Написання та підготовка до захисту магістерської роботиМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Написання та підготовка до захисту магістерської роботиСтудент здійснює написання магістерської роботи під керівництвом наукового керівника і зобов’язаний надавати йому роботу в повному обсязі або частинами для перевірки у встановлені терміни.

Науковий керівник перевіряє надану роботу та надає відповідні рекомендації та вказівки. Після усунення всіх зауважень керівника студент завершує оформлення роботи і подає її науковому керівнику для підсумкової перевірки щодо відповідності встановленим вимогам. Вказівки наукового керівника не є обов’язковими для студента, разом з тим, в разі невиконання таких вказівок, науковий керівник вправі зазначити про це в своєму відгуку.

Після остаточної перевірки поданої роботи науковим керівником, студент зшиває роботу та подає її на кафедру. Здача роботи на кафедру посвідчується відповідним записом у журналі реєстрації магістерських робіт. Магістерська робота має бути здана на кафедру не пізніше, ніж за один місяць до дати захисту.

Після здачі студентом роботи науковий керівник пише офіційний відгук на роботу. Зміст такого відгуку залежить від конкретних висновків, які керівник зробив після перевірки остаточного зданого варіанту магістерської роботи.

У відгуку наукового керівника наводиться коротка характеристика виконаної магістерської роботи, відзначаються особисті якості її автора (самостійність, наполегливість у виконанні роботи, творчий підхід до вирішення поставлених завдань тощо), характеризується ставлення студента до роботи, загальний рівень його ерудованості та професійної підготовки. У кінці відгуку діється оцінка якості виконаної роботи та робиться висновок щодо можливості допущення магістерської роботи до захисту у Державній екзаменаційній комісії.

У випадку, коли поданий варіант роботи, на думку керівника, в цілому не відповідає вимогам, що ставляться до магістерських робіт, він відзначає е у відгуку.

Обов’язковою умовою захисту магістерської роботи є одержання рецензії фахівця, який спеціалізується на вирішенні проблем, споріднених із темою роботи. Рецензенти призначаються завідувачем кафедри із числа викладачів кафедри. Передачу роботи на рецензування організовує кафедра. Робота має бути передана рецензенту не пізніше, ніж за два тижні до дати захисту. Рецензія складається у вигляді окремого документа.

У рецензії на роботу мають бути зазначені:

- актуальність обраної теми магістерської роботи;

- позитивні аспекти та/або недоліки роботи;

- ступінь відповідності роботи вимогам, що ставляться до такого роду робіт;

- рекомендація Державній екзаменаційній комісії щодо конкретної оцінки магістерської роботи.

 

Захист магістерської роботи

Захист магістерської роботи відбувається на спеціальному засіданні Державної екзаменаційної комісії і передбачає:

- Виступ студента. Виступ має бути розрахований на 5-7 хвилин. У виступі студент визначає основні висновки та досягнення, які він отримав в результаті виконання магістерської роботи, наукову та практичну новизну роботи.

- Запитання членів Державної екзаменаційної комісії, рецензента та інших осіб;

- Відповідь студента на запитання. Відповіді мають бути лаконічними та стосуватися виключно суті заданого запитання

- Виступ рецензента;

- Відповідь студента на зауваження рецензента

- Оцінка магістерської роботи з врахуванням її захисту. Оцінка роботи

здійснюється членами Державної екзаменаційної комісії та проголошується в кінці проведення захисту всіх студентів групи.

 

Додаток 1

 

Зразок заяви студента на виконання магістерської роботи

 

 

Завідувачу кафедри цивільного права

Київського національного університету

імені Т. Шевченко

д.ю.н., проф.. Майданику Р.А.

студента 1-го курсу магістратури

денної (заочної) форми навчання

Сидоренка Андрія Петровича,

який мешкає за адресою:

м. Київ, вул.. Т. Шамрила, 19 кв. 24

тел.. дом. 233-33-33

тел. моб. 8-067-245-45-45

e-mail: sidor@rambler.ru

 

 

ЗАЯВА

Прошу дозволити написання магістерської роботи на тему «Особливості відповідальності за шкоду, завдану каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю потерпілого» та призначити наукового керівника.

 

«_____»____________ 200__ р. Підпис

 

 

Додаток 2Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.235.183 (0.004 с.)