Який принцип роботи машини для очищення зображеної на малюнкуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Який принцип роботи машини для очищення зображеної на малюнкупокладений в основу її роботи:

 

1) Повітроочисний;

2) Повітряно-решітний;

3) Повітряно-решітно-трієрний;

4) Трієрний.

 

Л [2] с. 365

 

8. Який принцип роботи машини для очищення зображеної на малюнку покладений в основу її роботи:

1) Повітроочисний;

2) Повітряно-решітний;

3) Повітряно-решітно-

4) трієрний;

5) Трієрний.

 

Л [2] с. 366

 

9. Який принцип роботи машини для очищення та сортування, схема якої зображена на малюнку, покладений в основу її роботи:

 
 


1) Повітро-очисний;

2) Повітряно-решітний;

3) Повітряно-решітно-

трієрний;

4) Трієрний.

 

Л [2] с. 371

 

10. Який принцип роботи машини для очищення зображеної на малюн-

ку покладений в основу її роботи:

 

1) Повітроочисний;

2) Повітряно-решітний;

3) Повітряно-решітно-трієрний;

4) Трієрний.

 

 

Л [2] с. 378

11. Вкажіть тип та марку машини

зображеної на малюнку:

 

1) Зернометальник ЗМ-60;

2) Трієрний блок К-533;

3) Повітроочисна машина ОПС-2;

4) Насіннєочисна машина СМ-4А.

Л [3] с. 395

 

12. За конструкцією зерносушарки поділяють на:

1) Стаціонарні або пересувні;

2) Періодичної або безперервної дії;

3) Шахтні, барабанні та вібраційні;

4) Нагріте повітря або його суміш з паливними газами.

Л [2] с. 387

13. Вкажіть на яких принципах ґрунтується сушіння зерна і насіння:

1) Видаленні вологи без зміни її агрегатного стану;

2) Сушіння на корні;

3) Відповіді 1 і 4;

4) Видаленні вологи зі зміною її агрегатного стану (перетворенням рідини на пару).

Л [2] с. 386

 

14. Схема конструкції якої зерносушарки зображена на малюнку:

Шахтної;

1) Барабанної;

2) Вібраційної;

3) Пневмогазової

4) рециркуляційної.

 

 

Л [2] с. 388

 

15. Схема конструкції якої зерносушарки зображена на малюнку:

 
 


1) Шахтної;

2) Барабанної;

3) Вібраційної;

4) Пневмогазової

рециркуляційної.

 

Л [2] с. 388

 

16. Схема конструкції якої зерносушарки зображена на малюнку:

 
 


1) Шахтної;

2) Барабанної;

3) Вібраційної;

4) Пневмогазової

рециркуляційної.

 

 

Л [2] с. 388

17. Схема конструкції якої зерносушарки зображена на малюнку:

 
 


1) Шахтної;

2) Барабанної;

3) Вібраційної;

4) Пневмогазової

рециркуляційної.

 

Л [2] с. 388

 

 

18. Функціональна схема якої зерносушарки зображена на малюнку:

1) Барабанної СЗСБ-8;

2) Стрічкової ССТ-12;

3) Шахтної СЗШ-16;

4) Вібраційної СЗ-3,6.

 

Л [2] с. 392

 

19. Функціональна схема якої зерносушарки зображена на малюнку:

 
 


1) Барабанної СЗСБ-8;

2) Стрічкової ССТ-12;

3) Шахтної СЗШ-16;

4) Вібраційної СЗ-3,6.

 

Л [3] с. 400


Роздал VІІІ

«Машини для збирання коренебульбоплодів і прядивних культур»

1. Перевалочна технологія збирання коренеплодів полягає в тому, що:

1) Одну частину зібраних коренеплодів безпосередньо від коренезбиральної машини відвозять на приймальний пункт зводу, а іншу — на перевалочний майданчик;

2) Відвезення коренеплодів здійснюється безпосередньо від збиральної машини на приймальний пункт заводу;

3) Збирання та відвантаження здійснюється поступово;

4) Коренеплоди вивантажують на перевалочному майданчику в кагати, а лише потім завантажують їх у транспортні засоби і відвозять на приймальний пункт заводу.

