Назовіть марку сівалки зображеної наМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Назовіть марку сівалки зображеної намалюнку:

1) СКН-6;

2) СЗТ-3,6А;

3) СЗ-3,6;

4) ССТ-12В.

 

Л [2] с. 148

14. Привід садильних апаратів на картоплесад–жалках КСМ-4А та СН-4 здійснюється від:

1) Опорно-привідних коліс;

2) Прикочувальних котків;

3) Валу туковисівних апаратів;

4) Валу відбору потужності.

Л [2] с. 180

15. На малюнку зображена така саджалка:

1) КСМ-4А;

2) СН-4Б;

3) Л-202;

4) САЯ-4.

 

 

Л [2] с. 181

 

16. Які види сошників встановлюють на

зерно-рисовій сівалці СРН-3,6А:

1) Килеподібний та дводисковий однорядковий;

2) Полозоподібний та дводисковий однорядковий з ребордами;

3) Анкерний та однодисковий;

4) Лаповий та дводисковий дворядковий з ребордами.

Л [4] с. 176

 

17. На розсадосадильній машині СКН-6А привід садильних апаратів здійснюється від:

1) Валу туковисівних апаратів;

2) Прикочувальних котків;

3) Опорно-привідних коліс;

4) Валу відбору потужності.

Л [2] с. 184

 

18. За якою із формул розраховується виліт маркерів:

1) LМ=Bp+bc±C/2;

2) QT=QзυpBpγpTBTγT;

3) Мр=ВπDQ/104(1-ε);

4) q=QBυ/36000

Л [3] с. 175

19. До допоміжних органів машин для сівби і садіння відносяться:

1) Механізми передач;

2) Висівні апарати;

3) Відповіді 1, 3, 5;

4) Рама з начіпним або причіпним механізмом, опорні та ходові колеса.

Л [1] с. 93

20. Глибину ходу сошників на картоплесаджалках регулюють:

1) Переміщенням по висоті копіювальних коліс;

2) Обертанням гвинтової тяги балансирної підвіски;

3) Гвинтом регулятора глибини;

4) Заміною реборд на дисках сошників.

Л [1] с. 137

21. Залежно від періоду внесення розрізняють такі способи внесення добрив:

1) Передпосівний, припосівний та післяпосівний;

2) Післязбиральний та припосівний;

3) Передпосівний, припосівний та післязбиральний;

4) ПІсляпосівний та повсякчасний.

Л [1] с. 144

22. За компонуванням складальних одиниць і робочих органів сівалки поділяють на:

1) Універсльні, спеціальні та комбіновані;

2) Односекційні, двосекційні та багато секційні;

3) Моноблокові, роздільно-агрегатні та секційні;

4) Причіпніта начіпні.

Л [2] с. 142

 

23. Яка марка розкидача добрив зображеного на малюнку:

1) МЖТ-10;

2) МВУ-6;

3) НРУ-0,5;

4) РОУ-6.

 

 

Л [2] с. 92

24. Яка із нище перелічених сівалок зображена на малюнку:

1) СО-4,2;

2) ССТ-12В;

3) СУПО-6А;

4) СУПН-8.

 

Л [3] с. 183

 

25. Дозувальні апарати машин для внесення добрив поділяють на:

1) Механічні, пневматичні та гідравлічні;

2) Механічні, роздувні та водорозливні;

3) Розкидальні, вакуумні та насосні;

4) Гідравлічні, водорозливні та механічні.

Л [2] с. 85

26. Яка із нище перелічених сівалок зображена на малюнку:

 
 


1) ССТ-12В;

2) СО-4,2;

3) СУПО-6А;

4) СУПН-8.

 

Л [2] с. 169

27. Регулювання норми внесення органічних добрив на машинах РОУ-6 та ПРТ-10 здійснюється:

1) Частотою обертання дисків та за допомогою зміни дисків;

2) Встановленням зірочок з різною кількістю зубців, тобто зміною швидкості руху транспортерів;

3) Установленням барабанів з одним або двома рядами комірок або частотою їх обертання;

4) Зміною частоти обертання подрібнювального та розки–дального барабанів.

Л [3] с. 134

 

28. Яка із нище перелічених сівалок зображена на малюнку:

 
 


1) ССТ-12В;

2) СУПО-6А;

3) СО-4,2;

4) СУПН-8.

