Кількість годин за програмою – 8Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Кількість годин за програмою – 8ІІ СЕМЕСТР

Кількість годин за програмою – 8

Методичні рекомендації розробила

викладач української літератури

 

____________Т.О.Гавриленко

 

 

Київ – 2013


Вступ

 

Програма предмета “Українська література” передбачає вивчення літературного матеріалу, спроектованого на очікуванні результатів навчання, що дозволить більш цілеспрямовано зорієнтувати навчальний процес, а також проконтролювати його. Такий тип програми стає особливо актуальним у процесі сьогоднішньої реформації освітньої сфери в Україні.

Програма з української літератури для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації складена за концепцією розвитку гуманітарної сфери в Україні, на основі „Державного стандарту базової і повної середньої освіти” та Програми для загальноосвітніх навчальних закладів ( автори: Р.В.Мовчан, Н.В.Левчик, О.К.Калінчук та ін. / за загальною редакцією Р.В.Мовчан). Тому в ній враховано сьогоднішні державні вимоги до змісту і рівня навчальних досягнень студентівВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.

Українська література вивчається у хронологічній послідовності. Однак загальний курс поділяється на окремі жанрові розділи. Частину навчального матеріалу пропонуємо визначити як „длядодаткового опрацювання за бажанням студента”, маючи на увазі, що зацікавлені у більш глибокому вивченні предмета студенти за власним бажанням та за порадами викладача опрацюють позааудиторно той чи інший навчальний матеріал. Теми „ для додаткового опрацювання за бажанням студента” викладач має можливість визначати сам, зважаючи на складність певного літературного матеріалу для сприйняття та розуміння студентом, забезпеченість художніми текстами тощо; перевіряється й оцінюється рівень знань студента з таких тем теж за бажанням того чи іншого студента.

Дана Програма передбачає таку організацію навчального процесу, коли викладач дає необхідні базові знання, висловлює та ілюструє власні судження, при цьому заохочує студентів до глибшого пізнання, зацікавлює, корегує, спрямовує вивчення теми; але не вимагає прийняття єдиної (часто усталеної, традиційної) думки, не диктує своє прочитання тексту: викладач лише спонукає до певних оціночних висновків, а студент учиться їх робити самостійно, так само як і самостійно мислити, оцінювати, порівнювати, проводити аналогії з сучасним життям, власним досвідом тощо. Загалом така демократична орієнтація Програми спрямована на постійну творчу співпрацю викладача й студента, умовний діалог з автором та героями художнього, дає широкий простір для самостійного сприйняття і осмислення літератури як явища мистецтва.


 

ТЕМИ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ

І СЕМЕСТР

№ п/п Найменування розділів і тем Кількість годин. Завдання для студентів
1. О.Гончар. Художнє осмислення краси людських почуттів та філософії миті людського щастя у новелі «За мить щастя» Прочитати новелу. Законспектувати його зміст і критичний матеріал у читацький щоденник
2. Гр.Тютюнник. Трагедія бідної селянської дівчини у новелі «Оддавали Катрю» Прочитати новелу. Законспектувати його зміст і критичний матеріал у читацький щоденник
3. О.Коломієць. Загальна концепція поваги до людської праці, насамперед жіночої. Пошана до жінки взагалі у комедії «Фараони» Прочитати комедію. Законспектувати його зміст і критичний матеріал у читацький щоденник
4. Осип Турянський. Життєвий і творчий шлях письменника. Драматичні сторінки історії Першої світової війни у повісті «Поза межами болю» Прочитати повість. Занотувати у читацький щоденник зміст твору і критичний матеріал до нього.
 

 

За програмою – 8 годин


Тема 1

О.Гончар. Художнє осмислення краси людських почуттів та філософії миті людського щастя у новелі «За мить щастя»

План

 1. Тема, ідея та жанр твору О.Гончара «За мить щастя».
 2. Короткий сюжет та його особливості.
 3. Герої новели.

 

Студенти повинні знати:

1. Сюжет оповідання.

2. Символічність його назви.

3. Тему, ідею, сюжет.

4. Проблематику твору.

Студенти повинні вміти:

 

1. Переказувати новелу.

2. Формулювати тему та ідею твору.

3. Розкривати символічність назви оповідання.

