ТЕМА 12. ПОСЛУГИ У СФЕРІ ФІНАНСОВОГО ІНЖИНІРИНГУМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА 12. ПОСЛУГИ У СФЕРІ ФІНАНСОВОГО ІНЖИНІРИНГУ 

Питання для обговорення:

1. Поняття фінансового інжинірингу.

2. Принципи і методи надання послуг фінансового інжинірингу.

3. Роль фінансового інжинірингу у розвитку ринку фінансових послуг.

 

Питання для самостійного опрацювання та самоперевірки:

1) Що таке інжиніринг, фінансовий інжиніринг?

2) Основні види послуг інжинірингових фірм.

3) Оцініть роль фінансового інжинірингу у розвитку світового фінансового ринку.

4) Яка роль фінансового інжинірингу в активізації розвитку вітчизняного ринку фінансових послуг?

5) Які сегменти вітчизняного фінансового ринку найбільш потребують розробки та запровадження фінансових інновацій?

 

Завдання для індивідуальної роботи:

Тематика рефератів:

1. Оцінка технологічного рівня функціонування вітчизняного ринку фінансових послуг.

2. Оцінка розвитку світового ринку послуг фінансового інжинірингу.

 

Література:

1. Андрєєва Г.І. Структура біржового ринку похідних цінних паперів і принципи його організації / Г.І. Андрєєва. // Актуальні проблеми економіки. - 2011. - №5. - C.183-187.

2. Боришкевич О. Інновації на фінансових ринках: великі загрози великих можливостей / О. Боришкевич. // Вісник НБУ. - 2010. - №6. - C.38-41.

3. Глущенко О.В. Фінансовий інжиніринг: інновації та загрози / О.В. Глущенко // Ефективна економіка [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.economy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=544

4. Горбач Л.М., Каун О.Б. Ринок фінансових послуг: Навчальний посібник. / Л.М. Горбач, О.Б. Каун - К.: Кондор, 2006.- 435c.

5. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л. Ринок фінансових послуг: Термінологічний словник: Підручник. / А.Г. Загородній, Г.Л. Вознюк - Львів: Бескид Біт, 2008. - 542c.

6. Єгоричева С. Методологічні засади організації інноваційного процесу в комерційних банках / С. Єгоричева. // Вісник НБУ. - 2011. - №1. - C.53-57.

7. Лукьянова Н.А. Финансовый инжиниринг в банке как инструмент активизации привлечения клиентов / Н.А. Лукьянова // Економічний простір. Збірник наукових праць [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekpr/2010_33/Zmist/19PDF.pdf

8. Нікітіна Ю.В., Олександрова Т.М. Застосування фінансового інжинірингу в управлінні акціонерним капіталом / Ю.В. Нікітіна, Т.М. Олександрова // [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.rusnauka.com/12_EN_2008/Economics/31291.doc.htm

9. Фінансові послуги України: Енциклопедічний довідник. У 6-ти т. / Мітюков І.О.,Александров В.Т.,Ворона О.І.,Недбаєва С.М. - К.: Укрбланквидав, 2001. - 600c. - С. 490-599.

10. Финансовые рынки и Интернет. - М.: Изд-во "Медіа-2000", 2000.- 999c.

11. Яцюк Г. Модернізація торговельної інфраструктури ринку цінних паперів / Г. Яцюк. // Економіка України. - 2010. - №12. - C.44-48.

12. Ящук В.В. Ринки фінансових послуг як складова системи економічного розвитку / В.В. Ящук. // Фінанси України. - 2010. - №1. - C.115-121.

 


Додатки

 

 

 
 

 

 


 


 

 


Таблиця 1

Аналіз структури і динаміки

інвестиційного портфеля фінансового посередника

Об’єкт аналізу Характеристика інвестиційного портфеля Ознака характеристики
  Цілі формування
Структура портфеля Портфель доходу (ризиковий) Частка високоризикових інвестицій найбільша
Стабільний (консервативний) портфель Частка низькоризикових інвестицій найбільша
Перспективний портфель Частка “венчурних” і “молодих” компаній найбільша
Стратегії управління
Політика “драбини”, тобто рівномірного розподілу Частки інвестиційних вкладень, що мають різноманітні строки, приблизно однакові
Політика короткострокового акценту Частка інвестиційних вкладень короткострокового характеру є найбільшою
Політика довгострокового акценту Частка інвестиційних вкладень довгострокового характеру є найбільшою
Стратегія „штанги” Частики інвестиційних вкладень довгострокового і короткострокового характеру значні, а частка вкладень середньої тривалості мінімальна
Імунізація портфеля Середньовиважений строк інвестиційних вкладень, що входять до портфеля, дорівнює плановому інвестиційному горизонту
Структура і динаміка портфеля Підхід відсоткових очікувань Частки інвестиційних вкладень на різні строки коливаються у відповідності із загальноекономічними тенденціями (наприклад, у відповідності з рівнем відсоткових ставок)
Схеми управління
Схема додаткової фіксованої суми Стабільний темп зростання суми здійснюваних інвестицій
Схема фіксованої спекулятивної частини Частка спекулятивної частини інвестиційного портфеля однакова протягом декількох звітних періодів
Схема фіксованої пропорції Співвідношення спекулятивної і консервативної частини інвестиційного портфеля перебуває на одному і тому ж рівні протягом декількох звітних періодів
Схема плаваючих пропорцій Співвідношення спекулятивної і консервативної частини інвестиційного портфеля змінюється згідно із загальноекономічними тенденціями і цілями формування портфеля

 


 

 


 

 

 
 

 

 


 


 

 


Таблиця 2

Об’єкти та ліміти інвестування недержавних пенсійних фондів

Вид пенсійного активу Ліміт інвестування не більше ніж:
У банківських депозитах та ощадних сертифікатах банків 40% від загальної вартості пенсійних активів пенсійного фонду (10% загальної вартості пенсійних активів одного банку)
Цінні папери, доходи за якими гарантовано КМУ 50% загальної вартості пенсійних активів пенсійного фонду
Цінні папери, доходи за якими гарантовано РМ АРК та обласних місцевих позик 20% загальної вартості пенсійних активів пенсійного фонду
Іноземні цінні папери 20% загальної вартості пенсійних активів пенсійного фонду
Іпотечні цінні папери, визначені законодавством України 40% загальної вартості пенсійних активів пенсійного фонду
Об’єкти нерухомості 10% загальної вартості пенсійних активів пенсійного фонду

 


 

 

  Зміст  
Вступ
Тема 1. Основи організації та державного регулювання ринку фінансових послуг
Тема 2. Аналіз діяльності фінансових посередників
Тема 3. Ринок банківських послуг
Тема 4. Фінансові послуги на ринку кредитної кооперації
Тема 5. Ринок послуг ломбардів
Тема 6. Послуги у сфері депозитарної діяльності
Тема 7. Ринок страхових послуг. послуги недержавних пенсійних фондів
Тема 8. Послуги торговців цінними паперами
Тема 9. Послуги валютних та фондових бірж в україні
Тема 10. Послуги у сфері інноваційної діяльності
Тема 11. Саморегулівні організації на ринку фінансових послуг
Тема 12. Послуги у сфері фінансового інжинірингу
Додатки

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-28; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.253.192 (0.009 с.)