 

Л [3] с. 188

 

29. Регулювання норми внесення мінеральних добрив на машинах типу МВУ-6 здійснюється:

1) Дозувальною заслінкою та перестановкою ланцюга на блоках зірочок з метою зміни швидкості ланцюга;

2) Встановленням зірочок з різною кількістю зубців, тобто зміною швидкості руху конвеєра;

3) Установленням барабанів з одним або двома рядами комірок або частотою їх обертання;

4) Зміною частоти обертання подрібнювального та розки–дального барабанів.

Л [3] с. 113

 

30. Посівна секція якої сівалки зображена на малюнку:

 
 


1) СУПО-6А;

2) СУПН-8А;

3) СЗТ-3,6А;

4) СО-4,2.

 

 

Л [3] с. 177

 

31. Привід розкидальних органів машин типу МВУ та РОУ здійснюється від:

1) Правого заднього ходового колеса;

2) Прикочувальних котків;

3) Опорно-привідних коліс;

4) Валу відбору потужності.

Л [3] с. 112

32. Кількість висіяного насіння на 1 м рядка для сівалок з дисковим та барабанним робочим органом визначають за формулою:

1) N=mu(1-ε)/πD;

2) QT=QзυpBpγpTBTγT;

3) Мр=ВπDQ/104(1-ε);

4) q=QBυ/36000.

Л [2] с. 170

33. Який дозувальний апарат машин для внесення добрив зображений на малюнку:

1) Конвеєрний;

2) Пружинний;

3) Дисковий;

4) Катушково-

штифтовий.

 

 

Л [2] с. 92

 

34. Який тип висівного апарату, зображеного на малюнку, встановлюється на універсальній сівалці СУПН-8:

 

1) Механічний котушковий;

2) Вакуумний пневматичний;

3) Механічний комірково-дисковий;

4) Пневматичний з надлишковим

5) тиском.

 

 

Л [2] с. 172

 

35. Для апаратів АТП-2 норму висіву добрив визначають за формулою:

1) LМ=Bp+bc±C/2;

2) QT=QзυpBpγpTBTγT;

3) Q=ug10000/πbD;

4) σ =(∑(m-mі)/∑mі)*100.

Л [2] с. 128

 

 

36. Норму висіву на сівалці СУПН-8 регулюють:

1) Частотою обертання садильних дисків та за допомогою зміни дисків;

2) Установленням барабанів з одним або двома рядами комірок або частотою їх обертання;

3) Частотою обертання котушки та зміною робочої довжини котушок;

4) Частотою обертання диска та заміною дисків з різною кількістю отворів.

Л [5] с. 142-143

 

37. Схема якої машини зображена на малюнку:

1) МВУ-6;

2) МЖТ-10;

3) МВУ-0,5;

4) РОУ-6.

 

Л [3] с. 112

 

38. Який вид висівного апарату встановлений на сівалці ССТ-12В:

1) Вакуумний пневматичний;

2) Механічний комірково-дисковий;

3) Механічний комірково-барабанний;

4) Механічний котушковий.

Л [2] с. 173

 

39. Розрахунок норми внесення добрив машинами з дисковими розкидачами здійснюють за формулою:

1) LМ=Bp+bc±C/2;

2) QT=QзυpBpγpTBTγT;

3) Мр=ВπDQ/104(1-ε);

4) σ =(∑(m-mі)/∑mі)*100.

Л [2] с. 127

40. Який вид насіннєвого висівного апарату встановлений на сівалці СО-4,2:

1) Вакуумний пневматичний;

2) Механічний комірково-дисковий;

3) Механічний комірково-барабанний;

4) Механічний котушковий.

Л [2] с. 175

41. Який дозувальний апарат машин для внесення добрив зображений на малюнку:

1) Конвеєрний;

2) Пружинний;

3) Дисковий;

4) Катушково-

штифтовий.

Л [5] с. 85-86

42. Глибину загортання насіння сівалки СУПН-8А регулюють:

1) Обертанням гвинта секції;

2) Заміною реборд на дисках сошників;

3) Переміщенням прикочувального котка відносно сошника;.

4) Обертанням гвинту механізму піднімання сошників.

Л [5] с. 143

 

43. Для машини МВУ-5, у разі приведення конвеєра в рух від ходового колеса, фактичний розмір висоти висівної щілини визначається за формулою:

1) Lф=Lpозррозрф)(Вфрозр);

2) QT=QзυpBpγpTBTγT;

3) Мр=ВπDQ/104(1-ε);

4) σ =(∑(m-mі)/∑mі)*100

Л [2] с. 128

 

44. Глибину висіву насіння сівалки ССТ-12В регулюють:

1) Обертанням гвинтової тяги балансирної підвіски;

2) Заміною реборд на дисках сошників;

3) Переміщенням прикочувального котка відносно сошника;.