4. Визначати ставлення автора до зображуваного.

5. Висловлювати власні думки стосовно прочитаного.

 

Рекомендована література:

1. Гуменний М. Олесь Гончар: Книга для вчителя. – К., 1991.

2. Дончик В. Осягнення гармонії. Нотатки різних літ // Дончик В. Зупинені миті. – К., 1989.

3. Жулинський М. Олесь Гончар: творчість як доля // Українська мова і література в школі. – 1991. – № 11-12.

4. Погрібний А. Олесь Гончар. – К., 1989.

5. Погрібний А. Орбіти художнього слова // Українське слово: Хрестоматія української літератури та літературної критики ХХ ст. – К., 1994 – Кн. 3.

Письмове завдання для студентів:

 1. Законспектувати сюжет та критичний матеріал до новели.
 2. Написати твір-роздум на тему “ За мить щастя я міг би (могла б)…”

 


Сюжет

У новелі “За мить щастя” йдеться про час після перемоги у Другій світовій війні, коли війська ще залишалися на звільнених від фашистів територіях.

У перше повоєнне літо, коли зеленіли виноградники й виблискували перші снопи, з військового табору до містечка артилерійські коні везуть бочку-водовозку. На ній – Сашко Діденко. Юнак думає про мобілізацію, про те, що скоро буде вдома, про любов.

Раптом на полі Сашко побачив жінку. Вона здалася йому дуже вродливою. Біля жниці були інші жінки. Усі сміялися,жартували. Сашко наблизився до них, але ті з криком потікали. Лишилася тільки вона – Лариса. Це було кохання з прешого погляду.

У очах Лариси було багато смутку і водночас ніжності і кохання до Сашка. Вони почали цілуватися,впавши на снопи. Підбіг злий чоловік Лариси з божевільною каламуттю в очах. У руках він тримав серп. Діденко згадав, як нещодавнобачив зарізаного мадярами радянського солдата. Сашко вихопив пістолет і, рятуючи собі життя, вистрілив.

Сашка Діденка посадили на гауптвахту. Усі вартові і друзі-солдати йому співчували. Йому передавали цигарки, їжу, слухали з цікавістю безкінечні розмови про Ларисочку.

Закоханий Сашко думає лише про Ларису, мріє про весілля, але закон забороняв шлюб з іноземками.

Старий ревнивець помер у лікарні. Справа Сашка набула широкого розголосу в країні. Говорили про безчинства окупаційних військ. Йшли депутації і вимагали винуватцеві найбільшої кари.Лариса кричала, що це тільки її вина. Родичі чоловіка хотіли її вбити, і лише священику вдалося врятувати жінку від самосуду.

Діденка засудили до розстрілу. Вирок подали на апеляцію, але надійшла відповідь – усе лишається в силі. Комбату доручили вислухати останнє слово Сашка, але той сказав, що ні про що не жалкує. За півгодини вирок було виконано.

Тема 2

План

1. Історія написання твору «Оддавали Катрю»

2. Короткий сюжет новели.

3. Аналіз героїв.

Студенти повинні знати:

1. Зміст твору.

2. Тему та основну думку, жанр.

3. Героїв твору

Студенти повинні вміти:

1. Формулювати тему та основну думку новели.

2. Характеризувати, посилаючись на текст , героїв твору.

3. Визначати проблематику твору з точки зору сучасного читача.

 

 

Рекомендована література:

 

1. Вічна загадка любові: Літературна спадщина Григора Тютюнника. Спогади про письменника. – К., 1988.

2. Гуторов О. Незахищене серце: Характер і час Григора Тютюнника // Прапор. – 1990. – № 7-9.

3. Мовчан Р. Григір Тютюнник // Українська проза ХХ століття в іменах: Посібник. – К., 1997.

4. Мороз Л. Григір Тютюнник: Літературний портрет. – К., 1991.

Завдання для студентів (один із варіантів на вибір):

1. Прочитати новелу.

2. Законспектувати його зміст і критичний матеріал у читацький щоденник


Критичний матеріал

Григір Тютюнник завжди у своїх творах порушував важливі суспільні проблеми. Для роздумів митця давало поживу саме життя. У повоєнний час, особливо у 60-і роки, відбувалася масова міграція молоді з села до міста. Молодь шукала легшого життя. Цей процес прискорювався ганебним станом селянського життя.

