ТОП 10:

Тема 1: Система міжнародних відносин після Першої світової війни. Формування Версальсько-вашингтонської системи.РОЗДІЛ І

Тема 1: Система міжнародних відносин після Першої світової війни. Формування Версальсько-вашингтонської системи.

Результати І світової війни. Версальсько-вашингтонська система.

1. “14 пунктів” – програма Вудро Вільсона.

2. Мирні договори з Німеччиною та її європейськими союзниками.

а) Версальський,

б) Сен-Жерменський,

в) Нейіський,

г) Тріанонський.

3. Українське питання на Паризькій мирній конференції.

4. Міжнародні відносини в Азійсько-тихоокеанському регіоні. Вашингтонська конференція.

 

Література:

- Готлиб В. Тайная дипломатия во время Первой мировой войны. М.: Международные отношения, 1960.

- Дюрозель Ж.-Б. Історія дипломатії від 1919 року до наших днів. - К. - 1999.

- Европа в системе международных отношений 1917-1945 гг. - Свердловск, 1990.

- Европа между миром и войной. - М., 1992.

- Илюхина Р.М. Лига наций. 1919-1934. М: Наука, 1982. Гл. 1.

- Индукаева Н.С. История международных отношений 1918 - 1945 гг. Томск, 2003.

- Киссинджер Г. Дипломатия. - М., 1997.

- Клейменова Н.Е., Сидоров А.Ю. Версальско-вашингтонская система международных отношений: проблемы становления и развития. 1918-1939. М.: МГИМО МИД РФ, 1995.

- Латинская Америка в международных отношениях. ХХ век. Т. 1-2 / Под ред. А.Н.Глинкина, Б.М.Мартынова, А.И.Сизоненко и др. М.: Наука, 1988.

- Морозов Г.И. Лига Наций: взгляд через полвека. // Вопросы истории. - 1992. - №2/3.

- Павлюк О. США і Східногалицьке питання на Паризькій мирній конференції 1919 р. // Київська старовина. - 1999. - №6.

- Системная история международных отношений в четырех томах. 1918-1991. - Т.1-2. - М., 2000.

- Уткин А.И. Дипломатия Вудро Вильсона. - М., 1989.

- Цвєтков Г.М. Міжнародні відносини і зовнішня політика в 1917-1945 рр. - К., 1997.

 

Теми рефератів:

1. «14 пунктів» В.Вільсона – база для мирних переговорів.

2. Версальський мирний договір.

3. Сен-Жерменський мирний договір.

4. Нейський мирний договір.

5. Трианонський мирний договір.

 

Тема 2: Міжнародні відносини 1921 - 1939 рр. Тимчасова стабілізація і крах версальсько-вашингтонського порядку.

 

Міжнародні відносини в 1933-1939 рр.

План.

1. Творення системи колективної безпеки. Роль і місце в ній західних держав і СРСР.

2. Формування нових вогнищ майбутньої війни.

3. Аншлюс Австрії.

4. Мюнхенська нарада і окупація Чехословаччини.

5. Німецько-радянські відносини - Пакт про ненапад і договір про дружбу і кордон.

 

Література:

- 1939 год: уроки истории. - М., 1990.

- Документы внешней политики СССР (январь - декабрь 1939 г.) - Т.ХХ11. - М., 1992.

- Дюрозель Жан -Батіст. Історія дипломатіх від 1919 року до наших днів. - К., 1995.

- От Мюнхена до Токийского залива. Взгляд с Запада. - М., 1992.

- Системная история международных отношений в 4-х томах. - Под ред. Богатурова Б.В. - Т.-1,2. - М., 2002.

- СССР - Германия. 1939 г. Документы и материалы о советско-германских отношениях с апреля по оетябрь 1939 г. - Т.1-2. - Вильнюс, 1989.

- Черчиль У. Вторая мировая война. В 3-х томах. - Т.1. - М., 1991.

- Трубайчук А.Ф., Полянський П.Б. Історико-публіцистична література 1988-1991 років про договори 1939 року між СРСР та Німеччиною. // Український історичний журнал. - 1992. - №1.

Теми рефератів.

1. Франція і побудова системи колективної безпеки.

2. Велика Британія і побудова системи колективної безпеки.

3. США і система колективної безпеки.

4. Мюнхен: змова чи запобігання війні.

5. Агресивні дії тоталітарних країн.

