Лабораторна робота №16 (2 год.)Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Лабораторна робота №16 (2 год.)Лабораторна робота №16 (2 год.)

Тема: Введення даних і форматування таблиць у середовищі табличного процесора.

Мета: Сформувати практичні вміння та навички роботи по створенню, редагуванню та форматуванню електронних таблиць.

Засвоїти поняття: · документ програми Excel; · книга, сторінка, клітина, адреса клітини; · тип даних; редагування даних, редагування таблиць; · форматування: тексту (символу), числових даних, клітини, діапазону клітин, стовпців, рядків, листів.
Вміти: · налагоджувати робоче середовище програми; · створювати нову книгу, відкривати існуючі книги, зберігати книги; · надавати назви книгам, ярликам сторінок; · вводити числові, текстові дані; · редагувати вміст клітини; · форматувати текстові дані за вказаним зразком; · подавати числові дані в потрібному форматі.

Порядок виконання

І етап (підготовчий)

Завдання 1. Підготуватись до виконання лабораторної роботи.

Послідовність дій при виконанні завдання:

1. Прочитати інструкцію до лабораторної роботи №16. З’ясувати тему роботи, усвідомити мету даної роботи. Поміркувати як виконати завдання даної роботи.

2. Почати складати звіт лабораторної роботи. Записати в звіт:

  • № лабораторної роботи, тему та мету роботи;
  • посередині написати – Хід роботи;
  • нижче написати - І етап (підготовчий), Дата ______
  • нижче написати - Завдання 1. Підготовка до виконання лабораторної роботи.

3. Уважно переглянути презентацію Excel 2007.

4. Записати в звіт відповіді на наступні запитання:

Табличний процесор – це

Основними функціями табличних процесорів є:

Робоча книга – це

Робочий аркуш являє собою:

Комірка (клітинка, чарунка) – це

Адреса комірки утворюється наступним чином:

Максимальна кількість рядків таблиці:

Максимальна кількість стовпців таблиці:

Максимальна кількість комірок таблиці:

Вікно табличного процесора Excel складається з наступних елементів:

Рядок формул призначений для:

Рядок формул містить наступні елементи:

Правила введення числових даних:

ІІ етап - лабораторнийДата ______

Завдання 2. Підготувати комп’ютер до виконання лабораторної роботи.

Послідовність дій при виконанні завдання:

1. Перевірити завантаженість ОС Windows на вашому комп’ютері.

2. Скопіюйте в вашу робочу папку файли: Додаток 16_03,Додаток 16_04, Додаток 16_06.

3. Увага всю подальшу роботу виконувати тільки з файлами вашої папки!!!

Теоретичні відомості. Призначення і функції електронних таблиць.

Microsoft Excel - найпопулярніша програма електронних таблиць, призначена для експрес-моделювання облікових, економічних, статистичних, наукових та інших табличних розрахунків. Водночас це грандіозна програма, що є універсальною системою обробки даних.

Microsoft Excel виконує будь-які табличні розрахунки: суми по стовпчиках і рядках, відсотки, середньоарифметичні величини, банківські відсотки, дисперсію та кореляцію. У ній можна використовувати велику кількість фінансових, математичних логічних функцій. Можливості форматування тексту в Excel такі самі, як і в гарному текстовому редакторі, що дає змогу вибирати будь-який шрифт, кольорову гаму, рамки, лінійки. Excelбудує за даними таблиць графіки, діаграми; працює з графічними об’єктами.

Введення того самого значення в кілька комірок одночасно

Виділити ті комірки, у які необхідно ввести дані. Ввести дані і натиснути комбінацію клавіш Ctrl + Enter.

Редагування вмісту комірки

Для зміни даних, що уже введені в комірки необхідно виконати наступне: виділити комірку, клацнути покажчиком мишки в рядку формул, ввести зміни і натиснути клавішу Enter.

Завдання 4.Вивчити правила введення в комірки: тексту, позитивних і негативних чисел, простих і десяткових дробів, даних у форматі дати і часу.

Послідовність дій при виконанні завдання:

1. Відкрити файл Додаток 16_04. Якщо при завантаженні цього файлу з’явиться запит, вибрати - Не отключать макросы.

2. Відкрити робочий лист Уведення даних.

3. В комірки В2, ВЗ, В4,..., В12 ввести дані так, як вони набрані в стовпці 1.

4. Порівняти результат введення даних з тим, як вони представлені в стовпці 2.

5. Прочитати коментар, набраний у колонці 4.

При введенні в комірку: Результат на екрані Формат даних в комірці Примітка
позитивне число  
-8539 -8539 негативне число Від’ємне число можна ввести двома способами: зі знаком мінус або в дужках
(8539) -8539 негативне число
67,2 67,2 десятковий дріб У десятковому дробу ціла і дробова частини відокремлюються комою, а не крапкою
67.2 67.2 текст
0 45/79 45/79 простий дріб Для введення дробу використовується штучний метод: перед дробом набрати нуль і пробіл
45/79 45/79 текст
1.02.09 1.02.2009 дата При введенні даних у форматі дати для поділу чисел використовуються крапки, а не коми
1,02,09 1,02,09 текст
13:42 13:42 час При введенні даних у форматі часу для відділення годин і хвилин використовується двокрапка, а не інші символи, наприклад тире
13-42 13-42 текст

Завдання 5. Форматування комірок електронної таблиці

Послідовність дій при виконанні завдання:

1. Відкрити робочій лист Формат.

2. В усі комірки блоку В2:В17 ввести число 2.

3. В усі комірки блоку С2:С17 ввести число 2(без використання маркера розмноження).

4. Встановити для комірок стовпця В такі ж формати, як для відповідних комірок стовпця С, тобто вигляд двійок у стовпці Ві С повинен бути однаковий.

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ


1. Що таке електронна таблиця і яке її призначення?

2. Як позначаються рядки і стовпці в електронних таблицях?

3. Як записуються адреси комірок?

4. Яка максимальна кількість рядків і стовпців в електронних таблицях?

5. Як змінити ширину стовпця в електронній таблиці?

6. Які типи даних опрацьовують електронні таблиці?

7. Яка структура вікна електронної таблиці?

8. Яке призначення рядка формул?

9. З чого складається робоча книга?

10. Яке розширення має файл книги електронної таблиці?

11. Які дії можна виконувати з аркушами електронної таблиці?

12. Як перейменувати аркуш електронної таблиці?

13. Як перемістити аркуш електронної таблиці?

14. Як додати (видалити) аркуш електронної таблиці?

15. Як вибрати (виокремити) клітинку?

16. Які ви знаєте способи переміщення покажчика активної комірки?

17. Як перейти до комірки з заданою адресою?

18. Що таке формат даних? Назвіть формати даних, передбачені в Excel.

19. Які числові формати існують в Excel?

20. Як вирівнюються в комірці число, текст?

21. Що є ознакою тексту?

22. Як ввести в клітинку дане? Як відредагувати дане?

23. Яке призначення текстових даних в електронних таблицях?

24. Що трапиться, якщо неправильно вибрати розділювач у числі?

25. Від чого залежить відображення чисел в електронних таблицях?


ІV етап(виконується в лабораторії) Дата ______

 

Завдання 9. Виконати захист лабораторної роботи за допомогою комп’ютерного тестування.

Лабораторна робота №16 (2 год.)Последнее изменение этой страницы: 2016-12-12; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.171.164.78 (0.01 с.)