ТОП 10:

Міжнародні відносини в умовах версальського порядку.План.

1. Фактор пацифізму у міжнародних відносинах 20-х - початку 30-х років ХХ ст.

2. Тоталітаризм і авторитаризм у європейських державах у міжвоєнний період.

3. Діяльність Комінтерну у Західних країнах.

4. Зовнішнополітична діяльність великих демократичних країн у 1933-37 рр.

 

Література:

- Дюрозель Ж.-Б. Історія дипломатії від 1919 року до наших днів. - К. - 1999.

- Европа между миром и войной. - М., 1992.

- Киссинджер Г. Дипломатия. - М., 1997.

- Системная история международных отношений в четырех томах. 1918-1991. - Т.1-2. - М., 2000.

- Тоталитаризм в Европе ХХ века. Из истории идеологий, движений, режимов и их преодоления. - М., 1996.

- Цвєтков Г.М. Міжнародні відносини і зовнішня політика в 1917-1945 рр. Навчальний посібник. - К., 1997.

- Галкин А. О фашизме - всерьез. // Свободная мысль. - 1992. - №5.

- Игрицкий Ю. И. Снова о тоталитаризме// Отеч. история. - М., 1993. - № 1.

- Миллер А. Авторитарный и тоталитарный опыт Центральной Европы. - Мировая экономика и международные отношения. - 1995. - №7.

 

Теми рефератів.

1. Пацифізм у Франції.

2. Піцифізм у Німеччині.

3. Пацифізм у США.

5. Міжанародні пацифістські організації.

6. Комінтерн і боротьба комінвстичних партій проти своїх урядів.

7. Істріографія проблеми тоталітаризму і авторитаризму.

 

Тема 4: США у 1918 - 45 рр.

 

"Велика депресія" 1929-1933 рр. в США та "новий курс" Ф.Д.Рузвельта.

План.

1. Економічні, політичні та соціальні наслідки економічної кризи 1929-1933 рр. в США.

2. Президентські вибори 1932 р. та перемога кандидати від демократичної партії.

3. Розробка "нового курсу" і його впровадження в промисловості, сільському господарстві, фінансово-кредитній та соціальній сферах.

 

Література:

- Ван дер Вее Г. История мировой экономики. - М. - 1994.

- Иванов С.В. "Война с бедностью" Ф.Д.Рузвельта. Социальные програмы "нового курса". - Саратов. - 1989.

- История США. В четырех томах. - Т.3. - М. - 1985.

- Стегарь С.А. Практикум по новейшей истории (1917-1945 гг.). - М. - 1975.

- Трубайчук А. Ф.Рузвельт. - К. - 1995.

- Васильев В.С. Бюджет трудного времени (на примере "великой депрессии" в США, 1929-1940 гг.). // США.: ЭПИ. - 1907. - №6.

- Галкн И.В., Тарасов А.А. Место административных реформ в преобразованиях "нового курса" 1930-х годов в США. // Вестник Московского университета. - 1992. - №4. - История. - Серия 8.

- Шаракшана А. Уроки "великой депресии". // Москва. - 1999. - №11.

 

Теми рефератів.

1. Ідейні джерела формування «Нового курсу».

2. Кенсіанство.

3. Монетаризм.

4. «Вільний ринок» та ідеї державного регулювання економіки.

5. Ліберальні концепції у економіці.

 

Тема 5: Німеччина у 1918 - 45 рр.

 

Націонал-соціалістична диктатура в Німеччині.

План.

1. Соціально-економічні і політичні умови виникнення націонал-соціалізму.

2. А.Гітлер. Створення нацистської партії. "25 пунтів". Ідеологія нацизму.

3. "Пивний путч" - перша спроба захоплення влади націонал-соціалістами.

4. Економічна криза 1929-1933 років. Захоплення влади Гітлером і його партією.

5. Внутрішня політика нацистського режиму.

6. Зовнішня політика і плани підготовки нової війни.

 

Література:

- Галкин А.А. Германский фашизм. М., 1989.

- Проэктор Д.М. Фашизм: Путь агрессии и гибели. М., 1989.

- Толанд Д. Адольф Гитлер. Т. 1-2. М., 1993.

- Ширер У. Взлет и падение «третьего рейха». Т. 1-2. М., 1991.