 

Тема 3: Суспільно-політичні рухи після Першої світової війни.

 

Тема 4: США у 1918 - 45 рр.

 

"Велика депресія" 1929-1933 рр. в США та "новий курс" Ф.Д.Рузвельта.

План.

1. Економічні, політичні та соціальні наслідки економічної кризи 1929-1933 рр. в США.

2. Президентські вибори 1932 р. та перемога кандидати від демократичної партії.

3. Розробка "нового курсу" і його впровадження в промисловості, сільському господарстві, фінансово-кредитній та соціальній сферах.

 

Література:

- Ван дер Вее Г. История мировой экономики. - М. - 1994.

- Иванов С.В. "Война с бедностью" Ф.Д.Рузвельта. Социальные програмы "нового курса". - Саратов. - 1989.

- История США. В четырех томах. - Т.3. - М. - 1985.

- Стегарь С.А. Практикум по новейшей истории (1917-1945 гг.). - М. - 1975.

- Трубайчук А. Ф.Рузвельт. - К. - 1995.

- Васильев В.С. Бюджет трудного времени (на примере "великой депрессии" в США, 1929-1940 гг.). // США.: ЭПИ. - 1907. - №6.

- Галкн И.В., Тарасов А.А. Место административных реформ в преобразованиях "нового курса" 1930-х годов в США. // Вестник Московского университета. - 1992. - №4. - История. - Серия 8.

- Шаракшана А. Уроки "великой депресии". // Москва. - 1999. - №11.

 

Теми рефератів.

1. Ідейні джерела формування «Нового курсу».

2. Кенсіанство.

3. Монетаризм.

4. «Вільний ринок» та ідеї державного регулювання економіки.

5. Ліберальні концепції у економіці.

 

План.

1. Реформи в Іспанії після перемоги демократичної революції 1931 р. Утворення Народного фронту і перемога на виборах 1936 р.

2. Розгортання громадянської війни, учасники конфлікту та головні воєнні дії.

3. Участь СРСР та західних держав у громадянській війні в Іспанії.

4. Результати громадянської війни в Іспанії.

 

Література:

- Гарсия Хосе. Испания ХХ века. – М., 1967.

- Испания 1918-1972 гг. Исторический почерк. – М., 1975.

- Іваницька О. Франсиско Франко – каудильйо Іспанії. – Вінниця, 2002.

- Мещеряков М.Т. Испания в огне. – М., 1971.

- Мещеряков М.Т. Испанская компартия и Коминтерн. – М., 1981.

- Престон Пол. Франко. – М., 2000.

- Рыбалкин Ю. Операция «Х». Советская военная помощь республиканской Испании (1936-1939). – М., 2000.

- Сориа Жорж. Война и революция в Испании 1936-1939: в 2-х томах. – М., 1987.

- Кононова М.В. Громадянська війна в Іспанії 1936-1939 рр.: міфи та реальність // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Серія: Істрія. Випуск 3. – Вінниця, 2001.

- Мещеряков М.Т. Советский Союз и антифашистская война испанского народа. 1936-1939 гг. // История СССР. – 1988. - №1.

- Мещеряков М.Т. СССР и гражданская война в Испании // Новая и новейшая история. – 1993. - №3.

 

Теми рефератів.

1. Франциско Франко – Каудильо Іспанії.

2. Воєнні дії у громадянській війні в Іспанії.

3. Формування збройних сил республіканцями під час громадянської війни в Іспанії.

4. Комінтерн і громадянська війна в Іспанії.

5. Німеччина і громадянська війна в Іспанії.

 

РОЗДІЛ ІІ

 

Тема 1: Основні тенденції розвитку світу у ІІ половині ХХ – на початку ХХІ століть.

„Холодна війна”

План.

 1. Причини і періодизація „холодної війни”.
 2. Форми та прояви „холодної війни”:

а) в економічній сфері;

б) у міжнародних відносинах;

в) у суспільному житті.

3. Уроки „холодної війни”.

 

Література:

- Бешлосс М., Тэлбот С. На самом высшем уровне. Закулисная история окончания „холодной войны”. М., 1994.

- Довідник НАТО. – Брюсель, 1999.

- Дюрозель Жан-Батіст Історія дипломатії від 1919 року до наших днів. – К., 1995.

- Кальвокоресси П. Мировая политика после 1945 года. – М., 2000.