Л [1] с. 346

 

2. Який комбайн для прядильних культур зображений на малюнку:

 
 


1) Льонозбиральний;

2) Кукурудзозбиральний;

3) Коноплезбиральний;

4) Зернозбиральний.

 

 

Л [3] с. 416

 

3. Потоково-перевалочна технологія збирання коренеплодів полягає в тому, що:

1) Збирання та відвантаження здійснюється поступово;

2) Відвезення коренеплодів здійснюється безпосередньо від збиральної машини на приймальний пункт заводу;

3) Одну частину зібраних коренеплодів безпосередньо від коренезбиральної машини відвозять на приймальний пункт зводу, а іншу — на перевалочний майданчик;

4) Коренеплоди вивантажують на перевалочному майданчику в кагати, а лише потім завантажують їх у транспортні засоби і відвозять на приймальний пункт заводу.

Л [1] с. 346

4. Який комбайн для прядильних культур зображений на малюнку:

1) Льонозбиральний;

2) Кукурудзо - збиральний;

3) Конопле - збиральний;

4) Зерно - збиральний.

Л [2] с. 461

 

5. Які технологічні операції здійснюються під час збирання цукрових буряків:

1) Зрізування гички з наступним завантаженням її в транспортний засіб або розкиданням по зібраному полю;

2) Всі відповіді вірні;

3) Доочищування і до обрізування залишків гички з головок коренеплодів;

4) Викопування коренеплодів, їх очищення від домішок із наступним завантаженням у транспортний засіб, що рухається поряд із збиральною машиною, або в бункер самохідної збиральної машини.

Л [2] с. 408

 

 

6.Які технологічні операції здійснюються під час збирання картоплі:

1) Збирання бадилля, підкопування бульб;

2) Відокремлення бульб від столонів, очищення бульб від ґрунтових і рослинних домішок;

3) Відповіді 1 і 2;

4) Викопування коренеплодів, їх очищення від домішок із наступним завантаженням у транспортний засіб, що рухається поряд із збиральною машиною, або в бункер самохідної збиральної машини.

Л [2] с. 430

 
 


  1. Конструктивно-технологічна схема якої

машини зображена на малюнку:

1) Гичкозбиральної БМ-6Б;

2) Коренезбиральної РКМ-6;

3) Буряконавантажувача-

очисника СПС-4,2А;

4) Бурякозбирального

комбайна Kleine SF-10.

Л [3] с. 465

8. Основним робочим органом гичкозбиральної машини є:

 

1) Гичкозрізувальний

апарат;

2) Викопувальний

пристрій;

3) Шнековий очисник;

4) Бітер-виштовхувач.

 

Л [3] с. 452-453

 

 

9. Основним робочим органом коренезби-ральної машини є:

1) Гичкозрізувальний

апарат;

2) Викопувальний

пристрій;

3) Шнековийочисник;

4) Бітер-виштовхувач.

Л [2] с. 413

 

 

10. Які машини використовують для збирання прядильних культур:

1) Льонозбиральні та коноплезбиральні;

2) Цибулезбиральні, капустозбиральні та томатозбиральні;

3) Плодозбиральні;

4) Гідротехнічна, культуртехнічна та агротехнічна.

Л [2] с. 445

 

11. Вкажіть назву робочого органу корене-збиральної машини зображеної на малюнку:

1) Гичкозрізувальний

апарат;

2) Викопувальний

пристрій;

3) Шнековийочисник;

4) Бітер-виштовхувач.

Л [2] с. 415

12. Вважіть назву робочого органу коренезбиральної машини зображеної на малюнку:

 

1) Гичкозрізувальний апарат;

2) Викопувальний пристрій;

3) Шнековий очисник;

4) Бітер-виштовхувач.