- Энциклопедия «третьего рейха». М., 1996.

- История фашизма в Европе. М., 1978.

 

Теми рефератів.

1. Наука у нацистській Німеччині.

2. Пропаганда у гітлерівській Німеччині.

3. ЗМІ у гітлерівській Німеччині.

4. Права людини у Третьому Рейху.

5. Збройні сили Третього Рейху.

 

Тема 6: Країни Південної Європи у 1918 - 45 рр.

 

Громадянська війна в Іспанії (1936-1939 рр.)

План.

1. Реформи в Іспанії після перемоги демократичної революції 1931 р. Утворення Народного фронту і перемога на виборах 1936 р.

2. Розгортання громадянської війни, учасники конфлікту та головні воєнні дії.

3. Участь СРСР та західних держав у громадянській війні в Іспанії.

4. Результати громадянської війни в Іспанії.

 

Література:

- Гарсия Хосе. Испания ХХ века. – М., 1967.

- Испания 1918-1972 гг. Исторический почерк. – М., 1975.

- Іваницька О. Франсиско Франко – каудильйо Іспанії. – Вінниця, 2002.

- Мещеряков М.Т. Испания в огне. – М., 1971.

- Мещеряков М.Т. Испанская компартия и Коминтерн. – М., 1981.

- Престон Пол. Франко. – М., 2000.

- Рыбалкин Ю. Операция «Х». Советская военная помощь республиканской Испании (1936-1939). – М., 2000.

- Сориа Жорж. Война и революция в Испании 1936-1939: в 2-х томах. – М., 1987.

- Кононова М.В. Громадянська війна в Іспанії 1936-1939 рр.: міфи та реальність // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Серія: Істрія. Випуск 3. – Вінниця, 2001.

- Мещеряков М.Т. Советский Союз и антифашистская война испанского народа. 1936-1939 гг. // История СССР. – 1988. - №1.

- Мещеряков М.Т. СССР и гражданская война в Испании // Новая и новейшая история. – 1993. - №3.

 

Теми рефератів.

1. Франциско Франко – Каудильо Іспанії.

2. Воєнні дії у громадянській війні в Іспанії.

3. Формування збройних сил республіканцями під час громадянської війни в Іспанії.

4. Комінтерн і громадянська війна в Іспанії.

5. Німеччина і громадянська війна в Іспанії.

 

РОЗДІЛ ІІ

 

Тема 1: Основні тенденції розвитку світу у ІІ половині ХХ – на початку ХХІ століть.

„Холодна війна”

План.

  1. Причини і періодизація „холодної війни”.
  2. Форми та прояви „холодної війни”:

а) в економічній сфері;

б) у міжнародних відносинах;

в) у суспільному житті.

3. Уроки „холодної війни”.

 

Література:

- Бешлосс М., Тэлбот С. На самом высшем уровне. Закулисная история окончания „холодной войны”. М., 1994.

- Довідник НАТО. – Брюсель, 1999.

- Дюрозель Жан-Батіст Історія дипломатії від 1919 року до наших днів. – К., 1995.

- Кальвокоресси П. Мировая политика после 1945 года. – М., 2000.

- Киссинджер Г. Дипломатия. – М., 1997.

- Міжнародні відносини та зовнішня політика (1945-1970-ті роки). – К., 1999.

- Міжнародні відносини та зовнішня політика. 1980-2000 роки. – К., 2001.

- Системная история международніх отношений. / под ред. Багатурова. – Т.3,4. – М., 2001.

- Филитов А.М. „Холодная война”. Историографические дискуссии на Западе. – М., 1991.

- ХХ век: основные проблемы и тенденции международных отношений. – М., 1992.

- Эдельман Д. Прелюдия холодной войны: к истории советско-американских отношений. // Вопросы истории. – 1991. - №6.

- Корниенко Г.М. У истоков „холодной войны” // НиНИ. – 1999. - №6.

 

Теми рефератів.

1. Участь США у “Холодній війні”.

2. Дипломатична боротьба у міжнародних організаціях часів “Холодної війни”.

3. Діяльність ООН і “Холодна війна”.

4. Утворення НАТО.

5. Бреттон-Вудська система.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-16; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.74.77 (0.009 с.)