- Киссинджер Г. Дипломатия. – М., 1997.

- Міжнародні відносини та зовнішня політика (1945-1970-ті роки). – К., 1999.

- Міжнародні відносини та зовнішня політика. 1980-2000 роки. – К., 2001.

- Системная история международніх отношений. / под ред. Багатурова. – Т.3,4. – М., 2001.

- Филитов А.М. „Холодная война”. Историографические дискуссии на Западе. – М., 1991.

- ХХ век: основные проблемы и тенденции международных отношений. – М., 1992.

- Эдельман Д. Прелюдия холодной войны: к истории советско-американских отношений. // Вопросы истории. – 1991. - №6.

- Корниенко Г.М. У истоков „холодной войны” // НиНИ. – 1999. - №6.

 

Теми рефератів.

1. Участь США у “Холодній війні”.

2. Дипломатична боротьба у міжнародних організаціях часів “Холодної війни”.

3. Діяльність ООН і “Холодна війна”.

4. Утворення НАТО.

5. Бреттон-Вудська система.

 

Європейський Союз.

План.

1. «Чотири свободи» єдиного ринку.

2. Політична інтеграція.

3. Економічний і валютний союз.

4. Проект Європейської Конституції.

 

Література:

- 1992 год: Новые контуры Западной Европы. – М., 1992.

- Антясов М.В. Панамериканизм: идеология и политика. М., 1981.

- Арах М. Европейский Союз: видение политического объединения. – М., 1998.

- Европейский Союз / Под ред. Ю.А. Борко. – М., 1994.

- Европейский Союз на пороге ХХI века: выбор стратегии развития. Под ред. Ю.А.Борко и О.В. Буториной. – М., 2001.

- Объединенная Германия в Европе и мире. – М., 1994.

- Пищик В.Я. Евро и доллар США: конкуренция и партнерство в условиях глобализации. – М., 2002.

- Современные международные отношения. – М., 2000.

- Шемятенков В.Г. Євро. Две стороны одной медали. – М., 1998.

 

Теми рефератів.

1. Введення євро.

2. Розширеня ЄС на Схід.

3. ЄС і Скандинавські країни.

4. Середземноморський вимір політики ЄС.

5. Північний вимір політики ЄС.

6. Спільна зовнішня і оборонна політика ЄС.

 

Тема 3: США у ІІ половині ХХ ст. – на поч. ХХІ ст.

 

США в 1961-1964 рр.

План.

1. Президентські вибори 1960 р. в США. Перемога демократичної партії. Джон Кеннеді. Програма «нових рубежів».

2. Економічний розвиток США. Соціальне законодавство. Студентський та негритянський рух.

3. Зовнішньої політики Д.Кеннеді. Карибська криза.

4. Вбивство у Далласі.

 

Література:

 1. Ефимов И. Кто убил президента Кеннеди. - М., 1991;
 2. Иванян Э.А. Белый дом: президенты и политика. – М., 1976;
 3. История США.: В 4-х томах. – Т. 4. – М.,1987;
 4. Лан В.И. США в военные и послевоенные годы. – М., 1978;
 5. Фурсенко А.А. Критическое десятилетие Америки. 60-е годы. – М., 1974;
 6. Экономическая политика правительства Кеннеди (1961-1963). – М., 1964;
 7. Дело агентурной разработки №31451 // Известия. - 1992. - №175-180
 8. Добрынин А. Карибский кризис. Свидетельство очевидца. // МЖ. - 1992.- №7;
 9. Карибский кризис: вспоминают военные. // Латинская Америка.-1993.-№4;
 10. Корниенко Г.М. Новое о Карибском кризисе. // НиНИ.- 1991. -№3;
 11. Никонов В.А. От Эйзенхауэра к Никсону. – М., 1984;
 12. Поклад Б. Карибский кризис. // МЖ. - 1992. - №11-12;
 13. Просил ли Ф. Кастро нанести упреждающий удар по США. // Латинская Америка. - 1991.- №5;
 14. Секреты Карибского кризиса. // МЖ. - 1992. - специальный выпуск;
 15. Сергеев А. Высадка на Плайя-Хирон. // НиНИ. - 1981.- №4-5;
 16. Трояновский О. Карибский кризис - взгляд из Кремля. // МЖ. - 1992. - №3, 4
 17. Убийство века. // Собеседник. - 1992. - №41;
 18. Чугров С. Политические рифы Карибского кризиса. // МЭМО.-1989.-№5;
 19. Шальнев А. Освальд не был советским агентом // Известия. - 1991. - 26 ноября.