І хоча його герої виїжджають до міста, звикнути до цієї думки не можуть. Вони нудьгують і не можуть подолати своєї сільської непристосованості до жорстокості великого міста.

Таку ж відчуженість відчуває і Катря, героїня новели «Оддавали Катрю». У центрі сюжету – підготовка до весілля і саме весілля. Оповідь ведеться непоспішливо, з увагою до подробиць, деталей, що несуть у собі важливу думку, поза сюжетну інформацію. Так, про Катрину вагітність дізнаємося з частої втомленості, бажанні побути самій, «недівочої печалі в очах», «білого просторого плаття, що приховувало стан».

Звичайно, в центрі твору – доля Катрі та її родини, через яку читач дізнається про важливі проблеми українського села. З катрями, що виїжджають на донбаси, залишаючи старіючих батьків, село відмирає.

Короткий зміст твору

Степан Безверхий – хутірський лавочник, видавав заміж свою наймолодшу дочку Катрю. Дві його старші доньки вже були заміжні і жили окремо від батьків. Старша донька вийшла заміж, коли поїхала по вербовці в Сибір, друга – коли виїхала на цілину. Тепер тільки листи писали і то дуже рідко.

Катря жила в Донбасі, працювала в їдальні офіціанткою. Коли вона пізньої осені приїхала до батьків, то оголосила, що виходить заміж. Її обранець працював на шахті інженером-економістом.

Батьки не дуже раділи весіллю доньки. Вони сподівалися, що хоч наймолодша дочка вийде заміж за сільського парубка, залишиться жити з ними, догляне на старості їх з чоловіком. Але їх надії виявилися марними. Але на хуторі нема женихів для доньки, а їй вже треба заміж.

Батьки розпитували Катрю про жениха, де і ким працює і коли справити весілля. Катря ж хотіла весілля наступного тижня і обов’язково удома: тут їй веселіше. Вона неодмінно прагнула справляти весілля по-новому: посидять люди, погуляють та і розійдуться. Дружок звати не схотіла, бо не було на хуторі її однолітків.

Одноокий Кузьма допомагав розбирати кабана, Катря з мамою поралась біля печі…готували весілля. Коли Кузьма Білокобильський сказав: “Тепер так: раз, два – і в дамках! А буває, сьогодні свайбу одгуляли, а завтра – га-га! – дивись, молоду вже й у родилку одвезли!” – Катря страшенно зніяковіла і страшенно почервоніла. Вона була вагітна. Але не зізналася батькам, бо боялася їхнього гніву. Дівчина нагнула голову і вийшла у світлицю.

Батько суворо глянув на Кузьму, аж йому стало не по собі. Він не хотів нікого образити, просто був дуже балакучий і не змовчав. По обіді він довго бажав Катрі щастя і дітей побільше. Дівчина ж лягла на подушки і заплакала. Кузьма поспішив забратися геть.

Степан насварився на жінок, що ті плачуть і пішов на двір.

У неділю Катря повиймала речі, які привезла з собою: коровай, весільну сукню, фату і білі черевички. Вона сиділа мовчки. А жінки, що порались біля печі, шепотілися, що Катря нещасна, раз сидить, мов з хреста знята.

Молодому час уже й приїхати, а його все не було. До 12-ї години людей надійшов повен двір. Чоловіки грали в карти, жінки пліткували.

Нарешті з’явився наречений. Він приїхав на «Волзі», яку шахта дала йому на 2 дні. З ним були дружба і сваха – Клавдія Купріянівна. Усі городські. Селянам вони здалися дуже пихатими.

На порозі з’явилася Катря. У весільному вбранні вона була дуже вродлива, проте гостей більше цікавив наречений.

«Молодий – то був хлопець 28 років. З миршавеньким чубчиком, зачесаним на проділ рідким гребінцем, трохи чи не нижчий за Катрю, проте широкий у плечах, суворий з лиця. Трохи пещеного й блідого». Коли він хотів пройти до Катрі, сільські хлопці зупинили його і вимагали викуп за наречену. Він дав новенькі 50 карбованців. Це були великі гроші. Натовп був захоплений.

