню цілеспрям опитувань, спостережень та експериментів.

Метод пробного продажу (пілотні досл). Викор-ться за браком повної інф-ції або за неможливості її збирання та узагальнення. Цей метод поєднує конкр марк дії (збут продукції, рекл-ння, зміна рівня цін) з досліджуванням процесів і їхніх рез-тів за принципом «проб і помилок».

Панельні дослідження проводяться на підставі регулярного спілкування з визначеною (завжди тією самою) групою споживачів, що робить можливим аналіз стану та динаміки їхніх запитів, мотивацій, ставлень тощо.

Метод фокус-груп – невимушене спілкування із 6-10 особами, які мають подібні хар-тики (освіта, вік, сім стан, фах), з метою визнач їхніх поглядів, ставлення до певної марк проблеми, до способів її розв’язання.

Ділові контакти. Метод передбачає спілкування з представниками ін під-ств чи за споживачами під час виставок, ярмарок, презентацій, дружніх зустрічей тощо.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.132.225 (0.035 с.)