ТОП 10:

Модуль 1: «Методи обстеження стоматологічного хворого.Модуль 1: «Методи обстеження стоматологічного хворого.

Котроль засвоєння змістового модуля №2.

Підсумковий контроль модуля 1.

35. Підсумковий контроль модуля 1.

Модуль 2: «Захворювання ендодонта (пульпіт та періодонтит). Етіологія, патогенез. Класифікація. Клініка, діагностика, лікування та профілактика"

Змістовий модуль №3: «Пульпіт»

 

1. Анатомо-фізіологічні особливості пульпи зуба. Біологія пульпи та вікові зміни.

2. Пульпіт. Етіологія і патогенез.

3. Класифікація пульпіту.

4. Клініка, патанатомія, діагностика гострих форм пульпіту.

5. Клініка, патанатомія, діагностика хронічних форм пульпіту.

6. Пульпіт, ускладнений фокальним періодонтитом. Клініка, діагностика.

7. Загострення хронічного пульпіту. Клініка, діагностика.

8. Ретроградний, висхідний та залишковий пульпіт. Клінічні особливості.

9. Диференційна діагностика різних форм пульпіту.

10. Лікування пульпіту біологічним методом. Обгрунтування, суть, показання до застосування, етапи лікування, методика.

11. Лікарські препарати на етапах лікування пульпіту біологічним методом. Рецепти.

12. Вітальна ампутація пульпи зуба. Показання, методика проведення. Обгрунтування вибору медикаментів на етапах лікування.

13. Вітальна екстирпація пульпи зуба. Показання, методика проведення.

14. Девітальна ампутація. Техніка проведення. Етапи. Девіталізуючі препарати.Рецепти.

15. Девітальна екстирпація. Техніка проведення. Етапи. Девіталізуючі препарати . Рецепти.

16. Комбінований (змішаний ) метод лікування пульпіту. Показання. Методика проведення.

17. Особливості інструментальної та медикаментозної обробки кореневих каналів при лікуванні пульпіту.

18. Використання фізичних факторів для діагностики і лікування пульпітів.

19. Сучасні методи обтурації кореневих каналів.

20. Помилки в діагностиці та лікуванні пульпітів.

21. Ускладнення, які виникають внаслідок лікування пульпітів. Причини, методи усунення і профілактики.

22. Контроль засвоєння змістового модуля № 3 «Пульпіт».

Змістовий модуль №4 " Періодонтит”.

 

23. Анатомо-фізіологічні особливості періодонту. Вікові зміни.

24. Періодонтит. Етіологія, патогенез. Класифікація. Методи обстеження та діагностики періодонтиту.

25. Клініка, патанатомія, діагностика гострих форм періодонтиту. Фази запалення.

26. Клініка, патанатомія, діагностика хронічного фіброзного періодонтиту.

27. Клініка, патанатомія, діагностика хронічного гранулюючого періодонтиту.

28. Клініка, патанатомія, діагностика хронічного гранулематозного періодонтиту.

Особливості клінічних проявів кистогранульоми, кисти. Тактика лікаря-стоматолога.

29. Клінічні особливості, діагностика загострення хронічного періодонтиту.

30. Диференційна діагностика різних форм періодонтиту.

31. Принципи лікування гострих форм періодонтиту.

32. Принципи лікування хронічних форм періодонтиту.

33.Прискорені методи лікування періодонтиту.

34. Хірургічні методи лікування періодонтиту.

35. Лікування періодонтиту в зубах із непрохідними кореневими каналами. Методи імпрегнації.

36. Використання фізіотерапевтичних методів для лікування періодонтитів.

37. Помилки в діагностиці та лікуванні періодонтитів. Ускладнення, які виникають внаслідок лікування періодонтитів.

38. Контроль змістового модуля №4 " Періодонтит”.

Підсумковий контроль модуля 2

Підсумковий контроль модуля 2

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ З ПРЕДМЕТУ

“ ТЕРАПЕВТИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ”

для студентів 3 курсу

Y семестр

Модуль 1: «Методи обстеження стоматологічного хворого.

YІ семестр

Модуль 2: «Захворювання ендодонта (пульпіт та періодонтит). Етіологія, патогенез. Класифікація. Клініка, діагностика, лікування та профілактика"

1. Пульпа зуба. Пульпіт. Етіологія, патогенез, патанатомія, класифікація. Клініка, діагностика, дифдіагностика, гостих форм пульпітів.

2. Клініка, діагностика хронічних форм пульпіту та їх загострення.

Лікування пульпітів, класифікація, принципи лікування. Лікування пульпіту методом девітальної екстерпації, ампутації. Методика проведення.

3. Лікування пульпіту біологічним, вітальним екстерпаційним та ампутційним методом. Показання, методика проведення.

4. Клінічні аспекти ендодонтії: використання інструментарію, препаратів, пломбувальних матеріалів. Клінічні особливості обтурації кореневих каналів.

5. Анатомічні, гістологічні та функціональні особливсоті будови періодонту. Періодонтит. Етіологія, патогенез, класифікація, клініка, патанатомія, діагностика, гострих періодонтитів.

6. Клініка, патологічна анатомія, діагностика хронічних періодонтитів. Диференційна діагностика періодонтитів.

7. Загальні принципи лікування періодонтитів. Особливості інструментальної та медикаментозн обробки кореневих каналів.

8. Особливості обтурації корених каналів при періодонтиті. Фармакологічні засоби у лікуванні періодонтитів.

9. Лікування гострого, хронічного та загострення хронічного періодонтиту (алгоритми лікування )

10. Помилки та ускладнення в одонтопатології, їх причини, попередження та способи усунення.

 

Перелік теоретичних питань

Перелік практичних навичок

Перелік питань

Перелік практичних навичок

Модуль 1: «Методи обстеження стоматологічного хворого.Последнее изменение этой страницы: 2016-12-16; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.238.190.122 (0.005 с.)