Почалося весілля. Молодий був невдоволений тим, що їх благословляють батьки, грає музика та іншими традиціями, проте Катря смирно прошепотіла: «Хай роблять, як хочуть». На весіллі молодий раз у раз робив Катрі зауваження, невдоволено щось шепотів. Дівчині було дуже прикро. Та під вечір він став добріший і лагідніший, і Катря була щаслива.

Смеркалося, коли молоді зібралися в дорогу. Катря і Степаниха плакали, а Степан наказував зятю не ображати його доньку.


Тема 3

План

1. Історія написання комедії «Фараони».

2. Особливості жанру, тема і проблематика.

3. Сюжет.

 

Студенти повинні знати:

1. Історію написання «Фараонів»

2. Зміст повісті.

3. Головних і другорядних героїв твору.

 

Студенти повинні вміти:

1. Переказувати твір, висловлюючи власну думку з приводу прочитаного.

2. Визначати тему, основну думку і проблеми, порушені автором.

3. Аналізувати образи, спираючись на текст.

 

Рекомендована література:

1. Непорожній О., Семенчук І. Українська література: Підручник для 11 класу. – К.: Освіта, 1995. – с. 349 – 350.

2. Веселка С. Олексій Коломієць. – К.: Мистецтво, 1979. – с. 9 – 10

 

Письмове завдання для студентів:

 1. Прочитати п’єсу чи переглянути виставу.
 2. Законспектувати її зміст і критичний матеріал у читацький щоденник.
 3. Переглянути художній фільм «Фараони» і написати відгук на нього.

Критичний матеріал

 

Комедія «Фараони» з’явилася у 1961 році. Її поява стала сенсацією, а автор наступного дня прокинувся знаменитим.

Вперше п’єса була поставлена на сцені Московського театру імені М.Гоголя. Жоден український театр, зважаючи на тло колгоспної дійсності у творі, не наважився поставити цей твір до «височайшого» дозволу з білокамінної столиці.

«Фараони» О.Коломійця перекладені багатьма мовами. П’єсу ставили також за кордоном – у Болгарії, Чехословаччині, Польщі, Угорщині, Румунії.

Жанр: соціально-побутова п’єса із споконвічним протистоянням чоловічого ледарства та схильності до спиртного і жіночої безнастанної праці на роботі й удома.

Події відбуваються у колгоспному селі, а у комедії фігурують не тільки прості трактористи, ланкові і доярки. а й бухгалтер, обліковець і голова колгоспу – особа в радянські часи вища всіх законів.

Комедія «Фараони» мала форму сну, що наснився завідуючому механізацією Тарану. Уві сні жінки помінялися місцями з чоловіками, перебрали їхні посади і примусили своїх чоловіків по-справжньому працювати вдома і на фермі.

Чоловікам справжнє горе: тісто на воротях, корови не терплять перегару, тому чоловіки з гулями і в синцях, одяг, який вони шиють дітям, не виходить, з’ясувати, яка курка не несеться, виявилося проблемою. Вони постали перед глядачами кумедними і невправними, коли змушені були виконувати жіночу роботу.

Жінки ж, копіюючи чоловіків, непогано почували себе, особливо бенкетуючи за столом та виспівуючи п’яними голосами. Жінки собі випивають і нічого не роблять, а лише придираються, сваряться, а то й стусанами частують…Бідолахи-чоловіки, принижені і знічені, місця собі не знаходили від сорому та ганьби.

Цей уявний матріархат ХХ століття зображено з чималою дозою гумору, сатири і сарказму.

«Фараони» були дуже популярним твором. У ньому О.Коломієць обережно натякнув і на рабську жіночу працю у колгоспі, і на загальну ситуацію у сільському господарстві.


Тема 4

План

 1. Життєвий шлях письменника.
 2. Загальний огляд творчості.
 3. Аналіз повісті “Поза межами болю”.

Студенти повинні знати:

1. Життєвий і творчий шлях О.Турянського.

2. Історію написання роману повісті «Поза межами болю»

3. Особливості композиції твору.

4. Зміст повісті.

Студенти повинні вміти:

1. Переказувати повість «Поза межами болю»

2. Аналізувати образи твору, спираючись на текст.

3. Висловлювати власні думки з приводу прочитаного.

