ТОП 10:

Змістовий модуль № 1. Обстеження стоматологічного хворого з одонтопатологією”.1. Терапевтична стоматологія, як основна стоматологічна дисципліна. Задачі терапевтичної стоматології, взаємозв’язок із загальними клінічними та стоматологічними дисциплінами.

2. Розділи терапевтичної стоматології. Вклад Є.М. Гофунга, І.О. Новіка, М.Ф.Данилевського у вирішення актуальних проблем стоматології.

3. Структура стоматологічної поліклініки та її терапевтичного відділення.

4. Оснащення робочого місця лікаря-стоматолога.

5. Етика та деонтологія в стоматології.

6. Ятрогенні захворювання.

7. Професійні захворювання лікаря-стоматолога та їх профілактика.

8. Невідкладні стани в терапевтичній стоматології: причини розвитку, клінічні прояви. Надання невідкладної допомоги.

9. Принципи та схема обстеження стоматологічного хворого.

10. Значення та інформативність суб’єктивного методу обстеження, послідовність його проведення.

11. Основні методи об’єктивного обстеження стоматологічного пацієнта: методика проведення, їх інформативність та значення.

12. Додаткові методи об’єктивного обстеження стоматологічного пацієнта: методика проведення, інтерпретація результатів.

13. Медична документація терапевтичного прийому: правила заповнення. Медична карта стоматологічного хворого (ф.043/ О) – медичний, науковий та юридичний документ.

14. Гігієна порожнини рота. Засоби та методи.

15. Значення зубної бляшки в патогенезі карієсу зубів.

16. Визначення гігієнічного індексу за Федоровим-Володкіною, якісна і кількісна характеристика, інтерпретація результатів.

17. Визначення гігієнічного індексу за Green-Vermillion, інтерпретація результатів.

18. Зубні відкладення. Види, склад.

19. Механізм утворення зубного нальоту та зубного каменю.

20. Поняття професіональної чистки зубів. Визначення, методи видалення зубних відкладень, засоби та інструменти.

Змістовий модуль № 2.Карієс та некаріозні ураження зубів”.

1. Карієс зуба. Визначення. Класифікація карієсу (робоча).

2. Епідеміологія карієсу: розповсюдженість, інтенсивність, приріст інтенсивності; методики їх визначення.

3. Теорія виникнення та розвитку карієсу Міллера. Суть, позитивні та негативні сторони.

4. Теорія виникнення та розвитку карієсу Д.А. Ентіна. Суть, позитивні та негативні сторони.

5. Теорія виникнення та розвитку карієсу А.І. Рибакова. Суть, позитивні та негативні сторони.

6. Теорії виникнення та розвитку карієсу Є.В. Боровського. Суть, позитивні та негативні сторони.

7. Сучасні погляди на етіологію та патогенез карієсу зубів.

8. Види мікроорганізмів ротової порожнини. Фактори, що обумовлюють їх карієсогенність.

9. Поняття структурної та функціональної резистентності емалі. Поняття та значення зубного ліквору.

10. Поняття резистентності твердих тканин зуба. Методика проведення та інтерпретація ТЕР-тесту.

11. Патоморфологія, клініка, діагностика гострого початкового (в стадії плями) карієсу.

12. Лікування гострого початкового карієсу (в стадії білої плями). Лікарські засоби, методика проведення.

13. Патоморфологія, клініка, діагностика гострого поверхневого карієсу.

14. Патоморфологія, клініка, діагностика хронічного поверхневого карієсу.

15. Патоморфологія, клініка, діагностика гострого середнього карієсу.

16. Послідовність і етапи лікування гострого середнього карієсу.

17. Патоморфологічні зміни тканин зубів при хронічному середньому карієсі.

18. Клініка, діагностика хронічного середнього карієсу.

19. Патоморфологія, клініка, діагностика гострого глибокого карієсу.

20. Лікування хронічного середнього карієсу.

21. Методи ізоляції зуба від слини. Набір для накладання кофердаму: склад, призначення. Накладання кофердаму залежно від клінічної ситуації.

22. Послідовність та особливості етапів лікування гострого глибокого карієсу в одне відвідування.

23. Лікувальні пасти: групи, склад, властивості, механізм дії, особливості приготування і накладання.

24. Лікування гострого глибокого карієсу в два відвідування. Послідовність та особливості етапів.

25. Патоморфологія, клініка, діагностика хронічного глибокого карієсу.

26. Лікування хронічного глибокого карієсу. Послідовність етапів та особливість лікування.

27. Квітучий карієс: визначення, причини розвитку, клінічні прояви та діагностика.

28. Вибір тактики препарування каріозних порожнин з урахуванням індивідуальної карієсрезистентності та вітальності зуба, властивостей пломбувальних матеріалів.

29. Вибір пломбувального матеріалу залежно від класу каріозної порожнини.

30. Особливості лікування карієсу контактних поверхонь.

31. Кінцева обробка пломб. Етапи, інструменти.

32. Загальне лікування карієсу. Групи лікарських засобів, особливості призначення, дозування.

33. Патоморфологія, клініка та діагностика вторинного хронічного глибокого карієсу.

34. Причини виникнення та профілактика вторинного карієсу.

35. Некаріозні ураження зубів. Класифікація за Патрикєєвим.

36. Патоморфологія, клініка та діагностика некаріозних уражень, що виникають до прорізування зубів: гіпоплазія, гіперплазія.

37. Патоморфологія, клініка та діагностика некаріозних уражень, що виникають до прорізування зубів: ендемічний флюороз.

38. Патоморфологія, клініка та діагностика некаріозних уражень, що виникають після прорізування зубів: травматичні та хімічні ураження.

39. Гіперестезія зубів: причини розвитку, види.

40. Лікування гіперестезії: групи сучасних десенситайзерів, склад, властивості, методики використання.

41. Патоморфологія, клініка, діагностика, лікування клиноподібного дефекту.

42. Патоморфологія, клініка, діагностика, лікування ерозії емалі зуба.

43. Зміни кольору зубів (дисколорити) та методи їх усунення.

44. Комп’ютерний та післяпроменевий некроз емалі. Клініка, діагностика, дифдіагностика, лікування.

45. Поняття реставрації зубів. Планування побудови реставрації.

46. Інструменти та аксесуари для проведення реставрації.

47. Методи і засоби знеболення при лікуванні карієсу.

48. Профілактика карієсу. Визначення. Види профілактики. Значення індивідуальної та суспільної профілактики.

49. Використання фізичних методів в комплексній терапії карієсу: показання, протипоказання, механізм дії, методика проведення.

50. Помилки і ускладнення в діагностиці та лікуванні карієсу.

 

Перелік практичних навичокПоследнее изменение этой страницы: 2016-12-16; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.94.202.172 (0.005 с.)