Теми рефератів:

1. ЗМІ у США за часів президента Кеннеді.

2. Права людини за часів президента Кеннеді.

3. Розвиток науки за президентства Кеннеді.

4. Соціальна політика адміністрації Кеннеді.

5. Політичний портрет Дж.Ф.Кеннеді.

 

Тема 4: Велика Британія у ІІ половині ХХ ст. – на поч. ХХІ ст.

 

Джерела і література.

- Арзаканян М.Ц. Де Голль и голлисты на пути к власти. – М., 1990.

- Арзаканян М.Ц. Шарль де Голль. // Вопросы истории. – 1991. - №2,3.

- Голь Ш де. Военные мемуары. – М., 1957.

- Дубинин Ю.В. О Шарле де Голле. // НиНИ. – 2001. - №1.

- Ерофеев В. Де Голль. Дальновидность и иллюзии. // МЖ. – 1988. - №9,10.

- Молчанов Н.Н. Генерал де Голль. – М., 1988.

- Новиков Г.Н. Два этюда о де Голле и голлизме. – Иркутск. – 2001.

- Новиков Г.Н. Голлизм после де Голля. – М., 1984.

- Новиков Г.Н. Де Голль, голлисты и голлизм. // НиНИ. – 1990. - №3.

- Сироткин В.Г. История Франции: пятая республика. – М., 1989.

- Смирнов В.П. Генерал де Голль в годы второй мировой войны: становление идеологии Голлизма. // НиНИ. – 1990 - №6.

- Смирнов В.П. Новейшая история Франции 1918-1975. – М., 1979.

- Смирнов В.П. Размышления о французском национальном характере. // За рубежом. – 1989. - №27.

- Червяков А.М. Военная политика Франции. 1958-1993. – М., 1994.

 

Теми рефератів.

1. Ідеї “голлізму” у сучасній Франції.

2. Утворення П’ятої республіки у Франції.

3. Преса у Франції за часів президента де Голля.

4. Еміграційна політика Франції за часів президента де Голля.

5. Політичні партії у Франції П’ятої республіки.

 

Тема 6: ФРН і НДР у ІІ половині ХХ ст. – на поч. ХХІ ст.

"Німецьке питання" в 1945 – 1990 роках

План.

1. Союзники і "німецьке питання" в 1943-1945 pp.

2. Перша берлінська криза та її наслідки.

3. "Німецьке питання" в 50-х роках. Друга берлінська криза. Створення Берлінської стіни.

4. Дипломатія 1970-1973 pp. - визнання двох Німеччин.

5. Жовтнева революція в НДР та розв'язання "німецького питання".

 

Література:

- История международных отношений и внешней политики СССР (1917-1987).: В 3-хтомах. - Т.2, 3.- М., 1986, 1987.

- Галкин А., Мельников Д. СССР, западные державы и германский вопрос. 1945-1965.-М., 1970.

- Германская история. Новое и новейшее время. : В 2-х томах.-Т.2.-М., 1970.

- Висков С.И., Кульбекин В.Д. Союзники и «германский вопрос», 1945-1949.-М., 1990.

- Кынин. Германский вопрос во взаимоотношениях СССР, США и Великобритании в 1941-1945 гг. // НИИ.- 1995.-№1,4.

- Николаев П.А. Политика США, Англии, Франции в германском вопросе (1945-1954).- М., 1964.

- Рейман М. Решения 1945-1956 гг. - М., 1979.

- Ежов В.Д. От холодной войны к разрядке. - М.. 1987.

- Кремер И.С. ФРГ: этапы восточной политики. - М., 1986.

 

Теми рефератів:

1. Східна політика ФРН.

2. Політичний портрет В.Брандта.

3. Німецьке питання у вітчизняній і зарубіжній історіографії.

4. Політика США у німецькому питанні.

5. Політика Франції у німецькому питанні.

6. Політика Великої Британії у німецькому питанні.

 

РОЗДІЛ І

Тема 1: Система міжнародних відносин після Першої світової війни. Формування Версальсько-вашингтонської системи.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-16; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.172.213 (0.019 с.)