Рекомендована література:

1. Карманський П. Осип Турянський // Українська богема. – Львів, 1936.

2. Печарський А. “Поза межами болю” О. Турянського: функція персонажа як “фігури” несвідомого // Слово і час. – 1999. – № 1.

3. Федорів Р. Повернення Осипа Турянського // Турянський О. Син землі. Вибрані твори. – К., 1989.

Письмове завдання для студентів:

 1. Прочитати повість.
 2. Законспектувати критичний матеріал і зміст повісті у читацький щоденник.
 3. Відповідати (усно) на питання для самоконтролю.

ІІ СЕМЕСТР

Кількість годин за програмою – 8

Методичні рекомендації розробила

викладач української літератури

 

____________Т.О.Гавриленко

 

 

Київ – 2013


Вступ

 

Програма предмета “Українська література” передбачає вивчення літературного матеріалу, спроектованого на очікуванні результатів навчання, що дозволить більш цілеспрямовано зорієнтувати навчальний процес, а також проконтролювати його. Такий тип програми стає особливо актуальним у процесі сьогоднішньої реформації освітньої сфери в Україні.

Програма з української літератури для вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації складена за концепцією розвитку гуманітарної сфери в Україні, на основі „Державного стандарту базової і повної середньої освіти” та Програми для загальноосвітніх навчальних закладів ( автори: Р.В.Мовчан, Н.В.Левчик, О.К.Калінчук та ін. / за загальною редакцією Р.В.Мовчан). Тому в ній враховано сьогоднішні державні вимоги до змісту і рівня навчальних досягнень студентівВНЗ І-ІІ рівнів акредитації.

Українська література вивчається у хронологічній послідовності. Однак загальний курс поділяється на окремі жанрові розділи. Частину навчального матеріалу пропонуємо визначити як „длядодаткового опрацювання за бажанням студента”, маючи на увазі, що зацікавлені у більш глибокому вивченні предмета студенти за власним бажанням та за порадами викладача опрацюють позааудиторно той чи інший навчальний матеріал. Теми „ для додаткового опрацювання за бажанням студента” викладач має можливість визначати сам, зважаючи на складність певного літературного матеріалу для сприйняття та розуміння студентом, забезпеченість художніми текстами тощо; перевіряється й оцінюється рівень знань студента з таких тем теж за бажанням того чи іншого студента.

Дана Програма передбачає таку організацію навчального процесу, коли викладач дає необхідні базові знання, висловлює та ілюструє власні судження, при цьому заохочує студентів до глибшого пізнання, зацікавлює, корегує, спрямовує вивчення теми; але не вимагає прийняття єдиної (часто усталеної, традиційної) думки, не диктує своє прочитання тексту: викладач лише спонукає до певних оціночних висновків, а студент учиться їх робити самостійно, так само як і самостійно мислити, оцінювати, порівнювати, проводити аналогії з сучасним життям, власним досвідом тощо. Загалом така демократична орієнтація Програми спрямована на постійну творчу співпрацю викладача й студента, умовний діалог з автором та героями художнього, дає широкий простір для самостійного сприйняття і осмислення літератури як явища мистецтва.


 

ТЕМИ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ

І СЕМЕСТР

№ п/п Найменування розділів і тем Кількість годин. Завдання для студентів
1. О.Гончар. Художнє осмислення краси людських почуттів та філософії миті людського щастя у новелі «За мить щастя» Прочитати новелу. Законспектувати його зміст і критичний матеріал у читацький щоденник
2. Гр.Тютюнник. Трагедія бідної селянської дівчини у новелі «Оддавали Катрю» Прочитати новелу. Законспектувати його зміст і критичний матеріал у читацький щоденник
3. О.Коломієць. Загальна концепція поваги до людської праці, насамперед жіночої. Пошана до жінки взагалі у комедії «Фараони» Прочитати комедію. Законспектувати його зміст і критичний матеріал у читацький щоденник
4. Осип Турянський. Життєвий і творчий шлях письменника. Драматичні сторінки історії Першої світової війни у повісті «Поза межами болю» Прочитати повість. Занотувати у читацький щоденник зміст твору і критичний матеріал до нього.
 

 

За програмою – 8 годин


Тема 1Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.186.91 (0.018 с.)