 

Л [2] с. 414

 

13. Автомат водіння гичкозбиральної машини призначений для:

1) Зрізуваннягички з головок буряків та передачі її на приймальний конвеєр;

2) Спрямування робочих органів по осі рядків буряків;

3) Доочищення залишків гички з головок буряків;

4) Викопування коренеплодів цукрових буряків, попереднього очищення вороху від домішок і його транспортування на шнековий очисник.

Л [1] с. 349

 

14. Робочими органами льонозбиральних машин є:

1) Бральні апарати;

2) Обчісувальні апарати;

3) Всі відповіді вірні;

4) Молотильні і в’язальні апарати.

Л [1] с. 378

 

15. Гичкозрізувальний апарат гичкозбиральної машини призначений для:

1) Зрізування гички з головок буряків та передачі її на приймальний конвеєр;

2) Спрямування робочих органів по осі рядків буряків;

3) Доочищення залишків гички з головок буряків;

4) Викопування коренеплодів цукрових буряків, попереднього очищення вороху від домішок і його транспортування на шнековий очисник.

Л [2] с. 409

 

16. Які машини застосовують для збирання конопель:

1) Коноплезбиральні жатки;

2) Відповіді 1, 3 і 5;

3) Коноплемолотарки;

4) Відповіді 1 і 3;

5) Підбирачі.

Л [2] с. 461

 

17. Очисник коренеплодів гичкозбиральної машини призначений для:

1) Зрізування гички з головок буряків та передачі її на приймальний конвеєр;

2) Спрямування робочих органів по осі рядків буряків;

3) Доочищення залишків гички з головок буряків;

4) Викопування коренеплодів цукрових буряків, попереднього очищення вороху від домішок і його транспортування на шнековий очисник.

Л [2] с. 409

 

18. Викопувальний пристрій, або копач корене-збиральної машини призначений для:

1) Захоплювання коренів і передачі їх на приймальний лопатевий конвеєр-очисник;

2) Очищення вороху від землі та рослинних домішок і подальшого подавання його на шнековий конвеєр;

3) Часткового подальшого очищення вороху цукрових буряків від землі та рослинних домішок, змішення й подавання його з приймальних конвеєрів на центральний;

4) Викопування коренеплодів цукрових буряків, попереднього очищення вороху від домішок і його транспортування на шнековий очисник.

Л [2] с. 413

19. Коренезабірник коренезбиральної машини призначений для:

1) Захоплювання коренів і передачі їх на приймальний лопатевий конвеєр-очисник;

2) Очищення вороху від землі та рослинних домішок і подальшого подавання його на шнековий конвеєр;

3) Часткового подальшого очищення вороху цукрових буряків від землі та рослинних домішок, змішення й подавання його з приймальних конвеєрів на центральний;

4) Викопування коренеплодів цукрових буряків, попереднього очищення вороху від домішок і його транспортування на шнековий очисник.

Л [2] с. 414

20. Приймальний лопатевий конвеєр-очисник коренезбиральної машини призначений для:

1) Захоплювання коренів і передачі їх на приймальний лопатевий конвеєр-очисник;

2) Очищення вороху від землі та рослинних домішок і подальшого подавання його на шнековий конвеєр;

3) Часткового подальшого очищення вороху цукрових буряків від землі та рослинних домішок, змішення й подавання його з приймальних конвеєрів на центральний;

4) Викопування коренеплодів цукрових буряків, попереднього очищення вороху від домішок і його транспортування на шнековий очисник.

Л [2] с. 414

21. Вкажіть марку картоплекопача зображеного на малюнку:

 

1) КСТ-1,4А;

2) КТН-2В;

3) УКВ-2В;

4) ККУ-2А.

 

Л [2] с. 430

22. Вкажіть марку картоплекопача зображеного на малюнку:

 
 


1) КСТ-1,4А;

2) КТН-2В;

3) УКВ-2В;

4) ККУ-2А.

