ТОП 10:

Для контрольної роботи тема № 4 з предметуТилове забезпечення військових частин“.

1. Схеми забезпечення військових частин продовольством.

2. Схеми забезпечення військових частин речовим майном.

3. Порядок отримання продовольства з баз (складів) довольчого органу.

4. Порядок отримання речового майна з баз (складів) довольчого органу.

5. Загальний порядок видачі МТЗ зі складу служби частини в підрозділ.

6. Що в себе включає планування господарської діяльності на рік ?

7.Строки приймання-здавання справ і посад: начальником служби, начальником складу, начальником Їдальні, старшиною підрозділу, командиром взводу.

8. Основні заходи, які виконуються під час підготовки до навчань.

9. Основні заходи, які виконуються під час навчань.

10. Що відноситься до джерел поповнення МТЗ?

11. Порядок складання комерційного акту.

12. Порядок складання акту інвентаризації матеріальних засобів.

13. Порядок складання акту документальної ревізії служби військової частини.

14. Види контролю за господарською діяльністю у військовій частині.

15. Що включає в себе водозабезпечення військ в польових умовах?

16. Форми контролю за господарською діяльністю у військовій частині.

17. Склад та порядок призначення ВПК військової частини.

18. Права та обов’язки членів ВПК.

19. Порядок проведення інвентаризації МТЗ у службах тилу.

20. Порядок проведення документальної ревізії у службі військової частини.

Варіанти контрольних завдань

Контрольне завдання № 1

1. Схема забезпечення військових частин продовольством.

2. Строки приймання та здавання справ і посади: командиром роти, старшиною роти.

3. Порядок проведення документальної ревізії у продовольчій службі частини.

Контрольне завдання № 2

1. Порядок проведення інвентаризації МТЗ у службах тилу.

2. Строки приймання та здавання справ і посади: начальником продовольчої служби, начальником продовольчого складу.

3. Види контролю за господарською діяльністю у військовій частині.

Контрольне завдання № 3

1. Схема забезпечення військових частин речовим майном.

2. Строки приймання та здавання справ і посади: начальником продовольчої служби, начальником продовольчого складу.

3. Види контролю за господарською діяльністю у військовій частині.

Контрольне завдання № 4

1. Порядок отримання продовольства з баз (складів) довольчого органу.

2. Що включає в себе водозабезпечення військ в польових умовах?

3. Основні заходи, які виконуються під час навчань.

Контрольне завдання № 5

1.Загальний порядок видачі МТЗ зі складу служби частини в підрозділ.

2.Порядок складання акту інвентарізації матеріальних засобів.

3.Основні заходи, які виконуються під час підготовки до навчань.

Контрольне завдання № 6

1.Що в себе включає планування господарської діяльності на рік ?

2.Строки приймання-здавання справ і посад: начальником служби, начальником складу, начальником Їдальні, старшиною підрозділу, командиром взводу.

3. Основні заходи, які виконуються під час підготовки до навчань.

Контрольне завдання № 7

1. Порядок проведення інвентаризації МТЗ у службах тилу.

2. Строки приймання та здавання справ і посади: командиром роти, старшиною роти.

3.Основні заходи, які виконуються під час підготовки до навчань.

Контрольне завдання № 8

1. Що відноситься до джерел поповнення МТЗ?

2. Форми контролю за господарською діяльністю у військовій частині.

3. Склад та порядок призначення ВПК військової частини.

 

Контрольне завдання № 9

1. Основні заходи, які виконуються під час навчань.

2. Порядок проведення інвентаризації МТЗ у службах тилу.

3. Порядок складання комерційного акту.

Контрольне завдання № 10

1. Що відноситься до джерел поповнення МТЗ?

2. Форми контролю за господарською діяльністю у військовій частині.

3. Порядок отримання речового майна з баз (складів) довольчого органу.

Контрольне завдання № 11

1. Права та обов’язки членів ВПК.

2. Схема забезпечення військових частин продовольством.

3. Основні заходи, які виконуються під час підготовки до навчань.

Контрольне завдання № 12

1. Схема забезпечення військових частин речовим майном.

2. Строки приймання та здавання справ і посади: начальником продовольчої служби, начальником продовольчого складу.

3. Види контролю за господарською діяльністю у військовій частині.

Контрольне завдання № 13

1. Порядок складання акту документальної ревізії служби військової частини.

2. Основні заходи, які виконуються під час навчань.

3. Що в себе включає планування господарської діяльності на рік ?

Контрольне завдання № 14

1. Загальний порядок видачі МТЗ зі складу служби частини в підрозділ.

2. Що в себе включає планування господарської діяльності на рік ?

3.Строки приймання-здавання справ і посад: начальником служби, начальником складу, начальником Їдальні, старшиною підрозділу, командиром взводу.

 

Контрольне завдання № 15

1. Схема забезпечення військових частин продовольством.

2. Строки приймання та здавання справ і посади: командиром роти, старшиною роти.

3. Порядок проведення документальної ревізії у продовольчій службі частини.

Контрольне завдання № 16

1. Що відноситься до джерел поповнення МТЗ?

