ТОП 10:

Обсяг знань, вмінь курсанта після вивчення темиЗнати:

· основні ідеї біхевіоризму;

· основні ідеї гештальтпсихології; ;

· основні ідеї когнітивної психології;

· основні ідеї психоаналізу;

· основні ідеї гуманістичної психології;

· механізми психологічного захисту.

Вміти:

· здійснювати контроль над власною поведінкою;

· давати психологічну оцінку мотивам, діям, засобам та наслідкам дій людини.

 

ТЕМА 3. Психологія пізнавальних процесів

Психічні процеси. Образ як центральна категорія психології пізнавальних процесів. Характеристика пізнання.

Чуттєві форми освоєння дійсності як головне джерело пізнання людиною себе та оточуючого світу. Відчуття як первинна форма відображення дійсності. Феномени сприймання. Сучасні погляди на процес сприймання. Властивості та види сприймання. Порушення сприймання.

Раціональні форми освоєння дійсності. Пам’ять. Основні процеси та структура пам`яті. Види пам`яті. Закони пам`яті. Формування і розвиток пам`яті. Уява як психічний процес. Види уяви. Роль уяви в житті людини. Розвиток уяви. Мислення як психічний процес. Види мислення. Репродуктивне та продуктивне мислення. Якості мислення. Інтелект. Здібності. Творчість. Засоби активізації мислення. Мислення та мова.

Увага. Властивості і види уваги. Розвиток уваги.

Врахування юристами закономірностей психології пізнавальних процесів в професійній діяльності.

Роль і значення теми для діяльності юристів

Тема що вивчається має таку роль і значення для діяльності юристів:

· створює у курсантів цілісне уявлення про психологію пізнавальних процесів;

· забезпечує розуміння специфічних особливостей й закономірностей сенсорних, перцептивних, мнемічних процесів;

· допомагає визначити можливості пізнання;

· сприяє оволодінню оптимальними формами та методами пізнавальної діяльності;

· дозволяє розвивати інформаційну культуру юриста та пізнавальне ставлення до самого себе;

· формує професійні настанови на всі пізнавальні процеси;

· розвиває здатність до активної пізнавальної діяльності.

Ключові слова: психічні процеси, пізнавальні процеси, відображення, свідомість, знання, відчуття, сприймання, пам’ять, увага, уява, мислення, мова.

Обсяг знань, вмінь курсанта після вивчення теми

Знати:

· структуру пізнавальних процесів;

· властивості та види відчуття;

· властивості та види сприймання;

· загальну характеристику процесів пам’яті;

· види пам’яті;

· мислення як процес;

· класифікацію видів мислення;

· види уяви;

· види та властивості уваги.

Вміти:

· враховувати закономірності психології пізнавальних процесів в навчальної діяльності;

· розвивати і виховувати пам'ять, увагу.

ТЕМА 4. Психічні властивості та психічні стани особистості

Поняття особистості в психології. Психологічні ознаки особистості. Співвідношення понять індивідуальність і особистість. Психологічна структура особистості і її становлення в процесі індивідуального розвитку. Спрямованість і мотиви діяльності особистості. . Поняття про темперамент. Природна основа темпераменту. Типи темпераменту та їх психологічна характеристика. Характер та його властивості. Риси і типи характеру. Акцентуації характеру. Здібності, їх класифікація. Врахування психічних властивостей особистості в юридичної діяльності.

Психічні стани особистості та їх основна характеристика. Емоції. Природа емоцій. Переживання. Характеристика емоцій. Емоції і почуття. Загальні властивості емоцій та почуттів. Настрої, афекти, пристрасті, тривога, страх, стрес, фрустрація. Класифікація психічних станів. Позитивні психічні стани. Негативні психічні стани, їх психолого-правова оцінка і запобігання. Регуляція і саморегуляція психічного стану. Воля. Індивідуальні відмінності вольової сфери. Регулятивне значення волі в самотворенні особистості.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-17; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.226.245.48 (0.007 с.)