 

 

Л [2] с. 432

 

23. Шнековий очисник коренезбиральної машини призначений для:

1) Захоплювання коренів і передачі їх на приймальний лопатевий конвеєр-очисник;

2) Очищення вороху від землі та рослинних домішок і подальшого подавання його на шнековий конвеєр;

3) Попередпього очищення вороху корнлодів від грунту й рослинних домішок та подавання коренеплодів на повздовжній конвеєр;

4) Викопування коренеплодів цукрових буряків, попереднього очищення вороху від домішок і його транспортування на шнековий очисник.

Л [2] с. 419

24. Вкажіть марку картоплекопача констру-ктивно-технологічна схема якого зображена на малюнку:

1) КСТ-1,4А;

2) КТН-2В;

3) УКВ-2В;

4) ККУ-2А.

Л [2] С. 433

 

25. Вкажіть марку картоплезбирального комбайна конструктивно-технологічна схема якого зображена на малюнку:

1) КСТ-1,4А;

2) КТН-2В;

3) УКВ-2В;

4) ККУ-2А.

Л [2] ст 434

 

26. Які машини застосовують для збирання льону:

1) Льонобралки;

2) Всі відповіді вірні;

3) Льонозбиральні комбайни;

4) Льономолотарки;

5) Підбирачі.

Л [2] с. 445

 

27. Вкажіть марку картоплезбирального комбайна конструктивно-технологічна схема якого зображена на малюнку:

 
 


1) КСТ-1,4А;

2) Е-684;

3) УКВ-2В;

4) ККУ-2А.

 

Л [2] с. 439

 

28. Льонобралки призначені для:

1) Виривання стебел льону-довгунцю з ґрунту і розстилання його у стрічку або зв’язування у снопи;

2) Виривання стебел льону-довгунцю з ґрунту, відривання від стебел коробочок, подавання льоновороху у причіпний візок, зв’язування стебел у снопи або їх укладання у стрічку;

3) Підбирання або обертання стрічок стебел або трести льону-довгунцю, зв’язування їх у снопи, згрібання і формування невеликих валків чи рулонів, їх підбирання та навантаження;

4) Обмолоту снопів льону-довгунцю при повному дозріванні насіння і сухих стеблах.

Л [2] с. 446

 

29. Які технології використовуються для збирання коренебульбоплодів:

1) Потокова і перевалочна;

2) Проста і складна;

3) Відповіді 1 і 4;

4) Потоково-перевалочна.

Л [1] с. 346

30. Які способи збирання коренеплодів (буряків) застосовуються в господарствах залежно від наявності машин:

1) Однофазний та двофазний;

2) Однофазний і роздільні дво-, три- або чотирифазні;

3) Роздільні дво-, три- або чотирифазні;

4) Простий та змішаний.

Л [2] с. 403

 

31. Леміші картоплекопачів призначені для:

1) Розпушення, руйнування і сепарації викопаного шару ґрунту та подавання його на основний конвеєр;

2) Остаточної сепарації викопаного вороху картоплі і скидання його на поверхню поля;

3) Підкопування шару бульб, часткового руйнування підкопаного шару та передачі викопаного вороху на швидкісний або основний конвеєри;

4) Основного руйнування і сепарації викопаного шару ґрунту та подавання його на каскадний конвеєр.

Л [2] с. 431

 

32. Льонозбиральні комбайни призначені для:

1) Виривання стебел льону-довгунцю з ґрунту і розстилання його у стрічку або зв’язування у снопи;

2) Виривання стебел льону-довгунцю з ґрунту, відривання від стебел коробочок, подавання льоновороху у причіпний візок, зв’язування стебел у снопи або їх укладання у стрічку;

3) Підбирання або обертання стрічок стебел або трести льону-довгунцю, зв’язування їх у снопи, згрібання і формування невеликих валків чи рулонів, їх підбирання та навантаження;

4) Обмолоту снопів льону-довгунцю при повному дозріванні насіння і сухих стеблах.