2. Форми контролю за господарською діяльністю у військовій частині.

3. Склад та порядок призначення ВПК військової частини.

Контрольне завдання № 17

1. Схема забезпечення військових частин речовим майном.

2. Порядок отримання продовольства з баз (складів) довольчого органу.

3. Види контролю за господарською діяльністю у військовій частині.

Контрольне завдання № 18

1. Схема забезпечення військових частин речовим майном.

2. Строки приймання та здавання справ і посади: начальником продовольчої служби, начальником продовольчого складу.

3. Види контролю за господарською діяльністю у військовій частині.

Контрольне завдання № 19

1. Порядок отримання продовольства з баз (складів) довольчого органу.

2. Що включає в себе водозабезпечення військ в польових умовах?

3. Основні заходи, які виконуються під час навчань.

Контрольне завдання № 20

1.Що в себе включає планування господарської діяльності на рік ?

2.Строки приймання-здавання справ і посад: начальником служби, начальником складу, начальником Їдальні, старшиною підрозділу, командиром взводу.

3. Основні заходи, які виконуються під час підготовки до навчань.

Контрольне завдання № 21

1. Що відноситься до джерел поповнення МТЗ?

2. Форми контролю за господарською діяльністю у військовій частині.

3. Склад та порядок призначення ВПК військової частини.

Контрольне завдання № 22

1. Основні заходи, які виконуються під час навчань.

2. Що відноситься до джерел поповнення МТЗ?

3. Порядок складання комерційного акту.

Контрольне завдання № 23

1. Що відноситься до джерел поповнення МТЗ?

2. Загальний порядок видачі МТЗ зі складу служби частини в підрозділ.

3. Склад та порядок призначення ВПК військової частини.

Контрольне завдання № 24

1. Порядок складання акту документальної рівізії служби військової частини.

2. Основні заходи, які виконуються під час навчань.

3. Що в себе включає планування господарської діяльності на рік ?

Контрольне завдання № 25

1. Схема забезпечення військових частин продовольством.

2. Що відноситься до джерел поповнення МТЗ?

3. Що включає в себе водозабезпечення військ в польових умовах?

Контрольне завдання № 26

1. Порядок отримання продовольства з баз (складів) довольчого органу.

2. Що включає в себе водозабезпечення військ в польових умовах?

3. Основні заходи, які виконуються під час навчань.

Контрольне завдання № 27

1. Схема забезпечення військових частин продовольством.

2. Порядок отримання продовольства з баз (складів) довольчого органу.

3. Порядок проведення документальної ревізії у продовольчій службі частини.

Контрольне завдання № 28

1. Що відноситься до джерел поповнення МТЗ?

2. Форми контролю за господарською діяльністю у військовій частині.

3. Склад та порядок призначення ВПК військової частини.

Контрольне завдання № 29

1. Права та обов’язки членів ВПК.

2. Порядок отримання речового майна з баз (складів) довольчого органу.

3. Основні заходи, які виконуються під час підготовки до навчань.

Контрольне завдання № 30

1. Що в себе включає планування господарської діяльності на рік ?

2. Загальний порядок видачі МТЗ зі складу служби частини в підрозділ.

3.Порядок отримання продовольства з баз (складів) довольчого органу.

Контрольне завдання № 31

1.Що в себе включає планування господарської діяльності на рік ?

2.Строки приймання-здавання справ і посад: начальником служби, начальником складу, начальником Їдальні, старшиною підрозділу, командиром взводу.

3. Основні заходи, які виконуються під час підготовки до навчань.

Контрольне завдання № 32

1. Що відноситься до джерел поповнення МТЗ?

2. Форми контролю за господарською діяльністю у військовій частині.

3. Склад та порядок призначення ВПК військової частини.

Контрольне завдання № 33

1. Основні заходи, які виконуються під час навчань.

2. Що відноситься до джерел поповнення МТЗ?

3. Порядок складання комерційного акту.

Контрольне завдання № 34

1. Порядок складання акту документальної рівізії служби військової частини.

2. Основні заходи, які виконуються під час навчань.

3. Що в себе включає планування господарської діяльності на рік ?

Контрольне завдання № 35

1. Схема забезпечення військових частин продовольством.

2. Що відноситься до джерел поповнення МТЗ?

3. Що включає в себе водозабезпечення військ в польових умовах?

Контрольне завдання № 36

1. Порядок отримання продовольства з баз (складів) довольчого органу.

2. Що включає в себе водозабезпечення військ в польових умовах?

3. Основні заходи, які виконуються під час навчань.

Контрольне завдання № 37

1. Схема забезпечення військових частин продовольством.

2. Порядок отримання продовольства з баз (складів) довольчого органу.

3. Порядок проведення документальної ревізії у продовольчій службі частини.

Контрольне завдання № 38

1. Що відноситься до джерел поповнення МТЗ?

2. Форми контролю за господарською діяльністю у військовій частині.

3. Склад та порядок призначення ВПК військової частини.

Відповіді

на запитання з навчального предмету (тема 4)

“Тилове забезпечення військових частин“:Последнее изменение этой страницы: 2016-12-28; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.186.116 (0.01 с.)