4) Обертанням гвинту механізму піднімання сошників.

Л [2] с. 174

 

45. Яка тип робочого органу встановлений на туковисівному апараті АТП-2 зображеного на схемі:

1) Дисковий;

2) Барабанний;

3) Пружинний;

4) Котушковий.

Л [2] с. 113

46. Норму висіву насіння на сівалці СО-4,2 регулюють:

1) Частотою обертання садильних дисків та за допомогою зміни дисків;

2) Установленням барабанів з одним або двома рядами комірок або частотою їх обертання;

3) Частотою обертання котушки та зміною робочої довжини котушок;

4) Частотою обертання диска та заміною дисків з різною кількістю отворів.

Л [2] с. 176

 
 


47. Схема якої машини зображена на малюнку:

1) МВУ-6;

2) МВУ-0,5;

3) МЖТ-10;

4) РОУ-6.

Л [2] с. 114

 

48. Глибину висіву насіння на сівалці СО-4,2 регулюють:

1) Обертанням гвинтової тяги балансирної підвіски;

2) Обертанням гвинту механізму піднімання сошників;

3) Переміщенням прикочувального котка відносно сошника;.

4) Заміною реборд на дисках сошників.

Л [3] с. 188

 

49. Для машини МВУ-5, у разі приведення конвеєра в рух від ВВП, фактичний розмір висоти висівної щілини визначається за формулою:

1) Lф=Lpозррозрф)(Вфрозр);

2) QT=QзυpBpγpTBTγT;

3) Lф=Lpозррозрф)(υрозрф)(Вфрозр);

4) σ =(∑(m-mі)/∑mі)*100

Л [2] с. 129

 

50. Глибину ходу сошників на сівалці СЗ-3,6А регулюють:

1) Обертанням гвинтової тяги балансирної підвіски;

2) Гвинтом регулятора глибини;

3) Переміщенням прикочувального котка відносно сошника;.

4) Заміною реборд на дисках сошників.

Л [3] с. 164

 

51. Розрахунок кількості сошників на брусі, в залежності від міжряддя, проводять за формулою:

1) N=mu(1-ε)/πD;

2) L/b=m’+k;

3) Мр=ВπDQ/104(1-ε);

4) q=QBυ/36000.

Л [2] с. 166

 

52. Перед початком роботи сівалок здійснюють наступні технічні налагодження:

1) Перевіряють комплектність і технічний стан висівних апаратів, сошників, механізмів передач і піднімання сошників, а також інших складальних одиниць;

2) Змащують обертові частини;

3) Перевіряють роботу висівних апаратів, сошників, механізмів передач і піднімання сошників, а також інших складальних одиниць;

4) Проводять КР сівалок.

Л [2] с. 166

 

 

53. Перед початком роботи сівалок здійснюють наступні технологічні налагодження:

1) Перевіряють роботу висівних апаратів, сошників, механізмів передач і піднімання сошників, а також інших складальних одиниць;

2) Проводять КР сівалок;

3) Перевіряють комплектність і технічний стан висівних апаратів, сошників, механізмів передач і піднімання сошників, а також інших складальних одиниць;

4) Змащують обертові частини.

Л [2] с. 166

 

54. Рівномірність висіву насіння висівними апа–ратами оцінюють коефіцієнтом нерівномірності за наступною формулою:

1) LМ=Bp+bc±C/2;

2) QT=QзυpBpγpTBTγT;

3) Мр=ВπDQ/104(1-ε);

4) σ =(∑(m-mі)/∑mі)*100.

Л [2] с. 167

55.Які загортачі призначені для загортання борозенок, утворені після проходження сошників на зернових сівалках:

1) наральникові;

2) зубчасті;

3) ланцюгові, кільчасті;

4) всі відповіді вірні;

Л [4] с. 167

 

56. За якою формулою визначають фактичну норму внесення розкидачами твердих органічних добрив:

1) G · 10­ · Bp 3) G · 10­

B · L B · L · V

2) G · 10000 4) G · 10000

B · L B

Л [1] с. 154

 

57.Котушка висівного апарату сівалки СЗ-3,6А входить в коробку:

1) норма висіву збільшується;

2) норма висіву зменшується;

3) норма висіву залишається незмінною.

Л [1] с. 95

 Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.229.64.28 (0.016 с.)