Л [3] с. 416

 

33. Основний конвеєр картоплекопачів призначений для:

1) Розпушення, руйнування і сепарації викопаного шару ґрунту та подавання його на основний конвеєр;

2) Остаточної сепарації викопаного вороху картоплі і скидання його на поверхню поля;

3) Підкопування шару бульб, часткового руйнування підкопаного шару та передачі викопаного вороху на швидкісний або основний конвеєри;

4) Основного руйнування і сепарації викопаного шару ґрунту та подавання його на каскадний конвеєр.

Л [4] с. 481

 

34. Підбирачі льону призначені для:

1) Виривання стебел льону-довгунцю з ґрунту і розстилання його у стрічку або зв’язування у снопи;

2) Виривання стебел льону-довгунцю з ґрунту, відривання від стебел коробочок, подавання льоновороху у причіпний візок, зв’язування стебел у снопи або їх укладання у стрічку;

3) Підбирання або обертання стрічок стебел або трести льону-довгунцю, зв’язування їх у снопи, згрібання і формування невеликих валків чи рулонів, їх підбирання та навантаження;

4) Обмолоту снопів льону-довгунцю при повному дозріванні насіння і сухих стеблах.

Л [2] с. 452

 

35. Швидкісний конвеєр картоплекопачів призначений для:

1) Розпушення, руйнування і сепарації викопаного шару ґрунту та подавання його на основний конвеєр;

2) Остаточної сепарації викопаного вороху картоплі і скидання його на поверхню поля;

3) Підкопування шару бульб, часткового руйнування підкопаного шару та передачі викопаного вороху на швидкісний або основний конвеєри;

4) Основного руйнування і сепарації викопаного шару ґрунту та подавання його на каскадний конвеєр.

Л [5] с. 340

 

36. Льономолотарки призначені для:

1) Виривання стебел льону-довгунцю з ґрунту і розстилання його у стрічку або зв’язування у снопи;

2) Виривання стебел льону-довгунцю з ґрунту, відривання від стебел коробочок, подавання льоновороху у причіпний візок, зв’язування стебел у снопи або їх укладання у стрічку;

3) Підбирання або обертання стрічок стебел або трести льону-довгунцю, зв’язування їх у снопи, згрібання і формування невеликих валків чи рулонів, їх підбирання та навантаження;

4) Обмолоту снопів льону-довгунцю при повному дозріванні насіння і сухих стеблах.

Л [2] с. 449

 

37. Які способи збирання бульбоплодів (картоплі) застосовуються в господарствах залежно від наявності машин:

1) Однофазний та двофазний;

2) Однофазний і роздільні дво-, три- або чотирифазні;

3) Роздільні дво-, три- або чотирифазні;

4) Простий та змішаний.

Л [2] с. 405

 

38. Каскадний елеватор картоплекопачів призна-чений для:

1) Розпушення, руйнування і сепарації викопаного шару ґрунту та подавання його на основний конвеєр;

2) Остаточної сепарації викопаного вороху картоплі і скидання його на поверхню поля;

3) Підкопування шару бульб, часткового руйнування підкопаного шару та передачі викопаного вороху на швидкісний або основний конвеєри;

4) Основного руйнування і сепарації викопаного шару ґрунту та подавання його на каскадний конвеєр.

Л [3] с. 438

 

39. Грунтоподрібнювач картоплекопачів при-значений для:

1) Розпушення, руйнування і сепарації викопаного шару ґрунту та подавання його на основний конвеєр;

2) Остаточної сепарації викопаного вороху картоплі і скидання його на поверхню поля;

3) Руйнування грудок ґрунту та часткового відривання бульб від бадилля;

4) Основного руйнування і сепарації викопаного шару ґрунту та подавання його на каскадний конвеєр.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.27.11 (0.029 с.)